<

ယီမင္သူပုန္မ်ားက ေဆာ္ဒီႏွင့္ ယူေအအီးရွိ ေလဆိပ္မ်ားအား တုိက္ခုိက္မည္ဟု ၿခိမ္းေျခာက္

ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္က ယီမင္သူပုန္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ပင္လယ္နီဆိပ္ကမ္း ဟိုေဒးဒါကို ႐ုိက္ကူးထားေသာဓာတ္ပုံ (Photo: AFP)

ယီမင္ရွိ ရွီအုိက္ဟူသီသူပုန္မ်ားက ေဆာ္ဒီအာေရဗ်ႏွင့္ ယူေအအီးတို႔ရွိ ေလဆိပ္မ်ားႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားအား တုိက္ခုိက္မည္ဟု ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ရာ ရီယာ့ဒ္ ႏွင့္ တီဟီရန္တို႔အၾကား တင္းမာမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းသူပုန္မ်ားအား အီရန္က ေထာက္ပံ့ေပးေနမႈသည္ စစ္ေရး က်ဴးေက်ာ္ရန္စမႈျဖစ္သည္ဟု ၾသဇာႀကီး ေဆာ္ဒီအိမ္ေရွ႕မင္းသားက စြပ္စြဲခဲ့ၿပီးေနာက္ နာရီပုိင္းအၾကာတြင္ ယီမင္သူပုန္မ်ားက ယင္းကဲ့သို႔ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေရနံအဓိကထုတ္လုပ္သည့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအၾကား တင္းမာမႈတစ္ရွိန္ထိုး ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင္း ႏုိ၀င္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ေရနံစိမ္း ေစ်းႏႈန္းသည္ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း အျမင့္ဆုံးအေနအထားသို႔ နီးကပ္လာခဲ့သည္။

ေဆာ္ဒီဦးေဆာင္ေသာ ညြန္႔ေပါင္းက အီရန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ ရွီအုိက္သူပုန္မ်ားအား ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ဗုံးၾကဲတုိက္ခုိက္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေဆာ္ဒီႏုိင္ငံထဲရွိ ပစ္မွတ္မ်ားထိ ေရာက္ရွိႏုိင္ေသာ ဒုံးလက္နက္မ်ားအား ရရွိထားသည့္ ယီမင္သူပုန္မ်ားက ႏုိ၀င္ဘာ ၄ ရက္က ေဆာ္ဒီၿမိဳ႕ေတာ္ ရီယာ့ဒ္သို႔ ဒုံးတစ္စင္း ပစ္လႊတ္ခဲ့သည္။ ယင္းဒုံးအား ေဆာ္ဒီက ၾကားျဖတ္ပစ္ခ်ခဲ့ၿပီး ရီယာ့ဒ္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္အနီး က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ေဆာ္ဒီၿမိဳ႕ေတာ္သို႔ ပထမဆုံး ေရာက္ရွိခဲ့သည့္ ဒုံးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဆာ္ဒီႏွင့္ ယူေအအီးတို႔အတြက္အေရးပါေသာ ေလဆိပ္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္စခန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသအားလုံးတို႔ သည္ ၎တို႔လက္နက္မ်ား၏ တုိက္႐ုိက္ပစ္မွတ္ျဖစ္ေၾကာင္း ယီမင္သူပုန္မ်ား၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ႐ုံးက ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။  ယီမင္အား ပိတ္ဆို႔ထားမႈ တင္းက်ပ္ျခင္းႏွင့္  ယီမင္ျပည္သူမ်ားအား ငတ္မြတ္ေအာင္ထားျခင္းတို႔ကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ရန္အတြက္ ၎တို႔သည္ ယင္းအတုိင္း ၾကည့္ေနမည္မဟုတ္ဘဲ ပို၍ျပင္းထန္ေသာ နည္းလမ္းမ်ား ကို ရွာၾကံသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳ ယီမင္အစိုးရအားေထာက္ပံ့ရန္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေနာက္ပုိင္း ယီမင္သူပုန္မ်ားအား ဗုံးၾကဲတုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္ ညြန္႔ေပါင္းတြင္ ေဆာ္ဒီႏွင့္ ယူေအအီးတို႔က အဓိကအင္အားႀကီးႏုိင္ငံ ႏွစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ယီမင္သူပုန္မ်ား၏ ဒုံးပစ္ခဲ့မႈအၿပီး ေဆာ္ဒီညြန္႔ေပါင္းက ယီမင္ရွိ သူပုန္မ်ားထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေဒသမ်ားအား ပိတ္ဆို႔မႈကို တင္းက်ပ္ျခင္း၊ ကုလသမဂၢ၏ ေမတၱာရပ္ခံမႈရိွေသာ္လည္း အကူအညီေပးေရးပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔မႈကိုပင္ ပိတ္ဆို႔ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အကူအညီပစၥည္းမ်ား ေပးပို႔မႈ ပိတ္ဆို႔ ျခင္းေၾကာင့္ ယီမင္ရွိ လူ ခုနစ္သန္းခန္႔သည္ အငတ္ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကံဳရႏုိင္ရန္ ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္။ ကုလသမဂၢက ယင္းပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား အျမန္ဖယ္ရွားေပးရန္ တုိက္တြန္းခဲ့သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ ပိတ္ဆို႔မႈအၿပီး ယီမင္သူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ေဒသမ်ားတြင္ ေလာင္စာေစ်းႏႈန္းသည္ ရာခုိင္ႏႈန္း ၆၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ဟင္းခ်က္ဂက္စ္ေစ်းႏႈန္းသည္ ႏွစ္ဆျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ဂ်ီနီဗာရွိ ကုလသမဂၢလူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရး႐ုံး (OCHA) မွ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

November 8, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.