<

၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစ၍ ကာကြယ္ေဆးထိုး အစီအစဥ္တြင္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး စတင္ထည့္သြင္းထိုးႏွံႏုိင္ရန္ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပင္ဆင္

ကာကြယ္ေဆးထိုးႏွံရန္ ျပင္ဆင္ေနသည့္ က်န္းမာေရး၀န္ထမ္းအား ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏုိင္)

လာမည့္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္မွစ၍ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက လုပ္ေဆာင္ေပးေနသည့္ ကာကြယ္ေဆးထိုးအစီအစဥ္တြင္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို ထည့္သြင္းၿပီး အသက္ကိုးႏွစ္မွ ၁၃ ႏွစ္၀န္းက်င္ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားကို အခမဲ့ထိုးႏွံေပးႏုိင္ရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

“သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ ကာကြယ္ေဆးထိုးဖို႔အတြက္ အသက္အပိုင္းအျခားကို မဆံုးျဖတ္ရေသးဘူး။ ပံုမွန္အားျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာမွာ လုပ္ၾကတာသည္ အသက္ကိုးႏွစ္က ၁၃ ႏွစ္အတြင္းကို ကာကြယ္ေဆးထိုးၾကတယ္။ ဒီႏုိင္ငံမွာ ဘယ္အသက္အရြယ္ေတြ စထိုးေပးမလဲဆိုတာေတာ့ အခုလတ္တေလာမွာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ မဆံုးျဖတ္ရေသးပါဘူး။ ကုိယ့္ႏိုင္ငံနဲ႔ အဆင္ေျပမယ့္ အသက္အပိုင္းအျခားကို ေရြးခ်ယ္သြားမယ္။ ေနာက္ၿပီး သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ငါးႏွစ္စီမံကိန္း တစ္ခုလုပ္ေနတယ္။ အဲဒီမွာလည္း အစံုပါမယ္။ ကင္ဆာလူနာေတြကို ေဆးကုသမႈအပိုင္း၊ ကာကြယ္မႈအပိုင္းအျပင္ ျပဳစုကုသမႈအပိုင္းေတြကိုပါ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္သြားဖို႔ ရွိပါတယ္” ဟု က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ အျဖစ္အမ်ားဆံုး အသက္အပိုင္းအျခားမွာ အသက္အုပ္စု ၅၀ မွ ၅၉ ႏွစ္အၾကား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက ေဆးသုေတသနဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းေဆး႐ံုႀကီးတို႔ ပူးေပါင္းျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ က်န္းမာေရးသုေတသနစာတမ္း၏ ရလဒ္မ်ားအရ သိရသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းေဆး႐ံုႀကီးမွ အသက္ ၂၀ မွ ၇၉ ႏွစ္အတြင္း သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါဟု အတည္ျပဳထားေသာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါရွင္ အမ်ဳိးသမီး ၁၀၆ ဦးအား စမ္းသပ္ေလ့လာခဲ့ေၾကာင္း၊ ထိုအမ်ဳိးသမီးမ်ားမွ ၉၇ ဦး (၉၁ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) တြင္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာ စစ္ေဆးထားျခင္း ရာဇ၀င္မရွိသည္ကို ေတြ႕ရေၾကာင္းႏွင့္ သုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္အရ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါအျဖစ္ အမ်ားဆံုးအသက္အပိုင္းအျခားမွာ အသက္အုပ္စု ၅၀ မွ ၅၉ ႏွစ္အတြင္း ၃၄ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိၿပီး အသက္ ၄၀ မွ ၄၉ ႏွစ္တြင္ ၂၆ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသက္ ၆၀ မွ ၆၉ ႏွစ္တြင္ ၂၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသက္ ၃၀ မွ ၃၉ ႏွစ္တြင္ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အသက္ ၇၀ မွ ၇၉ ႏွစ္တြင္ ၇ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အသက္ ၂၀ မွ ၂၉ ႏွစ္တြင္ ၁ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အတြင္းက အမ်ဳိးသမီးမ်ဳိးပြားအဂၤါဆိုင္ရာ အထူးကုဆရာ၀န္ႀကီးမ်ားမွ ရန္ကုန္ျပည္သူ႔ေဆး႐ံုႀကီး၊ ဗဟိုအမ်ဳိးသမီးေဆး႐ံုႀကီးအပါအ၀င္ အျခားျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားရွိ ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးသုေတသနစစ္တမ္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးေၾကာင္းႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္က ျမန္မာ့မ်ဳိးပြားက်န္းမာေရးမူ၀ါဒကို စတင္ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄-၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ငါးႏွစ္တာမဟာဗ်ဴဟာစီမံကိန္းတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျဖစ္မ်ားလာသည့္ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာေရာဂါ ကာကြယ္ေရးကိုပါ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးဦးေရ ငါးသိန္းအထက္မွာ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာျဖစ္ပြားေနၿပီး ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ၏ ထက္၀က္ေက်ာ္မွာ ေသဆံုးေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုး ကင္ဆာမ်ားမွာ ရင္သား၊ သားအိမ္ေခါင္း၊ အစာအိမ္၊ အဆုတ္၊ အူမႀကီး၊ အသည္းႏွင့္ အစာေရမ်ဳိကင္ဆာမ်ားျဖစ္ၿပီး ေသဆံုးမႈအမ်ားဆံုး ကင္ဆာမ်ားမွာ အဆုတ္၊ အစာအိမ္၊ ရင္သား၊ သားအိမ္ေခါင္း၊ အသည္း၊ အစာေရမ်ဳိႏွင့္ အူမႀကီးကင္ဆာမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း၊ သားအိမ္ေခါင္းကင္ဆာသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သာမက ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားတြင္လည္း ျဖစ္ပြားမႈအမ်ားဆံုးကင္ဆာမ်ားတြင္ ပါ၀င္ေနျခင္းေၾကာင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အသက္ကိုးႏွစ္မွ ၁၃ ႏွစ္အတြင္းရွိ အမ်ဳိးသမီးငယ္ကို ၾကြက္ႏုိ႔ေရာဂါကာကြယ္ေဆး (HPV Vaccine) ထိုးေပးျခင္းျဖင့္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ၾကေၾကာင္းႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အသက္၂၀ မွ ၆၀ အရြယ္ၾကား အမ်ဳိးသမီးမ်ားကို သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးေလ့ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

March 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.