<

တ႐ုတ္က ကေမၻာဒီးယားတြင္ ေဒၚလာဘီလ်ံႏွင့္ခ်ီ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္

ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္က ဖႏြမ္းပင္တြင္ သေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ထုိးသည့္ အခမ္းအနား၌ ေတြ႕ရေသာ ကေမၻာဒီးယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္ႏွင့္ တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခယ္က်င္း (Photo: AFP)

အေရွ႕ေတာင္အာရွရွိ ဆင္းရဲမဲြေတေသာ မဟာမိတ္ ကေမၻာဒီးယားတြင္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု၊ လယ္ယာစုိက္ပ်ဳိးေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈတို႔တြင္ တ႐ုတ္က ေဒၚလာဘီလ်ံေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏံွမည့္ သေဘာတူညီခ်က္ ၂၀ နီးပါးကို တ ႐ုတ္ႏွင့္ကေမၻာဒီးယားတုိ႔က ဇန္န၀ါရီ ၁၁ ရက္တြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ၾကသည္။

တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္လီခယ္က်င္း ဦးေဆာင္ေသာ ထိပ္တန္းကိုယ္စားလွယ္အဖဲြ႕တစ္ဖဲြ႕က အနီးကပ္မဟာမိတ္ ကေမၻာဒီးယားသို႔ သြားေရာက္စဥ္ လီႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟြန္ဆန္တို႔အၾကား ေဆြးေႏြးပဲြ၌ ယင္းသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ နားလည္မႈစာ လႊာမ်ားကို လက္မွတ္ထုိးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။  ယင္းသေဘာတူညီခ်က္မ်ားတြင္ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဖႏြမ္းပင္အား အပန္းေျဖစခန္းၿမိဳ႕ Sihanou kville သို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ကီလိုမီတာ ၂၀၀ (၁၂၅ မိုင္) ေက်ာ္ ရွည္လ်ားေသာ အေ၀းေျပး လမ္းမသစ္တစ္ခု၊ ေဆး႐ံုတစ္႐ံုႏွင့္ ဖႏြမ္းပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သစ္ တည္ေဆာက္ေရးတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထိုအေ၀းေျပးလမ္းစီမံကိန္းအတြက္ တ႐ုတ္က ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာတူညီခ်က္မ်ား လက္မွတ္ထိုးအၿပီးတြင္ ကေမၻာဒီးယား၏ အမ်ားျပည္သူ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ႀကီး ဆန္ခ်န္သိုက ေအပီသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းလမ္းေဖာက္လုပ္မႈ စီမံကိန္းအား ယခုႏွစ္တြင္ စတင္ရန္ စီစဥ္ ထားၿပီး အခ်ိန္ ၄၄ လထက္မနည္းအတြင္း ၿပီးစီးႏိုင္ေၾကာင္းလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ ကေမၻာဒီးယားဘုရင္ႏွင့္ မိဖုရား၏မိခင္ျဖစ္သူအား တ႐ုတ္၌ က်န္းမာေရး စစ္ ေဆးမႈ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရန္အပါအ၀င္ ယင္းခရီးစဥ္တြင္ အေရးပါၿပီး ေအာင္ျမင္ေသာ ရလဒ္မ်ားထြက္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း လီ၏ခရီးစဥ္ အၿပီး ပူးတဲြေၾကညာခ်က္၌ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကေမၻာဒီးယား၏အဓိကမဟာမိတ္ႏွင့္ စီးပြားေရးမိတ္ဖက္ျဖစ္ေသာ တ႐ုတ္သည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ဖႏြမ္းပင္ကို ေဒၚလာသန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိေသာ အကူအ ညီမ်ား ေပးအပ္မႈႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ျပင္ တ႐ုတ္က ကေမၻာဒီးယား ၏ ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား အတြက္ အေကာက္ခြန္ကင္းလြတ္ခြင့္ေပးခဲ့ ၿပီး အေၾကြမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ္ပစ္ေပးခဲ့သည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကေမၻာဒီးယား က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ အေရွ႕ေတာင္ အာရွမွ အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔ အၾကား ေရပိုင္နက္အျငင္းပြားမႈအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံတကာစင္ျမင့္၌ တ႐ုတ္ဘက္မွ ေထာက္ခံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ ဆင္းရဲေသာအိမ္နီးခ်င္း ႏိုင္ငံမ်ားအား ၾသဇာလႊမ္းမိုးႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကီးမားေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုစီမံ ကိန္းမ်ားအတြက္ ေငြသားမ်ားႏွင့္ အတုိးႏႈန္း သက္သာေသာေခ်းေငြမ်ားကို အျမဲတမ္းအ သံုးျပဳေလ့ရွိေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုး သပ္ခဲ့ၾကသည္။

 

January 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.