<

ဘဂၤါလီ အက်ပ္အတည္းအတြက္ ICC တရားသူႀကီးမ်ား တံခါးပိတ္ေဆြးေႏြးမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား အစုအျပံဳလိုက္ ထြက္ေျပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ ခြင့္ျပဳမည္ မျပဳမည္ကို လာမည့္လတြင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္မႈခံုရံုး (ICC) မွ တရားသူႀကီးမ်ားက တံခါးပိတ္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ICC ၏ ဥကၠ႒တရားသူႀကီး ပီတာကိုဘတ္စ္ ကၿပီးခဲ့သည့္ ေမ ၁၁ တြင္ အမိန္႔ထုတ္ထားေၾကာင္း AFP က ယင္းအမိန္႔ကို ကိုကားၿပီး ေမ ၁၄ တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဇြန္ ၂၀ တြင္ ICC ၏ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဖာတိုအိုဗင္ဆူဒါသည္ တရားသူႀကီး သံုးဦးေရွ႕ေမွာက္တြင္ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပီတာကိုဘတ္စ္က ယင္းအမိန္႔တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ဘဂၤါလီမြတ္စလင္မ်ား ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းရမႈသည္ လူသားခ်င္း ရာဇ၀တ္မႈက်ဴးလြန္ျခင္း ျဖစ္ မျဖစ္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆးခြင့္ေပးရန္ ICC ၏ တရားသူႀကီးမ်ားကို အဆံုးအျဖတ္ေပးရန္ ဗင္ဆူဒါက ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ICC တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းေတာင္းဆိုခ်က္သည္ တရားေရးဆိုင္ရာအရ ရႈပ္ေထြးေသာ ေတာင္းဆိုခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ သည္ဟိဂ္၌ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ ICC သည္ လူမ်ိဳးတုန္း သတ္ျဖတ္မႈ အပါအ၀င္ ကမာၻ႔ႏိုင္ငံမ်ား၏ တရားရံုးမ်ားက အေရးယူေဆာင္ရြက္ရန္ မတတ္ႏိုင္ေသာ သို႔မဟုတ္ မေဆာင္ရြက္လိုေသာ အဆိုးဆံုးရာဇ၀တ္မႈမ်ားအတြက္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သည့္ တရားရံုးျဖစ္သည္။

May 15, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.