<

ဆီးရီးယားတြင္ ဓာတုလက္နက္တုိက္ခုိက္မႈအတြက္ OPCW က အေရးအေပၚ အစည္းအေ၀း က်င္းပ

အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္တို႔၏ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို ခံခဲ့ရေသာ ဒမတ္စကတ္ေျမာက္ပိုင္းမွ သိပၸံေလ့လာေရးႏွင့္ သုေတသနဌာနအား ဧၿပီ ၁၄ ရက္ႏွင့္ ၁၅ ရက္အတြင္းက ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ၿဂိဳဟ္တု ဓာတ္ပံု (Photo: AFP)

ဆီးရီးယားတြင္ ဓာတုအဆိပ္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္တုိ႔က ေလေၾကာင္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ားျဖင့္ အေရးယူခဲ့ၿပီးေနာက္ ကမၻာ့ဓာတုလက္နက္ ကာကြယ္ေရးအဖြဲ႕ (OPCW) က ဧၿပီ ၁၆ ရက္တြင္ အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း က်င္းပခဲ့သည္။

ဒမတ္စကတ္ၿမိဳ႕အနီးရွိ ဒုိမာၿမိဳ႕တြင္ ဓာတုလက္နက္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ခဲ့ဖြယ္ရွိသည့္အတြက္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ အေနာက္အင္အားႀကီးမ်ားက ဆီးရီးယားရွိ ဓာတုလက္နက္ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာေနရာမ်ားကုိ ဧၿပီ ၁၄ ရက္တြင္ ေလေၾကာင္းမွ တုိက္ခုိက္ခဲ့သည္။

ဒုိမာၿမိဳ႕တြင္ အဆိပ္လက္နက္ျဖင့္ တုိက္ခုိက္ခဲ့မႈအား OPCW က စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ေဆာင္ရြက္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကုိ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဧၿပီ ၁၆ ရက္တြင္ ႐ုရွားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ ဆီးရီးယားရွိ ေနရာသုံးေနရာကုိ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္တုိ႔ တုိက္ခုိက္မႈသည္ OPCW ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈကုိ ထိပါးေစႏုိင္ေၾကာင္း ႐ုရွားက ႐ႈတ္ခ်ခဲ့သည္။ လူ ၄၀ ေသဆုံးေစခဲ့သည္ဟုဆုိေသာ ဒုိမာတုိက္ခုိက္မႈကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္ OPCW က တံခါးပိတ္ အစည္းအေ၀းပြဲ စတင္ခဲ့ၿပီး ၿဗိတိန္၊ ႐ုရွား၊ ျပင္သစ္ သံအမတ္ႀကီးမ်ားသည္ သည္ဟိဂ္ရွိ OPCW ႐ုံးခ်ဳပ္သုိ႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။

အဖြဲ႕၀င္ ၁၉၂ ႏုိင္ငံပါ၀င္ေသာ OPCW ၏ အမႈေဆာင္ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းကုိ ၄၁ ႏုိင္ငံျဖင့္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ဥကၠ႒ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သံအမတ္ႀကီး ရွိတ္မုိဟာမက္ဘီလားက ဦးေဆာင္မည္ျဖစ္သည္။ ဧၿပီ ၇ ရက္ ဒုိမာတုိက္ခုိက္မႈကုိ စုံစမ္းစစ္ေဆးရန္အတြက္ OPCW ၏ စုံစမ္းေရးအဖြဲ႕သည္လည္း ဆီးရီးယားသုိ႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

ေျမျပင္တြင္ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ စစ္ေရးတုံ႔ျပန္မႈက ဆက္လက္ပဲ့တင္႐ုိက္ေနခဲ့သည္။ ဆီးရီးယားတြင္ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ဆက္လက္ရွိေနရန္ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ကုိ စည္း႐ုံးထားေၾကာင္း ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း နာရီအနည္းငယ္အၾကာတြင္ အိမ္ျဖဴေတာ္က ဆီးရီးယားရွိ အေမရိကန္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား အျမန္ဆုံးအိမ္ျပန္ၾကေစလုိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။ အသက္ ၄၀ အရြယ္ အလယ္အလတ္၀ါဒီ မက္ခရြန္က ႐ုပ္သံအင္တာဗ်ဴးတြင္ ဘာရွားအယ္အာဆတ္၏ အစုိးရအား စစ္ေၾကညာထားျခင္း မဟုတ္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သုိ႔ေသာ္လည္း ျပင္သစ္သမၼတတစ္ဦးအေနျဖင့္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စစ္ေရးအရ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈသည္ အရပ္သားမ်ားကုိ ဓာတုလက္နက္ အသုံးျပဳမႈအား အျပစ္မေပးဘဲေနမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အခ်က္ျပရန္အတြက္ လုိအပ္သည္ဟု မက္ခရြန္က အခုိင္အမာဆုိခဲ့သည္။

အေမရိကန္ဦးေဆာင္ေသာ ယင္းတုိက္ခုိက္မႈမ်ားသည္ ဆီးရီးယား၏ ခုနစ္ၾကာ စစ္ပြဲစတင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း အာဆတ္အစုိးရကုိ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာက အႀကီးဆုံး တုိက္ခုိက္မႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထုိတုိက္ခုိက္မႈက ဆီးရီးယားအစုိးရ၏ ထိပ္တန္းမဟာမိတ္ျဖစ္ေသာ ႐ုရွားအစုိးရႏွင့္ ထိပ္တုိက္ေတြ႕မႈ ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ႐ုရွားသမၼတ ဗလာဒီမာပူတင္က ယခုတုိက္ခုိက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ကေသာင္းကနင္းျဖစ္ရပ္မ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပူတင္က သတိေပးထားသည္။ ၀ါရွင္တန္ကလည္း စစ္ေရးတုိက္ခုိက္မႈမ်ား ထပ္မံေဆာင္ရြက္မႈထက္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားထားသည္။

ဆီးရီးယား၏ ဓာတုလက္နက္ တုိက္ခုိက္မႈမ်ားအတြက္ သက္ေသရွိထားၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အေနာက္အင္အားႀကီးႏုိင္ငံမ်ားက ေျပာၾကားထားၿပီး ႀကိဳတင္လက္ဦးမႈရယူ စုံစမ္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားေသာေၾကာင့္ OPCW ၏ စုံစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ားသည္ ခက္ခဲေသာ တာ၀န္ကုိ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္သည္။ ႐ုရွားစစ္ရဲမ်ားႏွင့္ ဆီးရီးယားတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားက ၿပီးခဲ့သည့္သီတင္းပတ္တြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ ဧရိယာအတြင္းရွိ ဓာတုလက္နက္ တုိက္ခုိက္မႈဆုိင္ရာေနရာ၌ သက္ေသအေထာက္အထားမ်ား ဖယ္ရွားထားၿပီးလည္း ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ဆီးရီးယားအစုိးရ၏ ဓာတုလက္နက္မ်ားကုိ ဖယ္ရွားၿပီးျဖစ္သည္ဟု OPCW က ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဆီးရီးယားေျမာက္ပုိင္းရွိ ခန္ရွိတ္ဟန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆာရင္းဓာတ္ေငြ႕ အသုံးျပဳတုိက္ခုိက္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း ေနာက္ပုိင္းတြင္ OPCW က အတည္ျပဳထားသည္။

အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္တုိ႔က ဒုံးျဖင့္ တုိက္ခုိက္မႈျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ နာရီအနည္းငယ္အၾကာတြင္ ဆီးရီးယားစစ္တပ္က သူပုန္တုိ႔၏ အဓိကေျခကုပ္ျဖစ္ေသာ အေရွ႕ဂုိတာကုိ ႏွစ္လၾကာထုိးစစ္ၿပီးေနာက္ အလုံးစုံျပန္လည္ သိမ္းယူႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

Ref: AFP

April 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.