<

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲေသာ အဏၰ၀ါေရျပင္မ်ား တည္ေထာင္ထားေသာ္လည္း ငါးဖမ္းေလွႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးမႈမ်ား ရိွေန

ဒံုးကြၽန္းတစ္၀ိုက္ေရျပင္တြင္ အမည္ဖံုးကာ ငါးဖမ္းေနသည့္ ေလွတစ္စင္းကုိ ေတြ႕ရစဥ္

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲေသာ အဏၰ၀ါေရျပင္မ်ား တည္ေထာင္ထားေသာ္လည္း ငါးဖမ္းေလွႀကီးမ်ား ၀င္ေရာက္ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမ်ား ရိွေနေသာေၾကာင့္ ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အေနျဖင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း FFI ပ႐ိုဂရမ္မွတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ေနထိုင္ေသာ ေဒသခံမ်ား စား၀တ္ေနေရး၊ ေရလုပ္ငန္း ေရရွည္တည္တံ့ႏိုင္ေရးႏွင့္ သယံဇာတမ်ား ထိန္းသိမ္းႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္ၿပီး ဒံုးကြၽန္းတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ စခန္းသစ္ေက်းရြာအပိုင္ ေရျပင္မ်ားတြင္ ေဒသခံမ်ား စီမံခန္႔ခြဲခြင့္ရွိသည့္ ေရျပင္မ်ားကို ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာန၏ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ေနေသာ္လည္း အခက္အခဲမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း သိရသည္။

“ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္းမွာ Local Management Area ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲေသာ အဏၰ၀ါေရျပင္သံုးေနရာကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၃၁ ရက္မွာ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနရဲ႕ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ကေန လုပ္ပိုင္ခြင့္ တရား၀င္ျပ႒ာန္းလိုက္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ဒီေနရာေတြမွာ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ ေဒသခံေတြကို ေကာ္မတီေတြ ဖြဲ႕ေပးထားတယ္။ ေနရာေလးေတြ သတ္မွတ္ၿပီး လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာေတြကို မသိတာလည္း ပါခ်င္ပါမယ္။ ငါး၀င္ ဖမ္းေနတာေတြရွိတယ္။ ေဒသခံေတြအတြက္လည္း ဥပေဒေတြလိုေသးတယ္။ ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာနရဲ႕ ဥပေဒႏွင့္လည္း ကိုက္ညီဖို႔လိုေသးတယ္။ ဒါေလးေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔ လုပ္ေနတယ္။ တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္လည္း လုပ္ဖို႔လိုေသးတယ္။ အဲဒါၿပီးရင္ ဘယ္လိုအေရးယူမယ္ဆိုတဲ့ အပိုင္းေလးေတြပါလာမယ္။ အဲဒါမသိေသးခင္ကာလမွာ တခ်ဳိ႕ေတြက ၀င္ၿပီးဆြဲတာ ရွိေနတယ္” ဟု ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းစီမံခန္႔ခြဲေသာ အဏၰ၀ါေရျပင္တည္ေပးေနသည့္ FFI မွ ဦးေဇာ္လြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစုအတြင္း ေရသယံဇာတမ်ား ရွားပါးလာေနၿပီး တံငါသည္ေလးမ်ားမွာ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ရန္ပင္ အခက္အခဲရွိလာၿပီး ငါးဖမ္းေလွႀကီးမ်ားမွ ကမ္းနီး၀င္ဆြဲျခင္း၊ သတ္မွတ္ဧရိယာမ်ားကို ၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးသြားမႈမ်ားရွိေနၿပီး အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ မရွိျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ငါးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကမူ ကမ္းနီး၀င္ဆြဲျခင္း၊ ငါးခိုးဖမ္းျခင္းမ်ားမွာ ငါးဖမ္းေလွပဲ့နင္းမ်ားက လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ေလွပိုင္ရွင္မ်ား ေစခိုင္းထားျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

“အဲဒီေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံငါးလုပ္ငန္း အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၊ ၿမိတ္ခ႐ိုင္ငါးလုပ္ငန္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေတြရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈက အင္မတန္ အေရးႀကီးပါတယ္။ သူတို႔ကိုလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေဆြးေႏြးတာေတြ လုပ္ထားတယ္။ သူတို႔လည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခ်င္ေပမယ့္ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ အခက္အခဲေတြ ရွိေနတယ္။ သတ္မွတ္ဧရိယာေတြမွာ ေဗာေတြခ်ထားတယ္။ ၀ါးလံုးေတြ၊ ေဖာ့ျပားေလးေတြနဲ႔ အမွတ္အသားေတြ လုပ္ထားေပမယ့္ ၀င္ဖ်က္ဆီးသြားတာ ရွိေနတယ္။ ဒါေတြကို သူတို႔လုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕စီးပြားေရးလည္း ထိခိုက္သြားတယ္။ တကယ္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့ ေနရာေတြကို ထိန္းသိမ္းထားတာပါ။ ငါးသားေပါက္ေလးေတြႀကီးလာရင္ အျပင္ကိုျပန္႔သြားရင္ သူတို႔လည္း ဖမ္းလို႔ရႏိုင္တာပဲ။ ေရရွည္ကို မၾကည့္ဘဲ ေရတိုတစ္ခုတည္းကိုသာ ေတြးၿပီး ၀င္ဖမ္းပစ္လိုက္ၾကတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အားလံုးအက်ဳိးရွိေအာင္ လုပ္ေပးေနတာပါ။ ဒါေတြကို နားလည္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါမွလည္း ေအာင္ျမင္မွာပါ။ ဥပေဒေလးေတြနဲ႔ တရား၀င္ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေနတယ္။ ဥပေဒပိုင္းက ထြက္လာရင္ အေရးယူမႈေတြ လုပ္လာႏိုင္မွာပါ” ဟု FFI မွ ပ႐ုိဂရမ္မွ ဦးေဇာ္လြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ၿမိတ္ကြၽန္းစု ေရျပင္အတြင္း ငါးဖမ္းေလွႀကီးမ်ား တရားမ၀င္ငါးဖမ္းမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း လြတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပထားေသာ္လည္း ယခုအထိ ထူးျခားမႈမရွိေသးေၾကာင္း သိရသည္။

June 20, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.