<

ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာမွ ေမပိုး၀ါ ေရႊတံဆိပ္ ရရွိ

၂၀၁၇ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ၏ ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားကို ယေန႔ ဆက္လက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ရာ ျမန္မာကစားသမားမ်ား ေရႊတံဆိပ္တစ္ခု၊ ေၾကးတံဆိပ္တစ္ခု ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ျမန္မာေသနတ္ပစ္မယ္ ေမပိုး၀ါသည္ (၁၀)မီတာ ေလပစၥတိုၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ဆု ရယူႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေမပိုး၀ါသည္ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ မေလးရွားကစားသမားမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး (၂၃၄.၄)မွတ္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

မီတာ(၅၀)ရိုင္ဖယ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္မူ မေလးရွားကစားသမားက ေရႊတံဆိပ္ရရွိခဲ့ၿပီး စင္ကာပူမွ ေငြတံဆိပ္၊ ျမန္မာမွ ေကာင္းထိုက္က ေၾကးတံဆိပ္ရရွိခဲ့သည္။

ၾသဂုတ္(၂၂)က ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည့္ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားတြင္ ျမန္မာကစားသမား ေက်ာ္စြာ၀င္းက မီတာ(၅၀)ပစၥတိုၿပိဳင္ပြဲမွ ေၾကးတံဆိပ္တစ္ခု ရယူႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ ျမန္မာေသနတ္ပစ္အဖြဲ႕သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေရႊတစ္ခု၊ ေၾကးႏွစ္ခု ရယူထားႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

August 24, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.