<

၂၀၁၉ ဆီးဂိမ္းစ္တြင္ ထည့္သြင္းမည့္ အားကစားနည္း ၃၀ အား ဖိလစ္ပိုင္ အိုလံပစ္ေကာ္မတီ အဆိုျပဳ

၂၀၁၇ မေလးရွား ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ေရႊတံဆိပ္ရရွိခဲ့သည့္ ျမန္မာျခင္းလံုးအသင္း ေအာင္ပြဲခံေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ညီညီစိုးညြန္႔)

ဖိလစ္ပိုင္အိုလံပစ္ေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပမည့္ အႀကိမ္ (၃၀) ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲ၌ ထည့္သြင္းက်င္းပမည့္ အားကစားနည္း ၃၀ အား စတင္အဆိုျပဳခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကို ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပရာ ျမန္မာႏုိင္ငံ အိုလံပစ္ေကာ္မတီ၊ က်န္းမာေရး အားကစား၀န္ႀကီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ ႏုိင္ငံ ၁၁ ႏိုင္ငံမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အိမ္ရွင္ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံမွ အဆိုျပဳသည့္ အားကစားနည္းမ်ားတြင္ ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစားမ်ား ထပ္တိုးျခင္း၊ အားကစားနည္းသစ္မ်ား ထပ္တိုးက်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံက အဆိုျပဳထားသည့္ အားကစားနည္းမ်ားတြင္ ၎တို႔အား သာသည့္ တိုက္ခိုက္ေရး အားကစားနည္းမ်ား အျပင္ Dancesport ၊ Arnis ၊ Kurah  စသည့္ အားကစားနည္းမ်ားကို ထည့္သြင္းက်င္းပရန္ စီစဥ္ထားသည္။ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ ေရႊ တံဆိပ္ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္သည့္ ေလွေလွာ္အားကစားနည္းမွာ ပါ၀င္လာျခင္းမရွိဘဲ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအ၀င္ ႏုိင္ငံအခ်ဳိ႕ပူးေပါင္း၍ ေတာင္းဆိုသြား ဖြယ္ရွိေနသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအိုလံပစ္ေကာ္မတီသည္ ေလွေလွာ္အားကစားနည္းမွ ႐ိုးရာ ေလွ၊ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေလွႏွင့္ ကႏူး/ကယက္ၿပိဳင္ပြဲအမ်ဳိးအစား သံုးခုစလံုးပါ၀င္လာရန္ ေတာင္းဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုလိုသည့္ အားကစားနည္းမ်ားကို ဇြန္ ၁၃ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ရမည္ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္အိုလံပစ္ေကာ္မတီသည္ ၿပိဳင္ပြဲ၀င္ႏုိင္ငံမ်ား ေတာင္းဆိုသည့္ အားကစားနည္းအခ်ဳိ႕ကို ထပ္တိုးၿပီး အားကစားနည္း ၃၀ ေက်ာ္ျဖင့္ က်င္းပဖြယ္ ရွိေနသည္။ ေလွေလွာ္အားကစားနည္းသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က မေလးရွားႏုိင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ (၂၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္လည္း ပါ၀င္ခဲ့ျခင္းမရွိဘဲ ဖိလစ္ပိုင္ဆီးဂိမ္းစ္တြင္ ထပ္မံမပါ၀င္ပါက ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ ေရႊတံဆိပ္ရရွိမႈ ေလ်ာ့က်သြားဖြယ္ ရွိေနသည္။

(၂၉) ႀကိမ္ေျမာက္ မေလးရွားဆီးဂိမ္းစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ေရႊခုနစ္ခု၊ ေငြ ၁၀ ခု၊ ေၾကး ၂၀ ခုျဖင့္ ႏုိင္ငံအလိုက္ ဆု ရရွိမႈတြင္ အဆင့္ (၇) ေနရာ၌ ရပ္တည္ခဲ့သည္။ ျမန္မာအားကစားအဖြဲ႕အတြက္ ေရႊဆုမ်ားကို ပိုက္ေက်ာ္ျခင္းအသင္း၊ ျခင္းလံုးအသင္းႏွင့္ ၀ူ႐ွဴးအဖြဲ႕တို႔မွ ႏွစ္ခုစီ၊ ေသနတ္ပစ္အဖြဲ႕မွ တစ္ခုတို႔ ရရွိခဲ့သည္။ မေလးရွားဆီးဂိမ္းစ္ ၿပိဳင္ပြဲတြင္ အိမ္ရွင္မေလးရွားက ႏုိင္ငံအလိုက္ ပထမေနရာတြင္ ရပ္တည္ခဲ့သည္။

 

ဖိလစ္ပိုင္အိုလံပစ္ေကာ္မတီ အဆိုျပဳထားသည့္ အားကစားနည္းမ်ား

ေျပးခုန္ပစ္၊ ေရကူး၊ ျမားပစ္၊ ၾကက္ေတာင္၊ ေဘ့စ္ေဘာ/ Soft Ball ၊ ဘတ္စကက္ေဘာ၊ ဘိလိယက္၊ ဘိုးလင္း၊ လက္ေ၀ွ႔၊ စက္ဘီး၊ ျမင္းစီး/ပိုလို၊ ဓားေရး၊ ေဘာလံုး၊ ေဂါ့ဖ္၊ ကြၽမ္းဘား၊ ဂ်ဴဒို/ဂ်ဴဂ်စ္ဆု၊ ကရာေတး၊ ရြက္ေလွ၊ ပိုက္ေက်ာ္ျခင္း/ျခင္းလံုး၊ ေသနတ္ပစ္၊ Squash ၊ တိုက္ကြမ္ဒို၊ သံုးမ်ဳိးစံု၊ ေဘာ္လီေဘာ၊ အေလးမ၊ နပန္း/Kurash ၊ ၀ူ႐ွဴး၊ Arnis ၊ Dancesport ၊ ေမြလက္ေ၀ွ႔

May 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.