<

စီးပြားေရး စႀကႍလမ္းထက္က ေပက်င္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လက တ႐ုတ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခယ္က်င္းႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ေပက်င္းၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ေသာ ႀကိဳဆိုပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာစဥ္ (ဓာတ္ပံု- AFP)

ေပက်င္း ႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ ဆက္ဆံေရးသည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပိုမိုနီးကပ္လာေနျခင္းႏွင့္အတူ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရး စႀကႍလမ္းစီမံကိန္းသည္ ေသာ့ခ်က္က်သည္ ထက္က်လာေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ တစ္နံတစ္လ်ားတြင္ ေပက်င္း၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား ျမင့္မားေနလင့္ကစား ေနျပည္ေတာ္အေနျဖင့္ မလႊဲသာမေရွာင္သာ ၀င္ကစားရမည့္ ပြဲက်ပ္တစ္ပြဲဟု ဆိုေကာင္းဆိုႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ေထာင္ေခ်ာက္မ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ အားသာခ်က္မ်ားအျဖစ္ ေက်ာခ်င္းကပ္၊ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္မွသာ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူသည့္ ပြဲႀကီးပြဲေကာင္းျဖစ္ႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ေပက်င္းႏွင့္ ေနျပည္ေတာ္ သံခင္းတမန္ခင္းတြင္ ထူးျခားေသာႏွစ္ တစ္ႏွစ္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏွစ္ႀကိမ္တိုင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးအလည္ အပတ္သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး တပ္မေတာ္ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္သည္လည္း ၂၀၁၇  ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔  အလည္အပတ္သြားေရာက္ခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္တို႔ကို သီးျခားစီေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီး၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ေပါက္ေဖာ္ဆက္ဆံေရးကို မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အျမင္ဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္အေတာအတြင္း တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဆက္ဆံေရးတိုးတက္ရန္ ရည္သန္လ်က္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းစီမံကိန္းကို ေဖာ္ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း အဆိုပါစႀကႍလမ္းတည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့သည္ဟု သတင္းေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေပက်င္းခရီးစဥ္ မတိုင္မီ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ရိသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ အလည္အပတ္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းကိစၥကို ကနဦး ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလ ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္အေတာအတြင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ရိသည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းတစ္ခု တည္ေဆာက္ႏိုင္ေရးအဆိုျပဳ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္  ၀မ္ရိကႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနသည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေပက်င္းအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အမ်ဳိးသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း၊ ပကတိလိုအပ္ခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳလ်က္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းကို ေဖာ္ေဆာင္မည္ဟု ၀မ္ရိက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၆ ရက္တြင္ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ မၾကာမီလပုိင္းတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ဖြယ္ရွိေနသည္ဟုလည္း ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းစာခ်ဳပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔  တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူလူထုအၾကား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ အသိေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ေသာ္လည္းေကာင္း ပြင့္လင္းျမင္သာ၊ ေကာင္းမြန္သည့္အစိုးရ ေဖာ္ေဆာင္မည္ဆိုသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံႏွင့္ ပိုမိုဟန္ခ်က္ညီလာမည္ ျဖစ္သည္။ ေပက်င္းသည္ ေက်ာက္ျဖဴ- ကူမင္း စႀကႍလမ္းကို ျမစ္ဆံုစီမံကိန္း၊ လက္ပံေတာင္းေတာင္စီမံကိန္းတို႔ထက္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ တန္ဖိုးထားသည္မွာ လယ္ျပင္မွာ ဆင္သြားသလို ထင္ရွားၿပီးျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းသည္ ေပက်င္း၏ ရပ္၀န္းႏွင့္လမ္းေၾကာင္း စီမံကိန္း သို႔မဟုတ္ (၂၁) ရာစု ပိုးလမ္းမသစ္ စီမံကိန္းေအာက္တြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား ဘက္ေပါင္းစံု မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ မိတ္ဖက္ျပဳေရးကို ခ်ဲ႕ထြင္မည္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စႀကႍလမ္းမဟာ စီမံကိန္းၿပီးစီးပါက၊ ေပက်င္းအေနျဖင့္ အိႏၵိယ သမုဒၵရာႏွင့္ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္တို႔ဆီ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ကုန္းတြင္းပိတ္ျပည္နယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို မ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳမည္ ျဖစ္သည္။

ေရနံစိမ္းပိုက္လိုင္း၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း၊ မီးရထားလမ္း ႏွင့္ အေ၀းေျပးကားလမ္းတို႔ အက်ဳံး၀င္မည့္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕လုပ္ကိုင္ေရးကိုလည္း တြန္းအားေပးလိမ့္မည္ဟု သံုးသပ္ၾကသည္။  တ႐ုတ္ျပည္တြင္း လုပ္အားခ ျမင့္တက္လာျခင္းသည္ တ႐ုတ္စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ရန္ အဓိကတြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည္။ အဆိုပါစႀကႍလမ္းသည္  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ားကို ရရွိေစမည့္အျပင္၊ ေဒသႏၲရဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကိုလည္း အားေကာင္းေစလိမ့္မည္ဟု ေပက်င္းက ႐ႈျမင္သံုးသပ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေၾကြးၿမီ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးထဲတြင္ နစ္သထက္နစ္ကာ  ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ျဖစ္လာမည္ကို ပညာရွင္မ်ားက စိုးရိမ္ပူပန္ၾကသည္။ ေနျပည္ေတာ္အေနျဖင့္ ေပက်င္းအေပၚတြင္တင္ေနသည့္ ေခ်းေငြေၾကြးၿမီ၊ စီးပြားေရးေၾကြးၿမီသာမက၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေက်းဇူးေၾကြးမ်ားကိုလည္း မ်က္ျခည္မျပတ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားအခ်င္းခ်င္းအၾကား ယံုၾကည္မႈ ရွိရွိ၊ နားလည္မႈ ရွိရွိ ျပႆနာမ်ား၊ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္၊ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြး အေျဖရွာဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးေနသေရြ႕ ေပက်င္းအေပၚတြင္ ေက်းဇူးေၾကြးမ်ား ထပ္တိုးသထက္ တိုးေနဦးမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ပထ၀ီႏိုင္ငံေရးအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံအၾကား မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ တည္ရွိမႈ၏ အေရးပါေသာ အေနအထားကို ပိုမိုေတာက္ေျပာင္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္သင့္ေၾကာင္း အၾကံျပဳလို ပါသည္။ ေပက်င္း၏ သမုဒၵရာႏွစ္စင္းမူ၀ါဒ  ႏွင့္ နယူးေဒလီ၏ အေရွ႕ေဖာ္မူ၀ါဒ (Act East Policy) အၾကား ေနျပည္ေတာ္အေနျဖင့္  ေပက်င္း၊ နယူးေဒလီတို႔ႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္  သီးသန္႔မူ၀ါဒႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာခ်မွတ္ႏိုင္ေရး လမ္းေဖာက္သင့္သည္ဟု တိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးအရ ဆက္ဆံေပါင္းသင္းရာတြင္ သူလည္းႏိုင္ ကိုယ္လည္းႏိုင္ထံုးနည္းေပၚအေျချပဳႏိုင္ေရး မျဖစ္မေန ေရွး႐ႈသင့္သည္။

ႏိုင္ငံရပ္ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္သူ-ျပည္သူခ်င္းဆက္ဆံေရးကို ဦးစားေပးရမည္ဟု တ႐ုတ္သမၼတရွီက်င္ပင္းက လမ္းညႊန္ခဲ့သည္ကို အမွတ္ရမိသည္။ ျပည္သူႏွင့္ ျပည္သူခ်င္းဆက္ဆံေရး အားေကာင္း၊ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မွသာ ေနျပည္ေတာ္-ေပက်င္း ဆက္ဆံေရးသည္ အရွိန္အဟုန္ေကာင္းလာမည္မွာ ဧကန္မုခ် ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ား၏အသံကို အေလးအနက္နား ေထာင္ရန္လိုအပ္ၿပီး၊ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားသည္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းရရွိေရးတို႔ကို ေရွး႐ႈ၊ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ေသာ့ခ်က္က်မည္ ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း (China Myanmar Economic Corridor – CMEC) သည္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏိုင္ငံ  ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕မွစတင္မည္ျဖစ္ၿပီး  ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး မႏၲေလးၿမိဳ႕ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည္ ျဖစ္သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုသည္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မည္ျဖစ္ၿပီး ေနာက္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုသည္ မႏၱေလးၿမိဳ႕မွတစ္ဆင့္  ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မည္ ျဖစ္သည္။ အဂၤလိပ္စကားလံုး Y ပံုသဏၭာန္ခ်ိတ္ဆက္မည့္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းပင္ ျဖစ္သည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ အက်ပ္အတည္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ား၊ ဖိအားမ်ားအၾကား ႐ုန္းကန္ရပ္ တည္ေနရဆဲ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လာမည့္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားတြင္ ေပက်င္း၏ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ စီးပြားေရးေၾကြးၿမီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေက်းဇူးေၾကြးမ်ားထဲမွ ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ရန္ အလားအလာ နည္းပါးေနဆဲျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ၿပီး၊ သူလည္း ႏိုင္ကိုယ္လည္းႏိုင္ အခင္းအက်င္းတြင္  ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားတို႔ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အက်ဳိးျပဳႏိုင္မည့္ တန္းတူရည္တူ၊ အက်ဳိးတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျဖစ္ေရးကို ေရွး႐ႈလ်က္ အက်ပ္အတည္းမ်ားကို အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္  ဗ်ဴဟာေျမာက္ ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္ေရး မျဖစ္မေန ဦးတည္သင့္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေဆာ္ၾသလိုက္ရပါသည္။

June 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.