<

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခံခဲ့ရသည္ဆိုေသာ တရားစြဲဆိုမႈတြင္ ေတလာဆြစ္ အႏိုင္ရ

လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထိေလာက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈအတြက္ ေရဒီယိုဒီေဂ်ေဟာင္း ေဒးဗစ္မက္လာကို တရားစြဲဆိုမႈတြင္ အႏိုင္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အဆိုေတာ္ေတလာဆြစ္သည္ ၾသဂုတ္ ၁၄ ရက္တြင္ ေအာင္ပြဲခံခဲ့သည္။

၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဒန္ဗားၿမိဳ႕ရွိ ပက္စီစင္တာ၌ ေဖ်ာ္ေျဖပြဲမစမီ ဇာတ္စင္ေနာက္တြင္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္စဥ္အတြင္း ဆြစ္၏ တင္ပါးကို လွမ္းကိုင္ခဲ့သည္ဆိုေသာ တရားစြဲဆိုမႈတြင္ ေရဒီယိုဒီေဂ်ေဟာင္း ေဒးဗစ္မက္လာသည္ အျပစ္ရွိသည္ဟု တရားသူႀကီးက စစ္ေဆးေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ဆြစ္၏ ကိုယ္ရံေတာ္ေဟာင္းတစ္ဦးကလည္း ဒီေဂ်မက္လာသည္ ဆြစ္၏စကတ္ေအာက္မွ လက္ထည့္ၿပီး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခဲ့သည္ဟု ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္ ၾကားနာစစ္ေဆးမႈတြင္ သက္ေသထြက္ဆိုခဲ့သည္။

ဆြစ္သည္ ၎ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္ အမည္ခံနစ္နာေၾကး တစ္ေဒၚလာကိုလည္း ရရွိခဲ့သည္။ အသက္ ၂၇ ႏွစ္အရြယ္ရွိ ေတလာဆြစ္က တရား႐ံုးကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ၎ႏွင့္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္ခံရမႈအတြက္ ႏႈတ္ဆိတ္ခဲ့သူ မည္သူမဆိုအတြက္ တိုက္ပြဲ၀င္ေပးခဲ့သည့္ တရားေရးအဖြဲ႕ကို အသိအမွတ္ျပဳေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

“ကြၽန္မရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ ေစာ္ကားခံရတဲ့သူေတြရဲ႕ အသံေတြကို ၾကားသိဖို႔အတြက္ ကူညီဖို႔ပါ။ ဒါေၾကာင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရတဲ့သူေတြကို အကူအညီေပးတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းေတြကို အနာဂတ္မွာ လွဴဒါန္းသြားမွာပါ” ဟု ဆြစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

မက္လာသည္ ယင္းျဖစ္စဥ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ KYGO ေရဒီယိုဌာနမွ အလုပ္ျဖဳတ္ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းအတြက္ မက္လာက ဆြစ္ေၾကာင့္ အလုပ္ျပဳတ္ခဲ့ရသည္ဟုဆိုကာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာတြင္ အမႈဖြင့္ခဲ့ၿပီး နစ္နာေၾကး ေဒၚလာ သံုးသန္း ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ေတလာဆြစ္သည္ ရဲကိုေခၚရမည့္အစား မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ေခၚဆိုခဲ့သည့္အတြက္ ၎၏ အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ လစာဆံုး႐ႈံးခဲ့ရသည္ဟု မက္လာက ဆိုသည္။ ဆြစ္၏ လက္ေထာက္မ်ားသည္ ေရဒီယိုဌာနကို ဖုန္းဆက္ၿပီး ၎ကို အလုပ္ျဖဳတ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု မက္လာက စြပ္စြဲခဲ့သည္ဟု တရား႐ံုးမွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဆြစ္ကလည္း လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ကိုယ္ထိလက္ေရာက္ က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ မက္လာတိုျပန္လည္ တရားစြဲခဲ့သည္။


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.