<

လူေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ ေရေလွာင္တမံ ခြၽတ္ယြင္းမႈ

လူေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ လူတို႔၏ ရည္ရြယ္မႈ သို႔မဟုတ္ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားၿပီး လူသားတို႔ ထိခုိက္ဆံုး႐ႈံးရမႈႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈတို႔ကို ျဖစ္ေစသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈ မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး လူသားတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္မ်ား ထိခိုက္ ပ်က္စီးရျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကို ေရရွည္ထိခိုက္ေစျခင္းတို႔ ျဖစ္ရသည္။ လူေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအနက္ ေရေလွာင္တမံမ်ား ခြၽတ္ယြင္းမႈသည္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္သည္။ ေရေလွာင္တမံမ်ား ခြၽတ္ယြင္းမႈ သို႔မဟုတ္ ေရကာတာမ်ား က်ဳိးေပါက္မႈတို႔သည္ ႀကိဳတင္သတိေပးႏုိင္မႈ နည္းပါးၿပီး လူအမ်ားအျပားကုိ ထိခုိက္ပ်က္စီးေစႏုိင္သည္။ ယင္းခြၽတ္ယြင္းမႈမ်ား ျဖစ္ပြားရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ ငလ်င္ႏွင့္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္းကဲ့သို႔ေသာ သဘာ၀ေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား ပါ၀င္သကဲ့သို႔ အင္ဂ်င္နီယာတို႔၏ ဒီဇုိင္းခြၽတ္ယြင္းမႈႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး ညံ့ဖ်င္းမႈကဲ့သို႔ေသာ လူေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႀကီးမားေသာ ေရေလွာင္တမံ သို႔မဟုတ္ ဆည္ႀကီးမ်ား ၂၀၀ ခန္႔ ရွိသည္။ ၎တို႔ထဲမွ မ်ားစြာသည္ ခြၽတ္ယြင္းမႈျဖစ္ပြားပါက လူတို႔၏ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ကို ထိခုိက္ေစႏုိင္သည္။ မၾကာေသးမီအက်ဆံုး ျဖစ္ပြားသည့္ ေရေလွာင္တမံ ခြၽတ္ယြင္းမႈမွာ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္က ျဖစ္ပြားေသာ ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံမွ ေရေျမာင္းလက္တံ ၿပိဳက်မႈျဖစ္သည္။ ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံမွ ေရေျမာင္းလက္တံ ၿပိဳက်ျခင္းေၾကာင့္ ဆြာေခ်ာင္းတံတား တစ္ေပခြဲခန္႔ နိမ့္ဆင္းလ်က္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ပဲခူးတိုင္း ေတာင္ငူခ႐ိုင္တြင္ တစ္ဦး ေသဆံုးကာ ေျခာက္ဦး ေပ်ာက္ဆံုးေနၿပီး ေျခာက္ေသာင္းေက်ာ္ ေရေဘးသင့္ခဲ့ေၾကာင္း ပဲခူးတုိင္းေဒသႀကီး ေရတာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ေက်ာ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္ နံနက္ ၇ နာရီမွ စတင္၍ ဆြာေခ်ာင္းေရေလွာင္တမံမွ ေရမ်ားအရွိန္ျဖင့္ စီးဆင္းလာမႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းေပၚတြင္ ႏွစ္ေပခန္႔ ေရေက်ာ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ဆြာေခ်ာင္းတံတားဘက္ျခမ္း တံတားတိုင္ RP 1 သည္ တစ္ေပခြဲခန္႔ နိမ့္က်ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းေဟာင္း မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၉၉/၄) တြင္လည္း ေရႏွစ္ေပေက်ာ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လူတို႔အေနျဖင့္ မိမိသည္ ေရေလွာင္တမံတစ္ခု၏ ေရစုန္ပိုင္း၌ ေနထုိင္သလား၊ ယင္းေရေလွာင္တမံသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ျမင့္မားသလား ဟူသည္ကို သိရွိရန္ လိုအပ္လာသည္။ မိမိအေနျဖင့္ ေရေလွာင္တမံတစ္ခု၏ ေအာက္ဘက္ ေရစုန္ပိုင္းတြင္ ေနထုိင္ၿပီး ယင္းေရေလွာင္တမံသည္ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခ ျမင့္မားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရပါက အေရးေပၚ စီမံခန္႔ခြဲေရးအဖြဲ႕မ်ားဆီသို႔ အသိေပး တုိင္ၾကားရန္ပင္ လိုအပ္၍လာသည္။ ေရေလွာင္တမံ ခြၽတ္ယြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚျခင္း သို႔မဟုတ္ ျဖစ္ေပၚလုဆဲဆဲ အေနအထား၌ရွိျခင္းတို႔ ေပၚေပါက္သည့္အခါ အႏၲရာယ္သက္ေရာက္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ေနရာမ်ား၌ ေနထုိင္သူမ်ားကို ဖယ္ရွားရန္ လိုအပ္ၿပီး အႏၲရာယ္ကင္းစြာ ဖယ္ရွားႏုိင္ေရး လမ္းေၾကာင္းကို တြက္ဆထားရန္လိုသည္။ အေထြေထြသေဘာအရ လူမ်ားကို ေဘးကင္းလံုျခံဳစြာ ဖယ္ရွားေရး အစီအစဥ္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ား၏ တာ၀န္ျဖစ္သည္။

မည္သို႔ပင္ဆိုေစကာမူ ေရေလွာင္တမံ ခြၽတ္ယြင္းမႈ အပါအ၀င္ လူေၾကာင့္ ျဖစ္ပြားေသာ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ ကာကြယ္ႏုိင္သည့္ကိစၥမ်ားျဖစ္ၿပီး ႀကိဳတင္စီမံထားမႈ ေကာင္းမြန္ပါက ထိခိုက္ဆံုး႐ႈံးရမႈ ပမာဏ နည္းပါးႏုိင္ပါေၾကာင္း The Daily Eleven သတင္းစာက ေရးသားအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 31, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.