<

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ ထြက္ေျပးလာသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ား ရန္ပုံေငြမ်ား ပိုမိုရွာေဖြ

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ ထြက္ေျပးလာသူမ်ားကို ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္း ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ကုလသမဂၢ ေအဂ်င္စီမ်ားသည္ ရန္ပုံေငြမ်ား ပိုမိုရွာေဖြေနေၾကာင္း ကုလသမဂၢ၏ ေအာက္တုိဘာ ၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ကုလသမဂၢ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး မက္လိုေကာ့က ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္း ေရာက္ရွိလာသည့္ လူငါးသိန္းေက်ာ္သည္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္း၏ အကူအညီကို လိုအပ္ေနေၾကာင္း ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕တြင္ သတင္းေထာက္မ်ားအား ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ႐ုံး အႀကီးအကဲလည္းျဖစ္သူ မက္လိုေကာ့က လာမည့္လမ်ားအတြက္ ေဒၚလာ ၄၃၄ သန္း လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ARSA ဘဂၤါလီအစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္ဖ်က္ဆီးမႈကို တုံ႔ျပန္သည့္ ျမန္မာတပ္မေတာ္၏ နယ္ေျမရွင္းလင္းေရး ေဆာင္ရြက္မႈေၾကာင့္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံဘက္သို႔ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီဒုကၡသည္ဦးေရသည္ ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိသြားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢက ေျပာၾကားထားသည္။

ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္နယ္စပ္ ေကာ့ဘဇားၿမိဳ႕တစ္၀ိုက္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီေပးေရးအဖြဲ႕မ်ားသည္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ေနာက္ပိုင္း ေရာက္ရွိလာေသာ ဘဂၤါလီမ်ားကို ကူညီရန္အတြက္ ႐ုန္းကန္ေနရသည္။

ဘဂၤါလီ မြတ္စလင္ဒုကၡသည္မ်ားအနက္ ထက္၀က္ေက်ာ္သည္ ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ကိုယ္၀န္ေဆာင္အမ်ဳိးသမီး ၂၄၀၀၀ ခန္႔သည္ ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လိုအပ္ေနေၾကာင္း ကယ္ဆယ္ေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဧရာမကူညီေပးေရးလုပ္ငန္း လိုအပ္ေနၿပီး ေရရရွိေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးတို႔ကို ခ်က္ခ်င္းမေဆာင္ရြက္ပါက ေရာဂါဘယျဖစ္ပြားမႈမ်ား ရွိလာမည္ဟု ၎တို႔က ေျပာၾကားထားသည္။

အလားတူ ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခစိုက္ သံ႐ုံးမ်ားမွ သံတမန္မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ားသည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာေဒသသုိ႔ ေအာက္တုိဘာ ၂ ရက္က သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါလာသည့္ ကုလသမဂၢ တာ၀န္ရွိမ်ားက ခရီးစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ၎တို႔၏သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ထိခိုက္ခံစားရမႈမ်ားသည္ မေတြးႏိုင္ေလာက္ေအာင္ အလြန္ႀကီးမားေၾကာင္း၊ ယခုေလ့လာေရးခရီးစဥ္သည္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး လူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာခြင့္ျပဳေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဒုကၡသည္မ်ား ၎တို႔၏ မူလေနရာမ်ားသုိ႔ ေဘးကင္းစြာ၊ ဆႏၵအေလ်ာက္၊ ဂုဏ္သိကၡာရွိရွိႏွင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ျပန္လာႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ား အားလုံးအတြက္ အလြန္အမင္း၀မ္းနည္းမိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈသံသရာ အဆုံးသတ္ရန္လည္း တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

ခရီးစဥ္တြင္ပါ၀င္သည့္ သံအမတ္ႀကီး အေယာက္ ၂၀ ကလည္း ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ ေၾကညာခ်က္တြင္ “ကြၽႏု္ပ္တို႔ ခရီးစဥ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရးဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အလြန္အမင္း လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား အတားအဆီးမရွိ ၀င္ေရာက္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္၀န္း အသက္ကယ္၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ခြဲျခားမႈမရွိ ျပန္လည္စတင္ႏုိင္ေရးအတြက္ ကြၽႏု္ပ္တို႔ ထပ္မံေတာင္းဆိုအပ္ပါသည္” ဟု ထည့္သြင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။

October 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.