<

ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား သြန္သင္ဆံုးမရာတြင္ ကာယိေႁႏၵပ်က္ျပားေစမည့္ အျပဳအမူမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ျခင္း မရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္

ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ားအား သြန္သင္ဆံုးမရာတြင္ ကာယိေႁႏၵပ်က္ျပားေစမည့္  အျပဳအမူမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား အေနျဖင့္လည္း ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ျခင္းမရွိသည့္ အျပဳအမူမ်ား မျပဳလုပ္ၾကရန္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာ ဦးစီးဌာနက ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္အား အေျခခံပညာဦးစီးဌာနေအာက္ရွိ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ ပညာေရးမွဴး ႐ံုးမ်ားမွတစ္ဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး႐ံုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားႏွင့္ အေျခခံပညာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ထပ္ဆင့္ညႊန္ၾကားၿပီး တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္ အသိေပး ေၾကညာထားေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းညႊန္ၾကားခ်က္ အျပည့္အစံုတြင္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား သြန္သင္ဆံုးမရာတြင္ ကာယိေႁႏၵ ပ်က္ျပားေစမည့္ အျပဳအမူမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ မည္သည့္ တုတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လက္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အျခားတစ္စံုတစ္ခုျဖင့္ လည္းေကာင္း ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း မျပဳလုပ္ရန္၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ျခင္း မရွိသည့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈမ်ားျဖင့္ ကခုန္ျခင္း၊ သီဆိုေဖ်ာ္ေျဖျခင္း၊ ေတးသ႐ုပ္ေဖာ္ တင္ဆက္ျခင္း၊ အလွျပလမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ား မျပဳလုပ္ရန္၊ ခ႐ိုင္ပညာေရးမွဴး႐ံုး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားႏွင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ အဆိုပါ ညႊန္ၾကားခ်က္အား တိက်စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ၾကရန္ ေဖာ္ျပပါရွိထားသည္။

“ျမန္မာ့လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းမွာ အရင္တုန္းကေတာ့ ႐ိုက္တာကို မိဘဘက္ကလည္း လက္ခံတာရွိသလို ဆရာ၊ ဆရာမေတြကလည္း ဒီလိုမ်ဳိး ေစတနာကို အေၾကာင္းျပဳၿပီး ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမတာမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အယူအဆေတြ ေျပာင္းလာတယ္။ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမတာကို လက္မခံတဲ့ အယူအဆေတြ ျဖစ္လာၾကတယ္။ ဆရာတို႔ကိုယ္တိုင္ ဆရာေတြ ျဖစ္ေပမယ့္လည္း ကေလးေတြကို ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမတာကို လက္မခံခ်င္ပါဘူး။ အျခားနည္းနဲ႔ပဲ စည္း႐ံုးသိမ္းသြင္း ဆံုးမဖုိ႔ လိုပါတယ္။ သုိ႔ေပမဲ့ ျပႆနာတစ္ခုက ေက်ာင္းေတြမွာ ဆရာနဲ႔ ေက်ာင္းသားအခ်ဳိးက မမွ်ဘူး။ အဲဒီအတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြ အေနနဲ႔ကလည္း မတစ္ေထာင္သားေတြကို ထိန္းရတဲ့အတြက္ အရမ္းပင္ပန္း ၾကရပါတယ္။ အဲဒီလိုမ်ဳိးမွာ မလႊဲသာ မေရွာင္သာတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးမွာ တုတ္ျပရတာမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။ အခ်ဳိ႕ေက်ာင္းသားေတြကလည္း တုတ္ျပမွထိန္းလို႔ရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိး ရွိတယ္လို႔ လုပ္ငန္းခြင္ထဲက ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ျမင္ေနၾကတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ အရသာခံ႐ိုက္တာ မဟုတ္ဘူး။ ကေလးကို ဆံုးမခ်င္တဲ့ သေဘာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရတာမ်ဳိးလည္း ရွိပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာက ဆရာ၊ ဆရာမေတြက ေက်ာင္းသား ဆရာ အခ်ဳိးမညီတဲ့အတြက္ မႏိုင္မနင္းထိန္းေနရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြ၊ ေနာက္တစ္ခ်က္က စာေမးပြဲ စနစ္ေၾကာင့္လည္း ပါပါတယ္။ KG နဲ႔ Grade 1 မွာေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစလိုက္ၿပီ။ စာေမးပြဲစနစ္က အဓိက မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ က်န္တဲ့အတန္းေတြမွာေတာ့ စာေမးပြဲစနစ္က က်န္ေနေသးတယ္။ စာေမးပြဲ ေအာင္ေစခ်င္တဲ့ အတြက္ ဆရာ၊ ဆရာမေတြကလည္း တပည့္ေတြကို စာက်က္ဖို႔ ဖိအားေပးတယ္။ ဖိအားေပးတဲ့အခါ ပါးစပ္နဲ႔ ေျပာမရတဲ့ ကေလးေတြကို ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမၿပီး ဖိအားေပးတယ္။ စာရဖို႔ရာ အေၾကာင္းျပဳၿပီးေတာ့ တုတ္ကိုကိုင္ၿပီး ဖိအားေပးၾကရတဲ့ အေနအထားမ်ဳိးေတြ ရွိပါတယ္။ ကာယိေျႏၵ ပ်က္ျပားေအာင္ေတာ့ ဘယ္ကိစၥကိုမွ မျပဳမူ သင့္ပါဘူး။ ဆရာေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းသားေတြကုိ မည္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔မဆို အျပစ္ေပးခ်င္တယ္ ဆိုရင္လည္း အျပစ္နဲ႔ေလ်ာ္ညီတဲ့ အျပစ္ေပးတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္။ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမ အျပစ္ေပးတာကို အတတ္ႏုိင္ဆံုး ေရွာင္ၾကဥ္ၿပီး စည္း႐ံုးဆြဲေဆာင္ သိမ္းသြင္းၿပီး လိုသလို ပံုသြင္းတာမ်ဳိးပဲ ျဖစ္ေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ေက်ာက္ဆည္ တကၠသိုလ္၊ ႐ူပေဗဒဌာန၊ ကထိက ေဒါက္တာေဇာ္မ်ဳိးလႈိင္က အဆိုပါကိစၥရပ္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

မၾကာေသးမီ ကာလကလည္း ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ အခ်ဳိ႕အား အျပစ္ေပးဆံုးမျခင္းႏွင့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူအခ်ဳိ႕ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆီေလ်ာ္မႈမရွိသည့္ သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ျခင္း စသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားမွာ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။

 

September 26, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.