<

ကမၻာ႔ေစ်းကြက္တြင္ ေဒၚလာေစ်း အားေပ်ာ့လာေသာ္လည္း ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၆၈-၁၄၇၃ က်ပ္ၾကား အတက္အက်ျဖစ္ေန

ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္း ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္ဆင္းၿပီး ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္း တစ္ေဒၚလာ ၁၄၆၈-၁၄၇၃ က်ပ္ၾကား အတက္အက်ျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကး ေရာင္း၀ယ္သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ေဒၚလာသည္ ယြမ္ႏွင့္ ယူ႐ုိတုိ႔ႏွင့္ယွဥ္ပါက က်ဆင္းလာသည္။ တ႐ုတ္ဗဟုိဘဏ္က ၿပီးခဲ့သည့္ၾသဂုတ္ ၃ ရက္မွစတင္၍ ယြမ္ေငြအက်ကုိ ထိန္းသိမ္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္စေတာ့မ်ား ျပန္တက္ခဲ့ကာ ယြမ္ေငြသည္ ေဒၚလာႏွင့္ယွဥ္ပါက တစ္ပတ္တာအတြင္း အျမင့္ဆံုးကုိ ျပန္ေရာက္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္အစုိးရက ၎တုိ႔၏ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ကုိ ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ပုိျပဳလုပ္လာမည္ဟု ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားက ေမွ်ာ္မွန္းလာျခင္းေၾကာင့္ ကုန္သြယ္ေရး တင္းမာမႈမ်ားအေပၚ စုိးရိမ္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်လာသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ ေငြမွာ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ေဒၚလာႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ တစ္ေဒၚလာ ၆ ဒသမ ၈၂ ယြမ္၀န္းက်င္ျဖစ္ေနကာ က်ပ္ ၁၀၀ လွ်င္ ၀ ဒသမ ၄၆ ယြမ္ ၀န္းက်င္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၆ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ေဒၚလာ ၁၄၃၈ က်ပ္စံခ်ိန္ကုိ ဇူလုိင္ ၃၀ ရက္တြင္ က်ပ္ ၁၄၄၀ ျဖင့္ ခ်ဳိးခဲ့ၿပီး ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၃ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၁ ရက္တြင္ ၁၄၄၇ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္တြင္ ၁၄၅၁ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၃ ရက္တြင္ ၁၄၆၅ က်ပ္၊ ၾသဂုတ္ ၇ ရက္တြင္ ၁၄၇၅ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ဆက္လက္ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ငါးလအတြင္း အျမင့္ဆံုး ျဖစ္ေပၚခဲ့ေသာ ကမၻာ့ေဒၚလာေစ်း အညႊန္းကိန္းမ်ားမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၉၀ ဒသမ ၄၃ ပြိဳင့္၊ မတ္တြင္ ၉၀ ဒသမ ၃၇ ပြိဳင့္၊ ဧၿပီတြင္ ၉၁ ဒသမ ၇၁ ပြိဳင့္၊ ေမတြင္ ၉၄ ဒသမ ၈၃ ပြိဳင့္၊ ဇြန္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၂၁ ပြိဳင့္ျဖစ္ၿပီး ဇူလုိင္တြင္ ၉၅ ဒသမ ၃၉ ပြိဳင့္၀န္းက်င္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ကာ ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ၉၅ ပြိဳင့္ေအာက္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ျပည္တြင္းေစ်းကြက္အတြင္း ၾသဂုတ္ ၈ ရက္တြင္ ျဖစ္ေပၚေသာ အျခားႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ား၏ လဲလွယ္မႈႏႈန္းထားမ်ားမွာ ယူ႐ုိ ၁၆၈၅ က်ပ္၊ စင္ကာပူေဒၚလာ ၁၀၇၆ က်ပ္၊ မေလးရွားရင္းဂစ္ ၃၅၇ က်ပ္၊ ထုိင္းဘတ္ ၄၄ ဒသမ ၃၀ က်ပ္၊ တ႐ုတ္ယြမ္ ၂၁၃ က်ပ္၊ ဂ်ပန္ ယန္း ၁၃ က်ပ္၊ ေတာင္ကုိရီးယား၀မ္ ၁ ဒသမ ၄၀ က်ပ္ျဖစ္သည္။

August 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.