<

ဘ႑ာႏွစ္ ၾကားကာလသံုးလအတြင္း MIC က ခြင့္ျပဳခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ ေဒၚလာသန္း ရွစ္ရာေက်ာ္သာ ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသို႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္မႈ ေဒၚလာသန္း ၁,၃၀၀ အထိရွိဟု ဆို

ႏုိင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား စိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္ေနသည့္ သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ တစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေက်ာ္ဇင္ၿဖိဳး)

ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ သံုးလအတြင္း MIC က ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ရွစ္ရာေက်ာ္သာ ရွိေသာ္လည္း ျပည္တြင္းသို႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္ထားသည့္ ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၁,၃၀၀ အထိရွိေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ (MIC) မွ သိရသည္။

“၂၀၁၈ ခုႏွစ္ေပါ့ေနာ္ ဧၿပီလကေန ဇြန္လအထိ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာတဲ့ အေျခအေနက ေငြသားနဲ႔ ၀င္လာတာက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၅၅၂ ဒသမ ၇၇၉ သန္း ေငြသားနဲ႔၀င္တာျဖစ္တယ္။ စက္ပစၥည္းေတြ ယႏၲရားေတြ ၂၈၀ ဒသမ ၉၂၈ သန္းေပါ့ ေပါင္းလိုက္ရင္ ၁၃၃၃ ဒသမ ၇၀၇ သန္း ရွိပါတယ္” ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္၏ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈသေဘာတရားအရ ယခုႏွစ္အတြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ ခြင့္ျပဳမိန္႔ ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ေသာ္လည္း ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းပမာဏသည္ ခ်က္ခ်င္း၀င္လာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ယင္းလုပ္ငန္းမ်ား၏ သတ္မွတ္ထားသည့္ စီမံကိန္းကာလအေပၚမူတည္ကာ ခြင့္ျပဳေပးထားခဲ့သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“အားလံုး MIC က ခြင့္ျပဳေပးတာက အခုခ်ိန္အထိမွ ၈၄၂ သန္းပဲ ရွိေသးတာ ၀င္လာတာက ၁၃၀၀ ေက်ာ္ေနၿပီ ဘယ္လိုျဖစ္တာလဲဆိုတာ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ သေဘာက ကုန္သြယ္မႈနဲ႔မတူပါဘူး။ ကုန္သြယ္မႈက ပို႔ကုန္တင္ပို႔ၿပီဆိုရင္ သေဘၤာတင္သြားတဲ့ ကိန္းဂဏန္းကို တန္းၿပီးေတာ့ ယူလိုက္လို႔ရတယ္။ သြင္းကုန္ဆိုလည္း ၀င္လာတဲ့ကိန္းဂဏန္းကို ေကာက္လိုက္လို႔ရတယ္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ သေဘာက ေရရွည္သြားတဲ့အခါက်ေတာ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကို သန္းတစ္ရာ MIC က ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီဆိုရင္ ဒီသန္းတစ္ရာသည္ ခြင့္ျပဳလိုက္တဲ့ ပမာဏေပါ့။ ဒီသန္းတစ္ရာသည္ ဒီေန႔ MIC ခြင့္ျပဳတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ တန္း၀င္လာတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီသန္းတစ္ရာကို သံုးႏွစ္အတြင္းမွာ အၿပီးထည့္မယ္ ေလးႏွစ္အတြင္းမွာ အၿပီးထည့္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားေတြ ရွိပါတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ခြင့္ျပဳေပးထားသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏထက္ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္ေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမ်ားေနျခင္းသည္ ယခင္ႏွစ္မ်ားက ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ရင္းႏီွးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားက ယခုႏွစ္အတြင္း ၀င္ေရာက္လာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈက ဒီေန႔ေပးဒီေန႔ ၀င္တာမဟုတ္ဘူး။ ယခင္ကေပးထားတဲ့ လုပ္ငန္းေတြက ဒီႏွစ္ထဲမွာ၀င္လာေပါ့။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီႏွစ္မွာၾကည့္လိုက္မယ္ ဆိုရင္လည္း တကယ္ခြင့္ျပဳတာ သန္း ၈၀၀ ေက်ာ္ပဲ ရွိေသးတယ္။ အမွန္တကယ္၀င္တာက ၁၃၃၃ သန္းေပါ့ ဒီဟာေတြသည္ မႏွစ္က ခြင့္ျပဳထားတာေတြကေန ဒီဘက္ကို ဆက္ပါလာတာေပါ့” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

အတည္ျပဳ ခြင့္ျပဳေပးထားေသာ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္းမ်ားမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္းသို႔ အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္လာသည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏမ်ားကို သံုးလတစ္ႀကိမ္ စာရင္းေကာက္ယူကာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားသို႔ MIC မွ သတင္းေပးပို႔လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

“အမွန္တကယ္ ၀င္ေရာက္မႈကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာ သံုးလတစ္ႀကိမ္စာရင္း ေကာက္ပါတယ္။ သူကတစ္လခ်င္း ေကာက္လို႔မရဘူး။ ရတဲ့စာရင္းကို ဗဟိုဘဏ္တို႔ ဘာတို႔ကို ပို႔ေပးတယ္” ဟု ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ (MIC) အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၄၃ သန္းေက်ာ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံျခားသားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၁၉ ခုကို ထပ္မံ ခြင့္ျပဳ/အတည္ျပဳေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီမွ စက္တင္ဘာအထိ ေျခာက္လကို ဘ႑ာႏွစ္ၾကား ကာလအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

အဆိုပါ ဘ႑ာႏွစ္ၾကားကာလ ဧၿပီမွ ဇူလိုင္လဆန္းအထိ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ လုပ္ငန္းေပါင္း ၄၄ခု ခြင့္ျပဳ/ အတည္ျပဳေပးထားခဲ့ၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၃၂၅ ဒသမ ၆၇၅ သန္းအထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။

July 18, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.