<

အာေဘး-ကင္ ထိပ္သီးျဖစ္ေျမာက္လာရန္အတြက္ ဂ်ပန္က ႀကိဳးပမ္းေန

ဇြန္ ၁၄ ရက္က ဆုိးလ္ရွိ သမၼတအိမ္ျပာေတာ္တြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး တာ႐ိုကုိႏုိ (၀ဲ)အား ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတ မြန္းေဂ်အင္း (ယာ)က ေတြ႕ဆံုေနစဥ္ (Photo: AFP)

ေဆြးေႏြးရန္ လမ္းဖြင့္ထားေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္က ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ဇုိအာေဘးႏွင့္ ကင္တုိ႔အၾကား ထိပ္သီးကို ျပင္ဆင္ႏုိင္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္က လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း ဂ်ပန္မီဒီယာမ်ားက ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ အေမရိကန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ စင္ကာပူတြင္ သမိုင္း၀င္ထိပ္သီးျပဳလုပ္စဥ္ ကင္က အာေဘးႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ဆန္ေကးရွင္ဘြန္းသတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထရန္႔ႏွင့္ေတြ႕ဆံုမႈအတြင္း ကင္က သူသည္ ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အာေဘးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု ထိုသတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာက ေျမာက္ကိုရီးယားက ျပန္ေပးဆဲြခဲ့ေသာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားမ်ား၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ကိစၥကို တြန္းအားေပးရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးရန္ ဂ်ပန္က လိုလားေနသည္။ မၾကာေသးမီလမ်ားအတြင္း သံတမန္ေရးရာ ႀကိဳးပမ္းမႈ အရွိန္အားေကာင္းခဲ့ေသာ္လည္း ထိုကိစၥသည္ အနည္းငယ္သာ လႈပ္ရွားမႈရွိခဲ့သည္။ ျပံဳယမ္း၏ ျပန္ေပးဆဲြျခင္းခံခဲ့ရသူမ်ား၏ မိသားစု၀င္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ အာေဘးက ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ေဆြးေႏြးပဲြ၌ ထိုကိစၥကို တြန္းအားေပးသြားမည္ဟု ဇြန္ ၁၄ ရက္တြင္ ထပ္မံ ကတိျပဳခဲ့သည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားက ၎၏သူလွ်ဳိမ်ားအား ေလ့က်င့္ေပးရာတြင္ ကူညီႏုိင္ရန္ ၁၉၇၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားႏွင့္ ၁၉၈၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသားမ်ားကို ျပန္ေပးဆဲြမႈကိစၥေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဆက္ဆံေရးသည္ ကာလရွည္ၾကာ ဆုိးရြားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္အစိုးရက ျပန္ေပးဆဲြခံခဲ့ရသူ ၁၇ ဦး စာရင္းအား တရား၀င္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ဒါဇင္မ်ားစြာ ဖမ္းဆီးခံခဲ့ရသည္ဟု ခန္႔မွန္းထားၾကသည္။

ထိုျပန္ေပးဆဲြခံရမႈကိစၥသည္ မည္သည့္တိုးတက္မႈမွ် မရရွိခဲ့လွ်င္ ထိပ္သီးက်င္းပမႈသည္ အဓိပၸာယ္မဲ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္တြင္ ျပံဳယမ္းသို႔ အာေဘးက သြားေရာက္ခဲ့မႈ အပါအ၀င္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခ အမ်ားအျပားကို ဂ်ပန္အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ခ်ိန္ဆေနၾကသည္။ ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခတစ္ခုမွာ လာမည့္စက္တင္ဘာတြင္ ႐ုရွား၌က်င္းပမည့္ ညီလာခံ၏ ေဘးဆြယ္ေတြ႕ဆံုမႈတြင္ အာေဘးက ကင္ကို ေတြ႕ဆံုမႈျဖစ္ေၾကာင္း ဆန္ေကးရွင္ဘြန္းက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ထရန္႔ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခ်ိန္တြင္ ကင္က အာေဘးႏွင့္ေတြ႕ဆံုရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ျပသခဲ့သည္ဟု ဂ်ပန္မီဒီယာ အမ်ားအျပားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

အာေဘး-ကင္ထိပ္သီး ျဖစ္ေျမာက္လာရန္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ား ေရးဆဲြႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ယခုသီတင္းပတ္အတြင္း မြန္ဂိုလီးယား၌ က်င္းပမည့္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ လံုျခံဳေရးကြန္ဖရင့္တြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဂ်ပန္မီဒီယာမ်ားက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အာေဘးက လာမည့္ၾသဂုတ္တြင္ ျပံဳယမ္းသုိ႔သြားေရာက္ရန္ အခက္အခဲရွိႏိုင္ပါက စက္တင္ဘာတြင္ ႐ုရွားႏိုင္ငံ ဗလာဒီဗိုစေတာ့၌ က်င္းပမည့္ Eastern Economic Forum ၏ေဘးဆြယ္ ေတြ႕ဆံုမႈ၌ ေဆြးေႏြးႏိုင္ေၾကာင္း ယိုမီယူရီ သတင္းစာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref: AFP

June 14, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.