<

အိႏၵိယက ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တို႔ႏွင့္ နယ္စပ္၌ အထူးသတိ အေနအထားျဖင့္ တပ္ျဖန္႔ထား

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္က အာသံျပည္နယ္ေျမာက္-အေရွ႕ပုိင္းရွိ ျဗဟၼပုၾတျမစ္ထဲတြင္ ကင္းလွည့္ေနေသာ အိႏၵိယလုံျခံဳေရး တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား (Photo: AFP)

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ား ၀င္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို တားဆီးေရးအတြက္ အထူးသတိရွိၾကရန္ အိႏၵိယ အစိုးရက ႏႈိးေဆာ္လ်က္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာတို႔ႏွင့္ နယ္စပ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ အိႏၵိယက လုံျခံဳေရးတပ္မ်ားကို တပ္ျဖန္႔ထားေၾကာင္း ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိ တစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆက္သြယ္ေရး တစ္ရပ္၌ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနက နယ္စပ္လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ (BSF) ကို ၄,၀၉၆ ကီလိုမီတာ အရွည္ရွိ အိႏၵိယ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ႏွင့္ အရွည္ ၁,၆၄၃ ကီလိုမီတာရွိ အိႏၵိယ-ျမန္မာနယ္စပ္ျဖစ္ေသာ Assam Rifles ေဒသတို႔၌ ႏုိးၾကားမႈကို အဆင့္ျမႇင့္တင္လ်က္ တပ္ျဖန္႔ထားရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ယင္းနယ္ျခားေစာင့္ တပ္ဖြဲ႕ႏွစ္ခုကို တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ား အိႏၵိယ ႏုိင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္မလာႏုိင္ေအာင္ အထူးသတိရွိၾကရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားေၾကာင္း အိႏၵိယ ျပည္ထဲေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ အရာရွိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚဆိုေနၾကေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္မ်ားသည္ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းလာသူမ်ားသာျဖစ္ၿပီး ယင္းတို႔ထဲမွ အခ်ဳိ႕သည္ ပါကစၥတန္၏ ISI အဖြဲ႕ ပုံစံမ်ဳိးႏွင့္ ISIS တို႔ကဲ့သို႔ေသာ အၾကမ္းဖက္ အဖြဲ႕မ်ားကဲ့သို႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ အစီအစဥ္ ခ်ထားသူမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ၎တို႔ႏုိင္ငံတြင္း၌ တည္ရွိျခင္းသည္ ႏုိင္ငံေတာ္ လုံျခံဳေရး ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႀကီးအက်ယ္ ျဖစ္ေစႏုိင္ေၾကာင္း အိႏၵိယ အစိုးရက အထက္တရား႐ုံးကို ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ တပ္ျဖန္႔ထားမႈကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

UNHCR ၌ မွတ္ပုံတင္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ ၁၄,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ အိႏၵိယ၌ ေနထုိင္လ်က္ရွိေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ အိႏၵိယ အစိုးရက ပါလီမန္သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အိႏၵိယႏုိင္ငံ အတြင္း၌ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ စုစုေပါင္း ၄၀,၀၀၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း အကူအညီေပးေရး ေအဂ်င္စီမ်ားက တြက္ခ်က္ ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ပုိင္းရွိ လူနည္းစု ျဖစ္ေသာ ဘဂၤါလီ (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပ) မြတ္စလင္တို႔သည္ လူေပါင္းရာႏွင့္ခ်ီလ်က္ ေသဆုံးခဲ့ေသာ စစ္ဆင္ေရးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနအိမ္မ်ားကို စြန္႔ခြာထြက္ေျပးခဲ့ၾကရသည္။

ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ အႀကီးအကဲ ေဇအိရာအက္အယ္ဟူစိန္က ယင္းကို လူမ်ဳိးလုိက္ သုတ္သင္မႈ ျပ႒ာန္းစာအုပ္ နမူနာဟု ေခၚဆိုခဲ့ၿပီး ကုလသမဂၢက သိန္းႏွင့္ခ်ီေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမ်ား (မူရင္း၌ ႐ိုဟင္ဂ်ာဟု ေခၚဆို) မ်ားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ႏွိပ္ကြပ္မႈ အခံရဆုံး လူနည္းစုဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: AFP

October 13, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.