<

၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းမ်ားကို သတ္မွတ္ခ်ိန္အတုိင္း က်င္းပျခင္းထက္ ထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ အေရးႀကီးသျဖင့္ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ားအၾကား သေဘာတူညီခ်က္မ်ားရရွိေရး အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴးမ်ား သုံးသပ္

အစိုးရႏွင့္ NCA ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕တို႔ ေမ ၁၉ ရက္က ေနျပည္ေတာ္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ လံုျခံဳေရးက႑ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု-Myo Win)

ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတုိင္း က်င္းပႏုိင္ျခင္း၊ မက်င္းပႏိုင္ျခင္းထက္ ညီလာခံမွထြက္ေပၚလာမည့္ ရလဒ္မ်ားသည္ အလြန္အေရးႀကီးၿပီး အလြတ္သေဘာ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ ေဆြးေႏြးဖက္မ်ား ၾကားသေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိေရးအတြက္ အေက်အလည္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ႏွစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ရန္ အစိုးရအဖြဲ႕က စီစဥ္ထားေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္သာ ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသးၿပီး တစ္ႏုိင္ငံလုံး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ဳိ႕၏ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ကန္႔သတ္ခံရမႈသည္လည္း သတ္မွတ္ခ်ိန္အတုိင္း ညီလာခံက်င္းပႏုိင္ေရးကို အခက္အခဲျဖစ္ေစသည္ဟု UPDJC အတြင္းေရးမွဴးမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈရဲ႕ အဓိကအေျခခံကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေက်အလည္ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးၾကတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏုိင္ငံေရးျပႆနာေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းဖုိ႔လုိ႔ ေျပာတဲ့အတြက္ အေက်အလည္ ညိႇႏႈိင္းေျဖရွင္းမႈကို အေျခခံရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒါကလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေက်အလည္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြနဲ႔ သြားမယ္ဆုိတာကုိလည္း ႏွစ္ဖက္စလုံးမွာ နဂုိကတည္းက သေဘာတူခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုကေတာ့ အေက်အလည္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြျဖစ္ဖုိ႔ အဲဒါဟာ အဓိကအခ်က္ပါပဲ” ဟု တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ား အစုအဖြဲ႕မွ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံတတိယအစည္းအေ၀းအား ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု၏ အစိတ္အပိုင္းဟူသမွ်သည္ ႏုိင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ် ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္အခ်က္ကို အစုိးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္းတြင္ ထည့္သြင္းလုိေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ားက လက္မခံႏုိင္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ အဆုိပါအခ်က္ကုိ လက္ခံမွသာ အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္က တုိင္းရင္းသားမ်ား လုိလားသည့္ လူမ်ိဳးေရးတန္းတူမႈႏွင့္ ကုိယ္ပုိင္ျပ႒ာန္းခြင့္ကုိ လက္ခံမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ အဆုိပါကိစၥတြင္ အေက်အလည္ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးရန္ လုိအပ္ေနသည္ဟု ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး၊ တုိင္းရင္းသားစည္းလုံးညီညြတ္မႈ မၿပိဳကြဲေရး စသည့္ ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကုိ NCA စာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထုိးစဥ္ကတည္းကပင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လက္ခံထားၿပီးသားျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အစိတ္အပုိင္းတြင္ ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္အခ်က္ကုိ ထည့္သြင္းရန္ မလုိအပ္ေတာ့ဟု ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕မွ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

“တပ္မေတာ္က ခုနကေျပာတဲ့စာသား (ခြဲမထြက္ရ) ကုိ ထည့္ကုိထည့္ရမယ္ေပါ့။ တုိင္းရင္းသားေတြက ခြဲထြက္ေရးမူကို စြဲကုိင္ထားတာ မရွိပါဘူး။ ခြဲထြက္ေရးမူမပါတဲ့ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုဆုိၿပီး ေျပာလာတယ္။ ပထမအစည္းအေ၀းမွာလည္း ခြဲထြက္ေရးမပါဘူး။ ဒါက ဒုိ႔တာ၀န္အေရးသုံးပါးကုိ လက္ခံတဲ့သေဘာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ တပ္မေတာ္နဲ႔အစုိးရကေတာ့ ခုနကစကားလုံးပါမွ စိတ္ခ်ရမယ့္သေဘာယူဆေနတယ္။ ဒါက ေနာက္ေတာ့ ေျဖရွင္းလုိ႔ ရတန္ေကာင္းပါတယ္။ ဒီတုိင္းသြားေနလုိ႔လည္း မျဖစ္ဘူးေလ” ဟု ေဒါက္တာမနာမ္တူးဂ်ာက ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံအစည္းအေ၀းမ်ားကုိ တစ္ႏွစ္လွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္ က်င္းပျခင္း၊ မက်င္းပျခင္းထက္ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမွ အားလုံးသေဘာတူလက္ခံေသာ ျပည္ေထာင္စုသေဘာတူညီခ်က္ အစိတ္အပုိင္းမ်ား ရရွိေရးကသာလွ်င္ ပုိမုိအေရးႀကီးေၾကာင္း ႏုိင္ငံေရးပါတီအစုအဖြဲ႕မွ UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႕၀င္ ဦးစုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

“ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာလုပ္ေနတဲ့ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႕ဆုံပြဲတုိ႔၊ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲတုိ႔ဆုိတာ ဘယ္လုိလဲဆုိတာ ဟုိဘက္ဒီဘက္ နားလည္တာမတူဘူး။ မတူေတာ့ ဒီဘက္ကလုပ္ရင္ ဟုိဘက္က ပိတ္တယ္ေပါ့ဗ်ာ။ အဲ့ဒီေတာ့ ေျပာခ်င္တာက ဒီအခက္အခဲအက်ပ္အတည္းေတြကို ေျဖရွင္းဖုိ႔လုိတယ္။ မေျဖရွင္းဘဲနဲ႔ ညီလာခံကုိ လုပ္လုိက္မယ္ဆုိရင္လည္း ညီလာခံမွာသြားၿပီးေတာ့ တုိင္းသိ၊ ျပည္သိ ျငင္းခုံေနၾကလုိ႔လည္း ဘာထူးမလဲ။ အဲဒီေတာ့ ၾကားထဲမွာရွိေနတဲ့ အခက္အခဲေတြ ေျဖရွင္းဖုိ႔လုိတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ လုံျခံဳေရးပုိင္းဆုိင္ရာမွာဆုိရင္လည္း တစ္ခုတည္းေသာ တပ္မေတာ္ဆုိတာ ဘယ္လုိ၊ ျပည္ေထာင္စုတပ္မေတာ္ဆုိတာ ဘယ္လုိေပါ့။ ဒီဟာေတြကလည္း ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈေတြမရွိဘူး။ မရွိဘဲနဲ႔ ဟုိမွာသြားၿပီး ရန္ျဖစ္ေနၾကရင္လည္း ဘာထူးမွာလဲ။ ဟုိဘက္က DDR ေျပာတယ္။ ဒီဘက္က SSR ေျပာတယ္။ ဟုိဘက္က DDR ပဲ ေဆြးေႏြးမယ္။ SSR လုံး၀မေဆြးေႏြးဘူး။ အဲဒါမ်ိဳးေတြကအစ ဒါေတြက ပြဲမလုပ္ခင္ကတည္းက အျပင္မွာ ေၾကေၾကညက္ညက္ျဖစ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ဒါေၾကာင့္မုိ႔ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ေတြအေနနဲ႔ အစုိးရနဲ႔ လာၿပီးေဆြးေႏြးတယ္။ အလြတ္သေဘာ ႏွစ္ခါေဆြးေႏြးတယ္။ ဒါေပမဲ့ သေဘာတူညီမႈမရေသးဘူး။ ဒီအလြတ္သေဘာကေတာ့ မ်ားမ်ားေတြ႕ဖုိ႔လုိတယ္။ အလြတ္သေဘာေတြက ေျပလည္ခါနီးၿပီး အေျဖေတြထြက္ဖို႔လုိတယ္” ဟု ဦးစုိင္းေက်ာ္ညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

၂၁ ရာစုပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀း က်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ အစိုးရႏွင့္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕မ်ား ယခုလကုန္ပုိင္းတြင္ အလြတ္သေဘာ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးၾကမည္ျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား ညိႇႏိႈင္းမႈအဆင္ေျပမွသာ ညီလာခံက်င္းပမည္ဟု အစုိးရႏွင့္ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးေရးအဖဲြ႕တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူ ဦးခြန္ျမင့္ထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

May 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.