<

မြန္ျပည္သစ္ပါတီက NCA ေရးထုိးရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ပထမဆုံးလူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲကုိ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသရွိ ညီစားစခန္း၌ ဧၿပီ ၉ ရက္မွစ၍ သုံးရက္ၾကာျပဳလုပ္မည္

တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္ရပ္စဲဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) က NCA ေရးထုိးရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ပထမဆံုးလူထုေတြ႕ဆံုရွင္းလင္းပြဲအား မြန္ျပည္နယ္ ေရးၿမိဳ႕နယ္ ေရးေခ်ာင္းဖ်ားေဒသရွိ မြန္အမ်ဳိးသားပညာေရးဗဟိုဌာန အေျခစိုက္ရာညီစားစခန္း၌ ဧၿပီ ၉ ရက္မွစတင္ကာ သုံးရက္ၾကာ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီက ဦးေဆာင္က်င္းပရမည့္ မြန္လူမ်ိဳးအလိုက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားမတုိင္မီ အဆုိပါ လူထုရွင္းလင္းပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ေသာ္လည္း ရွင္းလင္းပြဲသုိ႔ တက္ေရာက္မည့္ လူထုအင္အားမွာ မ်ားေနေသာေၾကာင့္ ျပန္လည္ေလွ်ာ့ခ်ရန္ တပ္မေတာ္ကေျပာဆုိလာသျဖင့္ ရွင္းလင္းပြဲမ်ားအား က်င္းပရန္ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ၿပီး ယခုမွသာ စတင္က်င္းပႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕ ေဇယ်ာၿမိဳင္ရပ္ကြက္ရွိ ႏိုင္ေရႊက်င္စာၾကည့္တုိက္၌ ဧၿပီ ၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက မြန္ျပည္သစ္ပါတီ၊ မြန္ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ မြန္အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေတြ႕ဆံုပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အဆုိပါလူထုရွင္းလင္းပြဲ စတင္ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္သစ္ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္၀င္းလွက အသိေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

“မြန္ျပည္သစ္ပါတီအေနနဲ႔ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေနရာငါးခုမွာ ျပည္သူလူထုကို ခ်ျပရွင္းလင္းေဆြးေႏြးပဲြေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိတဲ့အတြက္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲေတြကို ရပ္ဆိုင္းခဲ့ရၿပီးေတာ့ ျဖစ္စဥ္ေတြကို အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာနကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္မယ့္ ညီစားစခန္းနဲ႔၀ယ္ဇင္စခန္းတို႔မွာ အင္အား ၂၀၀၊ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္မယ့္ ေတာင္ေပါက္၊ အင္းခြနဲ႔ ဂ်ပန္ေရတြင္းေက်းရြာေတြမွာ အင္အား ၅၀ ေလာက္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး အေၾကာင္းျပန္လာတယ္။ အဲဒါနဲ႔ အခုညီစားစခန္းမွာ ဧၿပီ ၉ ရက္ကေန ၁၁ ရက္အထိ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲကို က်င္းပျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု မြန္ျပည္သစ္ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္ ႏိုင္၀င္းလွက ေျပာၾကားသည္။

အဆိုပါ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ၌ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္ငန္းေကာ္မတီအား မြန္ျပည္သစ္ပါတီမွ ႏိုင္ဗညားလယ္အပါအ၀င္သုံးဦး၊ မြန္အမ်ဳိးသားပါတီမွ ႏိုင္စံလိႈင္အပါအ၀င္ သုံးဦး၊ မြန္ေဒသလံုးဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီပါတီမွ ႏိုင္စံတင္အပါအ၀င္သုံးဦး၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးမင္းေအာင္ထူး အပါအ၀င္ သုံးဦးႏွင့္ ျပင္ပပညာရွင္ ႏိုင္၀င္းၾကည္အပါအ၀င္ သုံးဦး၊ စုစုေပါင္း ၁၅ ဦးျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

“ဧၿပီ ၆ ရက္ကလုပ္ခဲ့တဲ့ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမွာက ညီစားစခန္းမွာျပဳလုပ္မယ့္ လူထုေတြ႕ဆံုပြဲအတြက္ အစီအစဥ္ေတြကို အဓိကေဆြးေႏြးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီဧၿပီ ၉ ရက္ကေန ၁၁ ရက္အထိကို ညီစားစခန္း လူထုေတြ႕ဆံုပြဲလုပ္မယ္။ သႀကၤန္ၿပီးရင္ေတာ့ ေရးၿမိဳ႕နယ္မွာပဲရွိတဲ့ ၀ယ္ဇင္စခန္းမွာျပဳလုပ္ျဖစ္မွာပါ။ က်န္ေနရာသုံးခုအတြက္ကေတာ့ ထပ္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးစီစဥ္ရဦးမွာပါ” ဟု မြန္အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးမင္းေအာင္ထူးက ေျပာၾကားသည္။

မြန္ျပည္သစ္ပါတီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအ႐ုံး (LDU) ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

NCA စာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထုိးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားအနက္ ယခင္လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့သည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္ရွစ္ဖြဲ႕တြင္ ရွမ္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးေကာင္စီ (RCSS/SSA) မွာ ရွမ္းလူမ်ဳိးအလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပခြင့္ရရွိထားေသာ္လည္း အဆုိပါပြဲ အႀကိဳလူထုေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဘက္က တားျမစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သျဖင့္ ျပဳလုပ္ဆဲအႀကိဳ ေတြ႕ဆုံပြဲမ်ားလည္း ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည့္အျပင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပရန္ကုိလည္း ေရႊ႕ဆုိင္းထားကာ တစ္ဆုိ႔မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး အဆုိပါအေျခအေနအား ေျပလည္ေစရန္ အစုိးရဘက္မွ RCSS သုိ႔ နည္းလမ္းႏွစ္ခု ကမ္းလွမ္းထားေသာ္လည္း ေျပလည္မႈမရရွိေသးေပ။

ထုိ႔အတူ NCA ေရးထုိးထားသည့္ ရခုိင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးပါတီ (ALP) သည္ လူမ်ဳိးအလုိက္အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲအား က်င္းပခြင့္မရရွိေသးဘဲ အစုိးရဘက္ကမူ ရခုိင္ျပည္နယ္၏ လက္ရွိႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ခြင့္မျပဳျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

April 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.