<

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ဂ်ပန္အိုဒီေအေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုန္ေသတၱာႏွင့္ အေထြေထြ ကုန္တင္ဆိပ္ကမ္း၌ ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ သေဘၤာမ်ား စတင္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မည္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္း တစ္ခုတြင္ ဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနစဥ္

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ဂ်ပန္အိုဒီေအ ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ကုန္ေသတၱာႏွင့္ အေထြေထြ ကုန္တင္ဆိပ္ကမ္း၌ ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ သေဘၤာမ်ား စတင္ဆိုက္ကပ္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းရွိ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ေျမကြက္ ၂၅၊ ၂၆ ၌ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အိုဒီေအ ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လာမည့္ဒီဇင္ဘာတြင္ ၿပီးစီးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္မွ သတင္းရရွိသည္။

“လက္ရွိသီလ၀ါေဒသ ေျမကြက္ ၂၅ နဲ႔ ၂၆ ေပၚမွာ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး စီမံကိန္းေတြကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာမွာ စီမံကိန္း လုပ္ငန္းေတြ ၿပီးစီးၿပီး ၂၀၁၉ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ သေဘၤာဆိုက္ကပ္မႈေတြ လက္ခံႏိုင္မယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတယ္။ ၿပီးတာနဲ႔ က်န္တဲ့ ေျမကြက္၂၂၊ ၂၃ နဲ႔ ၂၄ ေပၚမွာ ဆိပ္ကမ္းသစ္ေတြ တည္ေဆာက္တာကို ဆက္ၿပီးလုပ္သြားမယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ဆိပ္ကမ္းသံုး ယႏၲရားေတြ တပ္ဆင္ၿပီးတာနဲ႔ တစ္ႏွစ္ကို TEU တစ္သန္းေလာက္အထိ ကုန္တင္ကုန္ခ်  ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ဆိပ္ကမ္းျဖစ္လာ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္။ ဒါမွ ႏိုင္ငံရဲ႕ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ တင္ပို႔မႈ တိုးတက္လာရင္ သီလ၀ါမွာ အဆင္သင့္ လက္ခံႏိုင္ေအာင္ပါ” ဟု ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသန္႔စင္ေမာင္က ေျပာၾကားသည္။

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေဒသရွိ ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္ ေျမကြက္အမွတ္ ၂၅ ႏွင့္ ၂၆ တြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ အိုဒီေအေခ်းေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္မႈတြင္ ဆိပ္ခံတံတား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေနာက္ခံေျမေပၚတြင္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ၿပီး စီမံကိန္း ပထမအဆင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္တိုင္း ေက်ာက္တန္းၿမိဳ႕နယ္ သီလ၀ါေဒသတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ၏ တရား၀င္ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈ အကူအညီျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္ယန္း ၂၃၆၈၀ သန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ေနသည့္ ဆိပ္ကမ္းတည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၄၀၀ မီတာ x ၄၀ မီတာရွိ ပင္မ တံတား (Steel Jacket Type)၊ ၈၀-၉၀ မီတာ  x ၁၅-၂၀ မီတာရွိ ခ်ဥ္းကပ္တံတားသံုးစင္း၊ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ ေနာက္ခံေျမ ၃၇ ဧကေပၚတြင္ ဆိပ္ကမ္းဆိုင္ရာ အေဆာက္အအံုမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ကုန္ကိုင္တြယ္ စက္ကိရိယာမ်ားျဖစ္သည့္  Quay Crane ႏွစ္စင္း၊ RTG ေျခာက္စင္း၊ Reach Stacker သံုးစင္း၊ Trailer ေျခာက္စင္းႏွင့္ Chassis ေျခာက္စင္းအား ၀ယ္ယူတပ္ဆင္ျခင္းတို႔ ပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ေရး ကာလမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္တြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာတြင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ား ၿပီးစီးမည္ျဖစ္သည္။

 

May 27, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.