<

ဘဂၤါလီေတြ ျပန္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အဆင္ေျပႏုိင္ပါ့မလား

ေတာင္ၿပိဳနယ္စပ္ျခံစည္းရိုး အျပင္ဘက္တြင္ တရားမ၀င္ေနထိုင္သူမ်ားအား တ႐ုတ္အပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာသံတမန္မ်ား သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုစဥ္

ရခုိင္ျပည္နယ္အတြင္းမွာ လာေရာက္ေနထုိင္ခဲ့ၾကသည့္ ဘဂၤါလီမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံသုိ႔ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ ကင္းစခန္း ၃၀ ကုိ တုိက္ခုိက္ခဲ့ၿပီးသည့္ေနာက္ပိုင္း ေန႔စဥ္သဖြယ္ ထြက္ေျပးေနၾကသည္။ ယင္းသုိ႔ထြက္ေျပးၾကရာတြင္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အဓိကပါ၀င္ခဲ့သည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မကုန္ခင္ ကတည္းက ထုိဘဂၤါလီမ်ားကုိ ျပန္လည္လက္ခံရန္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည့္တုိင္ ဘဂၤါလီမ်ား ဆက္လက္ထြက္ခြာေနမႈမ်ား ရွိေနခဲ့သည္မွာ စိတ္၀င္စားစရာ ကိစၥတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားကလည္း ျပန္လည္လက္ခံေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေ၀ဖန္မႈမ်ားရွိလာခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္ ျပန္လည္လက္ခံသည့္အခ်ိန္တြင္ မည္သည့္အတုိင္းအတာအထိ အခက္အခဲျဖစ္လာမည္နည္း၊ တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ လက္ခံႏုိင္ေျခ ဘယ္ေလာက္အတုိင္းအတာရွိေနၿပီး လက္ခံေရးနဲ႔ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥရပ္ေတြ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕မလားဆုိသည္မွာ စိတ္၀င္စားစရာ ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ယင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက “အခုလုိမ်ဳိး ထြက္ေျပးတာဟာ ထြက္ေျပးဖို႔ခုိင္းတဲ့ လူရွိတဲ့အတြက္ ထြက္ေျပးၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ကြယ္က  ႀကိဳးကုိင္လႈပ္ရွားေနသူေတြ ရွိတယ္ဆုိတာ အထင္းသားေပၚလြင္ေနတယ္။ ဒီလုိႀကိဳးကုိင္တဲ့ သူေတြဟာလည္း တစ္ဖက္ႏုိင္ငံထဲကေန လႈပ္ရွားေနတာလည္းရွိမယ္၊ ျပည္တြင္းက လႈပ္ရွားေနသူလည္းရွိမယ္။ ဒါဟာသူတုိ႔ရဲ႕ လွည့္ကြက္တစ္ခု၊ ကစားကြက္တစ္ခုလည္း ျဖစ္တယ္။ ဘဂၤါလီေတြဟာ သီးျခားနယ္ေျမတစ္ခုပုိင္ဆုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားေနခ်ိန္မွာ သုံးေလ့ရွိတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒီ လုိထြက္ေျပးတဲ့လုပ္ရပ္ေတြကုိ သူတုိ႔အျမဲလုပ္ေနက်သာ ျဖစ္တယ္။ ဒါေပမဲ့ အစုိးရဘက္က လက္ခံေရးေတြ လုပ္ေနတာဟာလည္း ျပည္ပတြန္းအားကုိ မလြန္ဆန္ႏုိင္တဲ့အတြက္လုိ႔ ျမင္တယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

အလားတူစြာပင္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မွာလည္း စိစစ္ဖို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့စဥ္က ထြက္ေျပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၁၉၇၈ ခုႏွစ္ တြင္လည္း ႏုိင္ငံသားစိစစ္ဖုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္တုိင္ စိစစ္ျခင္းကုိလက္မခံဘဲ ထြက္ေျပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ေနာက္တစ္ခါ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္လည္း ထပ္မံထြက္ေျပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခ့ဲေၾကာင္း၊ ယခုတစ္ခါတြင္လည္း ထပ္မံထြက္ေျပးျခင္းသည္ လူ႔အခြင့္အေရးကုိ အေၾကာင္းျပရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္ကာ ျပန္လည္၀င္ေရာက္လာသည့္အခါတြင္လည္း တုိင္းရင္းသားမ်ားအား ဆက္လက္တုိက္ခုိက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈသည္ ကန္းစခန္းမ်ားကုိသာ အဓိကတုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္းမွာ လုံျခဳံေရးတာ၀န္ယူထားသူမ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္တုိက္ခုိက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ နယ္ေျမသိမ္းပုိက္လုိေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိသည္မွာ အထင္းသားေပၚလြင္ခဲ့သည္။ ယင္းအတြက္လည္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားမွာ ေက်းရြာမ်ားကုိ စြန္႔ခြာၿပီး ေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ထြက္ေျပး ခဲ့ရသည္။

ယင္းသုိ႔ ထြက္ေျပးၾကသည့္အခ်ိန္တြင္ ဘဂၤါလီမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းတုိ႔၏ မူလေနရာျဖစ္သည့္ ဘဂၤါလားေဒ့ရွ္သုိ႔ အုပ္စုလုိက္ထြက္ ေျပးေနၾကသည္မွာ ယေန႔တုိင္ေအာင္ဆက္လက္ ထြက္ေျပးေနၾကဆဲ ျဖစ္သည္ကုိေတြ႕ရွိရသည္။ ထုိသို႔ထြက္ေျပးျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ခံရႏုိင္ၿပီး ဘဂၤါလီမ်ားဘက္မွ လုံျခံဳေရးမရွိေၾကာင္းကုိ  ႏုိင္ငံတကာသုိ႔ ခ်ျပျခင္းရည္ရြယ္ခ်က္လည္း ျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္မႈကုိ လုိလားၾကသည္။ နယ္စပ္ျခံစည္း႐ုိးအနီးသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသူမ်ားသည္ ေဒသဆုိင္ရာ အာဏာပုိင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္တြင္ ယင္းတုိ႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနလုိသူျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ ရလုိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းကုိလည္း ေျပာဆုိၾကသည္။ ထုိေျပာဆုိခ်က္မ်ားသည္ ႏုိင္ငံသားမေပးလွ်င္ ထြက္သြားမည္ဆုိသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေပၚ ဖိအားေပးျခင္း တစ္မ်ဳိးျဖစ္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ၿခိမ္းေျခာက္မႈမရွိဘဲ၊ အႏုိင္က်င့္ေစာ္ကားျခင္းမရွိဘဲ ဇန္န၀ါရီလကုန္အထိ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ဘဂၤါလီမ်ား ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ႔ ထြက္ေျပးေနျခင္းကုိ ေထာက္႐ႈျခင္းအားျဖင့္ အုပ္စုတစ္ခုမွ တြန္းအားေပးေနျခင္းျဖစ္ကာ မီဒီယာမ်ားသုိ႔ အျဖစ္မွန္မ်ားကုိ ေျဖၾကားခဲ့သူတုိ႔အား ႏုတ္ပိတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားသည္  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကုိ လုိလားသူမ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းျဖစ္သည္မွာလည္း ထင္ရွားေနေပသည္။ ယင္းသုိ႔ဌာနဆုိင္ရာမ်ားႏွင့္ နီးစပ္သူ၊ မီဒီယာမ်ားသုိ႔ ေျဖၾကားခဲ့သူ သံုးဦးထက္မနည္း အသတ္ခံခဲ့ရသည္မွာလည္း အၾကမ္းဖက္မႈလုပ္ရပ္မ်ားကုိ မည္သူတုိ႔က လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဆုိသည္မွာ ထင္ရွားေပၚလြင္ေနေပသည္။

ယင္းအတြက္ ျပန္လည္လက္ခံေရး ကိစၥရပ္မ်ားကုိ အခ်ိန္ဆြဲစဥ္းစားရန္ လုိအပ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒနည္းဥပေဒမ်ား ေရးဆြဲကာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး မေပ်ာက္ကြယ္ေစေရးအတြက္ ကန္႔ကြက္ေျပာဆုိမႈမ်ားကုိလည္း ေတြ႕လာရသည္။

“အခု ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ေနတာဟာလည္း အလြန္တစ္ရာမွ ဂုဏ္သိကၡာမဲ့စြာနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျမင္တယ္။ အစုိးရရဲ႕ ဂုဏ္သိကၡာကုိ မေထာက္ဘဲနဲ႔ ႏုိင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားကုိလည္း မလြန္ဆန္ႏုိင္လုိ႔ လုပ္ေနတာလုိ႔ ျမင္တယ္။ ေနာက္ၿပီး ျပန္လည္လက္ခံတဲ့ေနရာမွာ ၾသဂုတ္လအတြင္းက အၾကမ္းဖက္မႈမွာ ပါ၀င္ခဲ့သူေတြကုိ စိစစ္ၿပီးအေရးယူမႈေတြ လုပ္ရမယ္။ ျပန္ပါ၀င္မလာဖုိ႔ စစ္ေဆးရမယ္။ ဒီအတုိင္းသာ လက္ခံလုိက္မယ္ဆုိရင္ ျပန္ၿပီးအၾကမ္းဖက္လာမွာ ျဖစ္တယ္။ သူတုိ႔လုပ္တဲ့ လုပ္ရပ္ေတြဟာ အလယ္သံေက်ာ္ညီလာခံ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ အေကာင္အထည္ေဖာ္တာလည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္ဟာလည္း ေမယုခ႐ုိင္တစ္ခုလုံးကုိ ဘဂၤါလီနယ္ေျမ သတ္မွတ္ဖုိ႔သာျဖစ္တယ္။ ဆုိေတာ့ ျပန္လည္လက္ခံတဲ့ကိစၥရပ္ဟာ စိန္ေခၚမႈေတြရွိတယ္ လုိ႔ျမင္တယ္။ တကယ္လုိ႔သာ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သေဘာထားကုိ လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့မယ္ဆုိရင္ ထိပ္တုိက္ရင္ဆုိင္မႈေတြျဖစ္လာမွာ ေသခ်ာပါတယ္” ဟုလည္း ဦးထြန္းေအာင္သိန္းက ဆုိသည္။

ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက “ဘဂၤါလီေတြက စနစ္တက် လုပ္ထားၿပီးမွ ထြက္ေျပးတာျဖစ္တယ္။ ထြက္ေျပးဖုိ႔ အတြက္အခ်ိန္ယူၿပီး ပစၥည္းေတြအားလုံးကုိ  ထုခြဲေရာင္းခ်ၿပီးမွ ထြက္ေျပးၾကတာကုိလည္း ေတြ႕ရတယ္။ အဲဒါကုိ အစုိးရက ႏုိင္ငံတကာ အျမင္ေကာင္းေအာင္ လက္ခံပါမယ္ေျပာေနေပမယ့္ သူတုိ႔က စနစ္တက် ျပင္ဆင္ထားတဲ့ အခြင့္အေရးကုိရမွ သူတုိ႔လာမွာပါ။ အခုလည္း အခ်က္ ၂၁ ခ်က္ကုိ ေတာင္းဆုိလာၾကတာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ARSA အဖြဲ႕လည္း အစုိးရကုိတုိက္ခုိက္ဖုိ႔အတြက္ တရား၀င္ေၾက ညာခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္တယ္။ ဆုိေတာ့ အခြင့္အေရးေတြမေပးရင္ တုိက္ခုိက္မႈေတြ လုပ္လာလိမ့္မယ္။ ဒီေတာ့ အခုထြက္ေျပးတဲ့ ပုံစံမ်ိဳးေနာက္လည္း ေပၚလာႏုိင္ေျခရွိတယ္။ ဒါကုိ ျမန္မာအစုိးရဘက္က ႏုိင္ငံတကာဖိအားကုိစုိးရိမ္လုိ႔ လုပ္ေနမယ္ဆုိရင္ မၾကာခင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕နယ္ေျမ ဆုံး႐ႈံးမႈေတြ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးလာႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကုိ ေလ့လာသုံးသပ္ၿပီးမွ ဥပေဒကုိ ခ်ဳိးေဖာက္တဲ့လူေတြကုိ ဥပေဒအရ  အေရးယူဖုိ႔လုိတယ္။ အခုထြက္ေျပးတဲ့လူ ေတြအားလုံးဟာ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕၀င္ေတြ ျဖစ္တယ္။ ဒါေတြကုိ မၾကည့္ဘဲ လက္ခံပါမယ္လုိ႔ လုပ္ေနတာဟာ ႏုိင္ငံေတာ္ရဲ႕ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကုိ ထိပါးၿပီး ဥပေဒကုိခ်ဳိးေဖာက္သူေတြကုိ အားေပးေနသလုိျဖစ္ေနတယ္လုိ႔ ျမင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားေပးလာမည့္ အေျခအေနတစ္ခုတည္းကုိသာ ၾကည့္ေနမည္ဆုိပါက ေဒသခံမ်ား လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံတကာတြင္လည္း အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း ဘဂၤါလီမ်ားအၾကမ္း ဖက္မႈကုိ ေဖ်ာက္ဖ်က္ၿပီး ျမန္မာဘက္မွ အၾကမ္းဖက္သည့္အလား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမ်ဳိးကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊ ဘဂၤါလီမ်ား အၾကမ္းဖက္သည္ကုိ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာဆုိရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ မီဒီယာဘက္မွ လည္းအားနည္းေၾကာင္း၊ လုံျခံဳေရးစခန္းမ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္ခံရၿပီး ကုိယ္တုိင္က တရားခံသဖြယ္ ပုံေဖာ္ခံေနရျခင္းကုိ ျပတ္သားစြာေျပာဆုိရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးသည္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ကာ တုိင္းရင္းသားမ်ားပုိင္ဆုိင္သည့္ နယ္ေျမမ်ား ျပန္လည္ဆုံး႐ႈံးမည့္အေရးသည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္လည္း ခက္ခဲေသာ ကိစၥတစ္ရပ္ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ားက ေျပာဆုိမႈျမင့္တက္လာခဲ့ေၾကာင္းလည္း ေတြ႕ရသည္။

ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊအေနျဖင့္လည္း ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းေဒသမွာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာႏွင့္ နယ္ေျမတည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး၊ ေဒသခံဌာေနတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အသက္အုိးအိမ္ ၊ ထာ၀ရလုံျခံဳမႈရွိေသာ လူမႈဘ၀မ်ားကုိ ထူေထာင္ႏုိင္ေရးအပါအ၀င္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားမ်ား၏ လုိအပ္ခ်က္မ်ားကုိ ေရတုိေရရွည္စီမံကိန္းမ်ားျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ခ်မွတ္ၿပီး ထိေရာက္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရး ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရအား တုိက္တြန္းေၾကာင္းအဆုိအား တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထုိ႔ေနာက္ ခုိင္မာေသာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အစုိးရႏွင့္ျပည္သူအၾကား ကြဲျပားေသာအျမင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ဖိအားအက်ပ္အတည္းကုိ ရင္ဆုိင္လာရႏုိင္ဖြယ္ရွိသည့္ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း ရဲရင့္ျပတ္သားသင့္ေသာ အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သုံးသပ္မႈမ်ားရွိသည္။

ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥအေပၚတြင္ အျမင္အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိၾကေသာ္လည္း အေနာက္ဘက္နယ္စပ္ေဒသ ရခုိင္အမ်ဳိးသားနယ္ေျမ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက “အစုိးရအေနနဲ႔ အခုလုိ အေဆာတလ်င္ ေနရာခ်ထားေရး လုပ္ေဆာင္တာကုိ ဘာမွမေျပာလုိဘူး။ ဒါေပမဲ့ Time Frame အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္လဲဆုိတာ အေရးႀကီးတယ္။ အခုက ဇန္န၀ါရီ ၂၃ ရက္ လက္ခံမယ္လုိ႔ သေဘာတူၾကတယ္၊  တစ္ေယာက္မွ ေရာက္မလာဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီဘက္က တေမွ်ာ္ေမွ်ာ္ ျဖစ္ေနတယ္။ ဘယ္ေလာက္ထိ အခ်ိန္အတုိင္းအတာေပးမွာလဲ ဆုိတာကလည္း အေရးႀကီးတယ္။ လာခ်င္တဲ့အခ်ိန္ လာဆုိတဲ့သေဘာမ်ဳိး ျမန္မာအစုိးရက လုိက္ေလ်ာမေပးသင့္ဘူးလုိ႔ ျမင္တယ္။ အခ်ိန္ အကန္႔အသတ္လုိတယ္။ ေနာက္ၿပီး ခုိင္လုံတဲ့ အေထာက္အထားေတြျပမွ လက္ခံရမွာ ျဖစ္တယ္။ အစုိးရက ေၾကညာတာက ျမန္မာျပည္မွာေနထုိင္ခဲ့တဲ့ အေထာက္အထားလုိတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လုိမွတ္တမ္းမ်ဳိးေတြလဲ။ ပုံစံ ၁၀ တုိ႔လုိမ်ဳိး  အခ်က္ေတြလုိမယ္ထင္တယ္။ ဘယ္မွာေနခဲ့ပါတယ္ဆုိတာမ်ဳိးနဲ႔ေတာ့ မလုံေလာက္ဘူးလုိ႔  ေျပာခ်င္တယ္။ ထြက္ေျပးတယ္ဆုိတဲ့ စကားကုိ သုံးလုိ႔မရဘူး။ မူလေနရာကုိျပန္ သြားတယ္လုိ႔သာ သုံးသင့္တယ္။ ဒီမွာေနခဲ့ၿပီးေတာ့ ဟုိဘက္ကုိထြက္သြားတယ္ ဆုိကတည္းက တရားမ၀င္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈပဲ။ တရားမ၀င္ ေနစပ္ျဖတ္ေက်ာ္သြားသူေတြကုိ ႀကိဳဆုိေနရာခ်ထားေရး လုပ္ေဆာင္ေနတာကေတာ့ နည္းနည္းလြဲေနတယ္။ တကယ္လုိ႔ လက္ခံမယ္ဆုိရင္ေတာင္ သူတုိ႔ေတြမွာ ဘာအျပစ္ေတြရွိသလဲ။ ျပန္လာရင္လည္း ဘာေၾကာင့္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ရသလဲဆုိတဲ့ စစ္ေဆးမႈေတြေတာ့ လုပ္ရမွာျဖစ္တယ္။ တုိင္းရင္းသားတစ္ေယာက္က နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္မႈေတြ လုပ္ၿပီဆုိရင္ ျပစ္ဒဏ္ေပးတာေတြအမ်ားႀကီးကုိ ေတြ႕ေနရတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးသင့္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ေမာင္ေတာေဒသျဖစ္စဥ္ ေနာက္ပုိင္းေနရပ္ျပန္သြားသည့္ ဘဂၤါလီေတြအားလုံးသည္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မလြဲမေသြလက္ခံရမည္ဆုိပါက ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ေနရာတြင္ ေစာင့္ၾကည့္ထားသင့္ေၾကာင္း၊ ယင္းတုိ႔ေနလိုသည့္ေနရာတြင္ ထား၍ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း၊ ယင္းအတြက္ ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းေဒသတြင္ ထားၿပီးမွသာ လုံျခံဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းသည္ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ျဖစ္သျဖင့္ ႀကိဳက္သလုိ ၀င္ထြက္သြားလာမႈမ်ား ထပ္မံျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အမွန္မွာ ဘဂၤါလီမ်ားအား လက္ခံမည္ဆုိကတည္းက ပဋိပကၡကုိ လက္ယပ္ေခၚသလုိမ်ဳိး ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ထုိ႔ ျပင္ ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းမွာ တုိင္းရင္းသား ေက်းရြာငယ္မ်ားအတြက္ လုံျခံဳစိတ္ခ်ရမႈ အာမခံခ်က္ ေပးႏုိင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ခုိင္မာသည့္ လုံျခံဳေရးစခန္းမ်ား ခ်ထားေပးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လုံျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရအေနျဖင့္ ယုံယုံၾကည္ၾကည္ ပူးေပါင္းေပး ရန္လုိအပ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔မွသာတုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား စိတ္ေအးရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ဦးသန္းထြန္းက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

“မေနခ်င္လုိ႔ ထြက္ေျပးသြားၾကတဲ့ သူေတြျဖစ္တယ္။ လာျခင္းမလာျခင္းဟာ သူတုိ႔အပုိင္းေပါ့။ လာလာ မလာလာ ရွင္းျပေနစရာ မလုိဘူး။ ႏုိင္ငံကာမွာလည္းရွိတာပဲ။ အဲဒါကုိ လာပါလုိ႔  တစာစာ ေခၚေနစရာလည္းမလုိဘူး။ သူတုိ႔ ဟာ ဥပေဒကုိခ်ဳိးေဖာက္ၿပီးေတာ့  ထြက္ေျပးသြားၾကသူေတြလည္း ျဖစ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ျပတ္ျပတ္သားသားလုပ္ဖို႔ အခ်ိန္လည္း ေရာက္ေနပါၿပီ။  ေဖာေရွာလုပ္ျပေနဖို႔ မလုိအပ္ေတာ့ဘူးလုိ႔လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ျမင္တယ္။ အခုလုပ္ေနတာက ႏုိင္ငံေတာ္မွာ ေငြကုန္လူပန္း၊ မလုိအပ္ဘဲ လုပ္ေနတာလုိ႔ျမင္တယ္။ ေနာက္တစ္ခုက တရားမ၀င္ ႏုိင္ငံျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္လာသူေတြ ျဖစ္ေပမယ့္ အစုိးရက အေရးယူဖုိ႔ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္။ ဒီေနရာကုိ ေရာက္လာၿပီး ျပန္လည္ပုန္ကန္တဲ့ သူေတြျဖစ္လာတယ္။ အဲဒါကုိ  ကမၻာကသိဖုိ႔ လုိတယ္။ ဒီႏုိင္ငံမွာလာေနၿပီး ႏုိင္ငံရဲ႕ ဥပေဒနဲ႔ စည္းကုိ ခ်ဳိးေဖာက္တယ္။  အခုျဖစ္ေနတာကလည္း သူတုိ႔ႏုိင္ငံကုိ သူတုိ႔ ျပန္သြားတာပဲျဖစ္တယ္။ ဆုိေတာ့ တုိင္းရင္းသားေတြ သေဘာမတူဘဲ အတင္းအဓမၼ ေနရာခ်ထားမႈေတြ လုပ္ေဆာင္လာမယ္ဆုိရင္ ျပႆနာေတြ အႀကီးအက်ယ္ျဖစ္လာႏုိင္တယ္။ အဲဒါကုိ တုိင္းရင္းသားေတြဘက္က  မကာကြယ္ရင္ တုိင္းရင္းသားေတြ ေနရပ္စြန္႔ ခြာမႈေတြျဖစ္လာၿပီး နယ္ေျမဆုံး႐ႈံးမႈကုိ ရင္ဆုိင္ရလာမွာ ျဖစ္တယ္” ဟုလည္း ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

ယင္းအျပင္ ဘဂၤါလီမ်ား ျပန္လည္လက္ခံသည့္ေနရာတြင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္မွ ခ်မွတ္ထားသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေသခ်ာစြာ ေလ့လာၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း ေနထုိင္ခဲ့ျခင္း ဟုတ္ မဟုတ္ကုိ ေသခ်ာစြာစိစစ္ၿပီးမွ လက္ခံရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ ထြက္ေျပးသြားသည့္ ဘဂၤါလီမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနျခင္း၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ျခင္းမ်ားရွိခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းတုိ႔အားမစိစစ္ဘဲ လက္ခံမည္ဆုိပါက အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလာႏုိင္ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရး ေဆာင္ရြက္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိခြင့္မရျခင္းမွာလည္း တုိင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ စိန္ေခၚမႈ တစ္ရပ္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေအာင္ေသာင္းေရႊက ေျပာၾကားသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ျပည္ေထာင္စုအစုိးရ အေနျဖင့္ တုိက္႐ုိက္ကုိင္တြယ္ေနျခင္းကိစၥအေပၚ ေဒသခံမ်ားအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိဟု ခံစားေတြ႕ျမင္ေနရသည့္အတြက္ ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာ စုိးရိမ္မႈမ်ားရွိေနသည္ကုိ ေတြ႕ရွိ လာရေၾကာင္း ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာဆုိၾကသည္။ ယင္းအျပင္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္သည့္အတြက္ ျပည္ေထာင္စုအတြင္းမွ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးလည္း ဘဂၤါလီအေရးတြင္ ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥရပ္ကုိ ေခါင္းထဲထည့္ၿပီး မွ်ေ၀ခံစားေစလုိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိလာသည္။

“အကယ္၍ ေမာင္ေတာေျမာက္ပုိင္းမွာ ေနရာခ်ထားမႈေတြ အခက္အခဲရွိလာတယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ ျပည္ေထာင္စုတစ္လုံးရဲ႕ အေရးအရာျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒါကုိ ျပည္ေထာင္စုအေနနဲ႔လည္း မွ်ေ၀ၿပီးေတာ့ ပူး ေပါင္း ေျဖရွင္းသင့္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီဘဂၤါလီေတြကုိ ျပည္ေထာင္စုမွာရွိတဲ့ တုိင္းနဲ႔ ျပည္နယ္အသီးသီးရဲ႕ လုံျခံဳတဲ့ေနရာေတြမွာ ခြဲေ၀ ေနရာခ်ထားေပးသင့္ပါတယ္” ဟု ဦးသန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ျဖစ္စဥ္တစ္လုံးအား ျပန္လည္သုံးသပ္ၾကည့္မည္ဆုိပါက ရဲစခန္း ၃၀ ေက်ာ္အား တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ၀င္ေရာက္စီးနင္း တုိက္ခုိက္ခဲ့သည့္အခ်ိန္တြင္ ရဲစခန္းတစ္ခုအား အနည္းဆုံးလူေပါင္း ၅၀၀၀ ခန္႔ ပူးေပါင္းခဲ့သျဖင့္ စခန္း ၃၀ အား အနည္းဆုံး တစ္သိန္းခြဲခန္႔ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သည္ကုိ ေတြ႕ရေၾကာင္း၊  ယင္းအတြက္ မူရင္းေဒသသုိ႔ ျပန္လည္သြားေရာက္ၾကသူမ်ားထဲတြင္ ဘဂၤါလီတစ္သိန္းခြဲခန္႔မွာ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့သူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္လည္း အစုိးရမွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ အၾကမ္းဖက္သမား ၁၄၀၀ ဆုိသည့္ ပမာဏထက္မ်ားေနေၾကာင္းႏွင့္ ေသခ်ာစြာစိစစ္ရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း၊ အၾကမ္းဖက္သမားမိသားစု၀င္မ်ား ျပန္လည္ပါ၀င္လာႏုိင္ေၾကာင္း၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့သူမ်ားမွတစ္ဆင့္ ထပ္မံၿပီး စုံစမ္းေဖာ္ထုတ္မႈမ်ားကုိလည္း လုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသုိ႔လုပ္ေဆာင္ပါက အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကုိ ေမြးျမဴထားသကဲ့သုိ႔ ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိေၾကာင္းလည္း ဦးသန္းထြန္းက သုံးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ဘဂၤါလီမ်ားကို ကိုင္တြယ္မႈ မေကာင္းသေရြ႕ ဘဂၤါလီမ်ားရွိေနသေရြ႕ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည္ဟူသည့္ စကားကုိ မည္သည့္အခါမွ ျပန္ေျပာ၍ ရႏုိင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ပဋိပကၡမျဖစ္ေသးခင္ တုိင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ သတိထားၿပီး ေနၾကရမည့္ အဆင့္ဟုသာ ေျပာ၍ရႏုိင္ေၾကာင္းလည္း ဦးသန္းထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

ေဒသခံမ်ား လက္မခံႏုိင္သည့္ ေမာင္ေတာေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ အစုိးရအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာဖိအားေၾကာင့္ ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္ရြက္မ်ားကုိ အတင္းအက်ပ္လုပ္ေဆာင္ လာပါက ျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဦးသန္းထြန္းက “စစ္ေတြမွာေနတဲ့ လူေတြရဲ႕ခံစားခ်က္က ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာဘက္မွာ ေနထုိင္တဲ့လူေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္က ပုိၿပီးျပည့္စုံမွာပါ။ ေက်းရြာေတြအေနနဲ႔ ေၾကညာခ်က္ေတြ ထုတ္ထားတာရွိတယ္။ ေၾကညာခ်က္ေလးခု ထုတ္ထားတယ္။ အဲဒီေၾကညာခ်က္မ်ားမွာ ေမာင္ေတာေတာင္ပုိင္းႏွင့္ ရခုိင္ေက်းရြာအနီးတြင္ ေနရာခ်ထား မည္ဆုိပါက ေမာင္ေတာေဒသခံမ်ားက ေနရပ္ကုိစြန္႔ခြာသြားမယ္လုိ႔ ေဖာ္ျပထားတာလည္းရွိတယ္။ တကယ္လုိ႔ အတင္းအဓမၼ ေနရာခ်ထား ေဆာင္ရြက္မယ္ဆုိရင္ တုိင္းရင္းသားေတြမက်န္ေတာ့ဘဲ တကယ္မူဆလင္ ဧရိယာ ျဖစ္သြားလိမ့္မယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း၊ ေမာင္ေတာေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးအတြက္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥရပ္သည္ စိန္ေခၚမႈႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီး ေဒသခံတုိင္းရင္းသား မ်ဳိးႏြယ္စုမ်ားအတြက္ စိတ္မေအးဖြယ္ ကိစၥတစ္ခုလည္းျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

သုိ႔ေသာ္လည္း ယင္းကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အစုိးရအေနျဖင့္ မည္သုိ႔မည္ပုံ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္သြားမည္ဆုိသည္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ရမည့္ အေနအထားျဖစ္ၿပီး တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအတြက္ အခြင့္ေကာင္းအခ်ိန္ကုိ ေရာက္ရွိလာေစေရး မွာလည္း အေရးပါေသာ အခ်က္ျဖစ္ေၾကာင္း သုံးသပ္တင္ျပလုိက္ပါသည္။

February 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.