<

ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

“NCA နဲ႔ အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈရွိရင္ ဒါက NCA ေဘာင္ကုိေက်ာ္တာလားေပါ့။ အဲဒီလုိမ်ဳိး အျမဲတမ္း တုိင္းတာေနတာေတြရွိတယ္။  အဲဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ တုိင္းတာေနတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ခရီးေရာက္သင့္သေလာက္ မေရာက္ဘူးေပါ့”

 

တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္ေရးအတြက္ ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ UNFC ရဲ႕ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕(DPN) နဲ႔ အစုိးရမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္(PC) တုိ႔၏ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကာလ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေရာက္ရွိလာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယင္းကဲ့သို႔ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ႏွစ္ဖက္ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈ အေျခအေနမ်ား၊  UNFC အဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးႏုိင္မႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍  UNFC ၏ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕DPN ရဲ႕ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးထြန္းေဇာ္နဲ႔ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းမႈမ်ားထဲက တခ်ဳိ႕ကို ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါတယ္။

 

ေမး – မဂၤလာပါ။ ဆရာတုိ႔ DPN နဲ႔ အစုိးရရဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ PC နဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတာ အခုဆုိရင္ ၁၅ လၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီေပါ့။ အဲဒီ ၁၅ လ ကာလအတြင္းမွာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈအေျခအေန ဘယ္လုိရွိပါသလဲ။

ေျဖ – ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီတစ္ေခါက္ ၂၃ ရက္နဲ႔ ၂၄ ရက္မွာေဆြးေႏြးခဲ့တာ သတၱမအႀကိမ္ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီသတၱမအႀကိမ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈထဲမွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔  DPN ရဲ႕အဆုိျပဳထားတဲ့ အခ်က္ ကိုးခ်က္အေပၚမွာ ေဆြးေႏြးတာျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆ႒မအႀကိမ္မွာဆုိရင္ နံပါတ္ ၁ ကေန ၄ အထိ ေဆြးေႏြးမႈ ၿပီးျပတ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အခ်က္ေတြကို ေဆြးေႏြးတယ္။ အဲဒီမွာေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ နံပါတ္ ၅ အခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အနည္းငယ္ ျဖစ္ထြန္းတုိးတက္မႈေတြ ရခဲ့တယ္လုိ႔ ေျပာလို႔ရတယ္။ တစ္ၿပိဳင္တည္းမွာပဲ တခ်ဳိ႕ေသာ အေၾကာင္းအရာေတြေပါ့။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ဆ႒မအႀကိမ္မွာ ၿပီးျပတ္ၿပီးသားျဖစ္တဲ့  ၁ နဲ႔ ၂ ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဘက္က ျပန္ၿပီးေတာ့မွ အနည္းငယ္ျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္တာေတြရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိျပင္ဆင္မႈေတြ လုပ္တာေတြက ျပန္ၿပီးေတာ့ ညႇိႏႈိင္းရမယ္ဆုိတဲ့ အပိုင္းေလးေတြျဖစ္လာတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ စကားလံုးအရလည္း ရွိသလို အေၾကာင္းအရာပုိင္းကလည္း ရွိပါတယ္။ နံပါတ္ ၅ မွာဆုိရင္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္း ရမယ့္  အစီအစဥ္ေတြ၊ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာေတြ ညႇိႏႈိင္းသြားမယ္ဆုိၿပီး အဲဒီလုိသေဘာတူညီခ်က္လည္း ရခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကုိ လာမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔မွာ အ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းပံုစံမ်ိဳးနဲ႔လုပ္သြားမယ္။ အဲဒီလုိလုပ္တဲ့အခါမွာ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥျဖစ္တဲ့အတြက္  ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ DPN ဘက္ကေနၿပီးေတာ့ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ေခၚလာၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးဖို႔ပံုစံလုပ္မယ္။ ထိုနည္းတူစြာပဲ အစုိးရဘက္ကဆုိရင္လည္း JMC-U ေပါ့။ အဲဒီမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးထားတဲ့ အဖြဲ႕ ရွစ္ဖြဲ႕က ကုိယ္စားလွယ္ေတြပါ ပါ၀င္ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကမယ္။ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့  NCA အလြန္ကာလမွာ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးရင္ ေရွ႕ဆက္သြားတဲ့အခါမွာ ပုိအဆင္ေျပေစဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ရည္ မွန္းတာျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ဳပ္ၿပီးေျပာရရင္ေတာ့ အဆုိျပဳခ်က္ ကုိးခ်က္ထဲက က်န္ရွိေနေသးတဲ့ အခ်က္ေတြထဲက နံပါတ္ ၅ မွာ ျဖစ္ထြန္း တုိးတက္မႈရွိတယ္။ က်န္တဲ့အခ်က္ေတြကလည္း ခုနက ျပင္တဲ့  ၁ နဲ႔ ၂ ကို ျပန္သယ္သြားၿပီးေတာ့မွ သက္ဆုိင္ရာေခါင္းေဆာင္ေတြကို တင္ျပရမယ္။ အဲဒီလုိ တင္ျပခ်က္အေပၚမွာ အတည္ျပဳတယ္ဆုိရင္ေတာ့ ဒါက ၿပီးျပတ္မွာျဖစ္တယ္။ က်န္တဲ့အခ်က္ေတြကလည္း ဥပမာဆုိရင္ နံပါတ္ ၈ ထဲမွာဆုိရင္ လူသား ခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီဆုိင္ရာကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ဘက္ က အစုိးရရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ လုပ္ရမယ္ဆုိတဲ့ စကားလံုးေတြကုိ ထည့္လာတာေတြရွိတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အဲဒါကုိ နားလည္မႈ ျပန္ညႇိဖို႔လုိတယ္ေပါ့။ ဒီလုိမ်ဳိးအခ်က္ေတြေတာ့ က်န္ပါေသးတယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ ေယ ဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာလုိ႔ရတာက ျဖစ္ထြန္းမႈ အနည္းငယ္ရွိတယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါတယ္။

 

ေမး – ဆရာတုိ႔ အဆုိျပဳခဲ့တဲ့ အခ်က္ေတြထဲက တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥေတြ ပါ၀င္တဲ့ နံပါတ္ ၅ တစ္ခုပဲ အဓိက က်န္ေနေတာ့တယ္လုိ႔ ေျပာလုိ႔ရပါသလား။

ေျဖ – ဟုတ္ကဲ့။ အဓိကေျပာမယ္ဆုိရင္ အခ်က္အားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ နံပါတ္ ၅ ကေတာ့ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုိင္ရာ မူေဘာင္က႑ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို ႀကိဳတင္သေဘာတူညီဖို႔အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ညႇိ ထားၾကတာေပါ့။ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီဖို႔အတြက္ဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ဘက္က အဆုိျပဳခဲ့တာ ၆ ႀကိမ္ေျမာက္အထိ ေရာက္ခဲ့ၿပီးၿပီ။ သတၱမအႀကိမ္က်မွ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီဖို႔ ဆုိတဲ့ကိစၥကိုရတယ္။ ႀကိဳတင္သေဘာတူညီလုိက္တာနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့မွ ညႇိႏႈိင္းရမယ့္အခ်က္ေတြက ေပၚလာတာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကို ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က တိတိပပအဆုိျပဳခဲ့တယ္။ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ဆုိရင္ ေခါင္းစဥ္ ၁၁ ခ်က္ရွိတယ္။ အဲဒီ ၁၁ ခ်က္ထဲက ၁၀ ခ်က္ကုိ လာမယ့္ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္မွာ အ႒မအႀကိမ္နဲ႔ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၾကမယ္။ ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့မွ နားလည္မႈေတြ ယူထားဖို႔လုိတာေတြ ဘံုမတူညီမႈ ေတြရွိေနၿပီဆုိရင္ ေရွ႕ဆက္သြားတဲ့အခါမွာ အခက္အခဲေတြျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒါေတြကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က ေက်ေက်လည္လည္ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့သေဘာ လုပ္သြားဖို႔ အဲဒီအခ်က္ေတြ အဓိက က်ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မူေဘာင္ဆုိရင္လည္း NCA ကိုလက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးမွ မူေဘာင ္သံုးသပ္မႈအထဲမွာပါလုိ႔ရမယ္။ အဲဒီလုိ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြရွိတယ္။ ဒါဆုိရင္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔က NCA ကိုမေက်ာ္လြန္ဘဲနဲ႔ေတာ့ မူေဘာင္ သံုးသပ္မႈက ပါလုိ႔မရဘူး။ သေဘာတူညီခ်က္အရဆုိလုိ႔ရွိရင္ မူေဘာင္သံုးသပ္မႈျဖစ္စဥ္သြားမယ္ဆုိရင္ သေဘာတူညီမႈမရ ဘဲနဲ႔ သြားလုိ႔ရလား။ ႀကိဳတင္ဆုိတဲ့စကားလံုးကို ႀကိဳတင္သေဘာတူညီမႈကုိ လက္ခံလုိက္တဲ့အတြက္ အဲဒီလုိဆုိရင္ မူေဘာင္သံုးသပ္တဲ့ ေနရာမွာ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ ပါ၀င္လာႏုိင္သလဲ။ ဒါေတြကို နည္းနည္းေလးညႇိဖို႔က်န္ပါတယ္။

 

ေမး – ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္မွာျပန္ေတြ႕ရင္ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာ ကိစၥေတြကို ေဆြးေႏြးမယ္ဆုိေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးမႈၿပီးတဲ့ ေနာက္မွာ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးဖို႔ အေျခအေနက ဘယ္လုိရွိလာႏုိင္သလဲ။

ေျဖ – NCA လက္မွတ္ေရးထုိးဖို႔က အဲဒီအခ်က္ေတြ အဓိက ပါပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္က အပုိင္းသံုးပုိင္းေပါ့။ တစ္ပုိင္းကေတာ့ ႏုိင္ငံေရးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ အာမခံခ်က္လုိမ်ိဳး ကိစၥျဖစ္တယ္။ ေနာက္ ဒုတိယတစ္ပုိင္းကေတာ့ တပ္ပုိင္းဆုိင္ရာကိစၥလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ ေနာက္တတိယတစ္ပုိင္းကေတာ့ ၾကားကာလအစီအစဥ္ေတြနဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ကိစၥလုိ႔ေျပာလုိ႔ရတယ္။ အခု ႏုိင္ငံေရးပုိင္းနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့မွ Commitment ျပရမယ္ဆုိတဲ့အထဲမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္ ၁ ကေန ၄ အထိ ဆုိရင္ေတာ့ ျပတ္ သြားႏုိင္ေျခရွိတယ္။  ဒါေပမဲ့ အခုက ဆ႒မအႀကိမ္မွာ ၿပီးျပတ္ၿပီးသားကိစၥထဲက ၁ နဲ႔ ၂ ကုိ အနည္းငယ္ျပန္ျပင္တယ္ေပါ့။ အဲဒါကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ေခါင္းေဆာင္ေတြကို ထပ္ၿပီးေတာ့မွ တင္ျပဖု႔ိရွိတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ သေဘာ တူညီမႈနဲ႔ အတည္ျပဳခ်က္ကုိ ယူဖို႔လုိေနတယ္။ ဆုိရင္ေတာ့ ဒါေတြမၿပီးျပတ္ေသးဘဲနဲ႔ သြားလို႔မရဘူး။

 

ေမး – ႏို၀င္ဘာ ၈ ရက္မွာ ထပ္မံျပဳလုပ္မယ့္ အ႒မအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းမွာ အဆုိျပဳထားတဲ့အခ်က္ေတြကုိ ၿပီးျပတ္ႏုိင္ေအာင္ ေဆြးေႏြးႏုိင္ပါ့မလား။

ေျဖ – ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ အ႒မအႀကိမ္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးမႈဟာ  Com Promise ေပါ့ ညႇိႏႈိင္းၿပီးေတာ့မွ အေျဖရယူတာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ်က္က တရားေသ ထုိင္ၿပီးေတာ့မွ ေဆြးေႏြးေနလုိ႔မရဘူး။ ဆုိေတာ့ ဘက္ႏွစ္ဖက္ရဲ႕ အေလွ်ာ့အတင္း လုပ္မႈအေပၚမွာလည္း မူတည္ေနပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အေပးအယူလုပ္တယ္ေပါ့။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးတယ္ ဆုိတာက ဘက္ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ႏွစ္ဖက္လံုးက အေပးအယူရွိရမယ္။ သူေလွ်ာ ့ကိုယ္ေလွ်ာ့ေပါ့။ အဲဒီလုိပံုစံမ်ဳိး လုပ္လာရင္ မွ်ေျခတစ္ခုကို ေရာက္ရင္ဒါဟာ သေဘာတူညီမႈ အေနအထားကို ေရာက္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခု အဲဒီအေနအထားကို ေရာက္မလားေပါ့။

 

ေမး – အဲဒီလုိ သေဘာတူညီမႈအဆင့္ကုိ ေရာက္ခဲ့မယ္ဆုိရင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးဖုိ႔က ရာခုိင္ႏႈန္း ဘယ္ေလာက္ထိ ရွိႏုိင္ပါသလဲ။

ေျဖ – ရာခုိင္ႏႈန္းအားျဖင့္ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ေတာ့ ေျပာဖို႔ခက္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အတိအလင္းေျပာၿပီးသားလည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္ နံပါတ္ ၉ မွာ ေရွ႕ ရွစ္ခ်က္ကုိ သေဘာတူရင္ ညႇိႏႈိင္းသေဘာ တူညီမႈရတယ္ဆုိရင္ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးမယ္လုိ႔ အတိအလင္း ေျပာထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ အဆုိျပဳခ်က္ ရွစ္ခ်က္ဟာ ညႇိႏႈိင္းသေဘာတူညီမႈ ရလဒ္ထြက္ၿပီဆုိရင္ ေတာ့ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့ အဆင့္ကုိ ေရာက္ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ေမး – ဆရာတုိ႔ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈေတြလုပ္တဲ့အခါမွာ ဘယ္လုိအခက္အခဲေတြ ေတြ႕ရသလဲ။

ေျဖ – အခက္အခဲကေတာ့ အဓိကက မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္ပါပဲ။ မူ၀ါဒပုိင္းဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္က ဘာရွိလဲဆုိေတာ့ NCA ေဘာင္ကုိ ေက်ာ္လြန္လုိ႔မရဘူးေပါ့။ အဲဒီလိုမ်ိဳးေတြ ကန္႔သတ္ထားတာေတြ ရွိတယ္။ ဆုိေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္က NCA ကို ခုိင္မာေအာင္လုပ္တဲ့ အဆုိျပဳခ်က္ျဖစ္တယ္။ NCAကို ခုိင္မာေအာင္လုပ္တယ္ ဆုိတဲ့အခါက်ေတာ့ NCA နဲ႔ ၏သည္မလြဲေတာ့ မျဖစ္ေနဘူးေလ။  NCA နဲ႔ အနည္းငယ္ကြဲျပားမႈရွိရင္ ဒါက NCA ေဘာင္ကုိ ေက်ာ္တာလားေပါ့။ အဲဒီလုိမ်ိဳး အျမဲတမ္းတုိင္းတာေနတာေတြ ရွိတယ္။ အဲဒီကန္႔သတ္ခ်က္ေတြနဲ႔ တုိင္းတာေနတဲ့အတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာ ခရီးေရာက္သင့္သေလာက္ မေရာက္ဘူးေပါ့။ ခရီးမတြင္ဘူး ျဖစ္တယ္။ အခုလည္းပဲ လာမည့္ အ႒မအႀကိမ္မွာလည္းပဲ အဲဒီလုိ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ိဳးေတြ ဆက္ၿပီးေတာ့ တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထားေနဦးမယ္ဆုိရင္ ခရီးတြင္ဖို႔ထက္ ခရီးက ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာေနဦးမယ့္ သေဘာေတာ့ ရွိႏုိင္ပါတယ္။

 

ေမး – UNFC ရဲ႕ အဆုိျပဳခ်က္ေတြ ညႇိႏႈိင္းလုိ႔ အဆင္ေျပသြားရင္ အဲဒီအဆုိျပဳခ်က္ေတြက NCA မွာ အသက္၀င္သြားဖုိ႔ ဘယ္လုိမ်ဳိး လုပ္ေဆာင္သြားမလဲ။

ေျဖ – အဲဒီအပုိင္းကလည္း အဓိက အေရးႀကီးပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေျပာထားတာရွိတယ္။ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္မွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေဆြးေႏြးတယ္။ ဆ႒မအႀကိမ္နဲ႔ သတၱမအႀကိမ္ၾကားမွာလည္း အႀကိဳညႇိႏႈိင္းမႈေတ ြရွိခဲ့တယ္။ အဲဒီအခ်ိန္ေတြမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေဆြးေႏြးၾကတယ္။ ေဆြးေႏြးတာက Legal Binding ဥပေဒေၾကာင္းအရ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဆုိျပဳခ်က္ရွစ္ခ်က္ဟာ ေနာက္ဆံုးသေဘာ တူညီမႈအဆင့္ကုိေရာက္ရင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈဆုိတာ ရွိရမယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဒီေလာက္ ေဆြးေႏြးလာတာ ဘာမွအေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲနဲ႔ ဒီအတိုင္း မွတ္တမ္းအေနနဲ႔ ထားလုိ႔ေတာ့မရဘူး။ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လုိလားတာကေတာ့ NCA ရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲသေဘာ တူညီခ်က္အေနနဲ႔ လုပ္သြားဖို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လိုလားတယ္။ ဒီအခ်က္ကလည္း ညႇိႏႈိင္းဖုိ႔လုိေသးတဲ့ အခ်က္ျဖစ္ေနပါေသးတယ္။

 

ေမး – ႏုိင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔နဲ႔ ေတြ႕ဖို႔ဆုံသြားဖို႔ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ အေျခအေနက ဘယ္လိုရွိပါသလဲ။

ေျဖ – ဒီသတၱမအႀကိမ္မွာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ ျဖစ္ထြန္းခဲ့တဲ့အတြက္  နည္းလမ္းရွာတဲ့အဆင့္က ဒီ DPN နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အဆင့္မွာ ဆက္သြားဖုိ႔ ရွိေနေသးတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ DPN အၾကား  ဆက္သြားလုိ႔ မရေတာ့ဘူးဆုိရင္ အဲဒီအေပၚ တစ္ဆင့္ကုိ ျပန္တက္ရမယ္။ ဒီတစ္ႀကိမ္မွာ ေတာ့ ၿပီးခဲ့တဲ့ စက္တင္ဘာ အႀကိဳညႇိႏႈိင္းမႈအရေတာ့ အဆုိျပဳခဲ့တာရွိတယ္။ ဒီသတၱမအႀကိမ္ မတုိင္ခင္ေပါ့ေလ။ သတၱမအႀကိမ္ တရား၀င္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွာ အဆင္ေျပေစခ်င္တယ္။ ဒီထက္ရလဒ္ ပုိထြက္ေစခ်င္တယ္။ အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဆုိျပဳခဲ့တာ စက္တင္ဘာ၂၅ ရက္ အႀကိဳညႇိႏႈိင္း ေဆြးေႏြးပြဲမွာ။  ဒါေပမဲ့ အစုိးရဘက္က ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ အဆုိျပဳမႈအေပၚမွာ ဘာမွ တံု႔ျပန္လာတာ မရွိဘူးေလ။ ဒီသတၱမအႀကိမ္ တရား၀င္ေဆြးေႏြးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က နည္းလမ္းရွာႏုိင္တယ္။ နည္းလမ္းရွာႏုိင္ရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ဆက္လုပ္မယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေျပာထားတယ္။ ဆုိေတာ့ ႏုိ၀င္ဘာ ၈ ရက္ေန႔ ျပန္ၾကည့္မယ္။ အဲဒီမွာ DPN နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဆင့္မွာ ေဆြးေႏြးလုိ႔ အေျဖရလဒ္ ထြက္တယ္ဆုိရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အဲဒီႏုိင္ငံ ေတာ္အတုိင္ပင္ခံတုိ႔ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တုိ႔နဲ႔ တုိက္႐ိုက္ေတြ႕ဆံုမယ့္ နည္းနာကုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သံုးစရာမလုိေတာ့ ဘူးေပါ့။ အကယ္၍ DPN နဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္အဆင့္မွာမျပတ္ဘူးဆုိရင္ေတာ့ ႏွစ္ဖက္ေခါင္းေဆာင္ေတြပါတဲ့ ေဆြးေႏြးမႈလုိမ်ိဳး လုပ္သြားရမယ့္ဆုိတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

 

ေမး- ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္နဲ႔ ေတြ႕တဲ့အခါမွာ PC ရဲ႕ ဒုတိယဥကၠ႒ ေျပာသြားတယ္။ NCA ကုိျပင္မယ္ ျပဳမယ္ဆုိရင္ NCA ရဲ႕ အျပင္ကေန မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အတြင္းကေနၿပီးေတာ့ ညီညီညြတ္ညြတ္နဲ႔ ႀကိဳးစားသြားရ ေအာင္လို႔ေျပာသြားတဲ့အေပၚမွာ ဆရာတို႔ဘက္က ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ – အဲဒါပါပဲ ကန္႔သတ္ခ်က္ဆုိတာ မူ၀ါဒအရ ကန္႔သတ္ခ်က္ဆုိတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က NCA ေဘာင္ထဲမွာ ျပင္မယ္ဆုိရင္ ေစာေစာကတည္းက NCAေဘာင္အတြင္းကုိ ေရာက္သြားတာၾကာၿပီေပါ့။ NCA ကေန အားနည္းခ်က္ေတြ ရွိတယ္ဆုိတဲ့ဟာကို ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အျပင္ကေနၿပီးေတာ့ ဒါကုိ ျပင္ရေအာင္ဆိုၿပီး လုပ္ရတာျဖစ္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ၁၅ လလည္း ေဆြးေႏြးလာၿပီပဲ ညႇိႏႈိင္းလုိ႔ တစ္စံုတစ္ရာလည္း နားလည္မႈ ရေနတာပဲ။ အခုတစ္ခါထပ္ၿပီးေတာ့မွ ေဘာင္ထဲကုိ ၀င္လာၿပီးေတာ့မွ ရမယ္ဆုိၿပီး ျပန္ကန္႔သတ္ရင္ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အဲဒီကန္႔သတ္မႈဟာ ခရီးတြင္မယ့္ အေနအထားကုိ မေရာက္ဘဲနဲ႔ ခရီးေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ ၾကာမႈ ကို ျဖစ္ေစပါတယ္လုိ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

 

ေမး- NCA ကတကယ္တမ္းဆုိရင္ လုိင္ဇာမွာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကုိင္ေတြ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းၿပီးမွ ယူလာတဲ့ အရာျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ေနာက္ဆံုးလက္မွတ္ထုိးရမယ့္ အခ်ိန္က်မွ တခ်ိဳ႕ထုိးတဲ့အဖြဲ႕ရွိတယ္။ မထိုးတဲ့အဖြဲ႕ ေတြရွိလာတယ္ ဒီလုိမ်ဳိး ကြဲျပားသြားတာ ဘယ္လို အေၾကာင္းေတြေၾကာင့္ပါလဲ။

ေျဖ-လက္မွတ္ေရးထုိးတဲ့အဖြဲ႕ မေရးထုိးတဲ့ အဖြဲ႕ဆုိၿပီး ကြဲျပားတဲ့ပံုစံက ႏွစ္ပုိင္းရွိတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္။ တစ္ပုိင္းက ပထ၀ီ အေနအထားအရ မတူညီၾကဘူး။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ အဖြဲ႕ေတြရဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈ ေနာက္ခံသမုိင္း ေၾကာင္းလည္း မတူညီၾကဘူး။ အဓိက အဲဒီအေပၚမွာ အေျခခံတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္။ မူ၀ါဒအရ ႀကီးႀကီးမားမား ျပႆနာ မရွိဘူး။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၾကားထဲမွာ အဓိက မတူညီခ်က္က အဲဒါပဲ။ လက္ေတြ႕အေျခအေနက ေနၿပီးေတာ့မွ အဲဒီအေနအထားကို တြန္းပို႔ ေပးလုိက္တာပဲ။ လက္မွတ္ထုိးဖို႔အဖြဲ႕နဲ႔ မထိုးဖို႔အဖြဲ႕ဆုိၿပီးေတာ့မွ အဲဒီအတုိင္းပဲ ျမင္ပါ တယ္။ ဆုိေတာ့ NCA ဟာ ဘာျဖစ္လာသလဲ ဆုိေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တခ်ဳိ႕ေနရာေတြမွာ ႏုိင္ငံေရးလက္နက္သဖြယ္  အသံုးျပဳသလုိျဖစ္လာတယ္။ NCA ကိုေက်ာ္မွပဲ NCA ကုိထိုးမွပဲ လုပ္လုိ႔ရတယ္ဆုိတဲ့ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ိဳးက NCA ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ကို အေထာက္အကူျပဳဖုိ႔အတြက္ ကိရိယာသဖြယ္၊ လက္နက္သဖြယ္ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ အသံုးခ်မယ့္၊ လုိသလုိ ဆြဲသံုးမယ့္ ကိရိယာလက္နက္လုိမ်ိဳးျဖစ္သြားတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳမယ့္ ကိရိယာျဖစ္ရမွာ NCA က။ အဲဒီလုိ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က လက္နက္သဖြယ္ ႏုိင္ငံေရးလက္နက္သဖြယ္ အသံုးျပဳတဲ့ NCA လုိမ်ိဳး ျဖစ္ေနတယ္။ တစ္ခါတစ္ခါ ဆုိပါစို႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံႀကီးကို တက္ဖို႔အတြက္ NCA ေက်ာ္လြန္ရမယ္ NCA လက္မွတ္ထုိးရမယ္။ မူေဘာင္သံုးသပ္ဖုိ႔အတြက္ NCA ကို လက္မွတ္ထုိးရမယ္ဆုိရင္။ အားလံုးပါ၀င္မႈကုိ ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ေဖာ္ေဆာင္မလဲ။ တျခားနည္းနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္လုိ႔မရဘူးလား။ NCA ကုိ ထုိးရမယ္ဆုိရင္ NCA အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆုိမႈ ဘယ္လုိဖြင့္ဆုိသလဲ အေရးႀကီးလာတယ္။ ဒီေန႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ျမင္တာကေတာ့ NCA ဟာ ဘက္ေပါင္းစံု ေဆြးေႏြးၾကၿပီးမွ အဖြဲ႕ေပါင္းစံု ပါ၀င္ၿပီးေတာ့မွ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ထားၾကတာျဖစ္တယ္။ ဆုိေတာ့ ဒါက တစ္ဖြဲ႕တစ္စည္းတည္းနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ စာခ်ဳပ္လည္းမဟုတ္ဘူး။ အဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ၾကားမွာ ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ စာခ်ဳပ္ လည္းမဟုတ္ဘူး။ ဘက္ေပါင္းစံုၾကားမွာ အဖြဲ႕ေပါင္းစံုၾကားမွာ ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့စာခ်ဳပ္ျဖစ္တယ္။ Multilateral Agreement ျဖစ္တယ္။ ဘက္ႏွစ္ဘက္ၾကားမွာ ခ်ဳပ္ဆုိတဲ့ Bilateral Agreement မဟုတ္ဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ Multilateral Agreement ကုိ Multilaterally အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမွာ ျဖစ္တယ္။ ဘက္ေပါင္းစံုကေနၿပီးေတာ့ အားလံုးပါ၀င္မႈနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္တယ္။ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမွာျဖစ္တယ္။ အဲဒီလုိမေဖာ္ေဆာင္ဘဲနဲ႔ ႏွစ္ဖက္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကဲ့သို႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္မယ္ဆုိရင္ ဒါကေရွ႕မွာလြဲေနဦးမွာ ပဲ။ Multilateral Agreement ကို Bilateral Agreement နဲ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရင္ အခက္အခဲရွိတယ္။ Multilateral Agreement ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖုိ႔က အားလံုး ပါ၀င္ဖုိ႔လုိတယ္။

 

ေမး- ၿပီးခဲ့တဲ့ NCA ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္အခမ္းအနားမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေျပာသြားတယ္။ NCA လက္မွတ္ေရးထုိးရမယ္။ မထုိးဘူးဆုိရင္ ျပည္ေထာင္စုနဲ႔ဒီမုိကေရစီကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳရာေရာက္မယ္ မသိက်ိဳးကြၽန္ျပဳရာ ေရာက္မယ္လုိ႔ ေျပာသြားတဲ့အေပၚမွာ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ – ကြၽန္ေတာ္ေျပာတာ အဲဒါပဲေပါ့။ NCA ကုိ ယူတဲ့အေျခခံေပါ့။ ဘယ္လုိအဓိပၸာယ္ကေန ယူတာလဲ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ NCA ကုိ ျပဳျပင္တုန္းက ဖန္တီးတည္ေဆာက္တုန္းက NCA  စာခ်ဳပ္မူၾကမ္းေရးတုန္းက ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ တုိင္းျပည္မွာ အရင္တုန္းက ပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးေတြ ရွိခဲ့တယ္။ တပ္မေတာ္ အစုိးရလက္ထက္မွာ ပံုစံမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုးအတိုင္းအတာ  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး မျဖစ္ခဲ့ဘူး။ ဆုိရင္ ဒီကေန႔ကာလမွာ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးကို ျဖစ္ေစခ်င္တယ္။ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ တက္လာကတည္းက အဲဒီရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္တာျဖစ္တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အမွန္တကယ္ဆုိရင္ အစုိးရဘက္က သေဘာထားႀကီးစြာနဲ႔ ေၾကညာၿပီး ရင္လုပ္လုိက္ရင္ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ကုိ ၿပီးတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အဲဒီနည္းလမ္းကုိလည္း မသံုးဘူးေပါ့။ မဆလ အစုိးရလက္ထက္တုန္း က ဦးေန၀င္း အစုိးရလက္ထက္တုန္းက ေၾကညာဖူးတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ မႈ ရပ္ဖုိ႔ေတြ၊ အေထြေထြလြတ္ၿငိမ္းခ်မ္းသာခြင့္ေတြ  လုပ္တယ္။ ဒါအေျခခံလုိအပ္ခ်က္ေပါ့။ ၿပီးရင္ေဆြးေႏြးမႈေတြကုိ ဖိတ္ေခၚတယ္။ ဒီေန႔ အစုိးရေခတ္ကာလ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရကေနစၿပီး ဒီကေန႔အထိ အဲဒီလုိလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ မရွိဘူး။ မရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ကဘာလဲဆုိေတာ့ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္ေရးစာခ်ဳပ္ကုိ အမည္အားျဖင့္သာေခၚတာျဖစ္တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ကုိ လႊမ္းျခံဳမႈမရွိဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အဓိပၸာယ္နဲ႔ အႏွစ္သာရက မေပၚလြင္ဘူး။  အဲဒီစာခ်ဳပ္ အေကာက္အယူအေပၚမွာ လြဲေခ်ာ္ေနတယ္လုိ႔ ျမင္တယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လုပ္လုိက္ရင္ ဒီျပႆနာေတြ ေျပလည္သြား မယ္။ တစ္ဦးကုိတစ္ဦး စြပ္စြဲေနတာ ျပစ္တင္ ေ၀ဖန္ေနစရာ အေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူး။

 

ေမး – NCA လမ္းေၾကာင္းအတုိင္းမသြားဘဲနဲ႔ တျခားလမ္းေၾကာင္းကေနသြားမယ္လုိ႔ ေျပာေနၾကတဲ့ ေျမာက္ ပုိင္းအဖြဲ႕ေတြအေနနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ ပါ၀င္လာႏုိင္မႈအေျခအေနကုိေရာ ဘယ္လုိသံုးသပ္ခ်င္ပါသလဲ။

ေျဖ – ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႕ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ UNFC အဖြဲ႕၀င္ေတြ ျဖစ္ခဲ့ၾကတာပါပဲ။ ခုနေျပာတဲ့ ပထ၀ီေျမျပင္အေနအထားအရ ေျမာက္ပုိင္းမွာ စုဖြဲ႕မႈဆုိတာ ျဖစ္လာၾကတာပါ။ ဆုိရင္ မူအရ သိပ္ၿပီး ႀကီးႀကီးမားမား ကြဲလြဲတာမ်ဳိးမရွိဘူး။ ရပ္တည္ခ်က္ကြဲျပားမႈေတာ့ ရွိတာေပါ့။ သူတို႔ေျပာဆုိခ်က္အရဆုိရင္ NCA ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္လုိတဲ့ သေဘာထားေတာ့ျပတယ္။ NCA ကုိ မ်ားမ်ားျပင္တာနဲ႔နည္းနည္းျပင္တာေတာ့ ကြာတယ္။ ဒီအေပၚမွာေတာ့ ဘံုသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခုရွိတယ္လုိ႔အေျခခံအားျဖင့္ ေျပာလုိ႔ရတယ္။ Common Ground ေပ့ါ။ ဘံု သေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု ယူလုိက္ရင္ ဒါဟာ နည္းနာရွာလို႔ရတဲ့ အခင္းအက်င္းလို႔ ျမင္တယ္။ သို႔ မဟုတ္ရင္ ေနာက္တစ္နည္း ဘယ္လိုရွိလဲ။ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တာကေတာ့ ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းၿပီးမွ အေျဖရွာရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္တယ္။ေဆြးေႏြးညႇိႏႈိင္းမႈ မရွိဘဲနဲ႔ေတာ့ အေျဖရွာလုိ႔မရဘူး။ ဒီေန႔ကေတာ့ ေျမာက္ပုိင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႕ေတြ နဲ႔ ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပတ္လပ္ေနတယ္။ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းစီနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း အစုအဖြဲ႕အေနနဲ႔ ေသာ္လည္းေကာင္း ေဆြးေႏြးမႈမရွိဘူးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ဒါကမေကာင္းဘူးလုိ႔ ကြၽန္ေတာ္ျမင္တယ္။ ေဆြးေႏြးမႈမရွိရင္ ေရရွည္မွာ ယံုၾကည္မႈေတြပ်က္ျပားလာတယ္။ သံသယေတြတုိးပြားလာမယ္။ သံသယတုိးလာရင္ ေ၀းသထက္ ေ၀းသြားမယ္။ စကားလံုးတစ္လံုး အေကာက္အယူကအစ အက်ေကာက္ၿပီးေတာ့မွ နားလည္မႈေတြ ႐ႈပ္ေထြးကုန္တာေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔က  ဒီလုိမ်ဳိး မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး။ ဘယ္လုိျဖစ္ျဖစ္ေတြ႕ ဆံုေဆြးေႏြးမႈနဲ႔ အေျဖရွာဖုိ႔ေတာ့လုိမယ္။

 

ေမး- ဆရာတုိ႔ UNFC အေနနဲ႔ ေျမာက္ပုိင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႕ေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈေတြရွိပါသလား။

ေျဖ – ရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ မၾကာခင္ကလည္းပဲ ၾသဂုတ္လက အဲဒီကုိ သြားေရာက္ၿပီးေတာ့မွ ေတြ႕ဆံုခဲ့တာေတြရွိပါတယ္။ အခုလည္းပဲ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ပံုစံမ်ဳိးစံုနဲ႔ေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ရွိပါတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့  UNFC အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ကေန ႏုတ္ထြက္သြားေသာ္ျငားလည္းပဲ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အထဲမွာ ဆက္သြယ္ေရးအေနနဲ႔ ကုိယ္စားလွယ္ေတြေပးပို႔ထားတာေတြ ရွိတယ္။ ဒီကေန တစ္ဆင့္ေတာ့ ပံုမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ဆက္သြယ္ေနတဲ့ ဆက္ဆံေရးေတြရွိပါတယ္။

 

ေမး- NCA လက္မွတ္ေရးထုိးထားၾကတာ အခုဆုိရင္ ႏွစ္ႏွစ္ျပည့္ခဲ့ပါၿပီ ဒီအေပၚမွာေကာ ဘယ္လိုမ်ိဳး လိုအပ္ ခ်က္ရွိေနတယ္လို႔ ျမင္ပါသလဲ။

ေျဖ –  ကြၽန္ေတာ္ေျပာခ်င္တာ ခုနက ေျပာတဲ့ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ပဲ  NCA အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ NCA ကုိ ဘယ္လိုနားလည္သလဲေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔က တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္လုိ႔ျဖစ္တယ္။ အဲဒါကုိ လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီဆုိရင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ တာ၀န္ရွိတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္နားလည္တယ္။

October 30, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.