<

ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ ပ်က္စီးမႈကို ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းရေငြမွ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္း

ေက်ာက္စိမ္း တူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ ပ်က္စီးမႈကုိ ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ေရာင္းရေငြမွ ေကာက္ခံသည့္ အခြန္ျဖင့္ ျပင္ဆင္ (သို႔မဟုတ္) ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးရန္ ဒုတိယအႀကိမ္ ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ န၀မပံုမွန္ အစည္းအေ၀း တတိယေန႔တြင္ ေမးျမန္းခဲ့သည္။

ယင္းေမးခြန္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂)မွ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဒါရွီလဆိုင္းက ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ႀကီးမွာ ႏွစ္ထပ္အိမ္ႀကီးမ်ား တစ္ထပ္သာ က်န္ရွိသည္အထိ ဥ႐ုျမစ္ၾကမ္းျပင္ ျမင့္တက္လာျခင္း၊ ႏုန္းမ်ား တင္က်န္လာျခင္း၊ ႏွစ္စဥ္ေရႀကီးလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ပ်က္စီးျခင္းမ်ားစြာကို ေတြ႕ျမင္ရျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးျမန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

၎က “ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ေပၚက ငွက္ေပ်ာေတာ၊ ၿမိဳ႕မ၊ ေအးျမသာယာ ရပ္ကြက္သံုးခုဟာ ဥ႐ုျမစ္ေၾကာင္း တိမ္ေကာမႈေၾကာင့္ ႏွစ္စဥ္ေရႀကီးျခင္းဒဏ္ကို ခံရတယ္။ ႏုန္းဖို႔တာကို ခံရတယ္။ အိမ္ေျခေပါင္း ဆယ္ခ်ီပ်က္စီးခဲ့တယ္။ လံုး၀မထူေထာင္ႏိုင္တဲ့ မိသားစုေတြလည္း ရွိေနတယ္။ ဘယ္သူမွ တာ၀န္ခံေျဖရွင္းတယ္ဆိုတာ မရွိပါဘူး။ အခုပံုေတြနဲ႔တင္ျပရတဲ့ပံုဟာ ႏွစ္ထပ္တိုက္ဟာ တစ္ထပ္ပဲ က်န္ေတာ့တဲ့ အေျခအေနမွာပါ။ ျပန္ေဆာက္ဖို႔ ဆိုရင္လည္း မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးပါ။ အျခားေသာ အိမ္ေတြမ်ားလည္း ဒီအတိုင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေမွာ္ေက်းရြာေတြမွာေတာ့ ကုမၸဏီေတြက ေလ်ာ္ေပးတယ္။ လူလုပ္တဲ့ ကိစၥေၾကာင့္ျဖစ္လာတဲ့ ထိခိုက္မႈကို လက္ပိုက္ၿပီး ၾကည့္ေနရင္ လုပ္တဲ့သူေတြက ပိုမို ေဆာင္ရြက္လာမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈအရ ျပန္လုပ္ေပးသင့္တယ္။
လံုး၀ႀကီး လ်စ္လ်ဴ႐ႈသလို ျဖစ္သြားတယ္။ သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးသင့္တယ္ထင္လို႔ ေမးျမန္းရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ CSR ရန္ပံုေငြ (ေက်ာက္မ်က္ရတာ ေရာင္းရေငြမွ ၁ ရာခိုင္ႏႈန္းအခြန္) က ေဒသမွာ ပ်က္စီးသြားတဲ့ သူေတြကို ေပးဖို႔လို႔ နားလည္ထားပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာ ပ်က္စီးခံရတဲ့ ေဒသခံေတြကို ေပးသင့္တယ္လို႔ ထင္ပါတယ္”ဟု တင္ျပခဲ့သည္။

ယင္းေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီး ဦး H လေအာင္က ေျဖၾကားရာတြင္ ငွက္ေပ်ာေတာရပ္ကြက္မွာ ဥ႐ုေခ်ာင္းေရ ဦးတည္သည့္ေနရာတြင္ ျဖစ္သျဖင့္ ႏွစ္စဥ္ ေရနစ္ျမဳပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္ႏွင့္ ေအးျမသာယာရပ္ကြက္မ်ားမွာ ေမာ္ေမာင္းေခ်ာင္းႏွင့္ ကာလီေခ်ာင္းမ်ားမွာ ရပ္ကြက္အတြင္း ျဖတ္သန္းသြားၿပီး အေျခခ်ေနထိုင္သူမ်ားက လူေနအိမ္ ႏွင့္ လမ္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္လာခဲ့သျဖင့္ ဧရိယာက်ဥ္းေျမာင္းကာ ရပ္ကြက္အတြင္း ေရႀကီးလွ်ံမႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေရ၀ပ္သည့္ အိမ္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ရမည္ဆိုပါက ရန္ပံုေငြေျမာက္ျမားစြာ သံုးစြဲရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ဥ႐ုေခ်ာင္းေရလွ်ံမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္ရန္ ေရထိန္းနံရံမ်ား ျပဳလုပ္ေပးျခင္းကို CSR ရန္ပံုေငြျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ေရး စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ၂၀၁၅-၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ဥ႐ုေခ်ာင္း ရွင္းလင္းေရးအတြက္ က်ပ္သန္း ၃၁၄၁ သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ က်ပ္သန္း ၂၆၆၅ သန္း အသံုးျပဳခဲ့ေၾကာင္း၊ လံုးခင္း-ဖားကန္႔ ရတနာေျမရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ CSR ရန္ပံုေငြ ေဒၚလာႏွစ္သန္းကို ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕သို႔ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ လႊဲေျပာင္းထားေၾကာင္း၊ CSR ရန္ပံုေငြကို ႀကီးၾကပ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ႀကီးၾကပ္မႈေကာ္မတီႏွင့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီမ်ားက တင္ျပထားျခင္း မရွိပါသျဖင့္ ျပင္ဆင္စရိတ္ (သုိ႔မဟုတ္)ေလ်ာ္ေၾကးေငြမ်ား ေပးသြားရန္ အစီအစဥ္မရွိပါေၾကာင္း ေျဖၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ သစ္ေတာ၊ သတၱဳ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရးေကာ္မတီက ၂၀၁၇ မတ္ ၃၀ ရက္တြင္ အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းရာတြင္ (က) ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးသည့္ စနစ္မွာအေပၚ ေျမလႊာအားလံုးကို ဖယ္ရွားသည့္နည္း ျဖစ္သျဖင့္ သစ္ေတာျပဳန္းတီးျခင္း၊ ေရတိုက္စားျခင္းျဖစ္ကာ ေဂဟစနစ္ကို လြန္စြာ ထိခိုက္ေသာ စနစ္ျဖစ္ေၾကာင္း (ခ) စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ား ေရေၾကာင္းမွတစ္ဆင့္ သယ္ယူလာၿပီး ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ပို႔ျခင္းေၾကာင့္ လူေနအိမ္မ်ား ပ်က္စီးဆံုး႐ံႈးေနေၾကာင္း၊ (ဂ) စြန္႔ပစ္ေျမ စာမ်ားေၾကာင့္ ဥ႐ုျမစ္ၾကမ္းျပင္ ျမင့္တက္လာ ၿပီး ဖားကန္႔ၿမိဳ႕ အပါအ၀င္ ေဘး၀ဲယာမ်ား ေရႀကီးမႈဒဏ္ကို ႏွစ္စဥ္ခံစားေနရေၾကာင္း၊ (ဃ)ေက်ာက္မ်က္ တူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ေက်ာက္မ်က္တူးေဖာ္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားအတိုင္း လိုက္နာရန္ ႀကီးၾကပ္သင့္ပါေၾကာင္း၊ (င) သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဥပေဒတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္မႈတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေစသူက အေလ်ာ္ေပးရန္၊ ထည့္၀င္ေစရန္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား ထုတ္ယူသံုးစြဲသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ အက်ဳိးအျမတ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအား ထည့္၀င္သံုးစြဲရန္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းဟု ပါရွိေနေသာ္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္းတစ္ခုကို တိက်စြာ သတ္မွတ္သင့္ပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ယင္းေကာ္မတီ၏ အၾကံျပဳခ်က္တြင္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားက စြန္႔ပစ္ေျမစာမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးလာမႈ၊ ေရႀကီးေရလွ်ံ ပိုမိုဆိုးရြားလာမႈအတြက္ တစ္စံုတစ္ရာ ေျဖရွင္းေပးသည္ကို မေတြ႕ရွိရေသးျဖင့္ ထပ္မံ တိုက္တြန္းသြားရန္ ေကာ္မတီက ဆံုးျဖတ္ထားေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၏ စာရင္းမ်ားအရ ဖားကန္႔ေဒသတြင္ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီ ၈၀၈ ခု တစ္ဧက လုပ္ကြက္ေပါင္း ၁၅၆၃၈ ကြက္၊ အက်ဳိးတူကုမၸဏီ ၂၂၂ ခု လုပ္ကြက္ေပါင္း ၃၀၂ ကြက္ရွိခဲ့ရာ တြင္ NLD အစိုးရ လက္ထက္တြင္ သက္တမ္းကုန္မ်ားကို သက္တမ္းထပ္တိုးခြင့္ မျပဳဘဲထားရွိရာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္ေန႔ စာရင္းခ်ဳပ္အရ အက်ဳိးတူ ၉၅ ကြက္၊ ပုဂၢလိကလုပ္ကြက္ ၇၄၅ ကြက္ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

December 2, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.