<

ဖိလစ္ပိုင္ အစၥလာမၼစ္ ျပန္ေပးသမားမ်ားလက္မွ ဓားစာခံမ်ား ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္


၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၅ ရက္က မင္ဒါနာအိုကြၽန္းစု၊ ဆူးလူးျပည္နယ္ရွိ စစ္စခန္းထဲတြင္ ေစာင့္ၾကပ္ေနေသာ ဖိလစ္ပုိင္စစ္သားမ်ား (Photo: AFP)

ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း၌ အစၥလာမၼစ္စစ္ေသြးၾကြမ်ား၏ ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံခဲ့ရေသာ အမ်ဳိးသားသံုးဦးသည္ ၎တို႔ကိုဖမ္းဆီးထားသူမ်ား ၀တ္ျပဳေနစဥ္ ထြက္ေျပးႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၾသဂုတ္ ၁၂ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုအမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ ေတာင္းထားသည့္ျပန္ေပးေငြကို ေငြအတုမ်ားျဖင့္ ေပးရန္စီစဥ္မႈသည္ မေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ထြက္ေျပးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသံုးဦးအတူ ထြက္ေျပးခဲ့ေသာလည္း ဆန္႔က်င္ဘက္အရပ္သို႔ ေျပးခဲ့သည့္ စတုတၳေျမာက္အမ်ဳိးသားမွာမူ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္သြားျခင္း ရွိ၊ မရွိႏွင့္ ျပန္အဖမ္းခံခဲ့ရျခင္း ျဖစ္၊ မျဖစ္ မသိရေသးေပ။

အဘူေဆယက္စစ္ေသြးၾကြမ်ားသည္ လြန္ခဲ့သည့္ သီတင္းေလးပတ္က ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲသြားခဲ့ၿပီး ေ၀းလံေခါင္သီေသာ ေတာတြင္းထဲ၌ ႏိုင္ငံျခားသားအခ်ဳိ႕အပါအ၀င္ အျခားေသာဓားစာခံ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ႏွင့္အတူ ဖမ္းဆီးထားခဲ့သည္။

အဘူေဆယက္တို႔သည္ ထိုေဆာက္လုပ္ေရး အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ျပန္ေပးေငြအျဖစ္ ေငြအေျမာက္အျမားကို ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္ကရရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ထိုပိုက္ဆံမ်ားမွာ အတုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိသြားသည့္အတြက္ ဓားစာခံမ်ားကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဒသဆိုင္ရာ ရဲခ်ဳပ္႐ူဘင္ဆင္းဒစ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “ျပန္ေပးသမားေတြဟာ ေန႔လယ္ပိုင္း၀တ္ျပဳေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဓားစာခံေတြဟာ အခြင့္ေကာင္းယူၿပီး ထြက္ေျပးခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျပန္ေပးဆြဲသူေတြဟာ ေသနတ္နဲ႔ပစ္ၿပီး လိုက္လံဖမ္းဆီးခဲ့ပါတယ္” ဟု ၎ကဆိုသည္။ ထြက္ေျပးလာသူသံုးဦးကို ၾသဂုတ္ ၁၁ ရက္အေစာပိုင္းတြင္ ဂ်ဳိလိုရွိတာလီပါအိုၿမိဳ႕အနီး၌ ေက်းရြာအရာရွိတစ္ဦးက ေတြ႕ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး တစ္ဦး၏ဦးေခါင္းတြင္ ေသနတ္ဒဏ္ရာရထားေသာ္လည္း အသက္အႏၲရာယ္မရွိခဲ့ေပ။ ျပန္ေပးသမားတို႔ကို မည္သူက ပိုက္ဆံအတုမ်ားေပးခဲ့သည္ကိုမသိဟု ရဲခ်ဳပ္ဆင္းဒစ္ကဆိုသည္။ ဖိလစ္ပိုင္အစိုးရသည္ ျပန္ေပးဆြဲသည့္သူမ်ားကို ေငြမေပးရန္မူ၀ါဒကို က်င့္သံုးေနၿပီး အဘူေဆယက္တို႔ကလည္း ဓားစာခံတို႔၏ အလုပ္ရွင္ သို႔မဟုတ္ မိသားစုမ်ားကို တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္ေလ့ရွိသည္။

Ref: AFP


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.