<

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွ အစျပဳ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ၿပီး ရန္ကုန္ႏွင့္ရခုိင္ရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအတြက္ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာတြင္ MoU ေရးထုိးႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္ႀကိဳးပမ္း

တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ရွိ မူဆယ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးစခန္း တစ္ေနရာကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ထြန္းေနလႈိင္)

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္မွအစျပဳ ၍မႏၲေလးၿမိဳ႕သုိ႔ ခ်ဲ႕ထြင္ကာ ရန္ကုန္ႏွင့္ ရခုိင္ရွိ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ ထူေထာင္ေရးအတြက္ လာမည့္ႏုိ၀င္ဘာတြင္ MoU နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ ေရးထုိးႏုိင္ရန္ တ႐ုတ္အစုိးရ ႀကိဳတင္စီစဥ္ေနေၾကာင္း ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ထုတ္ေ၀သည့္ တ႐ုတ္အေျခစုိက္ သတင္းစာ ေပါက္ေဖာ္ သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

တ႐ုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သုိ႔ တင္သြင္းထားေသာ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္ႏုိင္ငံအစုိးရက သေဘာတူညီၿပီးျဖစ္ကာ အဆိုပါစီမံကိန္းဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခုကုိ ေမ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Lotte Hotel တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။

ယင္းေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးတုိ႔အျပင္ ဆက္သြယ္ေရး၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ျပည္သူလူထု ဆက္ဆံေရးဆုိင္ရာ ေခါင္းစဥ္မ်ားကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

“ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့ ေရရွည္စိန္ေခၚမႈႀကီး ႏွစ္ခုက ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲလာျခင္းနဲ႔ အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အင္အားႀကီးလာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ပထမတစ္ခုက မေကာင္းေပမယ့္ က်န္တစ္ခုက အခြင့္အလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကုိ အေလးထား စီမံခန္႔ခြဲတာဟာ အလြန္အေရးႀကီး႐ုံသာမက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အလွည့္အေျပာင္း ျဖစ္ေစမယ့္ ကစားကြက္တစ္ခု ျဖစ္လာႏုိင္ပါတယ္။ စစ္တုရင္ကစားပြဲမွာ အႏုိင္ရမယ့္ အကြက္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားျပႆနာေတြအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္ေတြ ရွာေတြ႕ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ နည္းမွန္လမ္းမွန္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္” ဟု ဦးသန္႔ျမင့္ဦးက အဆုိပါ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ၀မ္ယီက ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္က တ႐ုတ္ -ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း အဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎စႀကႍလမ္းသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ အစျပဳ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ မႏၲေလးၿမိဳ႕ကုိ တုိးခ်ဲ႕ကာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္ ရခုိင္အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ားသုိ႔ ဆက္သြယ္ထားသည့္ မ႑ိဳင္သံုးရပ္ပါ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စီမံကိန္းအျဖစ္ ရည္ရြယ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၂ ရက္တြင္ ကုန္သည္စက္မႈအသင္းခ်ဳပ္၌ ျပဳလုပ္သည့္ ဒုတိယသမၼတ (၁) ဦးျမင့္ေဆြ၊ ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုပဲြတြင္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း စီမံကိန္းတြင္ အတူတကြ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလုိေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚထားေၾကာင္း သိရသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းသည္ တ႐ုတ္အစုိးရက ခ်မွတ္ထားေသာ One Belt One Road စီမံကိန္း၏ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အဓိကစီမံကိန္း တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာမ်ား၊ စက္မႈဇုန္မ်ား၊ စုိက္ပ်ဳိးေရးဇုန္မ်ား၊ ဆိပ္ကမ္းမ်ား၊ ေထာက္ပံ့ပုိ႔ေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အအံုမ်ား၊ အုိင္တီလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္သြယ္ေရး အေျခခံက႑မ်ား၊ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး၊ ခရီးသြားက႑ စသည့္ဘက္စံု စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္မည့္ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း စီမံကိန္းျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားစႀကႍလမ္း၏ ျမန္မာဘက္ျခမ္း စီမံကိန္းမ်ားတြင္ စက္မႈဥယ်ာဥ္ဇုုန္မ်ား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ကားလမ္း၊ ရထားလမ္း၊ ေလေၾကာင္း၊ ပုိက္လုိင္းႏွင့္ အင္တာနက္ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ကြန္ရက္မ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ တ႐ုတ္ေရႊလီ၊ က်န္းဖုန္းမွ ျမန္မာဗန္းေမာ္ဆိပ္ကမ္း ခ်ိတ္ဆက္ႏုိင္မည့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဧရာ၀တီျမစ္ ကုန္းေၾကာင္း  ေရေၾကာင္း ပူးတဲြပုိ႔ေဆာင္ေရး ကားလမ္းမ စီမံကိန္း၊ ေရႊလီ-မႏၲေလးကားလမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ စီမံကိန္း၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ၏ ရထားလမ္း၊ အျမန္လမ္း တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္း၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး အေျခခံ အေဆာက္အအံု စီမံကိန္းမ်ား ပါ၀င္ေၾကာင္း ေပါက္ေဖာ္သတင္းစာ၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကႍလမ္း၏ စီမံကိန္းမ်ားကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ တစ္ႏုိင္ငံတည္းက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျပဳလုပ္မည္ မဟုတ္ဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ား၊ ႏုိင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုိင္ေၾကာင္း ျမန္မာအစုိးရ ၀န္ႀကီးဌာနမွ အႀကီးတန္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားထားသည္။

June 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.