<

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း လမ္းမ်ားေပၚ၌ ေျမႀကီး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ႏွင့္ အမႈိက္မ်ား သယ္ေဆာင္ရာတြင္ လမ္းမေပၚ က်က်န္ခ့ဲသည့္ ယာဥ္မ်ားအား စည္ပင္သာယာဥပေဒျဖင့္ စတင္အေရးယူမည္

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕အ၀င္ လမ္းမႀကီးအား ေတြ႕ရစဥ္

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ရွိ စည္ပင္သာယာေရး နယ္နိမိတ္အတြင္း လမ္းမ်ားေပၚ၌ ေျမႀကီး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ႏွင့္ အမႈိက္မ်ား သယ္ေဆာင္ရာတြင္ လမ္းမေပၚ က်က်န္ခ့ဲသည့္ ယာဥ္မ်ားအား စည္ပင္သာယာဥပေဒျဖင့္ စတင္အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ ၁၅ ရပ္ကြက္မွ လမ္းမမ်ားေပၚတြင္ ေျမႀကီး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ႏွင့္ အမႈိက္သယ္ယာဥ္မ်ားထံမွ စည္းကမ္းမ့ဲ သယ္ယူမႈေၾကာင့္ လမ္းေပၚသို႔ ေျမႀကီးမ်ား၊ သဲ၊ ေက်ာက္ႏွင့္ အမႈိက္မ်ား က်က်န္ခ့ဲမႈမ်ား ရွိေနေသာေၾကာင့္ ေခၚယူသတိေပးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခ့ဲေသာ္လည္း ထပ္မံျဖစ္ပြားလာသည့္အတြက္  ယင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္က ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္အေနျဖင့္ ေခၚယူအသိေပးခ့ဲၿပီး ထပ္မံျဖစ္ပြားလာပါက စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒျဖင့္ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ဦးလွဦးက ေျပာၾကားသည္။

“အေရးယူမယ့္ဟာ မလုပ္ခင္ အသိပညာေပးတာေပါ့။ သူတို႔လည္းသိတယ္။ တစ္ ဖက္ႏိုင္ငံမွာ သဲ၊ ေက်ာက္ကားေတြဆိုရင္ လမ္းေတြေကာင္းေတာ့ လမ္းေတြ ပ်က္စီးမွာစိုးလို႔ ေက်ာက္စရစ္ခဲတစ္လံုးေတာင္ လမ္းေပၚမက် ေအာင္ဂ႐ုစိုက္ၾကတယ္။ ထား၀ယ္မွာလည္း ေျပာထားတာၾကာၿပီ။ ဥပေဒအသစ္ျပ႒ာန္း ထားတာကလည္း ၂၀၁၇ ကတည္းက။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ ေပးကတည္းက သူတို႔ကိုမွာထားၿပီးသား။ မလုိက္နာၾကဘူး။ သိရဲ႕သားနဲ ့ထပ္ ၿပီးျဖစ္လာေတာ့ လမ္းေပၚမွာ ေက်ာက္စရစ္ က်လို႔ လုပ္ငန္းကိုစံုစမ္းၿပီး သတိေပးတာေတြ လုပ္ခ့ဲၿပီးၿပီ။ ေျမကားေတြလည္း ဒီလိုပဲ။ေႏြ ရာသီမွာ သယ္ရင္ ဖုန္ထလို ့မိုးရာသီမွာ သယ္ၾကေတာ့ မိုးရာသီမွာ လမ္းေတြက ညစ္ပတ္ ျပန္တယ္။ ေန႔ဘက္မွာ လူေတြ က်န္းမာေရးထိမွာ ေရွး႐ႈၿပီး ညဘက္လူေတြ အိပ္တ့ဲအခ်ိန္ ၿမိဳ႕ျပင္လမ္းေၾကာင္းေရြးေပးၿပီး သယ္ခိုင္းတယ္။ ဒီလုိသယ္ခိုင္းရင္းနဲ ့ေျမေတြက်လာတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ လမ္းက မေကာင္းေသးေတာ့ လမ္းေကာင္းလာေတာ့ အဖံုးဖံုးၾကပါ။ အဖံုးဖံုးေပမယ့္ ေျမသယ္ကားႀကီးေတြက အလယ္မွာပဲတင္ေတာ့ ျပႆနာ သိပ္မရွိေပမယ့္ ဘီးမွာညႇပ္ၿပီးပါလာတ့ဲ ေျမေတြကို ေရေဆးဖို႔ေျပာတယ္။ ေရေဆးဖို႔ အဆင္မေျပရင္ ျခစ္ခ်ဖို႔ေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လမ္းေပၚမွာ ေက်ာက္စရစ္ေတြ ေျမေတြမက်ရင္ရၿပီ” ဟု ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးလွဦးက ေျပာၾကားသည္။

လက္ရွိတြင္ ေျမႀကီး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ႏွင့္ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အားလံုးကို ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ေခၚယူအသိေပးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္ေတြ႕ရွိပါက ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ အျပစ္ေပးသြားမည့္အျပင္ ဒဏ္ေၾကးေငြမွာ တစ္ႀကိမ္ထက္တႀကိမ္ ဆတိုးျမင့္တက္လာမည္ျဖစ္ကာ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒအရ အေရးယူျခင္းကို မခံယူပါက တရားစြဲဆိုသြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထို႔အျပင္ အဓိကအားျဖင့္ လမ္းေပၚ၌ ေျမႀကီး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ႏွင့္ အမႈိက္မ်ား မက်ေစရန္ လိုအပ္ၿပီး ေျမသယ္ယာဥ္မ်ား အေနျဖင့္ အေပၚမွ အဖံုးျဖင့္ဖံုးကာ သယ္ယူရန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္မ်ား လမ္းေပၚတြင္ အမႈိက္က်က်န္ခ့ဲပါက ပုဂၢလိကသာမက စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕မွ အမႈိက္သိမ္းယာဥ္မ်ားကိုပါ အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ ေျမႀကီး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ႏွင့္ အမႈိက္မ်ား က်က်န္ခ့ဲသည္ကို ေတြ႕ရွိပါက ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံ ဖုန္းဆက္တိုင္ၾကား ႏိုင္သည္ဟု ဦးလွဦးက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

အမ်ားျပည္သူပိုင္ လမ္းမမ်ားေပၚ၌ ေျမႀကီး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ႏွင့္ အမႈိက္မ်ား စသည္တို႔ က်က်န္ခ့ဲပါက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းထားသည့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တိုင္းေဒသႀကီး စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ အခန္း ၁၉၊ ပုဒ္မ ၇၀ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါက အနိမ့္ဆံုးေငြဒဏ္ က်ပ္သံုးေသာင္းမွ က်ပ္သံုးသိန္းအထိ ခ်မွတ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ေပၚရွိ လမ္းမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕အ၀င္အထြက္ လမ္းမမ်ားမွာ AC ႏိုင္လြန္ကတၱရာႏွင့္ ကြန္ကရစ္လမ္းမ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမႀကီး၊ သဲ၊ ေက်ာက္ယာဥ္အခ်ဳိ႕၏ စည္ကမ္းမ့ဲ သယ္ယူမႈေၾကာင့္ လမ္းပိုင္းအခ်ဳိ႕ ပ်က္စီးမႈ ရွိေနသည့္အျပင္ အရွိန္ျပင္းစြာ ေမာင္းႏွင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ယာဥ္မေတာ္တဆ မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ပြားခ့ဲဖူးေၾကာင္း သိရသည္။

 

July 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.