<

ဆန္ေခ်ာေစ်း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ေအာင္ ဘယ္သူေတြလုပ္ၿပီး ဘယ္သူေတြ အက်ဳိးရွိေနသလဲ

ေဒသအသီးသီးမွဆန္မ်ား အမ်ားဆံုးပို႔ေဆာင္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၀ါးတန္းဆိပ္ကမ္းျမင္ကြင္း (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏုိင္)

ၿပီးခဲ့တဲ့ ငါးႏွစ္တာကာလ တစ္ေလွ်ာက္လံုး ျပည္တြင္းမွာ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းက တစ္အိတ္ကို ခုနစ္ေထာင္က်ပ္ အထိသာ အျမင့္ဆံုး ျမင့္တက္ခဲ့ေပမယ့္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အထိ တစ္ႏွစ္အတြင္း ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ကို ၁၈,၀၀၀ က်ပ္အထိ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေရႊဘိုေပၚဆန္း ေစ်းႏႈန္းက တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၆၄,၀၀၀ အထိကို ျဖစ္ေနပါတယ္။

ႏွစ္အလိုက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းေတြကို ေလ့လာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွာ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ ၃၆,၅၀၀ က်ပ္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွာ ေပၚဆန္း တစ္အိတ္ ၄၁,၀၀၀ က်ပ္၊ ေရႀကီးနစ္ျမႇဳပ္မႈေတြ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့  ၂၀၁၅ ခု ႏွစ္တြင္မွာေတာင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ ၃၈,၅၀၀ က်ပ္သာ ရွိၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္တြင္ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ ၃၄,၅၀၀ က်ပ္၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ၾသဂုတ္မွာ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ ၃၄,၀၀၀ က်ပ္ပဲ ရွိခဲ့ေပမဲ့ ၂၀၁၈ ၾသဂုတ္မွာေတာ့ ၆၄,၀၀၀ အထိ ျဖစ္လာတာပါ။

ဒီစာရင္းဇယားေတြအရ ၂၀၁၃  ခုႏွစ္ ကေန ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ငါးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ဆန္ေစ်းႏႈန္း အျမင့္ဆံုးနဲ႔ အနိမ့္ဆံုး ကြာျခားခ်က္က က်ပ္ ၇,၀၀၀ ပဲ ရွိခဲ့ေပမဲ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္မွာ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္း တစ္အိတ္ကို ၅၂,၀၀၀ က်ပ္အထက္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လမွာ ျဖစ္ေပၚခ့ဲတဲ့ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ ဆိုရင္ကို တစ္ႏွစ္အတြင္း တစ္အိတ္ကို ၁၈,၀၀၀ က်ပ္အထိ  စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့တာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

“ဆန္ေစ်းႏႈန္းေတြကို ႏိႈင္းယွဥ္ဇယားနဲ႔ ျပထားတာပါ။ ဒီေနရာမွာ ေလ့လာၾကည့္ရင္ ဒီႏွစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းဟာ အျမင့္ဆံုး ေရာက္ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္” လို႔  ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးကုန္သည္ အသင္းဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာပါတယ္။

ေတာင္သူလက္ထဲမွာ ဆန္၊ စပါး မရွိခ်ိန္ ကုန္သည္လက္ထဲမွာ ဆန္၊ စပါး ေရာက္ေနခ်ိန္မွ စံခ်ိန္တင္ ေစ်းတက္တာက ျမန္မာ့ထံုးစံပါ။ ဒီအေျခအေနကို ဘယ္သူေတြက ေျပာင္းလဲႏိုင္မလဲဆိုတာ အမွန္တကယ္ ကြၽဲ၊ ႏြားနဲ႔ ရႊံ႕ထဲဗြက္ထဲ ပင္ပန္းႀကီးစြာ ႐ုန္းကန္ေနရတဲ့ ေတာင္သူေတြကိုယ္စား အစိုးရက ေမးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ဆန္ေခ်ာ စိုက္ပ်ိဳးမႈေလ်ာ့က်လာသလား၊ ျပည္တြင္းစားသံုးမႈ ျမင့္တက္လာသလား

ေပၚဆန္းဆန္ေစ်း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ရတာက စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ေလ်ာ့က်ခဲ့တာေၾကာင့္လား။ ဒါမွမဟုတ္ စားသံုးမႈက ပိုမိုျမင့္တက္ခဲ့တာလားဆိုတာ စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေပမဲ့လည္း ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြက္ ျပည္တြင္းမွာ  အဓိက စားသံုးတဲ့ ေပၚဆန္းဆန္ စိုက္ပ်ိဳးမႈက အရင္ႏွစ္ေတြကထက္ ပိုမ်ားခဲ့ၿပီး စားသံုးမႈကလည္း ပံုမွန္အတိုင္းသာ ရွိေနတာပါ။

ျပည္တြင္းစားသံုးမႈနဲ႔ ထုတ္လုပ္မႈ ကြာျခားခ်က္မရွိဘဲ ပံုမွန္အတိုင္း ျဖစ္ေနေပမယ့္ အရင္ႏွစ္ေတြက ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္း တစ္ခါတက္ရင္ တစ္အိတ္ကို သံုးရာက်ပ္နဲ႔ ငါးရာက်ပ္ေလာက္ပဲ ေစ်းႏႈန္းတက္ေလ့ရွိၿပီး ဒီႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခါတက္ရင္ က်ပ္ ၂၀၀၀ ကေန ၃၀၀၀ အထက္ ျမင့္တက္ေနတာပါ။ ဆန္ေစ်းကို ဘယ္သူေစ်းဆြဲ တင္ေနပါသလဲ။

ပိုၿပီးသိသာ ထင္ရွားတဲ့ အခ်က္က ႏွစ္စဥ္ဆန္ အေရာင္းအ၀ယ္နဲ႔ ေစ်းႏႈန္းၿငိမ္သက္ေလ့ရွိတဲ့ မိုးတြင္းကာလ ၾသဂုတ္လ အတြင္းမွာ သိသိသာသာ ေစ်းႏႈန္းတက္ခဲ့တာပါ။ ဒီလို တက္တဲ့အျပင္ ၾသဂုတ္လ တစ္လအတြင္းမွာပဲ ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၁၀,၀၀၀ ခန္႔ ျမင့္တက္ခဲ့တယ္။

“ဒီႏွစ္ၾသဂုတ္လမွာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းဟာ အျမင့္ဆံုးေရာက္ရွိေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္” လို႔ ဦးေအာင္သန္းဦးက ေျပာၾကားပါတယ္။

ျပည္တြင္းစားသံုးတဲ့ဆန္ကို ျပည္ပတင္ပို႔မႈ အရင္ထက္ ပိုလာသလား

ၿပီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာ ႏွစ္အတြင္း ေစ်းကြက္သစ္ေတြ တိုးခ်ဲ႕တင္ပို႔ႏုိင္တာေၾကာင့္ ျပည္ပကို ျမန္မာ့ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၆ သန္းနီးပါးတင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း စံခ်ိန္တင္တင္ပို႔ ႏိုင္ခဲ့ျခင္းအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ျပည္ပဆန္ တင္ပို႔မႈက ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာ ႏွစ္ကစတင္ၿပီး ႏွစ္စဥ္တိုးတက္လာ ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ၂၀၁၇- ၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္မွာ ျပည္ပ ကို ဆန္တန္ခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၅၈ သန္း ေက်ာ္အထိ စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ တဲ့အတြက္ ၀င္ေငြေဒၚ လာ ၁ ဒသမ ၁၃၇ ဘီလ်ံအထိ ရရွိခဲ့ပါတယ္။

ဒီလို ၂၀၁၇-၂၀၁၈ဘ႑ာ ႏွစ္ တင္ပို႔ မႈႏႈန္းေၾကာင့္ ကမၻာ့ဆန္ တင္ပို႔ေနတဲ့ ႏိုင္ငံစာရင္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက ဆန္တင္ပို႔မႈ အမ်ားဆံုး အဆင့္ (၁) ကေန အဆင့္ (၅) အတြင္း စာရင္း၀င္ခဲ့ပါတယ္။

လက္ရွိကာလကုိ ျပန္ၾကည့္ရင္လည္း  ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္မွ ၾသဂုတ္ ၂ ရက္ အထိ ေလးလေက်ာ္ အတြင္းမွာ ျပည္ပကို ဆန္နဲ႔ ဆန္ကြဲ တန္ခ်ိန္ ၈၃,၁၀၀ ေက်ာ္ (၀ ဒသမ ၈၃ သန္းေက်ာ္) သာ တင္ပို႔ထားတာကို ေတြ႔ရပါတယ္။

ဒါ့ေၾကာင့္ လက္ရွိတင္ပို႔မႈႏႈန္း ကို အေျခခံၿပီး လက္ရွိႏွစ္ဆန္တင္ပို႔မႈကို သံုးသပ္မယ္ဆိုရင္ Probability (ျဖစ္ႏိုင္ေျခ အလားအလာ) က အမ်ားဆံုး ဆန္တန္ခ်ိန္ ၂ ဒသမ ၄ သန္းပဲ တင္ပို႔ႏိုင္မယ့္ အေျခအေနပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ထက္ တန္ခ်ိန္တစ္သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ့က်မယ့္ အေနအထားပါ။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မွာေတာင္ ဆန္ေစ်းမတက္ပဲ ဆန္တင္ပို႔မႈ ေလ်ာ့က်ေနတဲ့ ဒီႏွစ္မွာ ဆန္ေစ်းစံခ်ိန္တင္ တက္ေနတာက စဥ္းစားစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္” လို႔ ဦးေအာင္သန္းဦးက သံုးသပ္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ အဓိကစားသံုးတဲ့ ဆန္ေခ်ာကို အဓိက အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ ေစ်းႏႈန္းေတြအရ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္က ဆန္ကို စံခ်ိန္တင္ တင္ပို႔ခဲ့တဲ့ ႏွစ္မွာေတာင္ ေပၚဆန္းေစ်းႏႈန္းက ငါးႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုး ေစ်းႏႈန္းပဲ ျဖစ္ခဲ့တာပါ။

အရင္ႏွစ္က ေပၚဆန္းတစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၄၃,၀၀၀ ပဲ ရွိပါတယ္။ လက္ရွိအခ်ိန္ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္မယ္ဆို ဒီႏွစ္မွာ တစ္အိတ္ကို ၁၈,၀၀၀ က်ပ္အထိကုိ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွ စားသံုးတဲ့ ဆန္ေခ်ာေစ်း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ေနေပမယ့္ ျပည္ပကို အဓိက တင္ပို႔ေနတဲ့ တန္းနိမ့္ဆန္ ၂၅ မွတ္ဆန္ေတြမွာေတာ့ ျပည္ပက ၀ယ္လိုအား က်ဆင္းေနပါတယ္။ ျပည္ပကို တင္ပို႔ေနတဲ့ တန္းနိမ့္ဆန္ အမ်ဳိးအစား ေတြကေတာ့ လက္ရွိတြင္ ေစ်းႏႈန္းၿငိမ္သက္ေနတယ္လို႔ တန္းနိမ့္ဆန္ကို အဓိက အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ ဘုရင္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္က သိရပါတယ္။

ဒီအေျခအေနေတြကို ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆို  ျပည္သူေတြစားေနတဲ့ ဆန္ေခ်ာကို ေစ်းမတက္တက္ေအာင္ ေစ်းကစားေနတဲ့ အေျခအေနကို ေသခ်ာေပါက္ ျမင္ေနရၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဒသအသီးသီးမွဆန္မ်ား အမ်ားဆံုးပို႔ေဆာင္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၀ါးတန္းဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆန္အိတ္မ်ား ထမ္းပိုးေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏုိင္)

ဆန္ေခ်ာေစ်းကို ဘယ္အရာေတြက ပိုမိုျမင့္တက္ေစသလဲ

ဒီလို ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္းေတြ စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ခဲ့ရတဲ့ အေၾကာင္းရင္းေတြမွာ ဆန္ေခ်ာေတြ ကုန္စည္ဒိုင္ဆီ ပံုမွန္ဆန္၀င္ေရာက္ျခင္း မရွိေတာ့ဘဲ ဆန္၀င္ေရာက္မႈကို တစ္ရက္သာ ေဆာင္ရြက္ၿပီး က်န္ရက္ေတြမွာ ေစ်းႏႈန္းဆြဲတင္ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ အေျခအေနေတြကို ေတြ႕ေနရပါတယ္။

ျပည္တြင္းစားသံုးတဲ့ ဆန္ေခ်ာကို အဓိက ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ တစ္ပတ္ကို တစ္ရက္ပဲ ဆန္၀င္ေရာက္မႈရွိၿပီး က်န္ရက္ေတြမွာ ဆန္တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၂,၀၀၀ ကေန ၃,၀၀၀ အထိ ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္တင္ ေရာင္းခ်မႈရွိေနပါတယ္။

“တခ်ိဳ႕အခ်ိန္ေတြဆို ဆန္မ၀င္ပါဘူး။ တနလၤာတစ္ရက္ပဲ ဆန္၀င္ၿပီးေတာ့ ဆန္တစ္အိတ္ကို ၂,၀၀၀၊ ၃,၀၀၀ ဆဲြတင္တဲ့ အေလ့အထေတြ ေတြ႕ရပါတယ္။ ဒါေတြကို ျပန္လည္ၿပီးေတာ့ သက္ဆိုင္ရာေဒသ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ေရာ ေပါင္းစပ္ၿပီးေတာ့မွ ပံုမွန္ဆန္၀င္ေရာက္မႈျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေလ့လာသံုးသပ္ ၿပီးေတာ့မွ ေရေၾကာင္းတို႔ ဘာတို႔နဲ႔ ျပန္ညႇိၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ပါမယ္” လို႔ ဦးေအာင္သန္းဦးက ဆိုပါတယ္။

ဒီလို ေစ်းႏႈန္းဆြဲတင္ဖို႔ ဆန္ပံုမွန္ မ၀င္တာက ဘယ္သူေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ေနတာလဲ ဆိုတာကိုပါ အစိုးရအေနနဲ႔ စစ္ေဆးသင့္ပါတယ္။

၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ကို ၾသဂုတ္လဆန္းပိုင္းက တစ္ေန႔ကို ဆန္အိတ္အေရအတြက္ ၈၀၀ ခန္႔အထိ ၀င္ေရာက္ေပမဲ့လည္း သံုးပတ္အၾကာမွာ  ဆန္၀င္ေရာက္မႈက ဆန္အိတ္အေရအတြက္ ၂၀၀ န႔ဲ ၃၀၀ ၾကားပဲ ၀င္ေရာက္ေတာ့တယ္လို႔ ၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ဆန္အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေနတဲ့ အက်ိဳးေဆာင္ တစ္ဦးက ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က ၀ါးတန္း ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ျပဳလုပ္တဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲမွာ တင္ျပခဲ့ပါတယ္။

“ၿပီးခဲ့တဲ့ ၾသဂုတ္လပိုင္းမွာ ေပၚဆန္းက တနလၤာေန႔ တစ္ရက္ထဲကို အိတ္ ၇၀၀၊ ၈၀၀ ေလာက္၀င္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ အျပင္မွာေရာင္း တဲ့ေစ်းက ငါးေသာင္းမျပည့္ေသး ပါဘူး။ ၄၈၅၀၀ ကေန ၄၉၅၀၀ ေလာက္အထိပဲ ေရာင္းရပါတယ္။ ေနာက္တစ္ပတ္ကို ကူးသြားတယ္ ဆန္အိတ္၀င္လာတဲ့ အေရအတြက္ ေလ်ာ့သြားတယ္။ အိတ္ ၅၀၀ ေလာက္ပဲ ပါေတာ့တယ္။ ဒီတစ္ပတ္ ထဲမွာလည္း ဆန္တက္တာ အိတ္ ၂၀၀နဲ႔ ၃၀၀ ေလာက္ပဲ ရွိပါေတာ့ တယ္။ ေအာက္မွာရွိတဲ့ ေက်းရြာက ကုန္သည္ေတြကို ေမးၾကည့္ေတာ့ လယ္ ၁၀ ဧက ၁၂ ဧကေလာက္ လုပ္တဲ့လယ္သမားမွာ လံုး၀စပါး မရွိ ပါဘူး။ လယ္ဧက ငါးဆယ္ တစ္ရာ ၇၀၊ ၈၀ အဲဒီလုိလုပ္တဲ့သူေတြ လက္ထဲမွာ စပါးကို စပါးက်ီထဲမွာ စပါးတစ္ေထာင္၊ ၁၅၀၀ မ်ဳိး အဲဒါမ်ဳိး ေလွာင္ထားတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီလုိလူမ်ဳိးကလည္း ရြာတစ္ရြာ မွာ တစ္ဦးႏွစ္ဦး ေလာက္ပဲရွိပါ တယ္။ အဲလူေတြက ထုတ္ေရာင္းမယ္ ဘယ္ေစ်းရမွ ေရာင္းမယ္” လို႔  ၎က ဆိုပါတယ္။

ျပည္တြင္းမွာ ေရာင္းခ်ေနတဲ့ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ေတြ အေနနဲ႔ကလည္း ၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ေစ်းႏႈန္းအတုိင္းပဲ ၀ယ္ယူကာ ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ေနရတာျဖစ္လို႔ ၀ါးတန္းကုန္စည္ဒိုင္မွာ ဘာေၾကာင့္ဆန္ေခ်ာ ေစ်းဆြဲတင္ ေနတာလဲဆိုတာ အေျဖရွိေနတာကို ေတြ႕ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

“လက္လီဆိုင္ေတြရဲ႕ အေနအထားမွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ေစ်းကြက္ အေပၚမွာ ၀ယ္ရတာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္းေတြက အက်ိဳးေဆာင္ေတြပါ။ သူတို႔ေတြအေနနဲ႔ ဒီေန႔ ဒီေပါက္ေစ်း ရွိတယ္ဆိုရင္ ေပါက္ေစ်း အတိုင္းပဲ ေရာင္းရပါတယ္” လို႔ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနေသာ ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္းမ်ားအေပၚ ဆန္ကုန္သည္မ်ား၊ ဆန္အက်ဳိးေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဆန္လက္လီဆိုင္ ပိုင္ရွင္မ်ား ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲ” ကို တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးတဲ့ လက္လီအေရာင္းဆိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာပါတယ္။

ကုန္စည္ဒိုင္ဆီ ဆန္အ၀င္ အထြက္ကို စိတ္တိုင္းက်လုပ္ကိုင္ ေနတဲ့သူေတြရွိေနၿပီး လိုသလို ေစ်းႏႈန္းျမႇင့္ ေရာင္းခ်ေနသူေတြေၾကာင့္ ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ေန ရတာျဖစ္ၿပီး ဘယ္သူတာ၀န္ယူ ေျဖရွင္းမလဲဆိုတာ ျပည္သူသိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ေစ်းကြက္စီး ပြားေရးကို အစိုးရက ၀င္စြက္ဖက္တာ မဟုတ္ဘဲ မသမာတဲ့ အၾကံအစည္နဲ႔ ဆန္ေစ်းဆြဲတင္ေနတာ၊ ေစ်းကြက္လက္၀ါးႀကီး အုပ္ၿပီး က်ပ္တည္းေနတဲ့ ျပည္သူကို စား၀တ္ေန ေရးအခက္ၾကံဳေအာင္ လုပ္တာျဖစ္လို႔ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒအရ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ အေရးယူသင့္သလို စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒ အပါအ၀င္ Related Law ေတြနဲ႔ ေစ်းကြက္ကို ထိန္းညိႇေရး စီးပြား/ကူးသန္းက အဓိက လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ အေျခအေနပါ။

ဒါေၾကာင့္လည္း ဆန္ေစ်း ဆြဲတင္မႈေတြကို ေဆာင္ရြက္ေနသူေတြ ရွိေနမယ္ဆို ဆက္လက္မလုပ္ေဆာင္ဖို႔နဲ႔ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်း အခုထက္ ဆိုးဆိုး၀ါး၀ါး ျမင့္တက္လာမယ္ဆိုရင္ စားသံုးသူ အကာအကြယ္ေပးေရး ဥပေဒနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လို႔ ဆန္စပါး ကုန္သည္အသင္း ဥကၠ႒ ဦးေအာင္သန္းဦးက သတိေပး ေျပာၾကားရတဲ့အထိ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ ပုဂၢလိက က႑ကေတာင္ အေရးတယူ ဆန္ေစ်းဆြဲတင္ေနသူေတြကို ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူဖို႔ တုိင္ၾကားသြားမယ္လို႔ ေျပာေနခ်ိန္မွာ တာ၀န္ရွိသူေတြက မလႈပ္ရွားတာ အ့ံၾသစရာပါ။ ဘယ္အရာေတြက အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူေတြကို ႏႈတ္ဆိတ္ေစသလဲ ဆိုတာနဲ႔ ျပည္သူေတြ ဒုကၡေရာက္လာေအာင္ ေစ်းကြက္ကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္ ထိန္းခ်ဳပ္လာတဲ့ ျဖစ္စဥ္တုိင္းမွာ ငါတို႔ပါ၀င္ ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ လိုအပ္တယ္ဆိုတဲ့ အသိရွိဖို႔ လိုအပ္ၿပီး “ဒါက ေစ်းကြက္ စီးပြားေရး၊ ငါတို႔နဲ႔ မဆုိင္ဘူး” ဆိုတဲ့ Mindset ေတြ ျပင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။

ထုတ္လုပ္မႈလည္းမေလ်ာ့ ျပည္ပလည္း တင္ပို႔မႈမရွိတဲ့ဆန္ေတြ ဘယ္ေရာက္သြားလဲ

ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ပဲြ႐ုံတစ္ခုကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု – ၾကည္ႏုိင္)

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အျခားစီးပြားေရး က႑ေတြမွာလည္း လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင္မေျပမႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒီလိုအခ်ိန္ကာလမွာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ေတြနဲ႔ အျခားဆန္စက္ ကုမၸဏီေတြက ျပည္တြင္းစားသံုးတဲ့ ဆန္ေတြကို ေလွာင္ၿပီး ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္ခ်ိန္ကို ေစာင့္ၿပီး ေရာင္းခ်ေနျခင္းေတြလည္း ရွိေနတယ္လို႔ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးက ဆန္ကုန္သည္တစ္ဦးက သံုးသပ္ပါတယ္။

လက္လီေရာင္းခ်သူေတြက ကုန္စည္ဒိုင္မွာ ျဖစ္ေပၚတဲ့ ေစ်းႏႈန္းကိုပဲ ၀ယ္ယူေရာင္းခ်ေနႏိုင္သူေတြပါ။ လက္ရွိ ဆန္ေစ်းႀကီးျမင့္မႈက လက္ႀကီးသမားေတြနဲ႔ အက်ဳိး အျမတ္အတြက္ ဆန္ကိုေလွာင္ၿပီး ေစ်းျမင့္တက္ခ်ိန္ကို အခ်ိန္ကိုက္ ထုတ္ေရာင္းေနၾကတဲ့ ၀ိသမသမားေတြေၾကာင့္ပါ။

အျခားေသာ တစ္ဖက္မွာ လည္း ျမန္မာ -တ႐ုတ္နယ္စပ္က ကုန္သည္အခ်ိဳ႕က ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီး အထိဆင္းၿပီး ထြက္ရွိတဲ့ ဆန္မ်ားကို ေပါက္ေစ်းထက္ပိုတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ႀကိဳတင္ေငြေပးေခ်ၿပီး ၀ယ္ယူမႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ဘုရင့္ေနာင္ ဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ အတြင္းေရး မွဴး ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားထားပါတယ္။

“အခုဧရာ၀တီတိုင္းက ထြက္မယ့္ဆန္ကို သူတို႔က ထပ္၀ယ္ဖို႔ရွိတယ္။ ထပ္၀ယ္ဖို႔ရွိတဲ့ဟာက ရွမ္းမေတြက တိုက္႐ိုက္ဆင္း၀ယ္လာတယ္။ သူတို႔ကလည္း သၾကားေတြ ေရာင္းထားေတာ့ ေငြေတြပိုေနတယ္။ လာ၀ယ္ေတာ့ ဘုရင့္ေနာင္ ေပါက္ေစ်းထက္ ပို၀ယ္တယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ ဆန္ကိုေငြႀကိဳ ေပးၿပီးေတာ့ ၀ယ္တယ္။ ဘုရင့္ ေနာင္ကေန အၿမဲတမ္းနယ္စပ္ကို တင္ပို႔ေနတဲ့လူေတြလည္း မလုပ္ ႏိုင္တဲ့ေစ်းနဲ႔ သူတို႔က၀ယ္တယ္။ သူတို႔မွာ အားသာခ်က္ရွိတာက သူတို႔ဘုရင့္ေနာင္ကလူေတြ ဟိုမွာေရာင္းရင္ တစ္အိတ္ကို ၇၀၀ ေလာက္ ၈၀၀ ေလာက္ ပြဲခရတယ္။ အဲဒီပြဲခကို ဒီကနယ္စက္ပိုင္ေတြဆီမွာ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ၀ယ္လုိက္တဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘုရင့္ေနာင္မွာ အျမဲတမ္း ၀ယ္တဲ့သူက မ၀ယ္ႏိုင္ေတာ့ဘူးေလ” လို႔ ဦးသန္းဦးက ေျပာၾကားပါတယ္။

ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားကေတာ့ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္း ေဖေဖာ္၀ါရီလက ျဖစ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ဘက္မွ ဆင္း၀ယ္ယူခဲ့တဲ့ ဆန္မ်ားကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ အဓိကစားသံုးတဲ့ ဆန္အမ်ဳိးအစားေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလို ျဖစ္စဥ္ေတြကို ထိန္းေက်ာင္းေပးဖို႔ ဆန္လုပ္ငန္းရွင္ေတြက တင္ျပထားပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ေစ်းႏွိမ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္က ဆင္း၀ယ္ယူသူေတြက ေစ်းပိုေပး တုိက္႐ိုက္၀ယ္လို႔ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အက်ဳိးပိုရွိမယ္ ဆိုရင္ေတာင္ ျပည္တြင္းဆန္ေစ်း ျမင့္တက္ေအာင္ ေစ်းကစားေနမႈမွာ တ႐ုတ္၀ယ္လက္ေတြ ေၾကာင့္သာ ျဖစ္ေနရင္ေတာ့ အစိုးရက တားဆီးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလိုမ်ဳိး တားဆီးဖို႔ တင္ျပထားၾကေပမဲ့လည္း အစိုးရကိုယ္တိုင္က မလႈပ္ရွားတာ ဘာေၾကာင့္လဲ ဆိုတာကိုလည္း ေျဖဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။

ဆန္ေစ်းႏႈန္း မတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္စဥ္တိုင္းမွာ အစိုးရအဆက္ဆက္ ေျဖရွင္းခဲ့ပံုနဲ႔ အရန္ဆန္က႑

ဒီလိုမ်ဳိး ျပည္တြင္းဆန္ေစ်းႏႈန္းေတြ ႀကီးျမင့္ခ်ိန္မွာ အရင္အစိုးရ အဆက္ဆက္က အလွ်င္အျမန္ ေျဖရွင္းေပးျခင္းနဲ႔ အရန္ဆန္ ဒါမွမဟုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ပိုင္ဆန္ေတြကို ေစ်းကြက္အတြင္း ျဖစ္ေပၚတဲ့ ေစ်းႏႈန္းထက္ေလွ်ာ့ၿပီး ေစ်းႏႈန္း ျပန္လည္ၿငိမ္သက္တဲ့အထိ ေရာင္းခ်ေပးခဲ့မႈေတြ ရွိခဲ့ပါတယ္။ လက္ရွိ NLD အစိုးရ လက္ထက္မွာေတာ့ ဒီလိုေျဖရွင္းေပးႏုိင္စြမ္း နတၳိပါ။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ နအဖေခတ္ကိုလည္း မီခဲ့ပါတယ္။ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရေခတ္ကိုလည္း မီခဲ့ပါတယ္။ ဒီကုန္စည္ဒိုင္မွာ ဆန္ေစ်းႏႈန္းေတြ တက္လာၿပီဆိုရင္ တာ၀န္ရွိသူေတြက အလ်င္အျမန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ၿပီးေတာ့ ေစ်းကြက္မွာ လိုအပ္ခ်က္ရွိေနတဲ့ ဆန္ေတြရွိရင္ ဒီမွာလာၿပီး ေရာင္းခ်ေပးတဲ့ အစဥ္အလာေတြ ရွိခဲ့ဖူးပါတယ္။ ေပၚကြၽဲတစ္အိတ္ကို ႏွစ္ေသာင္းခြဲျဖစ္ေနရင္ အဲဒီအရန္ ဆန္လား ဘယ္ကဆန္လဲမသိတဲ့ ဆန္ေတြက ဒီမွာ  ႏွစ္ေသာင္းႏွစ္ ေထာင္ေလာက္နဲ႔ ၀င္ၿပီးေရာင္းေပး တာေတြရွိပါတယ္။ ဆန္ေစ်းႏႈန္း အထိုက္အေလ်ာက္က်ၿပီး ေအာက္ကပို႔တဲ့ ဆန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ ကုန္စည္ ဒိုင္မွာရွိတဲ့ ဆန္ေစ်းႏႈန္း ညီသြားၿပီ ဆိုရင္ ေရာင္းေနတဲ့ဆန္ကို ရပ္ ဆိုင္းၿပီးေတာ့ ပံုမွန္လည္ပတ္ေစ တယ္။ ဒီေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္မွာ အရန္ဆန္ေတြ မရွိေတာ့ဘူးလားဆိုတာ ေတြးစရာ ျဖစ္ေနပါတယ္” လို႔ ၾသဂုတ္ ၂၃ ရက္က ၀ါးတန္းဆန္ကုန္စည္ဒိုင္ အစည္းအေ၀းသို႔ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့တဲ့ လက္လီ အေရာင္းဆိုင္ရွင္ တစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားပါတယ္။

အရင္အစိုးရ လက္ထက္က ျပည္တြင္း အရန္ဆန္ထားရွိမႈ ဘယ္ေလာက္က်န္ရွိေနတယ္ဆိုတာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုမႈေတြ ရွိခဲ့ေပမဲ့လည္း လက္ရွိအစိုးရ လက္ထက္မွာေတာ့ အရန္ဆန္ထားရွိမႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းထုတ္ျပန္ထားမႈ မရွိသလို ျပည္တြင္းဆန္ေခ်ာေစ်း စံခ်ိန္တင္ျမင့္တက္မႈနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ သြားမယ္ဆိုတာ ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုထားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ ဒီလို ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုမႈ မရွိတဲ့အျပင္ ေစ်းကြက္၀ယ္လိုအား၊ ေရာင္းလိုအားအရ ဆိုတာမ်ဳိးနဲ႔ ေပယ်ာလကန္ျပဳထားတာကို ျမင္ေနရတာက ပိုဆိုးပါတယ္။

ဆန္ေခ်ာေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈက ေအာက္ေျခ ေတာင္သူေတြအတြက္ အက်ိဳးရွိသလား      

ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အေနနဲ႔ စပါးတင္းတစ္ရာ ႀကိတ္ခြဲမယ္ဆို ဆန္အိတ္ ၂၅ အိတ္နဲ႔ ဆန္ကြဲႀကီး ငါးအိတ္ ထြက္ပါတယ္။ လယ္တစ္ဧကကို ပွ်မ္းမွ်အနည္းဆံုး စပါးတင္းေလးဆယ္ႏႈန္းနဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္ လယ္ ၁၀ ဧက ပိုင္တဲ့ ေတာင္သူတစ္ေယာက္က စပါးတင္း ၄၀၀ ပိုင္ဆိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ဆန္ေခ်ာေစ်း ၅၂,၀၀၀ က်ပ္က ၆၅,၀၀၀ က်ပ္အထိ ျဖစ္ေနပါတယ္။ အခုျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ဆိုရင္ ဆန္ကြဲထြက္ရွိမႈကို ခ်န္လွပ္ထားၿပီး ဆန္အိတ္ ၂၅ အိတ္ကိုပဲ လက္ရွိျဖစ္ေပၚေနတဲ့ ဆန္ေစ်းႏႈန္းနဲ႔ တြက္မယ္ဆိုရင္ စပါးတင္း ၁၀၀ ေစ်းကို က်ပ္ ၁၃ သိန္းကေန ၁၆ သိန္းေက်ာ္အထိ ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ေအာက္ေျခ ေတာင္သူေတြအေနနဲ႔ ဒီလိုျဖစ္ေပၚတဲ့ စပါးေစ်းႏႈန္းအတိုင္း အမွန္တကယ္ ရရွိလား ဆိုတာကလည္း ေမးခြန္းထုတ္စရာ ရွိပါတယ္။

“နတၱလင္း၊ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕မွာေတာ့ ဆန္ေခ်ာအေကာင္းစားေပါ့။ ဒါဆိုၿပီးခဲ့တဲ့ ႏွစ္ကေတာ့ စပါးေစ်းက ခုနစ္သိန္းခြဲ ေလာက္ပဲရတယ္။ ဒီႏွစ္ေတာ့ ေစာင့္ေရာင္းႏိုင္တဲ့ အေနအထားရွိေတာ့ ေစာင့္ေရာင္းတာ ၿပီးခဲ့တဲ့ တစ္လခြဲေက်ာ္က ေရာင္းလိုက္တာ ၁,၀၅၀,၀၀၀ ေလာက္ရတယ္” လုိ႔ ေပါင္းတည္ၿမိဳ႕မွာ လယ္ ၁၂ ဧကေက်ာ္ရွိတဲ့ ေဒၚေသာင္းၾကည္က ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ လယ္သမား အမ်ားစုက ေစ်းႏႈန္းတက္ခ်ိန္ကိုေစာင့္ၿပီး မေရာင္းခ်ႏိုင္ပါဘူး။ စပါးေပၚခ်ိန္မွာ ျမန္ျမန္ေရာင္းခ်တာ မ်ားပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ့ စိုက္ဘဏ္ေခ်းေငြ၊ စပါးမေပၚမီ စိုက္ပ်ဳိးဖို႔ယူထားရတဲ့ ေခ်းေငြေတြကို လရွည္အတိုးေပးရမွာ စိုးရိမ္တာေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္ ေရာင္းခ်သူက မ်ားပါတယ္။

ေစ်းတက္ခ်ိန္ကိုေစာင့္ၿပီး မေရာင္းႏိုင္တဲ့ ေတာင္သူလယ္သမားေတြ အဖို႔က နစ္နာျမဲနစ္နာ ေနပါတယ္။ ေငြပိုေငြလွ်ံရွိလို႔ အခ်ိန္ကိုေစာင့္ၿပီး ေရာင္းႏိုင္တဲ့သူေတြ အတြက္ေတာင္ အခ်ိန္တစ္လခြဲေလာက္ အတြင္းမွာကို စပါးတင္းတစ္ရာမွာ က်ပ္ႏွစ္သိန္းေလာက္ နစ္နာတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

“ခုဆုိရင္ ေပါင္းတည္ဘက္မွာ စပါးေစ်းက ၁၂ သိန္းေက်ာ္သြားၿပီ။ အရင္တစ္လခြဲေလာက္က ေရာင္းလိုက္တဲ့ ေစ်းနဲ႔ဆို ႏွစ္သိန္းေလာက္ ကြာသြားတယ္” လို႔ ေဒၚေသာင္းၾကည္က ဆက္ေျပာပါတယ္။

ဆန္ေစ်းအတက္အက်ကို မခန္႔မွန္းႏိုင္၊ သတင္းအခ်က္အလက္ကို ႀကိဳတင္မသိရတဲ့ ေအာက္ေျခ ေတာင္သူလယ္သမား ေတြကေတာ့ အခုလို ဆန္ေစ်း၊ စပါးေစ်း စံခ်ိန္တင္ ျမင့္တက္ေနခ်ိန္မွာေတာင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းငယ္သာ ရွိပါတယ္။

ဒီလိုဆို ဘယ္သူေတြက ဒီစံခ်ိန္တင္ေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲကာလမွာ ဘယ္သူေတြက အျမတ္အစြန္းမ်ားမ်ား ရရွိေနလဲ ဆိုတာကို ေမးခြန္းထုတ္စရာ ျဖစ္ေနပါတယ္။

တစ္ဖက္မွာလည္း ဆန္ေခ်ာေစ်းတက္လို႔ ဆန္ၾကမ္းပဲ စားၾကပါ ဆိုတာက အေျဖမွန္ မဟုတ္ပါဘူး။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ပ်မ္းမွ် ဆန္စားသံုးမႈဟာ ၁၅၅ ဒသမ ၁၄ ကီလိုဂရမ္ရွိၿပီး ျပည္တြင္းဆန္ စားသံုးမႈဟာ တန္ခ်ိန္ ရွစ္သန္းခန္႔ရွိပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ျပယုဂ္အျဖစ္ မိသားစု၀င္ေငြရဲ႕ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို အစားအစာအတြက္ အသံုးျပဳေနရတယ္လို႔ ေရဆင္းစိုက္ပ်ဳိးေရး တကၠသိုလ္၊ စိုက္ပ်ဳိးစီးပြား ပညာဌာနက တြဲဖက္ပါေမာကၡ ေဒါက္တာသိဂႌျမင့္တို႔ ျပဳစုတဲ့ လူတစ္ဦးခ်င္း ဆန္စားသံုးမႈ စစ္တမ္းအရ သိရပါတယ္။

ဆန္စားသံုးမႈကို ေလ့လာမႈအရ တစ္ႏိုင္ငံလံုး တစ္ဦးခ်င္း တစ္ႏွစ္ကို ပ်မ္းမွ်ဆန္စားသံုးမႈ ၁၅၅ ဒသမ ၁၄ ကီလိုဂရမ္ရွိၿပီး လူတစ္ဦးခ်င္း အနည္းဆံုး ဆန္စားသံုးမႈက ၄၃ ဒသမ ၁၀ ကီလိုဂရမ္နဲ႔ အမ်ားဆံုးစားသံုးမႈက ၃၂၆ ဒသမ ၁၁ ကီလိုဂရမ္အထိ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆန္ကို အဓိကစားသံုးတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အရင္က အစားအစာအတြက္ ၀င္ေငြအသံုးျပဳရမႈေတြကို တြက္ခ်က္ထုတ္ျပန္ရာမွာ CSO ရဲ႕ တြက္ခ်က္မႈေတြအရ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွာ ၀င္ေငြရဲ႕ ၇၃ ဒသမ ၀၄ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္မွာ ၇၀ ဒသမ ၉၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ ၇၁ ဒသမ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္မွာ ၆၄ ဒသမ ၀၆ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္မွာ ၇၀ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွာ ၆၃ ဒသမ ၅၁ ရာ ခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မွာေတာ့ ၅၁ ဒသမ ၃၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ။ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ျပည္သူေတြက ၀င္ေငြျမင့္တက္လာရင္ စားခ်င္တဲ့ ဆန္က ေပၚဆန္းေမႊးပါ။

ဒီလို ျပည္သူေတြစားခ်င္တဲ့ ေပၚဆန္းေမႊးဟာ NLD အစိုးရ လက္ထက္မွာ ဆန္ေစ်းဆြဲတင္မႈေတြေၾကာင့္ အစိုးရက၀င္ၿပီး ျပည္သူေတြ မနစ္နာရေအာင္ ေဆာင္ရြက္မေပးလို႔ ျပည္သူေတြက ဆန္ၾကမ္း ေျပာင္းလဲစားသံုးရမယ္ ဆိုတာက အဓိပၸာယ္ မရွိသလို အစိုးရတစ္ရပ္ရဲ႕ အရည္အခ်င္း နည္းပါးမႈကိုလည္း ထင္ဟပ္ေစသလို ျဖစ္ေစမွာပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ အစိုးရအေနနဲ႔ ျပည္တြင္းဆန္စားသံုးမႈ၊ အရန္ဆန္မူ၀ါဒ၊ ေရႀကီးနစ္ျမဳပ္ပ်က္စီးမႈ၊ ျပည္ပတင္ပို႔မႈ အေျခအေနေတြ အားလံုးကို ခ်ိန္ဆၿပီး ဘယ္သူေတြက ဆန္ေခ်ာေစ်း ဆြဲတင္ၿပီး ေစ်းကြက္ကို ခ်ယ္လွယ္ေနသလဲ ဆိုတာကို စစ္ေဆးေဖာ္ထုတ္ အေရးယူၿပီး ျပည္သူ႔မ်က္ႏွာၾကည့္တဲ့ အစိုးရအျဖစ္ ရပ္တည္စြမ္းေဆာင္ျပဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 

August 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.