<

ထရန္႔က အေမရိကန္ ပထမအမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ေၾကညာခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားကို ေ၀ဖန္႐ႈတ္ခ်ခဲ့

ဒီဇင္ဘာ ၁၈ ရက္က ၀ါရွင္တန္ရွိ ေရာ္နယ္ေရာင္ အေဆာက္အအုံတြင္ မိန္႔ခြန္းေျပာေနသည့္ အေမရိကန္ သမၼတ ထရန္႔ (Photo : AFP)

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ၎၏ပထမဆုံး အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာကို ေၾကညာခဲ့ရာ တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားတို႔သည္ အေမရိကန္ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထိပါးေနေသာ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ေရး၀ါဒ ႏုိင္ငံမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခဲ့သည္။ ထရန္႔၏ ႏုိင္ငံျခားေရးမူ၀ါဒကို ပုံေဖာ္မည့္ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ႐ုရွားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ အက်ဳိးစီးပြားမ်ားကို ထရန္႔က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္သည္ အာရွတြင္ အေမရိကန္ကို ဖယ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားက ထရန္႔၏ ပထမဆုံးေသာ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္ စစ္ေအးေခတ္ စိတ္ေနသေဘာထား တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္ႏွင့္႐ုရွားသည္ အေမရိကန္၏ ကမၻာ့ၿပိဳင္ဘက္မ်ားအျဖစ္ ပုံေဖာ္ရန္ ထရန္႔က ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ႐ုရွားကိုမူ ယခင္က သုံးႏႈန္းခဲ့သည့္ ေလသံမ်ဳိးမွ သိသိသာသာ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့သည္။

“တ႐ုတ္နဲ႔ ႐ုရွားက အေမရိကန္ရဲ႕ ပါ၀ါ၊ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ အက်ဳိးစီးပြားေတြကို စိန္ေခၚေနၿပီး အေမရိကန္ လုံျခံဳေရးႏွင့္ သာသာ၀ေျပာမႈကို ေလ်ာ့ပါးေစဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္” ဟု ထရန္႔၏ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ုရွားသည္ ကမၻာတြင္ အေမရိကန္၏ ၾသဇာကို အားေပ်ာ့ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မဟာမိတ္မ်ား၊ မိတ္ဖက္မ်ားႏွင့္လည္း ေသြးခြဲရန္ ရည္မွန္းေနေၾကာင္း ယင္းမဟာဗ်ဴဟာက သတိေပးခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ႐ုရွား၏ ႏ်ဴကလီးယား လက္နက္မ်ားသည္ အေမရိကန္အတြက္ အႀကီးမားဆုံး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ျဖစ္ဖြယ္ရွိေၾကာင္းလည္း ယင္းလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ အာရွတြင္ အေမရိကန္ကို ဖယ္ထုတ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေၾကာင္း ထရန္႔၏ မဟာဗ်ဴဟာက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္၏ အာဏာရွင္စနစ္ လကၡဏာမ်ား ျဖန္႔က်က္မႈမွသည္ ကုန္သြယ္ေရး လိုေငြျပမႈ၊ အခ်က္အလက္မ်ား ခိုးယူခံရမႈအထိ အေမရိကန္၏ နစ္နာခ်က္မ်ား ကို ထရန္႔က စာရင္းျပဳစု ခ်ျပခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားတာနဲ႔ ဖီလာဆန္႔က်င္ၿပီး တ႐ုတ္ဟာ တျခားသူေတြ ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အသုံးခ်ၿပီး သူရဲ႕ပါ၀ါကို ခ်ဲ႕ထြင္ခဲ့ပါတယ္” ဟု ထရန္႔၏ လုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၁၁ လၾကာ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္ ထရန္႔၏ အေမရိကန္ပထမ ေၾကြးေၾကာ္သံကို အေျခခံထားခဲ့ၿပီး အေမရိကန္က ကမၻာကို ခ်ဥ္းကပ္မႈအတြက္ မူေဘာင္တစ္ခု ခ်မွတ္ေပးမည့္ မဟာဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။

၀ါရွင္တန္ရွိ ႏုိင္ငံျခားေရးဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက အစိုးရအဖြဲ႕ႏွစ္ခု ျဖစ္ေနေၾကာင္း တစ္ဖြဲ႕သည္ ပင္တဂြန္ ႏုိင္ငံျခားေရးဌာနတို႔ႏွင့္ ထိေတြ႕ၿပီး ေန႔စဥ္ေဆာင္ရြက္ ေနၾကသူမ်ားျဖစ္၍ ေနာက္တစ္ဖြဲ႕က ထရန္႔ထံမွ အထူးသျဖင့္ Twitter မွတစ္ဆင့္ လမ္းညႊန္မႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ေ၀ဖန္ေနၾကသည္။ ထရန္႔ႏွင့္ သူ၏အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရး အၾကံေပးမ်ားသည္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေရးရာမွသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအထိ အေျခခံက်ေသာ လုံျခံဳေရးကိစၥမ်ားတြင္ လူသိရွင္ၾကား သေဘာထား ကြဲလြဲမႈမ်ား မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ သမၼတတာ၀န္ စတင္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး ကတည္းက ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈသည္ လြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ေရး သေဘာတူညီခ်က္အထိ ကိစၥမ်ဳိးစုံတြင္ ယခင္သမၼတ ဘာရက္အိုဘားမား၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေမြကို ဖ်က္ဆီးရန္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ထရန္႔၏ အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာသည္ ရာသီေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ လမ္းခြဲခဲ့သည္။ အမ်ဳိးသား လုံျခံဳေရး မဟာဗ်ဴဟာတြင္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆိုေသာ အသုံးအႏႈန္းကို ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ၿပီး အေမရိကန္သည္ ကမၻာ့စြမ္းအင္ စနစ္တြင္ ေရွ႕ေဆာင္ ထုတ္လုပ္သူ၊ သုံးစြဲသူ၊ နည္းပညာ ဆန္းသစ္တီထြင္သူျဖစ္ၿပီး ေစ်းကြက္မ်ား လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ အေမရိကန္ အေျခခံ အေဆာက္အအုံမ်ား ခုိင္မာလုံျခံဳေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

December 19, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.