<

အိႏၵိယအစုိးရက ပဲတင္သြင္းခြင့္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံု ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္တက္ၿပီး ေမလဆန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ႏွစ္သိန္းနီးပါး ျမင့္တက္

ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး အုတ္တြင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ မတ္ပဲစုိက္ခင္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ေဇာ္၀င္းခ်စ္)

အိႏၵိယအစုိးရက ပဲတန္ခ်ိန္ငါးသိန္း တင္သြင္းခြင့္လုိင္စင္ ထုတ္ေပးလုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ျပည္တြင္း ေစ်းကြက္အတြင္း မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံု ေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္လက္ျမင့္တက္ခဲ့ၿပီး ေမလဆန္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တစ္တန္လွ်င္ ႏွစ္သိန္းနီးပါးအထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္ရွိ ကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

အိႏၵိယက မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတီစိမ္းတန္ခ်ိန္ သံုးသိန္းအျပင္ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ႏွစ္သိန္း ထပ္မံတင္သြင္းခြင့္ ျပဳထားၿပီး ဇြန္လဆန္းတြင္ လုိင္စင္မ်ား စတင္ထုတ္ေပးၿပီး ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အိႏၵိယ အစုိးရဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

ရန္ကုန္ေစ်းကြက္အတြင္း ေန႔စဥ္ပဲအေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္မႈ ကုန္ေသတၱာ ၁၀၀- ၁၅၀ ၀န္းက်င္ရွိလာၿပီး အိႏၵိယမွ ပဲတင္သြင္းခြင့္ ျပန္ေပးၿပီးေနာက္ပုိင္း ဇြန္ ၅ ရက္အထိ မတ္ပဲတစ္တန္ က်ပ္ ၁၇၀၀၀၀ ေက်ာ္၊ ပဲစင္းငံုတစ္တန္ က်ပ္ ၁၉၀၀၀၀ ေက်ာ္ျမင့္တက္လာေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္ရွိ ကုန္သည္မ်ားထံမွ သိရသည္။

ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္၂၀၁၇ ႏွစ္စ၌ မတ္ပဲတစ္တန္က်ပ္ ၁၂ သိန္း၀န္းက်င္၊ ပဲစင္းငံုအနီတစ္တန္ က်ပ္ရွစ္သိန္းခဲြ၀န္းက်င္ ရွိခဲ့ၿပီး အိႏၵိယ၏ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခ်က္စတင္ၿပီး ေနာက္ပုိင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား ထုိးဆင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲစင္းငံုေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္သံုးသိန္းေက်ာ္အထိ က်ဆင္းခဲ့ၿပီး ယခုအိႏၵိယမွ ျပန္လည္၀ယ္ယူမည့္ ေၾကညာခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚခ်ိန္ေနာက္ပုိင္း ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

အိႏၵိယ၏ မတ္ပဲႏွင့္ ပဲတိစိမ္းတန္ခ်ိန္ သံုးသိန္းတင္သြင္းခြင့္မျပဳမီ ေမ ၄ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ပဲေစ်းႏႈန္းမ်ားမွာ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၈၂၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၂၀၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၃၄၀၀၀၀ တုိ႔ျဖစ္ၿပီး ေၾကညာခ်က္ထြက္ၿပီး တစ္လ၀န္းက်င္အၾကာ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၄၃၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC)  တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၆၉၃၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၅၃၀၀၀၀ အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ေမ ၄ ရက္ႏွင့္ ဇြန္ ၅ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက မတ္ပဲ (FAQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁၆၁၀၀၀၊ မတ္ပဲ (SQ/RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁၇၃၀၀၀၊ ပဲစင္းငံုနီ (RC) တစ္တန္လွ်င္ က်ပ္ ၁၉၀၀၀၀ ျမင့္တက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ သီးႏွံေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ သုေတသနလုပ္ငန္း တစ္ခုက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ေလးသိန္းခဲြ၊ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းခဲြ ထြက္ရွိမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ေနာက္ပုိင္းမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ့ပဲေစ်းကြက္ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းမႈေၾကာင့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ ပဲစုိက္ပ်ဳိးမႈ ေလ်ာ့နည္းႏုိင္ကာ မတ္ပဲတန္ခ်ိန္ ႏွစ္သိန္းႏွင့္ ပဲစင္းငံုတန္ခ်ိန္ ငါးေသာင္းခန္႔သာ ထြက္ရွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားသည္။

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ ပဲတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္ခံခဲ့ရျခင္းေၾကာင့္ တင္ပုိ႔မႈပမာဏ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ ပဲေစ်းမ်ား က်ဆင္းမႈေၾကာင့္ တင္ပုိ႔မႈမွ ရေငြလည္း သိသိသာသာ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ျပည္ပသုိ႔ ပဲမ်ဳိးစံုတန္ခ်ိန္ ၁၃ သိန္းေက်ာ္ တင္ပုိ႔ခဲ့ၿပီး ေဒၚလာ ၈၈၃ သန္းေက်ာ္ ရရွိခဲ့ကာ ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက တန္ခ်ိန္ တစ္သိန္းေက်ာ္၊ ရေငြေဒၚလာသန္း ၅၀၀ ေက်ာ္ ေလ်ာ့နည္းခဲ့ေၾကာင္း စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

June 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.