ဗီတိုလုိ၊ လက္စ္ပါမားစ္ႏွင့္ အက္သလက္တီကုိအသင္းတို႔အား ဆီဗီလာ တရားစဲြမည္

 

ဆီဗီလာအသင္းသည္ တုိက္စစ္မွဴး ဗီတိုလုိ၏ အေျပာင္းအေရႊ႕ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗီတိုလုိ၊ လက္စ္ပါမားစ္၊ အက္သလက္တီကုိအသင္းတို႔ကုိ ဥပေဒေၾကာင္းအရ ရင္ဆုိင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အက္သလက္တီကုိအသင္းသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ေႏြရာသီအေျပာင္းအေရႊ႕ကာလအတြင္းက ဗီတိုလုိကုိ ေခၚယူစာခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ္လည္း ဖီဖာက ခ်မွတ္ထားေသာ အေျပာင္းအေရႊ႕ျပဳလုပ္ခြင့္ ပိတ္ပင္သည့္ျပစ္ဒဏ္အရ ဗီတိုလုိအား လက္စ္ပါမားစ္အသင္းထံ ဇန္န၀ါရီလအထိ အငွားခ်ခ့ဲ့သည္။

အက္သလက္တီကုိအသင္းသည္ ဗီတိုလုိအတြက္ စာခ်ဳပ္ပါေလ်ာ္ေၾကး ယူ႐ုိ(၃၇.၅)သန္း ေပးေခ်ခဲ့ရၿပီး ၂၀၂၀ခုႏွစ္အထိ (၃)ႏွစ္စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆုိခဲ့သည္။

Photo: atleticodemadrid

သုိ႔ေသာ္လည္း ဆီဗီလာအသင္းက အက္သလက္တီကုိႏွင့္ ဗီတိုလုိတို႔ သေဘာတူညီမႈမရမီ ႏွစ္ရက္အလုိက ၎ကုိ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းတိုးရန္ မိမိတုိ႔ သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆုိပါအခ်က္မွာ ကစားသမား၏ ဆႏၵတစ္ခုတည္းျဖင့္ ခ်ဳိးေဖာက္၍မရေၾကာင္း၊ ဥပေဒဆုိင္ရာကြၽမ္းက်င္သူမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ အက္သလက္တီကုိ၊ လက္စ္ပါမားစ္ႏွင့္ ဗီတိုလုိတို႔ကုိ ဥပေဒေၾကာင္း အရ ရင္ဆုိင္သြားရန္ ဘုတ္အဖဲြ႕တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စီစဥ္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။