<

ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ ကုိင္႐ုိၿမိဳ႕တြင္ သတင္းစာ၊ ႐ုပ္သံႏွင့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာတုိ႔မွ ေန႔စဥ္လႈံ႕ေဆာ္ ေဖာ္ျပေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာသံ႐ုံး၏ လုံျခံဳေရး စုိးရိမ္ရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေျပာၾကား

အီဂ်စ္ႏုိင္ငံ ကုိင္႐ုိၿမိဳ႕တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္၌ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ သတင္းစာ၊ ႐ုပ္သံႏွင့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာတုိ႔မွ ေန႔စဥ္လႈံ႔ေဆာ္ ေဖာ္ျပေနမႈေၾကာင့္ ျမန္မာသံ႐ုံးလုံျခံဳေရး စုိးရိမ္ရသည့္ အေနအထား ျဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံမွ ေပးပုိ႔ထားေသာ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ျပည္ေထာင္စု၏ ဘ႑ာေငြ အရအသုံးဆုိင္ရာ ဥပေဒပါ အေရးေပၚ ရန္ပုံေငြမွ က်ပ္ ၁၃၅၉၅ ဒသမ ၁၆၆ သန္း ခဲြေ၀သုံးစဲြခဲ့ သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနျပည္ေတာ္၌ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သတၱမပုံမွန္ အစည္းအေ၀း သတၱမေန႔တြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ရွင္းလင္းေျပာၾကားရာတြင္ အထက္ပါအတုိင္း ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

“အီဂ်စ္ႏိုင္ငံ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕မွာ ယခုကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို သတင္းစာ ႐ုပ္သံ၊ ဆိုရွယ္တို႔မွေန၍ ေန႔စဥ္မျပတ္ လံႈ႔ေဆာ္ေဖာ္ျပေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာသံ႐ံုး အေပၚမွာ အႏၲရာယ္ျပဳႏိုင္မည့္ အလားအလာမ်ား၊ လံုျခံဳေရးအရ စိုးရိမ္ရသည့္ အေနအထားမ်ားျ ဖစ္ေပၚလာေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက တင္ျပလာပါတယ္။ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕ ျမန္မာသံ႐ံုးမွာ သံအမတ္ႀကီးနဲ႔ အရာထမ္း အမႈထမ္းေပါင္း ေျခာက္ဦးရွိၿပီး မိသားစုအပါအ၀င္ လူဦးေရ ၁၁ ဦးရိွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔  သံ႐ံုးမိသားစုမ်ား လံုျခံဳေရးအတြက္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနကို ဆက္သြယ္ၿပီးေတာ့ လံုျခံဳေရး တိုးျမႇင့္ကာကြယ္ေပးဖို႔ရန္ အတြက္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္” ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္က ေျပာၾကားသည္။

ထုိသုိ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္အရ လက္ရိွတာ၀န္ခ်ထားသည့္ ရဲ၀န္ထမ္းႏွစ္ဦးအျပင္ ၀န္ထမ္းတိုးျမႇင့္ တာ၀န္ခ်ထားေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ လိုအပ္မည့္ လံုျခံဳေရး အစီအမံမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ျမန္မာသံ႐ံုးဘက္သို႔ ေတာင္းဆိုလာျခင္းေၾကာင့္ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး အေနျဖင့္ အီဂ်စ္ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ အၾကံျပဳထားသည့္ လံုျခံဳေရး အစီအမံမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ တင္ျပလာေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက ဆိုသည္။

အဆုိပါ ကိုင္႐ိုၿမိဳ႕တြင္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စီမံကိန္းမ်ား မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရန္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ရန္ပံုေငြလ်ာထားျခင္း မရိွသည့္အတြက္ အေရးေပၚရန္ပံုေငြမွ က်ခံသုံးစဲြရန္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ေငြလံုးေငြရင္း အသံုးစရိတ္ျဖစ္သည့္ ေငြက်ပ္ ၄၇ ဒသမ၂၄၄ သန္းအား ကိုင္႐ုိၿမိဳ႕တြင္ က်ခံသံုးစြဲႏိုင္ေရးအတြက္ မွတ္တမ္းတင္ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့သည္။

 

February 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.