<

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေယာေဒသအတြင္း အမ်ားဆုံးေနထုိင္သည့္ ေရွးေဟာင္းပ်ဴလူမ်ဳိးမ်ားဟု သိရွိၾကေသာ ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကုတ္နံပါတ္ရရွိသည္အထိ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ဆုိ

ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ၀က္သက္ေက်းရြာတြင္ က်င္းပစဥ္

မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ေယာေဒသအတြင္း အမ်ားဆုံးေနထုိင္ေသာ ေရွးေဟာင္းပ်ဴ လူမ်ဳိးမ်ားဟုသိရွိၾကေသာ ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ကုတ္နံပါတ္ရရွိသည္အထိ တင္ျပေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ေတာင္သားလူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္သူ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္ ။

“ကြၽန္ေတာ္က မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္မွာ တုိင္းရင္းသားေရးရာေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴးျဖစ္တဲ့အျပင္ ကြၽန္ေတာ္ကုိယ္၌ကလည္း ေတာင္သားလူမ်ဳိးျဖစ္တဲ့အတြက္ ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲမွာ ပါ၀င္ခဲ့တာပါ ။ တုိင္းရင္းသားေရးရာ ဥပေဒအခန္း ၅ (ည) မွာ ေပ်ာက္ကြယ္လုျဖစ္ေနေသာ၊ လူနည္းစုျဖစ္ေနေသာ လူမ်ဳိးမ်ားကုိ ေဖာ္ထုတ္ေပးရမယ္လုိ႔ ဥပေဒမွာ ျပ႒ာန္းထားပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ားကလည္း ေပ်ာက္ကြယ္လုလည္း ျဖစ္ေနတယ္၊ လူနည္းစုျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္သားလူမ်ဳိးေတြ ပေပ်ာက္မသြားေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ေနရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေတြ႕ဆုံပြဲကေနၿပီးေတာ့ ႏွစ္စဥ္ေတြ႕ဆုံပြဲ ႏွစ္စဥ္က်င္းပႏုိင္ေအာင္၊ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ေအာင္၊ ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ေအာင္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ပါ့မယ္။ အဲဒီေနာက္ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ တုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီးထံ အစီရင္ခံစာေရးပါမယ္။ ပ်ဴလူမ်ဳိးႏြယ္ေတာင္သား လူမ်ဳိးေတြ အမွန္တကယ္ရွိတဲ့အေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေပးဖုိ႔ရာ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ကတစ္ဆင့္ တုိင္းအစုိးရကုိ တင္ျပပါမယ္။ တုိင္းအစုိးရကေန ေထာက္ခံခ်က္ေပးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကုိ တင္ေပးဖုိ႔ရွိပါမယ္။ ဒါမွလည္း ကုတ္နံပါတ္ရလာမယ္၊ ကုတ္နံပါတ္ရလာရင္ စာေပသင္ၾကားဖုိ႔၊ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းဖုိ႔ေတြ ျဖစ္လာမွာပါ” ဟု ဦးေက်ာ္ျမင့္က ေျပာၾကားသည္ ။

ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ပထမဆုံးအႀကိမ္ ေတြ႕ဆုံပြဲကုိ ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္တြင္  မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္ ၀က္သက္ေက်းရြာတြင္ က်င္းပခဲ့ၿပီး မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဥကၠ႒ဦးတာႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ခ်င္းတုိင္းရင္းသားေရးရာ၀န္ႀကီး ဦးလွထြန္း၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္ရွိ ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္ဟု သိရသည္။

“ေတာင္သားလူမ်ဳိးေတြ ရွင္သန္ႏုိင္ဖုိ႔ဆုိရင္ ႏုိင္ငံေတာ္ကအသိအမွတ္ျပဳမွပဲ ရွင္သန္ႏုိင္မယ္ေလ။ ပထမဆုံး ႏုိင္ငံေတာ္က ကုတ္နံပါတ္ရဖုိ႔အတြက္ ပထမႀကိဳးစားမယ္ေပါ့။ ေတာင္သားလူမ်ဳိးအင္အား ဘယ္   ေလာက္ရွိသလဲဆုိတာ ေတြ႕ဆုံပြဲႀကီးလုပ္ လုိက္တာပါ။ ဒီပြဲမွာလာတဲ့ လႊတ္ေတာ္က လူေတြ သတင္းမီဒီယာေတြကေနတစ္ဆင့္  အင္အားဘယ္ေလာက္ရွိတယ္၊ ေတာင္သားလူမ်ဳိး တကယ္ရွိတယ္ဆုိတာ ျပလုိက္တာပါ။ ဒီကတစ္ဆင့္ ညီညြတ္စည္းလုံးမႈနဲ႔တစ္ဆင့္ ကုတ္နံပါတ္ရရွိေအာင္ တစ္ႏွစ္ၿပီးတစ္ႏွစ္ စာေပေတြ ျပဳစုယဥ္ေက်းမႈေတြ ထိန္းသိမ္းကာ ေဖာ္ထုတ္မယ္လုိ႔ စိတ္ကူးထားပါတယ္။ ဒီေတြ႕ဆုံပြဲ လုပ္ႏုိင္လုိက္တဲ့အတြက္ ရလုိက္တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္းစုံက စိတ္၀င္စားတယ္။ ေတာင္သားေတြကတင္ စိတ္၀င္စားတာတင္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ တျခားလူမ်ဳိးေတြကပါ စိတ္၀င္စားလာတယ္။ ေတာင္သားေတြကုိယ္တုိင္လည္း အားလုံးလာေရာက္ၿပီးေတာ့ စိတ္၀င္စားၾကပါတယ္။ ေတာင္သားအက်ဳိး ေဆာင္ရြက္မယ့္သူေတြလည္း ေပၚေပါက္လာၾကပါတယ္။ ဒီကေန ေကာ္မတီထပ္ဖြဲ႕ၿပီး စာေပျပဳစုဖုိ႔၊ ယဥ္ေက်းမႈထိန္းသိမ္းဖုိ႔နဲ႔ ကုတ္နံပါတ္ရရွိေရးအတြက္ သက္ဆုိင္ရာ အစုိးရအဖြဲ႕ေတြ တင္ျပဖုိ႔အတြက္ ႀကိဳးစားသြားပါမယ္” ဟု ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕နယ္မွ ေတာင္သားလူမ်ဳိး ဦးေအာင္ေက်ာ္ပုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ားသည္ ခ်င္းျပည္နယ္ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဂန္႔ေဂါၿမိဳ႕နယ္၊ ေဆာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေစတုတၱရာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ပ်ံ႕ႏွံေနထုိင္ၾကသည္ဟု သိရသည္။

“ေတာင္သားလူမ်ဳိးေတြက တျဖည္းျဖည္း ေပ်ာက္ကြယ္ေတာ့မယ္ဆုိေတာ့ ကုိယ့္ကုိယ္ကုိယ္ ေတာင္သားလူမ်ဳိးဆုိၿပီးေျပာဆုိဖုိ႔အတြက္ သိမ္ငယ္ေနၾကတယ္။ ငါတုိ႔ေတာင္သား လူမ်ဳိးေတြဆုိတာေျပာဆုိဖုိ႔အတြက္ေတာင္ ေၾကာက္ရြံ႕ေနၾကတယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ေနတဲ့ ေတာင္သားလူမ်ဳိးေတြကုိ စိတ္ဓာတ္ႏႈိးဆြ စည္း႐ုံးတဲ့အေနနဲ႔ စာအုပ္ထုတ္လုိက္တာပါ။ အဲဒီလုိလုပ္ေဆာင္မႈက အခုလုိ ႏုိးၾကားလာၿပီးေတာ့ ေတြ႕ဆုံပြဲၿပီးျဖစ္ေျမာက္လာသည္အထိပါပဲ။ ဒီစာအုပ္ သမုိင္းမွာပါတဲ့ တစ္ခ်ိန္တုန္းက ပုပၸားနယ္ေဒသ ေတာင္ပရြာေဒကေန ပုဂံသမုတိမင္းရဲ႕ရန္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕ၿပီးေတာ့ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္လာတဲ့ ပ်ဴမ်ဳိးႏြယ္စုလုိ႔ သက္ႀကီးစကားသက္ငယ္စကားနဲ႔ မွတ္သားခဲ့ရပါတယ္။ ပုပၸားနယ္ကေန ဧရာ၀တီေက်ာ္ၿပီးေတာ့ ပုံေတာင္၊ ပုံညာကုိျဖတ္ကာ ထီးလင္းနယ္ကုိ ေရာက္ခဲ့ရပါတယ္။ ထီးလင္းနယ္မွာလည္း အတည္တက်မေနႏုိင္ၾကေတာ့ မင္းရန္ကုိေၾကာက္ရေတာ့ ထပ္ၿပီးေတာ့ ခ်င္းေတာင္ၾကားထဲကုိ ေရာက္သြားတယ္။ အဲဒီမွာလည္း ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ပုန္းေအာင္းေနၿပီးေတာ့ ပုဂံသမုတိမင္း နတ္ရြာစံေတာ့မွ ထီးလင္းနယ္ကုိ ဆင္းလာခဲ့တယ္။ အခု ၀က္သက္ေက်းရြာ (ထီးလင္းၿမိဳ႕နယ္) ဟာ ထီးလင္းနယ္ကုိဆင္းတုန္းက အရင္ဆုံး တည္ေထာင္ခဲ့တဲ့ရြာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔  ေတာင္သားလူမ်ဳိးေတြက ေျပးလႊားတိမ္းေရွာင္ၿပီးေတာ့ အားလုံးကုိေၾကာက္ရၿပီး တိမ္ျမဳပ္ကာ အစစအရာရာ သိမ္ငယ္ေနတာကုိ အားေပးခ်င္လုိ႔ ေတာင္သားလူမ်ဳိးစာအုပ္ေလး ေရးေပးလုိက္တာပါ။ ၀ယ္ပါဆုိ လူတုိင္းမ၀ယ္ႏုိင္ဘူး၊ အခမဲ့ဆုိေတာ့ လူတုိင္းဆီ ေရာက္သြားတယ္” ဟု ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ားအေၾကာင္း စာအုပ္အခမဲ့ျဖန္႔ေ၀ခဲ့သူ ေက်ာက္ထုၿမိဳ႕မွ ေတာင္သားလူမ်ဳိး ဦးေအာင္ေက်ာ္ပုိင္က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ား ေတြ႕ဆုံပြဲတြင္ ေတာင္သားလူမ်ဳိးတုိ႔၏ ႐ုိးရာအ၀တ္အစားမ်ား ၀တ္ဆင္ျခင္း၊ ႐ုိးရာအကမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ၾကၿပီး ေတာင္သားလူမ်ဳိးမ်ားေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္းရန္လည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။

December 4, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.