<

ဆီးဂိမ္းစ္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲတြင္ ရမွတ္တူညီပါက ဂိုးကြာျခားခ်က္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္မည္

Photo: kualalumpur2017

မေလးရွားႏိုင္ငံ၌ က်င္းပလ်က္ရိွသည့္ ဆီးဂိမ္းစ္ေဘာလံုးၿပိဳင္ပြဲ အုပ္စုတြင္းပြဲစဥ္မ်ားတြင္ ဆီမီးဖိုင္နယ္တက္ေရာက္ရန္ အသင္းမ်ား ရမွတ္တူညီေနပါက ဂိုးကြာျခားခ်က္ျဖင့္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပိဳင္ပြဲစည္းမ်ဥ္းအရ အသင္းႏွစ္သင္း ရမွတ္တူညီေနလွ်င္ အုပ္စုတြင္းပြဲစဥ္မ်ား၏ ဂိုးကြာျခားခ်က္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဂိုးကြာျခားခ်က္ထပ္မံတူညီေနလွ်င္ သြင္း ဂိုးအေရအတြက္ျဖင့္လည္းေကာင္း ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားအားလံုးတူညီသည့္ အသင္း ႏွစ္သင္း (သို႔မဟုတ္) ႏွစ္သင္းထက္ပိုမ်ားေနပါက ၎တို႔အခ်င္းခ်င္း ထိပ္တိုက္ေတြ႕ ဆံုရာတြင္ ရမွတ္ပိုမိုရယူႏိုင္သည့္အသင္း၊ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ဂိုးကြာျခားခ်က္အသာရသည့္အသင္း၊ ထိပ္တိုက္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ သြင္းဂိုးပိုမ်ားသည့္အသင္း စသည့္အခ်က္မ်ားျဖင့္ ဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္ၿပီး အထက္ပါအခ်က္မ်ား ထပ္မံတူညီေနပါက ကြင္းအတြင္း၌ ၎င္းတို႔ႏွစ္သင္း ယွဥ္ၿပိဳင္ကစားေနလွ်င္ ပယ္နယ္တီအဆံုးအျဖတ္ခံယူရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

August 14, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.