<

NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားစာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ၃၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈတုိင္စာမ်ားလည္း ပါ၀င္ေန

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီ (NLD ) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တုိင္ၾကားစာ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ၃၅၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိင္စာမ်ားလည္းပါ၀င္ေနေၾကာင္း NLD ပါတီ၏ တုိင္ၾကားစာေကာ္မတီဌာန တာ၀န္ခံ၊ ပါတီေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

တုိင္ၾကားစာေကာ္မတီဌာနသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ တုိင္စာမ်ားတြင္ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈညံ့ဖ်င္းျခင္း အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ သက္ဆုိင္ရာေဒသမ်ားတြင္ တာ၀န္ေက်ပြန္မႈ မရွိျခင္းႏွင့္ တာ၀န္ေပးအပ္ခံထားရျခင္းမရွိဘဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ျခင္း စသည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကုိ အမ်ားဆံုးတုိင္ၾကားထားေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က “NLD လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကို တုိင္ၾကားထားတဲ့ တုိင္ၾကားစာ ၃၅၀ ေက်ာ္ဆုိတာက ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ႏွစ္အတြင္းကဟာကို ေျပာတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တုိင္ၾကားစာေကာ္မတီ စဖြဲ႕ၿပီးကတည္းက အခုခ်ိန္အထိ လုပ္ခဲ့တာကိုေျပာတာပါ။ တုိင္ၾကားစာေတြထဲမွာ အဓိကတုိင္ၾကားေနတာေတြက လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြဟာ သက္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕နယ္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ မရွိဘူး။ ဆက္ဆံရာမွာ ေမာက္မာတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ တာ၀န္ေတြကို ေက်ပြန္ျခင္း မရွိဘူး။ ဒီလုိအခ်က္ေတြမ်ားတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတုိ႔၊ ကုိယ္နဲ႔မဆုိင္တဲ့ ေနရာေတြမွာ တာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲနဲ႔ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တယ္လုိ႔ တုိင္ထားတာတခ်ဳိ႕လည္း ရွိပါတယ္။ NLD လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြကို တုိင္ၾကားတဲ့ တုိင္ၾကားစာေတြထဲမွာ အဂတိလုိက္စားမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ တုိင္စာပုိ႔ထားတာေတြလည္း အနည္းငယ္ ေတာ့ရွိပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အဂတိလုိက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားစာ အနည္းငယ္ရွိေသာ္လည္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အျပစ္ေပးခဲ့ရျခင္းမ်ဳိး မရွိခဲ့ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဂတိလုိက္စားမႈကို အထူးအာ႐ံုစိုက္ၿပီးေတာ့ လုပ္ပါတယ္။ တုိင္ၾကားစာဌာနက အဂတိလုိက္စားမႈထက္ကုိ ပုိၿပီးက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က်ေတာ့ ပါတီရဲ႕ ပံုရိပ္ထိခုိက္ေလာက္ေအာင္ ကိုယ္စားလွယ္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈဟာ ျပည္သူေတြအျမင္မွာ အဂတိလုိက္စားတယ္ ဒီလုိပံုစံျဖစ္ေလာက္ေအာင္ သူ႔ရဲ႕ေျပာဆုိမႈဟာ မသင့္ေတာ္ဘူးထင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပါတီစည္းကမ္းအရ အေရးယူအျပစ္ေပးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔က ပုိၿပီးက်ယ္ျပန္႔ပါတယ္။ အခုထိေတာ့ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အျပစ္ေပးခဲ့ရတာမ်ဳိးေတာ့ မရွိပါဘူး။ အဂတိလုိက္စားမႈနဲ႔ တုိင္ၾကားလုိ႔ စစ္ေဆးေတြ႕ရွိတယ္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က သက္ဆုိင္ရာ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ကုိ တရားစြဲဆုိဖို႔၊ ဒါမွမဟုတ္ ဌာနဆုိင္ရာလူ ပုဂၢိဳလ္ကို သက္ဆုိင္ရာဥပေဒေၾကာင္းအရလုပ္ဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က မူ၀ါဒထားပါတယ္။ ဒီလုိမွမဟုတ္ရင္ ေက်ာ္ေစာမႈေလာက္ပဲ ျဖစ္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ပါတီရဲ႕စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ျခင္း၊ သတိေပးျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္ျပင္းထန္တဲ့ စာျဖင့္ေရးသားသတိေပးျခင္း ျပစ္ဒဏ္ေတြေပးပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ဆုိသည္။

အဆုိပါ တုိင္စာ ၃၅၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ ၄၀ ေက်ာ္အား အေရးယူေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ထားေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕တုိင္ၾကားစာမ်ားတြင္ ပါတီႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ၊ ပါတီလုပ္ပုိင္ခြင့္ထက္ေက်ာ္လြန္ေသာ ေျမယာျပန္လည္ရလုိမႈ၊ တရား႐ံုးအမႈမ်ားတြင္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေစလိုမႈ စသည့္အေၾကာင္း အရာမ်ားလည္းပါ၀င္ေၾကာင္း၊ တခ်ဳိ႕တုိင္ၾကားသူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ပါတီစည္းကမ္းအရ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစလုိျခင္းထက္ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ အာဃာတအစြဲမ်ားျဖင့္ တုိင္ၾကားသည္ဟု သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာမ်ားလည္းေတြ႕ရေၾကာင္း ေဒါက္တာမ်ဳိးညြန္႔က ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း NLD ပါတီ၀င္ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)  လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ၿမိဳင္သည္ လုပ္ပုိင္ခြင့္အား အလြဲသံုးစားလုပ္၍ ေက်းရြာမီးလင္းေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဒသခံမ်ားထံမွ က်ပ္သိန္း ၁၀၀ အား မမွန္မကန္ ေတာင္းခံခဲ့သည္ဟုဆုိကာ NLD ပါတီႏွင့္ အဂတိလုိက္စားမႈတုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ထံ တုိင္ၾကားခံခဲ့ရၿပီး အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က အေရးယူျခင္းမရွိဘဲ သက္ဆုိင္ရာ လႊတ္ေတာ္ကသာ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ရန္ အေၾကာင္းျပန္ၾကားခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္တစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

May 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.