<

မက္ခရြန္က ၎၏အျငင္းပြားဖြယ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မူ၀ါဒအား ကာကြယ္ေျပာၾကား

ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ျပင္သစ္တရား႐ံုးခ်ဳပ္၌ မိန္႔ခြန္းေျပာေနေသာ ျပင္သစ္သမၼတ မက္ခရြန္ (Photo: AFP)

ၿဗိတိန္သို႔သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေသာ ဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား ကာလရွည္ၾကာဆဲြေဆာင္သည့္ ေနရာတစ္ခုျဖစ္သည့္ ျပင္သစ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ခိုင္ေလတြင္ ျပင္သစ္သမၼတ အီမန္ႏ်ဴရယ္မက္ခရြန္က ဇန္န၀ါရီ ၁၆ ရက္ ၌ ၎၏အျငင္းပြားဖြယ္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မူ၀ါဒကို ကာကြယ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြတြင္ နယ္စပ္မ်ားအား လြတ္လပ္စြာျဖတ္သန္းသြားလာခြင့္အတြက္ မဲဆြယ္ခဲ့ေသာ ဗဟို၀ါဒီသမၼတမက္ခရြန္သည္ ၎၏အစုိးရတက္လာၿပီးေနာက္ပိုင္း ခုိင္ေလႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ပါရီရွိလမ္းမ်ားေပၚတြင္ အိပ္စက္ေနရသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား အေလွ်ာ့မေပးသည့္ အေနအထားေၾကာင့္ ေ၀ဖန္ခံခဲ့ရသည္။

ျပင္သစ္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္တြင္ ခိုလံႈခြင့္ေတာင္းခံသူ ၁၀၀,၀၀၀ အား စံခ်ိန္တင္လက္ခံခဲ့ၿပီး ဥေရာပတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား ထိပ္တန္းလက္ခံခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္ခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္အျဖစ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ျငင္းပယ္ခံခဲ့ရၿပီးေနာက္ ျပင္သစ္တြင္ ဆက္လက္ရွိေနသူမ်ားကို ႏွင္ထုတ္မႈအား အရွိန္ျမႇင့္ေနစဥ္ ခုိလံႈခြင့္ေတာင္းခံသူမ်ား ေစာင့္ဆုိင္းေနရမႈမ်ားအတြက္ အလ်င္အျမန္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ဟု မက္ခရြန္က ကတိျပဳခဲ့သည္။ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ား၊ အလုပ္သမားသမဂၢမ်ားႏွင့္ လက္၀ဲယိမ္းပါတီမ်ားက အစုိးရႏွင့္ အျမင္ကဲြလဲြခဲ့ၿပီး မက္ခရြန္သည္ ၾကမ္းၾကမ္းတမ္းတမ္း ကုိင္တြယ္ေနသည္ဟု အျမဲတမ္းစြပ္စဲြခဲ့ၾကသည္။

ခိုင္ေလသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ား၏စခန္းမ်ားအား ခိုင္ေလရွိ ရဲမ်ားက ပံုမွန္လိုလိုၿဖိဳခြင္းေလ့ရွိသည္။ ယင္းေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားသည္ ေရလက္ၾကားမွတစ္ဆင့္ ၿဗိတိန္ကိုသြားေရာက္ေသာ ကုန္တင္ကားမ်ားေပၚ ခုိးစီးလိုက္ပါၾကၿပီး အေရွ႕အာဖရိကႏွင့္ အာဖဂန္နစၥတန္မ်ားအတြက္ အသြားခ်င္ဆံုးပန္းတိုင္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၿဗိတိန္သို႔ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ျပင္သစ္ဆုိရွယ္လစ္အစုိးရေဟာင္းက ခိုင္ေလရွိ ေပေရစုတ္ခ်ာေသာ ယာယီဒုကၡသည္စခန္း Jungle အားဖ်က္သိမ္းၿပီး ယင္းစခန္းတြင္ ေနထုိင္သူ ၇၀၀၀ ေက်ာ္ကို ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ ယာယီစခန္းမ်ားသို႔ ျဖန္႔ၾကက္ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ ခိုင္ေလတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ရာေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုင္ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအား ျပင္သစ္နယ္စပ္သို႔ ေမာင္းထုတ္ခဲ့သည့္ ၿဗိတိန္အေနျဖင့္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးကို သက္သာရာရေစရန္အတြက္ ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ မက္ခရြန္သည္ ဇန္န၀ါရီ ၁၈ ရက္တြင္ အဂၤလန္ေတာင္ပိုင္းသို႔သြားေရာက္ၿပီး ျပင္သစ္-ၿဗိတိန္ထိပ္သီး၌ ေတာင္းဆိုသြားမည္ျဖစ္သည္။

ခိုင္ေလတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာအေျခအေနမ်ားသည္ ၿဗိတိန္ေၾကာင့္ျဖစ္သည္ဟု ျပင္သစ္ရွိ လူအခ်ဳိ႕က ႐ႈျမင္ထားၾကၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်အမ်ားစုသည္ ၿဗိတိန္သို႔သြားရန္ ခုိင္ေလသို႔ေရာက္ရွိလာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေထာက္ျပခဲ့ၾကသည္။

January 16, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.