<

တေစၦၿမိဳ႕မ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္အေနာက္ဖ်ားေဒသ၏ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအိပ္မက္

ဇြန္ ၂၅ ရက္က ႐ိုက္ကူးထားေသာပံုတြင္ ကက္ရွ္ဂါၿမိဳ႕ျပင္ရွိ ကြမ္က်ဳိးၿမိဳ႕သစ္၌ လူသူကင္းမဲ့ေနသည့္ လမ္းတစ္လမ္းကို ေတြ႕ျမင္ရစဥ္ (Photo: AFP)

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ဖ်ားရွိ ရွင္က်န္းေဒသ၏ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအနာဂတ္သည္ ေရွ႕ေဟာင္းပိုးလမ္းမႀကီး၏ ထင္ရွားေသာ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ျဖစ္သည့္ ကက္ရွ္ဂါဆင္ေျခဖံုးေဒသရွိ ႀကိဳဆိုဧည့္ခံေရးဌာန၏ အစိတ္စိတ္ အႁမႊာႁမႊာကြဲေနေသာ မွန္တံခါးေနာက္တြင္ လဲေလ်ာင္းလ်က္ရွိသည္။

အတြင္းပိုင္း၌ ဖုန္အလိမ္းလိမ္းႏွင့္ ေမာ္ဒယ္တစ္ဦးက မိုးျမင့္အေဆာက္အအံုတစ္စံု ႏွင့္အတူ သစ္ပင္မ်ား စီတန္းေနသည့္ က်ယ္ေျပာေသာ ရိပ္သာလမ္းမ်ားႏွင့္တကြ ေခတ္သစ္ ၿမိဳ႕ုျပဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတစ္ရပ္ကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပေနသည္။ သို႔ေသာ္ အျပင္ဘက္၌ကား မၿငိမ္ မသက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဒသကို ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာေအာင္ ျပဳလုပ္ရန္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ႐ုန္းကန္ေနရပံုကို ထင္ဟပ္ ျပေနသည့္ တေစၦၿမိဳ႕ေလးတစ္ၿမိဳ႕ကိုသာ ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

တေစၦၿမိဳ႕ေလးအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ားကို ဘ႑ာေရးေထာက္ပံ့ေပးသည့္ စည္ကားေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕၏ အမည္ကို အစြဲျပဳလ်က္ ယင္းၿမိဳ႕ေလးအား ရွန္ရွန္းစီးတီးဟု အမည္ေျပာင္ေပးထားသည္။ ၂၀၀,၀၀၀ စတုရန္းမီတာေက်ာ္ ရွိသည့္ အဆိုပါၿမိဳ႕ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းသည္ ႀကီးမားလွေသာ စီးပြားေရးလႈံ႔ေဆာ္မႈအင္အား ထည့္၀င္လ်က္ တ႐ုတ္အစိုးရက ရွင္က်န္းေဒသ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ စီမံကိန္း တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ လူမ်ားစုျဖစ္ေသာ ဟန္လူမ်ဳိးမ်ားႏွင့္ ယင္းေဒသခံ လူနည္းစု ၀ီဂါမြတ္စလင္တို႔အၾကား ပဋိပကၡကို ႏွိမ္နင္းရန္ အားထုတ္မႈအျဖစ္ တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ယင္းေဒသ၌ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ဘာသာေရးဆုိင္ရာ လြတ္လပ္ခြင့္မ်ားကို တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ္လည္း ယင္းေဒသကို ခ်မ္းသာၾကြယ္၀ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးမည္ဟု ကတိေပးထားသည္။

သို႔ေသာ္ ႀကိဳဆိုေရးဌာန အျပင္ဘက္ရွိ က်ဳိးပ်က္ေနေသာ LED ဆိုင္းဘုတ္၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေရး Hotline နံပါတ္တစ္ခုသည္ SOS ဟု ေဖာ္ျပေနသကဲ့သို႔ရွိသည္။ တကၠလာမာ ကန္သဲကႏၲာရ၏ အေနာက္ဖ်ား၌ စိုျပည္သည့္ အိုေအစစ္တစ္ခု ဖန္တီးေပးရန္ စီမံကိန္းသည္ တံလွ်ပ္ပမာ မေရရာသည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ေနပံုရသည္။

ေျခာက္ေသြ႕ညႇဳိးႏြမ္းေနသည့္ သစ္ပင္မ်ားႏွင့္ ျမက္ခင္းမ်ား ၀န္းရံထားသည့္ အပ်က္အစီးမ်ားျပည့္ႏွက္ေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္တြင္ တစ္၀က္တစ္ပ်က္သာ ၿပီးစီးေသးသည့္ အေဆာက္အအံုမ်ား ထိုးထိုးေထာင္ေထာင္ ရွိေနပံုက တေစၦေျခာက္ေန သည့္အလားပင္။

ဆင္းရဲမြဲေတမႈက ႏွိပ္စက္ေနသည့္ ယင္းေဒသ၏ စီးပြားေရးကို ႏိုင္ငံ၏ က်န္ေဒသမ်ား စံခ်ိန္ကိုမီႏုိင္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈအျဖစ္ အစိုးရက စီမံကိန္းခ်ထားေသာ္လည္း ကက္ရွ္ဂါၿမိဳ႕တစ္၀ိုက္ ယင္းကဲ့သုိ႔ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးသည့္ စီမံကိန္းမ်ားစြာတို႔သည္ တစ္၀က္တစ္ပ်က္ျဖင့္ ရပ္တန္႔၍ေနေလသည္။

ယွဥ္တြဲေထာက္ပံ့ေရး စီမံကိန္းတစ္ရပ္ေအာက္၌ ယင္းကဲ့သို႔ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရွန္ရွန္းၿမိဳ႕ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အျခားအခ်မ္းသာဆံုး ၿမိဳ႕မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ ဂ်ီဒီပီ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကို ရွင္က်န္းေဒသသို႔ သြတ္သြင္းေပးရန္ လိုအပ္သည္။

“ဒီေနရာမွာ သေဘာတရားကေတာ့ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ လူေတြရဲ႕ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြကို တုိးတက္ေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးႏုိင္မယ္ဆိုရင္ သူတို႔ဟာ ႏုိင္ငံေရးအရ ထၾကြမႈ နည္းလာပါလိမ့္မယ္ ဆိုတာပါပဲ”ဟု လန္ဒန္တကၠသိုလ္ အေရွ႕တိုင္းႏွင့္ အာဖရိကေလ့လာေရး ေက်ာင္းမွ ႏုိင္ငံေရးကထိက အန္ဇီဟန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ဒါေပမဲ့ ခင္ဗ်ားအေနနဲ႔ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ကို ၾကည့္ရင္ အဲဒီသေဘာတရားက ရွင္က်န္းမွာ မေအာင္ျမင္ပါဘူး”ဟုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္က ရွင္က်န္းေဒသ၏ၿမိဳ႕ေတာ္ ဥ႐ံုခ်ီတြင္ လူေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ေသာ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္အၾကာတြင္ တ႐ုတ္အာဏာပိုင္မ်ားက ယွဥ္တြဲေထာက္ပံ့ေရး စီမံကိန္းတစ္ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ယင္းစီမံကိန္းအရ ရွင္က်န္းေဒသ၏ ဂ်ီဒီပီကို ႏုိင္ငံ၏ ပ်မ္းမွ် ဂ်ီဒီပီသို႔ ငါးႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရွိေအာင္ ျမႇင့္တင္ရမည္ျဖစ္သည္။

တ႐ုတ္၏ ႏုိင္ငံပိုင္ျဖစ္ေသာ ဆင္ဟြာသတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အကုန္တြင္ ေပက်င္းႏွင့္ ရွန္ဟိုင္းကဲ့သို႔ေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားသည္ ယင္းေဒသအတြင္း၌ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံခန္႔ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

သို႔ေသာ္ ၀ီဂါလူမ်ဳိးမ်ားက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္လႊားတြင္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ဆက္တိုက္ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ လူေပါင္း ဒါဇင္လိုက္ ေသဆုံးခဲ့ရၿပီးေနာက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ သမၼတရွီက်င္ပင္းသည္ လုံုျခံဳေရးဘက္သို႔သာ အာ႐ုံစိုက္မႈကို ျပန္လည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

ႏွစ္ႏွစ္ၾကာၿပီးေနာက္ ရွင္က်န္းေဒသ ႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ က်န္အစိတ္အပိုင္းမ်ား၏ ကြာဟခ်က္သည္ ႀကီးထြား၍သာလာခဲ့ၿပီး ယွဥ္တြဲေထာက္ပံ့ေရးစီမံကိန္း စတင္ၿပီးေနာက္ ငါးႏွစ္တာကာလအတြင္း ရွင္က်န္း၏ ႏွစ္စဥ္ ဂ်ီဒီပီႀကီးထြားမႈသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပ်မ္းမွ်၏ ၁၈ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ ပိုမိုေႏွးေကြးေနေၾကာင္း တ႐ုတ္အစိုးရ၏ စာရင္းဇယားမ်ားအရ သိရသည္။

ၿမိဳ႕တစ္လႊား၌ ယင္းကဲ့သို႔ အႀကီးအက်ယ္ စြန္႔လႊတ္ခံရသည့္ ႀကီးမားလွေသာ အျခား စီမံကိန္းတစ္ရပ္မွာ ကြမ္က်ဳိးၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းျဖစ္သည္။ ကက္ရွ္ဂါၿမိဳ႕ ဆင္ေျခဖံုး၌ စတုရန္းမီတာ ၁ ဒသမ ၅ သန္းရွိေသာ ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ေတာင္ပိုင္းရွိ ခ်မ္းသာေသာ ကြမ္က်ဳိးျပည္နယ္က ေထာက္ပ့ံေသာေၾကာင့္ ကြမ္က်ဳိးၿမိဳ႕သစ္ဟု ေခၚျခင္းျဖစ္သည္။

ဇြန္လအေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အိမ္ရာ အေဆာက္အအံုတစ္၀ိုက္ စပီကာမ်ားမွေန၍ မိုက္ကယ္ဂ်က္ဆင္ သီခ်င္းသံက က်ယ္ေလာင္စူးရွစြာ ထြက္ေပၚေနခဲ့သည္။ မ်က္ႏွာစာတြင္ “ငွားမည္” ဟူေသာ ခပ္မွိန္မွိန္ စာတန္းကပ္ထားသည့္ လူသူကင္းမဲ့ေနေသာ စတိုးဆိုင္ေရွ႕၌ အမႈိက္မ်ား စုပံု၍ေနသည္။ အမ်ဳိးသား ေရခ်ဳိးခန္းအတြင္းမွ အိမ္သာခြက္မ်ားသည္ မူလက ပတ္ထားသည့္အတိုင္း ဆီစိမ္စကၠဴမ်ားကိုပင္ မခြာရေသးေပ။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း စတင္ခဲ့စဥ္က ပ႐ိုမိုးရွင္းျပဳလုပ္သည့္ သတင္းမ်ား၌ စီမံကိန္းက လူေပါင္း ၂၀,၀၀၀ ကို အလုပ္ေပးရန္ႏွင့္ လူေပါင္း ၈၀,၀၀၀ (ကက္ရွ္ဂါ လူဦးေရ၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔) တို႔အား အိမ္ရာမ်ားေပးရန္ ကတိျပဳထားခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ေဒသခံအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား လာေရာက္ရန္ ေမတၱာရပ္ခံရမည္ဟု သံုးႏွစ္ကာလအတြက္ ေျမငွားခ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀၀၀ ေပးခ့ဲၿပီး မၾကာမီ သူ၏အစီအစဥ္ကို စြန္႔လႊတ္ခဲ့သည့္ ပါကစၥတန္ ကုန္သည္တစ္ဦးျဖစ္ေသာ လယ္မူဟာ မက္က ေျပာျပခဲ့သည္။

“လူနည္းနည္း လာတယ္။ တကယ့္ကို နည္းနည္းေလးပါ။ ၿမိဳ႕ပတ္ခ်ာလည္က ေနရာတကာမွာ ေတြ႕ရတဲ့ ရဲစစ္ေဆးေရးဂိတ္ေတြ က ေဖာက္သည္ေတြကို အ၀င္အထြက္ ျပဳလုပ္ဖို႔ရာ ခက္ခဲေစပါတယ္။ စီမံကိန္းက ပလံုသြားတာေပါ့ဗ်ာ”ဟုလည္း ၎က ေျပာျပခဲ့သည္။

ကက္ရွ္ဂါ စီမံကိန္းမ်ား အဘယ့္ေၾကာင့္ ဒယိမ္းဒယိုင္ႏွင့္ ရပ္တန္႔သြားရသနည္းဟူသည့္ ေမးခြန္းကို ေျဖဆိုရန္ မလြယ္ကူပါ။

ေဟာင္ေကာင္ သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာတကၠသိုလ္မွ ရွင္က်န္းအေရးကြၽမ္းက်င္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည့္ က်ိယြန္ေဟာင္က အၾကမ္းဖက္မႈကို စိုးရိမ္ရမႈက စီးပြားေရးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းစီမံကိန္းမ်ားသည္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လုိ အပ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီပံုမရေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

ယန္ဟုသာ အမည္ေဖာ္ျပသည့္ စီမံကိန္းမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးက အလားအလာမ်ား မေကာင္းေသာေၾကာင့္ ရွန္ရွန္းစီးတီးစီမံကိန္း ရပ္တန္႔သြားရျခင္းျဖစ္သည္ဟု တဲ့တိုး ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ရွမ္ယစ္ဂ႐ုကုမၸဏီမွ ကြၽမ္းက်င္ သူတစ္ဦးက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျဖစ္ပြားျခင္းသည္ အလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏုိင္ရန္ ခက္ခဲသြားေစသည္ဟု ဆိုသည္။

ဂ်ာမနီႏုိင္ငံရွိ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ က်မ္းစာဆိုင္ရာ ဥေရာပေက်ာင္းမွ တ႐ုတ္လံုျခံဳေရး ဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္သူ အက္ဒရီယန္ဇင့္ကလည္း ရွင္က်န္း၏ အျမဲတေစ လံုျခံဳေရးတင္းက်ပ္ထားမႈက စီးပြားေရးအေပၚ အႏုတ္လကၡဏာ သေဘာေဆာင္သည့္ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္ေစႏုိင္သည္ဟု ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ ကြမ္က်ဳိးၿမိဳ႕သစ္၌ က်န္ရစ္ဆဲျဖစ္သည့္ အနည္းငယ္မွ်ေသာ ဆိုင္မ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္ေသာ ပရိေဘာဂဆိုင္တစ္ဆိုင္ပိုင္ရွင္ က်ဳေက်းဘင္ကမူ ကက္ရွ္ဂါၿမိဳ႕သည္ တ႐ုတ္ OBOR စီမံကိန္းႀကီး၏ အဓိက အစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကြမ္က်ဳိးၿမိဳ႕ သစ္သည္ တကယ့္ ကြမ္က်ဳိးၿမိဳ႕ကဲ့သို႔ပင္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ေသးသည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ေျပာျပခဲ့သည္။

September 3, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.