<

၁၉၉၄ ေနာက္ပိုင္း အဆိုးရြားဆံုးဆုရရွိမႈ မၾကံဳေတြ႕ေစရန္ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ ဆုတံဆိပ္ထပ္ရရန္ လိုအပ္ေန

၀ူ႐ွဴးေၾကးတံဆိပ္ရ ၿငိမ္းခ်မ္းကိုကို (ဓာတ္ပံု-ညီညီစိုးညြန္႔)

အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲတြင္ ၀င္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနသည့္ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ သည္ ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္ပြဲစဥ္မ်ားအၿပီးအထိ ေၾကးတံဆိပ္ႏွစ္ခုသာရေသးၿပီး ၁၉၉၄ ဟီ႐ို ရွီးမား အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲေနာက္ပိုင္း အဆိုးရြားဆံုးဆုတံဆိပ္ရရွိမႈ မၾကံဳေတြ႕ရေစ ရန္အတြက္ လက္က်န္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုတံဆိပ္ ရယူႏုိင္ရန္ လိုအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕သည္ အာရွအား ကစားၿပိဳင္ပြဲက်င္းပသည့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္မွစ၍ ၀င္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ အာရွအား ကစားၿပိဳင္ပြဲအထိ ေရႊ ၁၆ ခု၊ ေငြ ၃၁ ခု၊ ေၾကး ၅၅ ခုရရွိထားသည္။

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ သည္ ၿပိဳင္ပြဲသက္တမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ၁၉၈၂ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုတံဆိပ္တစ္ခုမွ် ရယူႏုိင္ျခင္းမရွိ  ဘဲ ယင္းေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုးရြားဆံုးမွတ္ တမ္းအျဖစ္ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၁၉၉၄ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေၾကးတံဆိပ္ႏွစ္ခုသာ ရယူႏိုင္ခဲ့သည္။

ေၾကးတံဆိပ္တစ္ခုရယူထားသည့္ ျမန္မာပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအသင္း (ဓာတ္ပံု-ညီညီစိုးညြန္႔)

လက္ရွိ (၁၈) ႀကိမ္ေျမာက္ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲ တြင္လည္း ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္အထိ ေၾကးတံဆိပ္ ႏွစ္ခုသာရထားရာ လက္က်န္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုတံဆိပ္ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ၁၉၉၄ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း အဆိုးရြားဆံုးဆုတံဆိပ္ရရွိမႈႏွင့္ ျပန္လည္ၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာအား ကစားအဖြဲ႕သည္ လက္က်န္ရက္မ်ားတြင္ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစားသံုးမ်ဳိးသာ ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ က်န္ရွိေတာ့ၿပီး ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း ေလးေယာက္ တြဲအမ်ဳိးသားၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးၿပိဳင္ပြဲ၊ ကႏူး^ကယက္ၿပိဳင္ပြဲတစ္ပြဲ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

ယင္းၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစားသံုးမ်ဳိး အနက္ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းၿပိဳင္ပြဲတြင္သာ ဆု တံဆိပ္ရယူႏိုင္ရန္ အလားအလားရွိေနၿပီး အကယ္၍ ဆုတံဆိပ္ရယူႏိုင္ျခင္းမရွိပါက ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္အၾကာတြင္ ဆုတံဆိပ္ ရရွိမႈမွတ္တမ္းဆိုးႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္ သည္။

ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕သည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အထိ က်င္းပခဲ့သည့္ ၿပိဳင္ပြဲငါးႀကိမ္တြင္ ၂၀၀၆ ဒိုဟာ အာရွအားကစားၿပိဳင္ပြဲတစ္ႀကိမ္သာ ေရႊဆုႏွင့္လြဲေခ်ာ္ ခဲ့ၿပီး က်န္အႀကိမ္မ်ားတြင္ ေရႊဆုရယူႏုိင္ခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ႏွင့္ ၂၀၁၄ အာရွအားကစား ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ႏွစ္ႀကိမ္ဆက္တုိက္ ေရႊတံဆိပ္ရယူ ႏုိင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအသင္း သည္ ေလးေယာက္တြဲၿပိဳင္ပြဲတြင္ ဆုရယူႏိုင္ ရန္ အလားအလာေကာင္းေနသည္။

 

August 28, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.