<

ဘရာဇီးသမၼတေဟာင္းလူလာအား ၂၄ နာရီအတြင္း ေထာင္ဒဏ္က်ခံရန္ ျခစားမႈတုိက္ဖ်က္ေရး တရားသူႀကီးက ညႊန္ၾကား

မတ္ ၂၈ ရက္က ဘရာဇီးေတာင္ပုိင္းတြင္ တစ္ပတ္ၾကာ မဲဆြယ္မႈေနာက္ဆုံးေန႔၌ သမၼတေဟာင္း လူလာကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

လာမည့္ေအာက္တိုဘာတြင္ က်င္းပမည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၌ အႏုိင္ရရန္ တစ္ေျပးေနသည့္ ဘရာဇီးသမၼတေဟာင္း လူး၀စ္အင္နာစီယိုလူလာဒါေဆးဗားသည္ ၂၄ နာရီအတြင္း ရဲတပ္ဖဲြ႕ထံ အဖမ္းခံၿပီး ၎အား ခ်မွတ္ထားေသာေထာင္ဒဏ္ ၁၂ ႏွစ္  ျပစ္ဒဏ္ကို က်ခံရန္အတြက္ တရားသူႀကီးတစ္ဦးက ဧၿပီ ၅ ရက္တြင္ ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

Car Wash ဟုေခၚေသာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးကို ဦးေဆာင္ေနသည့္ တရားသူႀကီး ဆာဂ်ီယိုမို႐ိုက ယင္းကဲ့သို႔ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္အခ်ိန္သည္ လူလာ၏ေရွ႕ေနမ်ားကို လံုး၀အံ့အားသင့္ေစခဲ့သည္။ လူလာသည္ အနည္းဆံုးအားျဖင့္ လာမည့္ သီတင္းပတ္ေရာက္မွသာ ေထာင္ဒဏ္က်ခံရႏုိင္သည္ဟု ထိုေရွ႕ေနမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာ ေဆာ္ေပၚလိုၿမိဳ႕အနီး ေနထုိင္သည့္ လူလာသည္ Car Wash စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအေျခစိုက္သည့္ ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ကာရီတီဘာၿမိဳ႕ရွိ ရဲတပ္ဖဲြ႕ထံ ဧၿပီ ၆ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၅ နာရီ (ဂရင္းနစ္စံေတာ္ခ်ိန္ ၂၀၀၀ နာရီ) ၌ ကိုယ္တိုင္သြားေရာက္အဖမ္းခံရန္ မို႐ိုက ညႊန္ၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းသည္ တရားရင္ဆုိင္ေနရေသာ္လည္း လူထုသေဘာထားစစ္တမ္းမ်ားတြင္  အသက္ ၇၂ ႏွစ္ရွိ လူလာက အျပတ္အသတ္ ဦးေဆာင္ေနသည့္ သမၼတေရြးေကာက္ပဲြႏွင့္ဆိုင္ေသာ ႀကီးမားသည့္ေနာက္ဆက္တဲြတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ၁၉၆၄-၁၉၈၅ ခုႏွစ္က စစ္အာ ဏာရွင္စနစ္အား လူသိရွင္ၾကား ဂုဏ္ျပဳခဲ့ေသာ သေဘာထားတင္းမာသည့္ စစ္ဘက္ တာ၀န္ရွိသူေဟာင္း Jair Bolsonaro လတ္တေလာတြင္ လူလာ၏ေနာက္၌ ဒုတိယေနရာတြင္ ရပ္တည္ေနသည္။

ကမၻာတြင္ လူထုေထာက္ခံမႈ အျမင့္မားဆုံး ရရွိထားသည့္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအနက္ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ လူလာက ႐ုတ္တရက္ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ ယင္းအမိန္႔သည္ အဓိပၸါယ္မရွိေၾကာင္း CBN ေရဒီယိုသို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထုိအမိန္႔အား လိုက္နာမည္လားဟု ေမးျမန္းခဲ့ရာ လူလာက ၎ေရွ႕ေန၏ အၾကံေပးခ်က္အတုိင္း လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေျဖၾကားခဲ့သည္။

တရားသူႀကီးမို႐ို၏အမိန္႔တြင္ လူလာ၏အေရးပါမႈကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ အထူးအက်ဥ္းခန္းတစ္ခုအား ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားၿပီး ၎အား အျခားအက်ဥ္းသားမ်ား ႏွင့္ ခဲြျခား၍ သီးသန္႔ေနထုိင္ရမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ စိတ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ  ခိုင္ျမဲမႈအတြက္ မည္သည့္အႏၲရာယ္မွ် မၾကံဳ ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

၂၀၀၃ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ သက္တမ္းႏွစ္ႀကိမ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၿပီး တတိယအႀကိမ္ သက္တမ္းထမ္းေဆာင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ လူလာသည္ ေဆာက္လုပ္ေရးကုမၸဏီႀကီးထံမွ ပင္လယ္ကမ္းေျခကို မ်က္ႏွာမူသည့္ ဇိမ္ခံတုိက္ခန္းတစ္ခန္း လာဘ္ထုိးမႈအား လက္ခံခဲ့ေၾကာင္း စဲြခ်က္ျဖင့္ ၿပီးခဲ့ေသာ ႏွစ္၌ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံခဲ့ရသည္။ လူလာသည္ ယင္းျပစ္ဒဏ္အား ေအာက္အယူခံတရား႐ံုးကို အယူခံ၀င္ခဲ့ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့ေသာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။ အထက္အယူခံတရား႐ံုးမ်ားထံ အယူခံတက္ရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္ လြတ္လပ္စြာေနထိုင္ခြင့္ျပဳရန္ လူလာက တရား႐ံုးခ်ဳပ္ထံ အယူခံ၀င္မႈသည္လည္း ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ ပယ္ခ်ခံခဲ့ရသည္။

April 6, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.