<

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ လယ္ယာက႑၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑ႀကီး သံုးခုကို အဓိကထား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ စစ္ကိုင္းတိုင္း၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖိတ္ေခၚ

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေႏြစပါးစိုက္ခင္းမ်ားကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီလကုန္ပိုင္းက ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေကာင္းခန္႔လင္း)

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းသို႔ လယ္ယာက႑၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑ႀကီး သံုးခုကို စနစ္တက်ေလ့လာၿပီး အဓိကထား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေစလိုေၾကာင္း ေမလ ၁၁ ရက္က ႏိုဗိုတယ္ဟိုတယ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ CEO Conference 2018 အခမ္းအနားတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

“စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အေနနဲ႔ အဓိက က႑ႀကီး သံုးရပ္ျဖစ္တဲ့ လယ္ယာက႑၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္က႑၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း က႑ေတြကို ဒီထက္ပိုၿပီး ဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေအာင္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ သြားလုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လုပ္ေဆာင္တဲ့ေနရာမွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ျပည္တြင္းျပည္ပမွာရွိတဲ့ မိတ္ေဆြက အထူးအာ႐ံုစိုက္ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ ေပးေစလိုပါတယ္။ စနစ္တက် ေလ့လာၿပီး လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ ေစလိုပါတယ္” ဟု ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အေနျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မတီကိုလည္း ဖြဲ႕စည္းတည္ေထာင္ထားၿပီး ျဖစ္သည့္အတြက္ လာေရာက္ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဥပေဒႏွင့္အညီ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးမွာ ဥပေဒကို ေလးစားလိုက္နာၿပီး တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈရွိတဲ့ ကုမၸဏီေတြ အမ်ားအျပား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမယ္ဆိုရင္ တရားမ၀င္ ေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေလ်ာ့နည္းပေပ်ာက္ၿပီး တရားဥပေဒ စိုးမိုးလာမယ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကိုလည္း ထိန္းသိမ္းလာႏိုင္မယ္” ဟု ေဒါက္တာျမင့္ႏုိင္က ေျပာၾကားသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားအနက္ ဒုတိယအႀကီးဆံုးျဖစ္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ လူဦးေရ၏ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အထက္ပိုင္း၏ စပါးက်ီအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရသည္ႏွင့္အညီ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း စိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ထြန္းသည့္ လယ္ေျမမ်ားစြာရွိၿပီး ဆန္စပါး၊ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ားအား အဓိကစိုက္ပ်ိဳး ထုတ္လုပ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

သဘာ၀တြင္းထြက္ ပစၥည္းမ်ား အေနျဖင့္ ေက်ာက္စိမ္း၊ ပယင္း၊ ဒုတၳာ၊ ေၾကးနီ၊ နီကယ္၊ ေရႊ၊ ေက်ာက္မီးေသြးႏွင့္ ေရနံ စသည့္ သဘာ၀တြင္းထြက္ သယံဇာတမ်ားလည္း ပိုင္ဆိုင္ထားသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္၏ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ (၁၀/၂၀၁၇) အရ စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း မံုရြာ၊ စစ္ကိုင္း၊ ေရႊဘိုတို႔တြင္ လာေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက ၀င္ေငြခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္ ငါးႏွစ္အထိ ရရွိမည္ျဖစ္ၿပီး က်န္ ၃၄ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏံွပါက ၀င္ေငြခြန္ ကင္းလြတ္ခြင့္၊ သက္သာခြင့္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္း၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္း၊ CMP လုပ္ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစသည့္ က႑ ၆ ခုတြင္ ႏိုင္ငံသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၂၇ ခုအထိ ခြင့္ျပဳေပးထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) ၏ စာရင္းမ်ားအရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံျခားသား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အေနျဖင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္း၊ စြမ္းအင္လုပ္ငန္း၊ စက္မႈလုပ္ငန္းႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းက႑ ေလးခု၌ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၄ ခုအထိ ခြင့္ျပဳထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

May 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.