<

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမစ္ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ မုိးစပါးစိုက္ဧကငါးသိန္းနီးပါး ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ၿပီး ထိခုိက္ပ်က္စီးဧက ႏွစ္သိန္းေက်ာ္အထိရွိေန

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ မယင္းေက်းရြာအနီး အက်ဥ္းဦးစီးဌာနပုိင္လယ္ေျမတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္စပါးမ်ား စုေပါင္းၿပီး ျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးပြဲတြင္ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ဦး၀င္းသိန္းႏွင့္အဖြဲ႕အား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေမာင္ေအး)

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမစ္ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ စုိက္ပ်ဳိးၿပီး မုိးစပါးစိုက္ဧက ငါးသိန္းနီးပါးအထိ ေရ၀င္နစ္ျမဳပ္ခံခဲ့ရၿပီး ျမစ္ေရမ်ား ျပန္လည္က်ဆင္းခ်ိန္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနမွ စာရင္းေကာက္ယူခဲ့ရာ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္အထိ စာရင္းအရ ထိခုိက္မႈႏွင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ မုိးစပါးစုိက္ဧက ႏွစ္သိန္းနီးပါးရွိေနေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး စိုက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန႐ုံး မွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ဇူလုိင္လ ေနာက္ဆုံးအပတ္အတြင္းက စစ္ေတာင္းျမစ္၊ ေရႊက်င္ျမစ္ႏွင့္ ပဲခူးျမစ္ေရႀကီးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ မုိးစပါးစိုက္ဧကစုစုေပါင္း ၄၉၄၆၈၁ ဧကအထိ ေရလႊမ္းမုိးခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

ျမစ္ေရမ်ား က်ဆင္းသြားခ့ဲၿပီးေနာက္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ကြင္းဆင္းေကာက္ယူခဲ့ရာ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္ အထိစာရင္းအရ ေရလႊမ္းဧက ၄၉၄၆၈၁ တြင္ ၁၇၆၈၆၂ ဧကမွာ ေရလႊမ္းခံေနရဆဲျဖစ္ၿပီး ျပန္ေပၚဧက ၃၁၇၈၁၉ ဧကရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါျပန္ေပၚဧကမ်ားအနက္ ေကာင္းမြန္ေသာမုိးစပါးစုိက္ဧက ၁၁၃၈၂၅ ဧကသာ ရွိခဲ့ၿပီး ထိခိုက္ဧက ၁၃၁၁၇၄ ဧကႏွင့္ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးသည့္ဧက ၇၂၈၂၀ အထိရွိခဲ့ရာ စုစု ေပါင္းထိခိုက္ပ်က္စီးဧက ၂၀၃၉၉၄ ဧကရွိေၾကာင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးစုိက္ပ်ဳိးေရးဌာန ႐ုံးမွတ္တမ္းမ်ားအရ သိရသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျမစ္ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ပ်က္စီးသြားေသာ မုိးစပါးစုိက္ခင္းမ်ားအား ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ နံနက္ပိုင္းကေတြ႕ရစဥ္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း စုိက္ပ်ဳိးေသာ မုိးစပါးမ်ားမွာ မ်ဳိးစပါးမ်ား တုိက္႐ုိက္ ၾကဲပက္စုိက္ပ်ဳိးေသာ ၾကဲသားစုိက္ခင္းက ပုိမိုမ်ားျပားခဲ့ၿပီး မ်ဳိးစပါးပ်ဳိးေထာင္စုိက္ပ်ဳိးသူ နည္းပါးေၾကာင္း၊ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္လအတြင္း ျမစ္ေရႀကီးျခင္းေၾကာင့္ ေရလႊမ္းမုိးခံရေသာ မုိးစပါးမ်ားအနက္ ၾကဲသားစုိက္ခင္းမ်ားမွာ ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးမႈ ပုိမ်ားေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ပ်က္စီး ဆုံး႐ႈံးသြားေသာေၾကာင့္ မ်ဳိးစပါးစရိတ္၊ လုပ္အားခမ်ား ဆုံး႐ႈံးခဲ့ရေၾကာင္း၊ ပ်က္စီးသြားေသာ မုိးစပါးမ်ားေနရာတြင္ အစားထုိး ျပန္လည္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္လည္း မုိးကာလ မကုန္ဆုံးေသးေသာေၾကာင့္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ျမစ္ေရႀကီးကာ ေရ၀င္ေရာက္မႈ ထပ္မံၾကံဳေတြ႕ပါက ထပ္မံပ်က္စီးမႈၾကံဳေတြ႕ ရႏုိင္ၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ အစားထုိးစုိက္ပ်ဳိးရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေၾကာင္း မုိးစပါးစိုက္ ေတာင္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယင္းအေျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေတာင္ငူၿမိဳ႕နယ္ ျပေသာင္ေက်းရြာမွ မုိးစပါးစုိက္ေတာင္သူ ဦးတင္စန္းက “ဆုံး႐ႈံးမႈကေတာ့ အကုန္ဆုံး႐ႈံးကုန္တာေပါ့။ ဘာျဖစ္လုိ႔လဲဆုိေတာ့ ပ်က္စီးတဲ့ေနာက္ေတာ့ဆုံး႐ႈံးၿပီေပါ့။ ၾကဲထားစိုက္ထားတာေတြ လုပ္အားခေတြအကုန္ဆုံး႐ႈံးၿပီေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဒီေရကုိကလည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တုိင္းေတာ့ သမ႐ုိးက်ေတာ့ျဖစ္ေနၾကပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီႏွစ္က ၾကဲရစုိက္ရတာက မုိးကအဆက္မျပတ္ရြာေနတဲ့ အခါက်ေတာ့ အပင္က အရင့္မျဖစ္ေတာ့ဘူး။ အပင္အႏုျဖစ္ေတာ့ ေရနစ္မခံႏုိင္ေအာင္ ျဖစ္ကုန္တာ” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိကဲ့သုိ႕ေရလႊမ္းမုိးခံရၿပီး ထိခိုက္သြားေသာ မုိးစပါးစိုက္ဧကမ်ားေနရာတြင္ ပ်ဳိးပင္မ်ား အစားထုိးစုိက္ပ်ဳိးျခင္းႏွင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ မုိးစပါးစုိက္ခင္းမ်ားအား အသစ္ျပန္လည္စိုက္ပ်ဳိးျခင္းမ်ားတြင္ စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား ပူးေပါင္း၍ ကူညီေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္၊ေတာင္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အေပၚ စာရင္းေကာက္ယူၿပီး လုိအပ္ေသာ မ်ဳိးစပါးမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ေျမၾသဇာမ်ား ပံ့ပုိးျခင္း၊ ထြန္ယက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္မႈလယ္ယာဦးစီးဌာန၏ အကူအညီမ်ားရယူ၍ပ်က္စီးဆုံး႐ႈံးသြားေသာ မုိးစပါးမ်ားအား အစားထုိးျပန္လည္ စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ေရးကူညီရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ပဲခူးခ႐ုိင္စုိက္ပ်ဳိးေရးဦးစီးဌာန ဦးစီးမွဴး ဦးေလးျမင့္က “အခုခ်ိန္ကေတာ့ စာရင္း အတိအက် မရေသးပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မေန႔ကအထိေတာ့ ပ်က္စီးဧက ၂၄၀၀၀ ေက်ာ္ကုိ ပ်က္စီးဧကစာရင္းေကာက္ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေကာက္ၿပီးတဲ့ စာရင္းေတြမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ မွတ္တမ္းမ်ားအရေပါ့ေနာ္ အခ်ဳိ႕လယ္သမားေတြက်ေတာ့ ေကာက္တက္ပြားနဲ႔ စုိက္တယ္။ အခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ပ်ဳိးေထာင္ၿပီး ဧကေနာက္က်စုိက္ပ်ဳိးေလ့ရွိတယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔စုိက္မယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း မ်ဳိးစပါး လုိအပ္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အဲဒီအေပၚမွာ အျမန္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဒီမ်ဳိးေစ့အျပင္ေပါ့ေနာ္။ သူတုိ႔ရဲ႕ ႀကိဳက္တဲ့မ်ဳိးေစ့ေတြ စုိက္ပ်ဳိးဖုိ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လက္သင့္ခံပါတယ္။ ၿပီးေတာ့မွ ပ်က္စီးတဲ့ဟာအေပၚမူတည္ၿပီးေတာ့မွ မ်ဳိးစပါးေတြ ပံ့ပုိးမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလုိပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေျမၾသဇာကုိတြက္ခ်က္ၿပီးတာနဲ႔ ခ်က္ခ်င္းအခ်ိန္မီျဖန္႔ျဖဴးဖုိ႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္။ စုိက္ပ်ဳိး ေရးဦးစီးဌာနအေနနဲ႔ကေတာ့ ေတာင္သူေတြ အခ်ိန္မီျပန္လည္စုိက္ပ်ဳိးႏုိင္ေရးအတြက္ စက္မႈလယ္ဦးစီးဌာနနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီးေတာ့မွ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါတယ္”ဟုေျပာၾကားသည္။

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလုိင္ ၂၃ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ တစ္ပတ္အတြင္း ျမစ္ေရမွာ စုိးရိမ္ေရအမွတ္အထက္ ေက်ာ္လြန္ကာ စံခ်ိန္တင္ေရႀကီးမႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ အေျခခံပညာေက်ာင္းေပါင္း ၃၆၀ ေက်ာ္အား ယာယီပိတ္ထားရျခင္း၊ ေရေဘးသင့္ျပည္သူ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၁၅၀၀၀ ေက်ာ္၊ လူဦးေရ ၇၀၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ေရေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းရျခင္းတုိ႔ ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရသည့္အျပင္ ေခ်ာင္းတာတမံမ်ား၊ ဆည္တာတမံမ်ား က်ဳိးက်ပ်က္စီးျခင္းလည္း ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။

 

August 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.