ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈမွ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕သံုးခုအား ပိတ္ပင္

ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ အူခီယာခ႐ိုင္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမွ အျခားဒုကၡသည္စခန္းသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား (Ref ; AFP)

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းမွေန၍ အစၥလာမ္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕သံုးခုကို တားျမစ္ပိတ္ပင္လိုက္ေၾကာင္း ဥပေဒျပဳအမတ္တစ္ဦးက ေအာက္တုိဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိ စခန္းမ်ားမွ မြတ္စလင္မ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းမႈသည္ အစြန္းေရာက္၀ါဒ သြတ္သြင္းရန္ ျဖစ္လာေစႏုိင္သည္ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားအၾကား ယခုကဲ့သုိ႔ တားျမစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အာဏာရ အ၀ါမီလိဂ္ပါတီမွ ပါလီမန္ အမတ္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ မာဂ်ာဘင္းခါလက္က အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ေသာ Muslim  Aid ႏွင့္ Islamic Relife တို႔အျပင္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အေျခစိုက္ အလာမားဖာဇလူလာေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔အား ႏိုင္ငံေတာင္ဖ်ား ေကာ့စ္ဘဇားခ႐ုိင္ရွိ ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အမည္မည္းစာရင္းသြင္းလုိက္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ပါလီမန္တြင္ ႏိုင္ငံျခားေရးရာေကာ္မတီကို ကုိယ္စားျပဳသည့္ ခါလက္က ယခုကဲ့သုိ႔ ပိတ္ပင္လုိက္သည့္ ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးတလည္ စြပ္စြဲေျပာဆုိမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။

သို႔ေသာ္ ၾသဂုတ္လကတည္းက ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ျပြတ္သိပ္ေနထုိင္ေနေသာ လူေပါင္း ၅၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိရာ ေကာ့စ္ဘဇားတြင္ အကူအညီေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္လိုသည့္ အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီ အားလံုးအား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အာဏာပိုင္မ်ားက စစ္ေဆးစိစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

“လံုျခံဳေရးဆုိင္ရာ ကိစၥအတြက္ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ဘယ္သူဟာ ဘာ့ေၾကာင့္ အကူအညီေပး ရသလဲဆုိတာကို ထိန္းခ်ဳပ္ ေစာင့္ၾကည့္လိုပါတယ္။ သူတုိ႔ကို ဘယ္သူက ရန္ပံုေငြ ေထာက္ပံ့ေပးလိုက္တာလဲ။ သူတုိ႔ ဒီေငြေတြနဲ႔ ဘာလုပ္မွာလဲ” ဟု ခါလက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူတို႔ဟာ အားနည္းခ်က္ရွိေနတဲ့သူ ေတြပါ။ ဒီေတာ့ ဒီ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားႀကီးလုပ္သြားလို႔ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔ သတိထားဖုိ႔ လိုလားတာပါ” ဟု  ခါလက္က ေျပာၾကားလ်က္ ဒုကၡသည္မ်ားအား အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအျဖစ္ သိမ္းသြင္းရန္ လြယ္ကူႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ မၾကာေသးမီ ႏွစ္မ်ားအတြင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ားအား ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ လက္ခံမႈကို အႀကီးအက်ယ္ ေလွ်ာ့ခ်ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒုကၡသည္ေပါင္း ၅၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္လာၿပီးေနာက္ လြန္ခဲ့သည့္လက ကန္႔သတ္ထားခ်က္မ်ားကို ေလွ်ာ့ေပါ့ေပးခဲ့သည္။

Ref ; AFP