<

ယူကရိန္းတြင္ ကုလသမဂၢ လက္နက္ကိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈမစ္ရွင္ စတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဂ်ာမနီ ႀကိဳးပမ္း

ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္က ကိဗ္ၿမိဳ႕တြင္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး (၀ဲ)အား ႏႈတ္ဆက္ေနေသာ ယူကရိန္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး (Photo: AFP)

႐ုရွားတြင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္၌ သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြမက်င္းပမီ ယူကရိန္းအေရွ႕ပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢ လက္နက္ကုိင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းမႈမစ္ရွင္ ခ်ထားႏုိင္ရန္အတြက္ လိုလားေၾကာင္း ဂ်ာမနီႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဆစ္ဂ္မာဂါဘရီရယ္က ဇန္န၀ါရီ ၃ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စစ္ပဲြဒဏ္ခံစားေနရေသာ ဆုိဗီယက္ယူနီယံမွ ခဲြထြက္ႏိုင္ငံေဟာင္း ယူကရိန္းတြင္ ပိုင္နက္တည္တ့ံခိုင္ျမဲေရးအတြက္ ယင္းကဲ့သုိ႔ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ အလြန္အမင္းအေရးပါေၾကာင္း ယူကရိန္းႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ပက္ဗ္လိုကလင္ကင္ႏွင့္ ကိဗ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ ဂါဘရီရယ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းတပ္ဖဲြ႕သည္ ပဋိပကၡဇုန္ နယ္ေျမတစ္ခုလံုးတြင္ ခ်ထားရမည့္ အားေကာင္းေသာ လက္နက္ကိုင္မစ္ရွင္ ျဖစ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဧၿပီတြင္ စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေသဆံုးသူ ၁၀၀၀၀ ေက်ာ္ရွိလာခဲ့ၿပီး ေမာ္စကိုႏွင့္ အေနာက္တုိင္းတို႔အၾကား စစ္ေအးေခတ္ေနာက္ပိုင္း ဆက္ဆံေရး အဆုိးရြားဆံုး က်ဆင္းခဲ့ရသည့္ ယူကရိန္း လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၌ မည္သည့္ပါ၀င္ပတ္သက္မႈမွ်မရွိဟု ႐ုရွားက ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၎၏အေနာက္ဘက္အိမ္နီးခ်င္း ယူကရိန္းတြင္ ျပည္ပလက္နက္ကိုင္တပ္မ်ား ခ်ထားမည့္အေရးကို ေမာ္စကိုက ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ဆန္႔က်င္ခဲ့သည္။

မတ္ ၁၈ ရက္တြင္က်င္းပမည့္ သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြ၌ စတုတၳေျမာက္သက္တမ္း အတြက္ အႏုိင္ရရန္ အေျခအေနေကာင္းေနေသာ ပူတင္က ခဲြထြက္ေရးလုိလားသည့္ ယူကရိန္းသူပုန္မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ ယူကရိန္း၏ က်န္ရွိေဒသမ်ားအား ခဲြျခားထားသည့္ ေရွ႕တန္းေနရာတစ္ေလွ်ာက္ လက္နက္ကိုင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ မစ္ရွင္ကို ေဆာင္ရြက္ရန္သာ ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ကိဗ္၏ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မရွိေသာ ယူကရိန္းႏွင့္ ထိစပ္ေနသည့္နယ္စပ္၏ အျခားအစိတ္အပိုင္းမ်ားတစ္ေလွ်ာက္ ကုလသမဂၢ လက္နက္ကိုင္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားအား ခ်ထားမႈကိုမူ ပူတင္က ျပတ္ျပတ္သားသား ပယ္ခ်ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ဥေရာပတြင္ စစ္ပဲြျဖစ္ေနသည့္ တစ္ခုတည္းေသာႏုိင္ငံျဖစ္သည့္ ယူကရိန္းအတြက္ ကာလရွည္ၾကာ စြန္႔ပစ္ခံထားရေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစီအစဥ္ကို ေစ့စပ္ညိႇႏိႈင္းရာတြင္ ျပင္သစ္ႏွင့္အတူ ကူညီေနသည့္ ဂါဘရီရယ္က ႐ုရွားသမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ားသည္ ယူကရိန္းတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈ မစ္ရွင္ခ်ထားမည့္ကိစၥ ေဆြးေႏြးရာ၌ အေၾကာင္းအရာတစ္ခု မျဖစ္သင့္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယူကရိန္းထံ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ စြမ္းရည္ျမင့္ တင့္ကားဖ်က္ဒံုးမ်ား ေပးပို႔ရန္ အေမရိကန္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့မႈေၾကာင့္ ေမာ္စကို၏ ေဒါသျမင့္တက္ေနခ်ိန္တြင္ ဂါဘရီရယ္က ယူကရိန္းသို႔ သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းလက္နက္မ်ားအား ကာကြယ္ေရး အတြက္သာ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး စစ္ပဲြအရွိန္ ျမင့္တက္ေစရန္ အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ယူကရိန္းက ကတိျပဳခဲ့သည္။

Ref: AFP

January 4, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.