စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈ

‘စိတ္ေရာကိုယ္ပါ အထူးတက္ၾကြေနျခင္း၊ ကရားေရလႊတ္ စကားေျပာေနျခင္း၊ စိတ္ေနျမင့္ ဘ၀ျမင့္ေနျခင္း၊ အသံုးအျဖဳန္းမ်ား၍ ေဒါသႀကီး ၾကမ္းတမ္းျခင္း’ စသည့္ စ႐ိုက္ လကၡဏာမ်ားကို စိတ္ၾကြေရာဂါလကၡဏာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသကဲ့သို႔ ‘စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ထိုင္းမိႈင္းေႏွးေကြးေနျခင္း၊ အားမရိွျခင္း၊ ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ အိပ္မေပ်ာ္ျခင္း၊ သန္းေခါင္ေက်ာ္ႏိုး၍ ျပန္အိပ္မရျခင္း၊ စိတ္အားငယ္၍ ၀မ္းနည္းေနျခင္း၊ အစားအေသာက္ပ်က္၍ ခႏၶာကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဆင္းျခင္း၊ မိမိကိုယ္မိမိ ေသေၾကာင္းၾကံစည္ရန္ စိတ္ကူးမ်ားရိွေနျခင္း’ စသည္တို႔ကိုလည္း စိတ္က်ေရာဂါလကၡာမ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

စိတ္ေရာဂါမ်ားအနက္ စိတ္က်ေရာဂါသည္ အျဖစ္မ်ားေလ့ရိွၿပီး တစ္ကမၻာလံုး အတိုင္းအတာအရ စိတ္က်ေ၀ဒနာသည္ အမ်ားအျပား ေတြ႕ရိွႏိုင္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စာရင္းမ်ားအရ လူ ၁၀ ဦးလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္း စိတ္က်ေ၀ဒနာကို ခံစားေနရေၾကာင္း၊ အေရးေပၚ အေျခအေနႏွင့္ မခ်ဳပ္ၿငိမ္းႏုိင္ေသးေသာ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားရာေနရာမ်ားတြင္ လူငါးဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ စိတ္က်ေရာဂါႏွင့္ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို ခံစားေနရၿပီး ေရာဂါခံစားေနရသူမ်ား၏ ရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းငယ္သာ ထိေရာက္သည့္ ကုသမႈမ်ား ရရိွေၾကာင္း သိရသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ စိတ္က်ေရာဂါခံစားရသူေပါင္း သန္း ၃၀၀ ေက်ာ္ရိွသည့္အနက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသတြင္ စိတ္က်ေရာဂါခံစားေနရသူ သန္း ၉၀ နီးပါး ရိွေနၿပီး ႏွစ္စဥ္ လူရွစ္သိန္းခန္႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္လ်က္ ရိွေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈပတ္၀န္းက်င္ ပံုသဏၭာန္မ်ားႏွင့္ စိတ္ခံစားမႈဆိုင္ရာ စံႏႈန္းအမ်ဳိးမ်ဳိး၊ အေထြေထြ အဆင္မေျပမႈ စသည့္ အေျခအေနမ်ားတြင္ ပညာရည္နိမ့္ပါးျခင္းႏွင့္ ဆင္ျခင္တံုတရား နည္းပါးျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ဆိုးက်ဳိးမ်ား ရိွလာသည္။ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးျပႆနာႏွင့္ အရက္၊ မူးယစ္ေဆးစြဲျခင္း၊ ေနရာေဒသအလိုက္ ေပၚေပါက္ႏုိင္ေသာ ယုံၾကည္မႈဆိုင္ရာ အေၾကာင္းတရားမ်ား စသည့္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္ျခင္းႏွင့္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္ က်ဴးလြန္ျခင္းမ်ားလည္း ေပၚေပါက္ေလ့ရိွသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႏွင့္အတူ ေသေၾကာင္းၾကံစည္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး တစ္ခုတည္းအတြင္း၌ပင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ စက္တင္ဘာလကုန္အထိ ဆြဲႀကိဳးခ်ေသဆုံးသူႏွင့္ အဆိပ္ေသာက္ေသဆုံးသူ ၁၆၄ ဦးရိွခဲ့သည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းစာရင္းအရ ဆြဲႀကိဳးခ်ေသဆုံးမႈမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၅ မႈ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၁၄ မႈ၊ မတ္တြင္ ၁၆ မႈ၊ ဧၿပီတြင္ ၁၄ မႈ၊ ေမတြင္ ၁၄ မႈ၊ ဇြန္တြင္ ၁၅ မႈ၊ ဇူလုိင္တြင္ ၂၁ မႈ၊ ၾသဂုတ္တြင္ ၁၇ မႈ၊ စက္တင္ဘာတြင္ ၁၂ မႈတုိ႔ျဖစ္ၿပီး အဆိပ္ေသာက္ ေသဆုံးမႈမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ေလးမႈ၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ႏွစ္မႈ၊ မတ္တြင္ ႏွစ္မႈ၊ ဧၿပီတြင္ သံုးမႈ၊ ေမတြင္ ၁၄၂ မႈ၊ ဇြန္တြင္ သံုးမႈ၊ ဇူလုိင္တြင္ ႏွစ္မႈ၊ ၾသဂုတ္တြင္တစ္မႈ၊ စက္တင္ဘာလတြင္ ခုနစ္မႈတုိ႔ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။

မည္သူမဆို ေရွာင္လႊဲ၍မရေသာ လူမႈျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳရင္ဆိုင္ရတတ္သည္မွာ ဓမၼတာပင္။ Survival of the fittest ဟူသည့္ ခ်ားလ္ဒါ၀င္၏ သီအုိရီကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေနအထားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျပဳႏုိင္သူသာ ရွင္သန္က်န္ရစ္မည္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာမ်ား၊ ဖိစီးမႈမ်ားကို ၾကံဳေတြ႕လာရသည့္ အေနအထားႏွင့္အညီ လိုက္ေလ်ာညီေထြ တုံ႔ျပန္ျခင္းျဖင့္သာ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ေက်ာ္လႊားသင့္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ေအာက္တုိဘာ ၇ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္