<

အမ်ဳိးသမီးသတင္းေထာက္အား ေပြ႕ဖက္နမ္း႐ႈံ႕သူ ျပန္လည္ေတာင္းပန္

 

Photo: Deadline

ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံသူ အမ်ဳိးသမီးသတင္းေထာက္ ဂ်ဴလိယက္ဂြန္ဇာလက္ဇ္သီရန္ဆိုသူ အမ်ဳိးသမီးအား တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္မႈျပဳလုပ္ေနစဥ္ ေပြ႕ဖက္နမ္း႐ံႈ႕ခဲ့သည့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံသားသည္ ၎၏အျပဳအမူအတြက္ ျပန္လည္ေတာင္းပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဂြန္ဇာလက္ဇ္သီရန္သည္ ဂ်ာမန္အေျခစိုက္ Deutsche Well (DW) ႐ုပ္သံဌာနအတြက္ တိုက္႐ိုက္တင္ဆက္မႈျပဳလုပ္စဥ္ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ေပြ႕ဖက္၍ ၀ဲဘက္ပါးျပင္အား နမ္းခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ၎သည္ လက္တစ္ဖက္က သီရန္၏ပခံုးကိုဖက္ကာ အျခားလက္တစ္ဖက္က ရင္သားအားထိေတြ႕ကိုင္တြယ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းမ်ားကေဖာ္ျပရာ ျပင္းထန္စြာ ေ၀ဖန္ခံေနရသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၎င္းက ဂြန္ဇာလက္ဇ္သီရန္ထံ ဗီဒီယိုျဖင့္ ဖုန္းေခၚဆို၍ ေတာင္းပန္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ ေတာင္းပန္မႈကို DW ႐ုပ္သံက ထုတ္လႊင့္ျပသခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

June 24, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.