<

လိင္ပိုင္းက်ဴးလြန္မႈျဖစ္ရပ္ေၾကာင့္ အေမရိကန္ကြၽမ္းဘားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္အားလံုး ႏုတ္ထြက္ရန္ အိုလံပစ္ေကာ္မတီ ညႊန္ၾကား

လယ္ရီနာဆာအား ေတြ႔ရစဥ္ (Photo: AFP)

အေမရိကန္အိုလံပစ္ေကာ္မတီ (USOC) သည္ လယ္ရီနာဆာ၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်ဴးလြန္မႈျပႆနာအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္း မရိွသည့္ ကြၽမ္းဘားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (USAG) ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္အားလံုး ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ ႏုတ္ထြက္ရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္ ထားေၾကာင္း သိရသည္။

လယ္ရီနာဆာ (၅၄ ႏွစ္) သည္ အေမရိကန္ကြၽမ္းဘားအသင္းႏွင့္ မစ္ခ်ီဂန္ျပည္နယ္တကၠသိုလ္ ဆရာ၀န္အျဖစ္ ၁၉၉၆ မွ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အထိ ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုၾကာ တာ၀န္ယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ နာဆာသည္ ယင္းကာလအတြင္း အိုလံပစ္ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္မ်ား အပါအ၀င္ အမ်ဳိးသမီးငယ္ ၁၅၀ ေက်ာ္ကို လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်ဴးလြန္မႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ႏွစ္ ၄၀ မွ ၁၇၅ ႏွစ္အထိက်ခံေစ ရန္ မစ္ခ်ီဂန္တရား႐ံုးက ဇန္န၀ါရီ ၂၄ ရက္တြင္ စီရင္ခ်က္ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ USOC က လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာက်ဴးလြန္မႈျပႆနာမ်ားအား ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ျခင္းမရိွသည့္ USAG ဘုတ္အဖြဲ႕၀င္ ၁၈ ဦး စလံုး ဇန္န၀ါရီ ၃၁ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ ႏုတ္ထြက္ရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘုတ္အဖြဲ႕ကလည္း လိုက္နာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။၎တို႔ေနရာတြင္ ကစားသမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားပါ၀င္သည့္ ယာယီဘုတ္အဖြဲ႕က တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

January 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.