<

ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံျခင္း

လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တြင္ စက္႐ုံ ၁၄ ႐ုံ ပိတ္သိမ္းခဲ့သည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္ႏွာတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည္။ အဆုိပါကိစၥအား လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ ဥကၠ႒မွ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီအား စာေပးပုိ႔ခဲ့ၿပီး ယင္းေကာ္မတီမွျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးေလ့လာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီဥကၠ႒ ေဒၚစႏၵာမင္းအား ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

‘ဌာနကပုိ႔တဲ့စာရင္းကုိပဲ အေပၚကထုိင္ၿပီးေတာ့ ဖတ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျမျပင္အေျခအေန အမ်ားႀကီးကြာေနမွာပါ’

■ေမး –          လိႈင္သာယာကစက္႐ုံေတြ ပိတ္သိမ္းတယ္ဆုိတဲ့ ကိစၥကုိ ဆရာမတုိ႔ေကာ္မတီက ဘယ္လုိစသိတာလဲ။

■ ေျဖ- မၾကာေသးမီကပဲ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္ တစ္ခုတည္းမွာပဲ သတင္းလာပုိ႔တာက စက္႐ံု ၁၄ ႐ံုအေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ မၾကာခင္မွာ ပိတ္သိမ္းေတာ့မယ္ဆုိတဲ့ စက္႐ံုရွိတယ္။ ပိတ္သိမ္းသြားတဲ့ စက္႐ံုေတြရွိတယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ဇုန္ဥကၠ႒ ေတြကအေၾကာင္းၾကားလာတာ ရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပိတ္သိမ္းသြားတယ္ဆုိတာကုိ ဇူလုိင္ ၂၄ ရက္ စက္မႈဇုန္ရဲ႕ ကေနာင္ခန္းမမွာ ဇုန္ဥကၠ႒ရယ္၊ ပိတ္သိမ္းသြားၿပီးဆုိတဲ့ စက္႐ံုေတြကပုိင္ရွင္ေတြ၊ တာ၀န္ခံေတြ ဆက္သြယ္လုိ႔ရသေလာက္ စက္႐ံုရွစ္႐ံုေက်ာ္က လာၿပီးေတာ့ ေျဖသြားပါတယ္။ ေျဖသြားတဲ့အထဲမွာ ကြၽန္မတုိ႔ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းစီးပြားေရးေကာ္မတီရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္က စက္႐ံုေတြပိတ္သိမ္းသြားတယ္လုိ႔ အဲဒီလာၿပီးသတင္းလာေပးတဲ့အခ်ိန္မွာ ဒီစက္႐ံုေတြကႏုိင္ငံရဲ႕ SME နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့စက္႐ံုေတြ ျဖစ္တယ္။ SME အဆင့္ရွိတဲ့စက္႐ံုေတြ ဘာေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းသြားတာလဲဆုိတဲ့ဟာကုိ သိဖုိ႔လုိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ပိတ္သိမ္းသြားလဲဆုိတဲ့ အေျဖကုိသိမွ ကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၊ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ သူတုိ႔အေပၚမွာ ဘယ္ေလာက္ကူညီပံ့ပုိးေပးရမလဲဆုိတဲ့ဟာမ်ိဳး အေျဖကုိ ရွာလုိ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ဘဲ စက္႐ံုကေတာ့ ၁၄ ႐ံုေလာက္ပါပဲ။ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္တစ္ခုတည္းကုိပဲ စက္႐ံုေပါင္း ၇၀၀ ေက်ာ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ဒီ ၇၀၀ ေက်ာ္ထဲမွာ ၁၄ ႐ံုေလာက္ပိတ္လုိက္တယ္ဆုိတာ ဘာမွမထူးဘူးလုိ႔ ေတြးလုိ႔လည္းရပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ စီးပြားေရးတစ္ခုတည္းကုိပဲ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္တုိင္းေဒသႀကီး အစုိးရဘက္က ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ရန္ကုန္တုိင္းတစ္တုိင္းလံုးမွာ ၿမိဳ႕နယ္ ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္ရွိပါတယ္။ ဒီ ၄၅ ၿမိဳ႕နယ္ထဲမွာပဲ သီလ၀ါအပါအ၀င္ စက္မႈဇုန္ ေပါင္း ၂၉ ဇုန္ရွိပါတယ္။ ဒီ ၂၉ ဇုန္မွာ စက္႐ံုေပါင္း ဘယ္ေလာက္ဆိုတာ အတိအက်မသိေပမ့ဲ ေထာင္နဲ႔ေသာင္းနဲ႔ရွိတယ္ဆုိတဲ့ အေျခအေနမွာစက္႐ံု ၁၄႐ံုပိတ္လုိက္လုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ စီးပြားေရး မက်သြားပါဘူ။ ဒါက အစုိးရတစ္ရပ္အေနနဲ႔ အေပၚက ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ macromanagement လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ macroeconomies ၊ macromanagement ၊ မက္က႐ုိ စီးပြားေရးနဲ႔ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ေထာင္နဲ႔ေသာင္းနဲ႔ စက္႐ံုေတြထဲမွာ စက္႐ံု ၁၄ ႐ံုပိတ္သြားတာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ စီးပြားေရးကုိ ဘာမွစုိးရိမ္စရာမရွိဘူး။ က်ဆင္းသြားမယ္ဆုိတာလည္း မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတုိ႔ ဘ႑ာေရး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးေကာ္မတီ  လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ေကာ္မတီတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ ဒီစက္႐ံု ၁၄ ရက္ ဘာေၾကာင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ သြားေရာက္စစ္ေဆးသလဲဆုိေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔က micromanagement လုပ္တာပါ။ microeconomies ကုိ အေလးထားတယ္။ တစ္႐ံုခ်င္း၊ တစ္ဦးခ်င္း၊ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ဦးခ်င္းကုိ ကြၽန္မတုိ႔ စိတ္၀င္စားတယ္။ အေလးထားတယ္။ micro  ကုိမွ ကြၽန္မတုိ႔ ႏုိင္ႏုိင္နင္းနင္း မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘူးဆုိရင္ macro မွာ ေအာင္ျမင္ဖုိ႔ အေျခအေန မရွိဘူး။ micro ေတြတစ္ခုခ်င္းလဲသြားရင္ macro မေအာင္ျမင္ဘူး။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရရဲ႕ အၾကည့္ macroeconomies ၊ macromanagement ျဖစ္တယ္။ တုိင္းလႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီတစ္ရပ္အေနနဲ႔က micromanagement ၾကည့္ပါတယ္။

 

■ေမး –          ပိတ္သိမ္းခဲ့တယ္ဆုိတဲ့ စက္႐ုံ ၁၄ ႐ုံကုိ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးတဲ့အခါမွာ ဘယ္လုိအခ်က္ေတြေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းခဲ့တာပါသလဲ။

■ ေျဖ – ကြၽန္မတုိ႔ကစက္႐ံု ၁၄ ႐ံုကိစၥကုိ ေကာ္မတီအေနနဲ႔ sensitive ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔အေနနဲ႔ ဒီ ၁၄ ရံုမွာ ဆက္သြယ္လုိ႔ရ သမွ်လုပ္ငန္းရွင္ေတြကုိေတြ႕တယ္။ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ အေျဖေတြရတယ္။ တခ်ဳိ႕ကေတာ့ လံုး၀ဆက္သြယ္လုိ႔ မရေတာ့ဘူး။ ဒီေနရာမွာ စက္႐ံုလည္း လံုး၀မရွိေတာ့ဘူး။ အားလံုးေျပာင္းေရႊ႕သြားပါတယ္။

ပုလဲအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုက လာေျဖတာက အခုခ်ိန္မွာ သူ႔မွာ အလုပ္သမားက ၆၉၀ ရွိပါတယ္။ သူတုိ႔က နာမည္ႏွစ္ခုနဲ႔လုပ္ထားတဲ့ ပုလဲအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုနဲ႔ ျမန္မာဧပရယ္ဆုိၿပီးေတာ့ MIC မွာနာမည္ႏွစ္ခုနဲ႔ တင္ထားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ပုလဲအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုဆုိတာကုိ မသံုးေတာ့ဘဲနဲ႔ ျမန္မာဧပရယ္စက္႐ံုဆုိၿပီးေတာ့ ဆက္လက္ရပ္တည္ေနပါတယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပသြားပါတယ္။  ၀ါးဟားဟားေရခဲမုန္႔ကေတာ့ လံုး၀ပိတ္သိမ္းၿပီးဆုိတာကုိ ၂၅ ရက္ ၆ လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာ လံုး၀ပိတ္သိမ္းသြားၿပီဆုိတာကုိ  သိရပါတယ္။ မီးေခ်ာင္းပီနံ အိတ္စက္႐ံုကေတာ့ အလုပ္သမား ၁၀၁ ေယာက္ရွိပါတယ္။ ၃ ရက္ ၅ လ ၂၀၁၈ ကပဲ ပိတ္သိမ္းသြားပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ ပီနံအိတ္ စက္႐ံုပိတ္သိမ္းသြားရသလဲဆုိေတာ့ တ႐ုတ္က ၀င္လာတဲ့ေစ်းေပါတယ္။ ကြာလတီ ညံ့တယ္ဆုိတဲ့ ပီနံအိတ္ေတြကုိ မယွဥ္ႏုိင္ပါဘူး။ သူတုိ႔ထုတ္လုပ္တဲ့ ပီနံအိတ္စက္႐ံုက ႏွစ္တင္း၀င္အိတ္ကုိပဲ ရာသီခ်ိန္ပဲ သံုးရပါတယ္။ ေကာ္ေစ့အသစ္ေတြနဲ႔ ထုတ္လုပ္ထားၿပီးေတာ့ ေစ်းေပါေပါနဲ႔မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကြာလတီျမင့္ၿပီးေတာ့ ေစ်းျမင့္ပါတယ္တဲ့ ဒါေၾကာင့္ တ႐ုတ္က၀င္ေရာက္ ပီနံအိတ္ေတြကုိ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းမရွိဘူးျဖစ္တဲ့ ပိတ္သိမ္းလုိက္တယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။  ၿမိဳ႕မဆင္ျဖဴေတာ္ ပဲသန္႔စင္စက္႐ံုက ကုိယ္ပုိင္စက္႐ံုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ ငွားၿပီးလုပ္တာျဖစ္တယ္။ ပဲဆန္ခါခ်တဲ့လုပ္ငန္းကုိပဲ လုပ္တာျဖစ္တယ္တဲ့ န၀လီလုပ္တာပဲ ျဖစ္တယ္။ စက္႐ံုေတြကုိ လြန္ခဲ့တဲ့တစ္ႏွစ္ခဲြက အခုခ်ိန္အထိ စက္ကုိ န၀လီလာမအပ္ဘူးျဖစ္တဲ့ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ခဲြေလာက္ကုိက စက္႐ံုပိတ္သိမ္းပါတယ္။ အခုခ်ိန္မွာလည္း စက္ေတြကုိ အားလုံးေရာင္းစားလုိက္ပါၿပီတဲ့ အခုခ်ိန္မွာ ၿမိဳ႕မဆင္မေတာ္က ၂၉ ရက္ ၆ လ ၂၀၁၈ မွာက တည္းက ပိတ္သိမ္းစာရင္းျပလုိက္ပါၿပီး။ ယူေကေျခအိတ္စက္႐ံုက စံခ်ိန္ေတြ မထြက္ဘူး။ နည္းပညာေတြနိမ့္ပါတယ္။ ေျခအိတ္အပ်က္ အစီးေတြ တအားမ်ားေနတယ္။ အဓိကေတာ့ မီးခဏခဏပ်က္တဲ့အတြက္ မရပ္တည္ႏုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္တဲ့။ မီးစက္ရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ မီးျပတ္တဲ့အခ်ိန္နဲ႔ မီးစက္ႏိႈးတဲ့အခ်ိန္မွာပ်က္သြားတဲ့ အေရအတြက္က တအားမ်ားတာျဖစ္တဲ့အတြက္ သူတုိ႔ေတြ မထိန္းသိမ္းႏုိင္ေတာ့ဘူး။ ႀကိဳးစားၿပီးေတာ့ ယခုခ်ိန္အထိေတာ့ ရပ္တည္ေနပါတယ္။ ၁၂ လပုိင္းအထိေတာ့ သူတုိ႔မွာ လုိင္စင္သက္တမ္း ရွိပါေသးတယ္။ သူတုိ႔ပိတ္သိမ္းမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ကုိ အေၾကာင္းၾကားမယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ အလုပ္ သမားက ၃၆၁ ေယာက္ရွိပါတယ္။

ေရခဲေတာင္အေအးခန္းက န၀လီပဲ လက္ခံတာျဖစ္တယ္။ သူ႔ကုိပစၥည္းလာေရာက္ အပ္ႏွံက်ဆင္းလာတဲ့အတြက္  ၄ ရက္ ၆လ ၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွာ ပိတ္သိမ္းလုိက္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္ပန္းေမႊးသနပ္ခါးစက္႐ံုကေတာ့ စက္႐ံုထဲမွာစက္ေတြလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ အလုပ္သမားေတြလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ လုပ္ငန္းရွင္ကုိ ဆက္သြယ္လုိ႔မရတဲ့အတြက္ စက္႐ံုေျမပုိင္ရွင္ကုိပဲ ေတြ႔ဆံုတ့ဲအခါမွာ စက္႐ံုငွားၿပီးလုပ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔ေတြ ထြက္သြားတာ ၄ ရက္ ၆ လ ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ပဲ ပိတ္သိမ္းစာရင္းကုိ ထည့္လုိက္ပါၿပီးတဲ့ ျမတ္ပန္းေမႊးသနပ္ခါးဟာ အလုပ္သမား ၄၉ ေယာက္ ရွိပါတယ္။ ChamZon အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံကေတာ့ အလုပ္သမား ၃၈၀ ရွိတယ္။ ၄ ရက္ ၆ လ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္မွာပဲ ပိတ္သိမ္းစာရင္းကုိ တင္ျပလုိက္ပါတယ္။ အဓိကကေတာ့ သူတုိ႔ ပိတ္သိမ္းၿပီးေတာ့ မူလပုိင္ရွင္မရွိေတာ့ဘူး။ အဲဒီေနရာမွာ ေနာက္တစ္ဦးကုိ ငွားထားၿပီးေတာ့ စက္႐ံုပုိင္ရွင္အသစ္၊ နာမည္အသစ္နဲ႔ လည္ပတ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ Success Time ဖိနပ္စက္႐ံုက ၄ ရက္ ၆ လ ၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွာ လံုး၀ပိတ္သိမ္းလုိက္ရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ သိပ္မၾကာခင္အခ်ိန္မွာပဲ ပုိင္ရွင္အသစ္တစ္ေယာက္က ေဒါင္ဟုိး ဖိနပ္စက္႐ံုအျဖစ္နဲ႔ ျပန္ဖြင့္ေနပါတယ္။ စက္႐ံုပုိင္ရွင္အသစ္၊ အလုပ္သမားအသစ္ လည္ပတ္ေနတာကုိ ေတြ႔ရပါတယ္။ Beauty Place လူသုံး ကုန္စက္႐ံုက နဂုိက A21 ဆပ္ျပာေတြထုတ္ပါတယ္။ စက္႐ံုသြားတဲ့အခါမွာ ေမာ္ေတာ္ကား သုိေလွာင္႐ံုျဖစ္ေနတာကုိ ေတြ႔ခဲ့ရပါတယ္။ သူတုိ႔ တျခားေနရာကုိ ေျပာင္းသြားၿပီးဆုိတာကုိ ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ နဂုိက ငွားရမ္းလုပ္ကုိင္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားဇုန္ United Beauty Place ဆုိၿပီးေတာ့ ထည္ေထာင္ေနတယ္ဆုိတာကုိ ၾကားသိထားရပါတယ္။ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္မွာ ၄ ရက္ ၆ လ ၂၀၁၈ ထဲက ပိတ္သိမ္းသြားၿပီးလုိ႔ သိရပါတယ္။  Kuwahara အထည္စစ္စက္႐ုံပါ အလုပ္သမားကေတာ့ ၃၅ ေယာက္ပဲရွိပါတယ္။ သူက ၁၅ ရက္ ၆ လ ၂၀၁၈ ရက္ထဲက ပိတ္သိမ္းတယ္ဆုိတာကုိ ဇုန္ကုိ အေၾကာင္းၾကားထားပါတယ္။ စက္ေတြလည္း လံုး၀မရွိေတာ့တာကုိ သြားတဲ့အခါ ေတြ႔ရပါတယ္။ TMP ငါးဖမ္းပုိက္စက္႐ုံက အလုပ္သမား ၅၆ ေယာက္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူကပိတ္သိမ္းၿပီးေတာ့ အလုပ္သမားေတြကုိလည္း တစ္ေယာက္မွလည္း မရွိေတာ့ဘူး။ ဘာမွမရွိေတာ့ဘဲနဲ႔ ၄ ရက္ ၆ လ ၂၀၁၈ ရက္ကတည္းက ပိတ္သိမ္းတဲ့စာရင္းကုိ ထည့္သြင္းထားပါတယ္။

ကြၽန္မတုိ႔က ဒီလုိစက္႐ံုေတြဆုိတာၾကားေတာ့ တျခားဇုန္ေတြက ဥကၠ႒ေတြက သူတုိ႔ကုိ အဲဒီမ်ိဳးလာလုပ္ေပးပါဆုိေတာ့ လူႀကီးေတြကုိ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းလုိက္ပါဦးမယ္။ ကြၽန္မတုိ႔က လႊတ္ေတာ္ပုိင္းဆုိေတာ့ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ရွိမွာ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတာင္းမယ္။ ေတာင္းၿပီးရင္ေတာ့ တတ္ႏုိင္သေလာက္ စက္မႈဇုန္ အႀကီးႀကီးေတြျဖစ္တဲ့ မဂၤလာဒံုမွာဆုိရင္ စက္မႈဇုန္ႏွစ္ခု၊ လိႈင္သာယာဆုိရင္ ေရႊျပည္သာရယ္၊ ေရႊလင္ဗန္းစက္မႈဇုန္ရွိမယ္။ ဒီလုိစက္မႈဇုန္ေတြကုိေတာ့ လႊတ္ေတာ္မစမီမွာ ေသေသခ်ာခ်ာ သြားၾကည့္မွာပါ။ Popular အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံက ၾသဂုတ္လမွာ ပိတ္သိမ္းၿပီးေတာ့  တျခားဇုန္မွာသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တျခားလုပ္ငန္းရွင္အသစ္နဲ႔ လက္ေျပာင္းလက္လဲြလုပ္ၿပီးေတာ့ တျခားေနရာမွာ သြားဖြင့္မယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။ North Shore Group Co.,Ltd အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုက North Shore Group ဆုိတဲ့နာမည္နဲ႔  ၁၄ ရက္ ၆ လ၂၀၁၈ ရက္ေန႔ပါပဲ ပိတ္သိမ္းလုိက္ပါၿပီ ။ ဒါေပမဲ့ ပါတနာတစ္ေယာက္ မဂၤလာဒံု စက္မႈဇုန္ပုိင္ရွင္အသစ္၊ စက္႐ံုအသစ္နဲ႔ သြားေရာက္ဖြင့္လွစ္မယ္လုိ႔ရပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ စက္႐ံု ၁၄ ႐ံုထဲကမွာ လက္ရွိဖြင့္ေနတဲ့ စက္႐ံုႏွစ္႐ံု ဖြင့္လွစ္ထားပါေသးတယ္။

 

■ေမး –          အခုပိတ္သိမ္းခဲ့တဲ့ စက္႐ုံေတြက အႀကီးစားစက္႐ုံေတြလား၊ အေသးစားအလတ္စား စက္႐ုံေတြလား။

■ ေျဖ -အဓိကကေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔က micromanagement လုိက္လုပ္ၿပီးေတာ့ ဒီစက္႐ံုေတြဘာေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းသြားရတာလည္း ဆုိတာကုိသိခ်င္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီစက္႐ံုေတြ အားလံုးဟာ SME စက္႐ံုအဆင့္ေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံျခားသားပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပဲျဖစ္ျဖစ္ SME အဆင့္ေတြကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံေတာ္ SME ေခ်းေငြေတြ ထုတ္ေခ်းေပးေနတယ္။ ဒါဆုိရင္ စဥ္းစားရေတာ့ ေငြေခ်းတာတစ္ခုတည္းနဲ႔ SME ေတြ ရပ္တည္ႏုိင္မလားစဥ္းစားရတဲ့ အခါမွာ ဒီကေန အေျဖတစ္ခုရလာတယ္။ နယ္စပ္ေဒသကေန တရားမ၀င္၀င္လာတဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြအေပၚမွာ ကန္႔သတ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ မူ၀ါဒေတြ နဲ႔ မွန္မွန္မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသးေရႊ႔ SME ရပ္တည္ဖုိ႔ခက္ခဲမယ္ဆုိတဲ့ အေျဖတစ္ခုကုိ ရရွိပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ လုပ္ငန္းေတြအားလံုးဟာ ယေန႔ လိႈင္သာယာ စက္မႈဇုန္တစ္ခုတည္း ရွိပါေသးတယ္။ ေရႊျပည္သာတုိ႔၊ ေရႊလင္ဗန္းတုိ႔ မဂၤလာဒံုစက္မႈေတြကုိ ဒီလုိပိတ္သိမ္းသြားတဲ့ စက္႐ံုေတြ ရွိေသးလားဆုိတာ လုိက္ၿပီးေတာ့ စာရင္းေကာက္ဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုိ႔ ဒါမ်ိဳးေလးေတြကုိ လုိက္ၿပီးေကာက္ရတာလည္းဆုိေတာ့ စက္႐ံုေတြ လူမသိသူမသိ အခ်ိန္မွာ ပိတ္သိမ္းလုိက္တယ္။ ဘယ္အခ်ိန္မွသိသလဲဆုိရင္ အခုကြၽန္မေျပာတဲ့ စာရင္းေတြက အလုပ္သမားဦးစီးဌာနကုိ ေရာက္ဦးမွာ မဟုတ္ဘူး။ ဘာလုိ႔လဲဆုိေတာ့ အခုပိတ္သိမ္းလုိက္တဲ့ သူေတြကုိ ေမးၾကည့္လုိက္အခါမွာ သူတုိ႔မွာ အေျဖမရွိဘူး။ ဒါေပမဲ့ စက္မႈႀကီးၾကပ္ဦးစီးဌာနတုိ႔၊ လူမႈဖူလံုေရးတုိ႔ တက္ဇ္တုိ႔ ဒါေတြက တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ လာေရာက္ေကာက္ခံတဲ့အခ်ိန္မွ ဒီစက္႐ံုမရွိဘူးဆုိတဲ့ဟာ ေတ႔ြရတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတုိ႔သြားေရာက္စစ္ေဆးခဲ့သည္ရွိေသာ္မွ ဒီစက္႐ံုပိတ္သိမ္းသြားတာကုိ သိမွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ စက္႐ံုပိတ္သိမ္းတာကလည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ျမန္မာစက္႐ံုေတြ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔ေတြက အလုပ္ရွင္သမား၊ အလုပ္သမားညိႇၿပီးေတာ့ သေဘာတူညီခ်က္ရရင္ ပိတ္ၿပီးေတာ့ ဖ်က္သြားလုိက္ၾကတယ္။ စက္႐ံုေတြကလည္း ငွားထားတဲ့ စက္႐ံုေတြ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ျပန္အပ္ၿပီး ထြက္သြားလုိက္ၾကပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနကုိလည္း အေၾကာင္းၾကားရမယ္ဆိုတာလည္း နားမလည္ဘူး။ အဓိကေတာ့ အခြန္ကိစၥေတြနဲ႔လည္း သက္ဆုိင္မယ္လုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ကက်ေတာ့ ဘယ္စက္႐ံုက ဘယ္သူနဲ႔ေပါင္းၿပီးေတာ့ ဘယ္ေနရာ နာမည္အသစ္ ျဖစ္ေနၿပီး အလုပ္သမားအသစ္ေတြနဲ႔လား။ အလုပ္သမားအေဟာင္း ဘယ္ေလာက္ယူသြားသလဲဆုိတဲ့ စာရင္းေတြကုိ ပိတ္သိမ္းတဲ့ ဟာေတြမွာ အတိအက်ေကာက္ပါတယ္။ အလုပ္သမားဦးစီးဌာနကေတာ့ ၀န္ထမ္းအင္အား နည္းတာလည္းပါတယ္။ သူတုိ႔အေၾကာင္းမၾကားတာပါေတာ့ သူတုိ႔အေနနဲ႔ မသိဘူး။ တခ်ဳိ႕က တ႐ုတ္လုပ္ငန္းရွင္ဆုိေပမယ့္ လုပ္ငန္းရွင္ အႀကီးႀကီးေတြမဟုတ္ဘူး။ ေသးေသးေလးေတြ လာလုပ္တာရွိတယ္။ သူတုိ႔ဘာသာသူတုိ႔ ပိတ္သိမ္းၿပီးေတာ့ ထြက္သြားတာေတြလည္း ရွိပါတယ္။ micromanagement  မွာမွ ကိန္းဂဏန္းမွန္မွ macromanagement မွန္ကန္စြာလုပ္ႏုိင္မွ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိ႔မုိ႔ဆုိရင္ စက္႐ံုပိတ္တာ ရွိသလား၊ စက္႐ံုပိတ္တာ မရွိပါဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ သတင္းလာပုိ႔ထားတာ မရွိပါဘူး။ အမွန္က ကြၽန္မတုိ႔ေျမျပင္မွာ စစ္လုိက္တဲ့အခါမွာ ေျမျပင္စက္႐ံုမရွိေတာ့ဘူး။ ဒါေတြက ကဲြလဲြမႈရွိေနတယ္ဆုိတာကုိ သိခ်င္တာပါ။ ဌာနကပုိ႔တဲ့ စာရင္းကုိပဲအေပၚက ထုိင္ၿပီးေတာ့ ဖတ္ေနမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျမျပင္အေျခအေနအမ်ားႀကီး ကြာေနမွာပါ။ အခုကြၽန္မတုိ႔ရဲ႕ ေကာ္မတီက ေျမျပင္ကုိသြားေရာက္ၿပီး ပိတ္လုိက္တဲ့လူ ေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္။ ေတြ႔ခြင့္မရတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ စက္႐ံုေတြဆုိရင္ ကုိယ္တုိင္သြားၾကည့္ၾကတယ္။ အဲဒီေနရာမွာေတြမွာ တကယ္ပိတ္သိမ္းေနၿပီး သူတုိ႔မွာ အခက္အခဲေတြရွိေနၿပီးဆုိတာ ေတြ႔ရတယ္။

 

■ေမး –          အခုလုိ စက္႐ုံေတြ ပိတ္သိမ္းခဲ့ရတာက လုပ္ခလစာတုိးလာတာနဲ႔ေကာ သက္ဆုိင္မႈရွိသလား။

■ေျဖ – ကြၽန္မတုိ႔တုိင္းျပည္မွာ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ အရမ္းခဲယဥ္းပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီးရင္ ဖ်က္ရတာ အရမ္းလြယ္ကူတယ္။ အဲဒီေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေလာက္ကတည္းက ရပ္တည္လာတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေတြရပ္သြားရတာလဲ အေျဖရွိဖို႔လုိအပ္ပါတယ္။ တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအေနနဲ႔ ဘာေတြပံ့ပုိးကူညီးေပးလုိ႔ ရမွာလဲဆုိတဲ့အေျဖကုိ ရွာေပးလုိ႔ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္မတုိ႔ေတြက စက္႐ံုေတြကုိ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈတာေတြ၊ စက္႐ံု ေျမျပင္ကုိ လက္ေတြ႕သြားၾကည့္ၿပီးေတာ့ ဒီလုိမ်ဳိး ေၾကညာေပးရျခင္းသည္ အလုပ္သမားခ က်ပ္ ၄၈၀၀ နဲ႔လည္း ဘာမွမဆုိင္ဘူး။ အလုပ္သမားေတြ ဆႏၵျပတာေတြနဲ႔မဆုိင္ဘူး။ အဓိကေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ဘာေၾကာင့္လုပ္ငန္းေတြ ပိတ္သိမ္းရသလဲ။ ပိတ္သိမ္းသြားတဲ့လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ျပန္လည္ထူေထာင္ႏုိင္ေအာင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစုိးရ၊ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အေနနဲ႔ ဘာေတြပံ့ပုိးကူညီေပးရမလဲဆုိတာ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ပါပဲ။

 

July 30, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.