<

ျပည္ပေၾကြးၿမီ၊ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္နဲ႔ ေက်ာ္ေစာသတင္းေပးမႈေတြကို လက္ခံေတာ့မယ့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒၾကမ္း

ဇန္န၀ါရီ ၁၅ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကို သတင္းရယူေနသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္

ရခိုင္အက်ပ္အတည္းကို ထပ္ဆင့္ဆိုးရြားတဲ့ ပံုေဖာ္မႈျဖစ္ေစခဲ့တဲ့ ေျမာက္ဦးအဓိက႐ုဏ္းႀကီးစိုးတဲ့ ဒီရက္သတၱပတ္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ အနာဂတ္နဲ႔ ကိုက္ညီသင့္ေလ်ာ္တဲ့ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာေစဖို႔ ဘက္ေပါင္းစံုက နည္းလမ္းေပါင္းစံုနဲ႔ ႀကိဳးစားေနတယ္လို႔ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ေျပာၾကားမႈ ရွိခဲ့ပါတယ္။

အျခားေသာတစ္ဖက္မွာ ဆိုရင္လည္း ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္ကို ၀န္ထမ္းအိမ္ရာႏွစ္လို႔ သတ္မွတ္ထားၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးမွာ ၀န္ထမ္းအိမ္ရာေတြ တည္ေဆာက္သြားမယ္လို႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနက ေျပာၾကားခဲ့သလို ေနရာေျပာင္း လူေျပာင္းကစားတဲ့ ၀န္ႀကီး အေျပာင္းအလဲေတြလည္း ဆက္တုိက္ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဦးဟန္ေဇာ္ကို ခန္႔အပ္ခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အျခားတစ္ဖက္က စီးပြားေရးက႑မွာဆိုရင္ လက္ရွိအစိုးရဟာ ဘ႑ာႏွစ္ ေျပာင္းလဲထားတာေၾကာင့္ ၾကားကာလ ဘ႑ာႏွစ္တိုေျခာက္လအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေတာင္းခံမႈေတြ၊ အမ်ဳိးသားစီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈေတြ၊ ၀န္ႀကီးဌာနေတြရဲ႕ အသံုးစရိတ္ေတြအျပင္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ အစီရင္ခံစာေတြနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္သစ္ရဲ႕ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒမွာ ေက်ာ္ေစာမႈေတြကို သတင္းေပးပို႔မႈအျဖစ္ လက္ခံမယ့္အခ်က္ေတြပါတဲ့ အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူေတြ ေလ့လာသိရွိ အၾကံျပဳႏုိင္ဖို႔ ထုတ္ျပန္မႈရွိခဲ့ၿပီး ဒီအခ်က္ေတြကို ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရးသံုးသပ္ခ်က္မွာ ေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာႏွစ္ဘီလ်ံေက်ာ္ ေခ်းမယ့္ NLD အစိုးရ

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္ကေန NLD အစိုးရကို ေနာက္ဆံုး လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြပမာဏဟာ ျပည္တြင္းေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၅၇၂၄ ဘီလ်ံနဲ႔ ျပည္ပေၾကြးၿမီ က်ပ္ ၁၂၂၄၆ ဘီလ်ံျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္းဘီလ်ံ ၂၇၉၇၀ ကို လက္ဆင့္ကမ္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

အစိုးရတစ္ရပ္တက္လာတိုင္း လိုအပ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြမွာရွိေနတဲ့ ေငြနဲ႔ သံုးစြဲဖို႔ မေလာက္ငတာေၾကာင့္ ထံုးစံအတုိင္းပဲ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ေၾကြးၿမီေတြ ရယူခဲ့ရသလို စီမံကိန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္လည္း ျပည္ပေခ်းေငြေတြ ရယူခဲ့ပါတယ္။

ဒီလိုရယူရာမွာဆိုရင္ လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ပထမဘ႑ာႏွစ္ျဖစ္တဲ့ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္း ငါးခုဆီကေန အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၇၇ ဘီလ်ံတန္ဖိုးရွိ ေခ်းေငြစာခ်ဳပ္ ၁၄ ခု ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ပထမေျခာက္လပတ္မွာလည္း ထပ္မံၿပီး ေဒၚလာ ၁၂၂၀ ဒသမ ၁၆ သန္း ေခ်းယူဖို႔ ညိႇႏႈိင္းထားၿပီး စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံအထိ ေခ်းယူဖို႔ ျပင္ဆင္ခဲ့တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

အစိုးရတစ္ရပ္ဟာ ကိုယ္တာ၀န္ယူရတဲ့ ကာလအတြင္းမွာ ေငြေခ်းယူတာ ထံုးစံလိုျဖစ္ၿပီး အဲဒီေငြေခ်းယူမႈေတြကို ေနာက္ဆံုးျပန္ဆပ္ရတာကေတာ့ ျပည္သူပါ။ ငါးႏွစ္သက္တမ္းၿပီးရင္ ေနာက္အစိုးရကို အေၾကြးေတြ လက္ဆင့္ကမ္းၿပီး မင္းတို႔အစိုးရနဲ႔ ျပည္သူေတြ ငါတို႔ေခ်းထားတဲ့ ဒီေငြေတြ ဆပ္ေတာ့ဆိုၿပီး လက္လႊဲၾကတာျဖစ္လို႔ ဒီလိုေခ်းေငြေတြသာ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ခဲ့ရင္ တုိင္းျပည္ကပဲ ထပ္ဆင့္နစ္နာရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္မို႔လို႔ အစိုးရတစ္ရပ္က လုပ္သြားခဲ့တဲ့ ေခ်းေငြရယူမႈေတြနဲ႔ သံုးစြဲမႈေတြကို စနစ္တက် ျပန္လည္စိစစ္ဖို႔အတြက္ လက္ရွိလႊတ္ေတာ္က အဓိကက်သလို လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ ေငြေခ်းယူမႈေတြကို ထိန္းကြပ္ဖို႔ကလည္း လက္ရွိ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ၾကပ္မတ္ႏိုင္မႈက အေရးပါပါတယ္။ ကိုယ့္ပါတီ၊ ကိုယ့္အစိုးရဆိုတဲ့ အေျခအေန ငါးႏွစ္သက္တမ္းႏွစ္ခုစာ ရင္ဆိုင္ေနၾကရတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ ေၾကြးၿမီကို ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္အထိ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ေဒၚလာ သန္း ၉၀၀၀ နီးပါးရွိၿပီး ၂၀၅၂-၂၀၅၃ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ႏွစ္စဥ္ ေဒၚလာ သန္း ၁၀၀ ကေန သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္အထိ ျပန္လည္ေပးဆပ္ရမယ့္ အေျခအေနပါ။ လက္ရွိအေျခအေနမွာဆိုရင္ တုိင္းျပည္ရဲ႕ ေၾကြးၿမီ ပမာဏဟာ ေဒၚလာ ၉ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံအထိ ရွိေနၿပီျဖစ္လို႔ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလ ေခ်းယူမႈေတြနဲ႔ ေပါင္းမယ္ဆိုရင္ ျပည္ပေၾကြးၿမီ ၁၀ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေရာက္ေတာ့မယ့္ အေျခအေနပါ။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ဳိးမွာ ဆီးသီးဗန္းေမွာက္ျဖစ္စဥ္ေတြကို တတ္ႏုိင္သမွ် တင္းတင္းက်ပ္က်ပ္စိစစ္မွ တုိင္းျပည္အတြက္ ရလဒ္ေကာင္းရမွာျဖစ္တာမို႔ ျပည္ပေၾကြးၿမီသံုးစြဲမႈေတြကို စနစ္တက် ေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္ စစ္ေဆးပါလို႔ပဲ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ မ်ားလြန္းေနသလား

ဘတ္ဂ်က္လိုေငြဆိုတဲ့ အခန္းက႑ကိုေျပာတိုင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြရဲ႕ စိစစ္ျဖတ္ေတာက္ႏုိင္စြမ္းဟာ အေရးပါပါတယ္။ ၀န္ႀကီးဌာနေတြက မလိုအပ္တဲ့ စီမံကိန္းေတြ၊ ဧည့္ခံစရိတ္ေတြ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ အအိုအေဟာင္းေတြကို ဌာနအတြက္ အသံုးမျပဳဘဲ လံုး၀ရပ္ထားၿပီး ျပဳျပင္စရိတ္ကို ကိုယ္က်ဳိးသံုးေနတာေတြ၊ မလိုအပ္ဘဲ ႏွစ္စဥ္တင္ျပေနတဲ့ အသံုးစရိတ္ေတြ အားလံုးကို စနစ္တက် အေသးစိတ္ ေလ့လာဆန္းစစ္ႏုိင္တဲ့ စြမ္းရည္ရွိဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီလို စြမ္းရည္နည္းပါးတာနဲ႔ တစ္ၿပိဳင္နက္ တိုင္းျပည္မွာ မလိုလားအပ္တဲ့ ဘတ္ဂ်က္လိုေငြေတြ ျဖစ္ေပၚရသလို ၀န္ႀကီးဌာနေတြက အမွန္တကယ္ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ဘဲ ဘတ္ဂ်က္ေတြ ငါ့လက္ထဲေရာက္ရင္ ၿပီးတာပဲဆိုတဲ့ မူနဲ႔သြားေနရင္ နစ္နာရမွာက တိုင္းျပည္ပါ။

လက္ရွိအစိုးရရဲ႕ သံုးႏွစ္စာ ဘတ္ဂ်က္ဟာ ျပဳျပင္ၿပီးဘတ္ဂ်က္ ႏွစ္ႀကိမ္နဲ႔ ထပ္တိုးဘတ္ဂ်က္ႏွစ္ႀကိမ္ အပါအ၀င္ လိုေငြ ဘီလ်ံ ၁၀၀၀၀ ေလာက္ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေျခာက္လဘတ္ဂ်က္ဟာ ဘယ္ေလာက္အထိ လိုေငြျဖစ္လာမလဲဆိုတာ စိတ္၀င္စားစရာျဖစ္သလို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက က်ပ္ ၁၃၃၄ ဘီလ်ံေက်ာ္ ေတာင္းခံေနခ်ိန္မွာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ အားကစား၀န္ႀကီးဌာနႏွစ္ခုရဲ႕ ေတာင္းခံေငြက က်ပ္ ဘီလ်ံ ၁၂၀၀ ေက်ာ္ပဲ ရွိေနတာေၾကာင့္ အနာဂတ္မွာ ပညာေရးနဲ႔ တည္ေဆာက္ရမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေမးခြန္းထုတ္သံေတြလည္း ညံခဲ့ပါတယ္။

အျခားတစ္ဖက္မွာဆိုရင္လည္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းမွာ က်င္းပမယ့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ရွစ္ေနရာစာအတြက္ က်ပ္သန္း ၁၆၀၀ ေက်ာ္ ေတာင္းခံခဲ့တာေၾကာင့္ ဒီကိုယ္စားလွယ္ေတြဟာ တိုင္းျပည္က လစာေတြ မေပးရခင္မွာကိုပဲ တစ္ဦးကို သန္း ၂၀၀ တန္ေနၿပီလို႔ ေမးေငါ့မႈေတြရွိခဲ့သလို ေရွ႕က ကိုယ္စားလွယ္ေတြထဲက မဲဆြယ္ခ်ိန္ပဲ ျပည္သူၾကားကိုေရာက္ၿပီး အႏိုင္ရလို႔ ကိုယ္စားလွယ္ျဖစ္တာနဲ႔ ျပည္သူေတြဆီ ေျခဦးမလွည့္ေတာ့တဲ့၊ အလုပ္မလုပ္တဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို ျဖဳတ္ခ်ခြင့္ဆိုတဲ့ ျပည္သူ႔အခြင့္အေရး ဆံုး႐ံႈးေနမႈအေပၚ ေမးေငါ့သံ ညံခဲ့ပါတယ္။

ေက်ာ္ေစာသတင္းေပးမႈေတြကို လက္ခံေတာ့မယ့္ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္

ထိုင္းႏိုင္ငံက ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးနဲ႔ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ပရာ၀စ္ေပါင္ဆူ၀မ္ရဲ႕ ဘတ္ေငြသန္း ေပါင္းမ်ားစြာတန္တဲ့ နာရီနဲ႔ စိန္လက္စြပ္ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္က အစိုးရအဖြဲ႕အစည္း အေျပာင္းအလဲလုပ္ဖို႔ ပထမဆံုး အစည္းအေ၀းမွာ ဓာတ္ပံုမ႐ိုက္မီ ေနေရာင္ကေန ကာကြယ္ဖို႔ လက္ေျမႇာက္ရာက သတိျပဳမိသြားရာက ေ၀ဖန္မႈ ျမင့္တက္လာၿပီးေနာက္ ျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္ ၀င္ပါလာခဲ့ၿပီး ေျဖရွင္းဖို႔ ရက္ေပါင္း ၃၀ အခ်ိန္ေပးမႈ သတ္မွတ္ရက္ေစ့ခ်ိန္မွာ ဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရဲ႕ ေျဖရွင္းခ်က္ကို လက္မခံၾကတာေၾကာင့္ ျခစားမႈေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးဖို႔အထိ ျဖစ္လာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာႏိုင္ငံေတြမွာ ဆိုရင္လည္း ပိုင္ဆိုင္မႈနဲ႔ မမွ်တတဲ့၊ ရာထူး၀င္ေငြနဲ႔ မဆီေလ်ာ္တဲ့ သံုးစြဲ၊ ၀တ္စားပံုမ်ဳိးနဲ႔ ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းေတြကို ျပည္သူေတြ ေ၀ဖန္႐ံုနဲ႔တင္ သက္ဆိုင္ရာ အဂတိလိုက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စံုစမ္းစစ္ေဆးေပမယ့္ ျမန္မာ့အဂတိလိုက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကေတာ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ မည္မည္ရရ ေပးမထားတဲ့အတြက္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈ အားနည္းခဲ့သလို လက္ရွိမွာဆိုရင္ အဂတိလိုက္စားေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာသတင္းေတြကို သတင္းေပးပို႔ခ်က္အျဖစ္ လက္ခံမယ့္ အဂတိလုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒၾကမ္းဆိုၿပီး ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။

“အဂတိလိုက္စားမႈရွိေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာသတင္း တစ္ရပ္ရပ္ကို ေကာ္မရွင္သည္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္”၊ “အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူတစ္ဦးဦးက အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ အဂတိလိုက္စားမႈေၾကာင့္ နစ္နာသူက သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေကာ္မရွင္သို႔ျဖစ္ေစ၊ ေကာ္မရွင္႐ုံးသို႔ျဖစ္ေစ၊ ဤဥပေဒအရ ဖြဲ႕စည္းေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕၊ ပဏာမစိစစ္ေရးအဖြဲ႕ႏွင့္ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕ တစ္ခုခုသို႔ျဖစ္ေစ၊ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုခုသို႔ျဖစ္ေစ သတင္းေပးပို႔ခ်က္ႏွင့္ တိုင္တန္းခ်က္မ်ားကို ေပးပို႔ႏိုင္သည္”၊ “အဂတိလိုက္စားမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာရွိသူတစ္ဦးဦးက အဂတိလိုက္စားမႈျဖင့္ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာမႈႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ျဖစ္ေစ၊ ၾကြယ္၀ခ်မ္းသာလာေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာသတင္း တစ္ရပ္ရပ္ကို သိရွိရပါက ေကာ္မရွင္သည္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ႏိုင္သည္” ဆိုတဲ့အခ်က္ေတြကို ျဖည့္စြက္ခဲ့တာေၾကာင့္ အျခားေသာႏိုင္ငံေတြလိုမ်ဳိး လာဘ္စားတဲ့ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းကို ရာထူး၊ လစာနဲ႔ မေလ်ာ္ကန္တဲ့ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုနဲ႔ အေရးယူေတာ့မွာလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ရမယ္ဆိုတဲ့ အေနအထား ျဖစ္လာပါတယ္။

ဒီလို အျခားေသာႏိုင္ငံေတြနည္းတူ လာဘ္စားတဲ့ႏုိင္ငံ့၀န္ထမ္းကို ရာထူး၊ လစာနဲ႔ မေလ်ာ္ကန္တဲ့ ၀တ္စားဆင္ယင္ပံုနဲ႔ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မယ္ဆိုတဲ့ ေက်ာ္ေစာသတင္း အခ်က္အလက္ကို သတင္းေပးပို႔ခ်က္အျဖစ္ တစ္ဖက္မွာ လက္ခံမွာျဖစ္သလုိ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း ေက်ာ္ေစာသတင္းအျဖစ္ မမွန္သတင္းေပးသူေတြကို ေျခာက္လထက္မပိုေသာ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏိုင္သည္လို႔ ဥပေဒၾကမ္းမွာ ေဖာ္ျပခဲ့တာကို ေတြ႕ရတာမို႔ ဒီဥပေဒၾကမ္းဟာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ ၾကာႏုိင္သလဲ၊ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ခ်က္ေတြ ရွိလာမလဲဆိုတာနဲ႔ အဂတိလိုက္စားမႈ အမ်ားဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အထိေရာက္ဆံုး ျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒတစ္ရပ္ ျဖစ္လာမလားဆိုတာ ေစာင့္ၾကည့္ခ်င္စရာပါလို႔ ေျပာၾကားရင္း ဒီတစ္ပတ္ရဲ႕ စီးပြားေရး သံုးသပ္ခ်က္ကို ရပ္နားလိုက္ပါတယ္။

January 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.