<

တ႐ုတ္က ေတာင္အာဖရိကတြင္ ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလ်ံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က ပရီတိုးရီးယားရွိ ျပပြဲတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္း (၀ဲ)ႏွင့္ ေတာင္အာဖရိကသမၼတ ရာမာဖိုဆာ(ယာ) တု႔ိကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေတာင္အာဖရိကသမၼတ ဆိုင္ရီရာမာဖိုဆာသည္ ၿမိဳ႕ေတာ္ပရီတိုးရီးယားတြင္ တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္သည္ ၎တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလ်ံဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလိမ့္မည္ဟု ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ရွီႏွင့္ ရာမာဖိုဆာတို႔သည္ ေတာင္အာဖရိကတြင္ က်င္းပမည့္ BRICS ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမတိုင္မီ တစ္ရက္အလိုတြင္ ေတြ႕ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

သမၼတေဟာင္း ဂ်က္ေကာ့ဇူးမားသည္ ျခစားမႈအ႐ႈပ္ေတာ္ပံုမ်ား၊ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈ နည္းပါးျခင္း၊ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္မႈတို႔ျဖင့္ ႀကီးစိုးေနေသာ ၎၏ကိုးႏွစ္တာ အာဏာသက္တမ္းကို အဆံုးသတ္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ရာမာဖိုဆာသည္ ေတာင္အာဖရိက၏ စီးပြားေရးကို ျပန္လည္ရွင္သန္ေစကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဖိတ္ေခၚမည္ဟု ကတိေပးၿပီး ေဖေဖာ္၀ါရီလက သမၼတျဖစ္လာသူ ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ႏွစ္ႏိုင္ငံ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမိုနက္႐ႈိင္းေစမယ့္ သေဘာတူညီခ်က္ေတြ၊ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာေတြမွာ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၾကပါတယ္။ အဲဒီထဲမွာ ေဒၚလာ ၁၄ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိတဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ကတိက၀တ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ပါတယ္” ဟု ရာမာဖိုဆာကရွီ၏ နံေဘး၌ ရပ္ေနစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏွစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးဟာ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ အတိုင္းအတာကို မေရာက္ေသးပါဘူး” ဟု ရာမာဖိုဆာက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္၏ ယခုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ အေျခခံအေဆာက္အအံု၊ စိုက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ နည္းပညာတို႔အေပၚတြင္ အေျခခံလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။

သမၼတရွီသည္ ဇူလိုင္ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပမည့္ BRICS ထိပ္သီးအစည္းအေ၀းမတိုင္မီ ေတာင္အာဖရိကသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။ ဘရာဇီး၊ ႐ုရွား၊ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံတို႔ ပါ၀င္ေသာ BRICS ဆိုသည္မွာ ေပၚထြန္းစ စီးပြားေရးအင္အားႀကီးႏိုင္ငံမ်ား ေပါင္းစည္းထားသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

“တ႐ုတ္ဟာ ေတာင္အာဖရိကမွ သြင္းကုန္ေတြ ပိုမိုတုိးခ်ဲ႕ဖို႔ တက္တက္ၾကြၾကြ လုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ေတာင္အာဖရိက အစိုးရကိုလည္း ပံ့ပိုးသြားမွာပါ” ဟု ရွီက်င္ပင္းက ဆိုသည္။

ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္က ေရးထိုးခဲ့သည့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားထဲတြင္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံပိုင္ စြမ္းအင္ကုမၸဏီ Eskom သို႔ ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းလည္း ပါ၀င္သည္။ ႀကီးမားလွေသာ ေၾကြးၿမီ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီး ပိေနေသာ Eskom သည္ ဇူးမား၏အစိုးရအဖြဲ႕ ပါ၀င္ေနေသာ ျခစားမႈစြပ္စြဲခ်က္မ်ားႏွင့္လည္း ပတ္သက္မႈရွိေနသည့္ လုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။

ရွီက်င္ပင္းသည္ ဇူလိုင္ ၂၁ ရက္က ဆီနီေဂါႏိုင္ငံခရီးစဥ္တြင္လည္း အာဖရိကတိုက္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆက္ဆံမႈ ပိုမိုခိုင္မာလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ကတိျပဳခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ေ၀ဖန္သူမ်ားကမူ သတၱဳႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးမ်ား လုပ္ပိုင္ခြင့္ရရွိရန္ ေမွ်ာ္ကိုးၿပီး တ႐ုတ္က ထုတ္ေခ်းထားေသာ ေခ်းေငြမ်ားေၾကာင့္ အာဖရိကသည္ တ႐ုတ္ေၾကြးၿမီႏြံထဲတြင္ နစ္ေနၿပီဟု ေျပာေနၾကသည္။

Ref: AFP

July 25, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.