<

ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္ အဓြန္႔ရွည္ပါေစ

ယေန႔သည္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီး ၂၉ ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ေသာေန႔ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအေရးေတာ္ပံုႀကီးတြင္ ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည့္ အငယ္ဆံုးလူငယ္မ်ားသည္ပင္လွ်င္ အသက္ ၅၀ ၀န္းက်င္ရွိၾကၿပီျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအခါ ရွစ္ေလးလံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ စာအုပ္စာတမ္းအခ်ဳိ႕ ထြက္ရွိႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕မ်ဳိးဆက္က ေနာက္မ်ဳိးဆက္အား လက္ဆင့္ကမ္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း ယေန႔ေခတ္ လူငယ္အမ်ားအျပား အဆိုပါအေရးေတာ္ပံုႀကီးအေၾကာင္းကို သိသင့္သေလာက္ သိရွိၾကၿပီး ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ သို႔ေသာ္ ရွစ္ေလးလံုးဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံုႀကီး၏ သမိုင္းကိုျပည့္စံုေအာင္ ေရးသားျပဳစုထားျခင္းမရွိေသးေပ။ ၎အျပင္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးအား အမ်ဳိးမ်ဳိးပံုဖ်က္ေျပာဆိုခဲ့ၾကေသာေၾကာင့္ ေႏွာင္းလူမ်ား တလြဲမွတ္ထားခဲ့ၾကသူမ်ားလည္းရွိႏုိင္သည္။

အမွန္တကယ္၌ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး လွည္းေနေလွေအာင္း ျမင္းေဇာင္းမက်န္ ပါ၀င္ခဲ့ေသာ အေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး တစ္ၿပိဳင္နက္ဆႏၵျပခဲ့ၾကသည့္ ပထမဆံုးႏွင့္ အႀကီးဆံုးအေရးေတာ္ပံုႀကီးဟုပင္ ဆိုႏုိင္သည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းကမွ် မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုတည္းကမွ် လံႈ႔ေဆာ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ပြားျခင္းမဟုတ္ဘဲ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကို ခါးသီးစြာ ႀကိတ္မွိတ္ခံလာခဲ့ရေသာ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုး ႏိုးၾကားလာကာ တညီတညြတ္တည္း ဆန္႔က်င္တြန္းလွန္ခဲ့ၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ သို႔မဟုတ္ မည္သည့္အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတည္း၏ ေခါင္းေဆာင္မႈေအာက္၌ ေပၚထြန္းလာျခင္းလည္း မဟုတ္ပါ။ အဆိုပါအေရးေတာ္ပံုႀကီး ျဖစ္ပြားေအာင္ အမွန္တကယ္ လႈံ႔ေဆာ္ခဲ့ေသာအရာမွာ ႀကိတ္မွိတ္ခါးစည္းခံခဲ့ရေသာ ျပည္သူလူထု၏ ဒုကၡတရားမ်ားႏွင့္ အာဏာရွိသူတို႔၏ မတရားဖိႏွိပ္မႈမ်ားသာျဖစ္သည္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံသမိုင္းတြင္ အႀကီးဆံုး၊ အင္အားအမ်ားဆံုး၊ အထိေရာက္ဆံုး လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္သည္။ အာဏာရွင္စနစ္ကို ထိေရာက္စြာ ထိုးႏွက္ႏုိင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္အာဏာရွင္မ်ား ယာယီေနာက္ဆုတ္ေပးခဲ့ရေသာ အေရးေတာ္ပံုလည္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါအေရးေတာ္ပံုႀကီးသည္ ဒီမိုကေရစီလိုလားေသာ ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ပါတီမ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ေမြးထုတ္ေပးႏုိင္ခဲ့သည္။ ျပည္ပႏုိင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္လည္း စစ္အာဏာရွင္ကို ဆန္႔က်င္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား အစုအဖြဲ႕မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ စစ္အာဏာရွင္တို႔၏ ဖိႏွိပ္မႈႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားတို႔၏ ဒုကၡတရားကုိ ကမၻာ့ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ သိရွိသြားၾကသည္မွာလည္း အဆိုပါအေရးေတာ္ပံုႀကီးေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းႏွင့္ျပည္ပရွိ ႏုိင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈအဖဲြ႕မ်ား ဟန္ခ်က္ညီညီ စုစည္းညီညြတ္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ယခုတိုင္မေအာင္ျမင္ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါအေရးေတာ္ပံုႀကီးေၾကာင့္ပင္ ယခုကဲ့သုိ႔ အရပ္သားအစုိးရဟု ေခၚဆိုႏုိင္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကား ေပၚထြန္းလာခဲ့သည္။

အာဏာရွင္တို႔၏ ဖိႏွိပ္မႈမ်ားႏွင့္ မတရားမႈမ်ားကို ေခါင္းငံု႔မခံဘဲ စုစည္းညီညြတ္စြာျဖင့္ တြန္းလွန္ရဲေသာ စိတ္ဓာတ္သည္ ရွစ္ေလးလံုး စိတ္ဓာတ္ျဖစ္သည္။ ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္ကို မ်ဳိးဆက္အဆက္ဆက္ ထိန္းသိမ္းကာ လက္ဆင့္ကမ္းေပးျခင္းျဖင့္ ရွစ္ေလးလံုးစိတ္ဓာတ္ အဓြန္႔ရွည္ပါေစဟု The Daily Eleven သတင္းစာက ဆႏၵျပဳအပ္ပါသည္။

ၾသဂုတ္လ (၈) ရက္ေန႔ထုတ္ The Daily Eleven သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္

August 7, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.