<

႐ိုေဘာ့တစ္ ယိမ္း

(၁)

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ ႐ိုေဘာ့ထ္ (Robot) ေခၚ စက္႐ုပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားဟု ဆိုစမွတ္ျပဳႏိုင္သည္။ ႐ိုေဘာ့ထ္ဟူသည္မွာ လူကပ႐ိုဂရမ္အစီအစဥ္ ေရးသားလ်က္ ခိုင္းေစပါက လိုရာကိစၥၿပီးေျမာက္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာအရာတို႔ ျဖစ္သည္။  တစ္ေန႔ကပဲ စက္႐ုပ္မ်ားအ ေၾကာင္း၊ စက္႐ုပ္အမ်ားအျပား ညီညာယိမ္းကသည့္ ပံုမ်ားကို ၾကည့္႐ႈခဲ့ရေသးသည္။  မိန္းကေလးစက္႐ုပ္မ်ား ပ႐ိုဂရမ္အတိုင္း ညီညီညာညာ ယိမ္းကသည္မွာ အလြန္တရာ လွပကာ စြဲမက္ခ်င္စဖြယ္ေကာင္းသည္မွာ ျငင္းႏိုင္မည္မထင္။

အမွန္တရားတစ္ခုကို ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ ႏွလံုးသားထဲမွ ခံစားခ်က္ဟူသည္မွာလူတိုင္းနီးပါးထံတြင္ ပံုစံအမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ တည္ရွိေနတတ္သည္။  အႏုကဗ်ာ စာေပမ်ားေရးသားလ်က္ရွိသူမ်ား၏ ႏွလံုးသားတို႔ကသာ ထိုအရာမ်ားအား ခံစားတတ္သည္ မဟုတ္၊ အႏုကဗ်ာ စာေပတို႔အား ဖတ္႐ႈသူ အမ်ားအျပားသည္လည္း အထိုက္အေလ်ာက္ေတာ့ ခံစားတတ္ၾကသည္ဟုေျပာရေပမည္။  စာေပကဗ်ာ ေရးသားျခင္းအျပင္ အႏုပညာအစိတ္အပိုင္း တစ္ရပ္ျဖစ္သည့္ စည္းခ်က္က်က် ေျခလက္ခ်ဳိး၍ ကခုန္ျခင္းအႏုပညာႏွင့္ ပတ္သက္၍  ပြင့္လင္းစြာ ၀န္ခံရစတမ္းဆိုလွ်င္ မိမိသည္  ကိုယ္တိုင္မတတ္စြမ္းသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ယင္း၏ အလွအပအတိမ္အနက္ကိုမူ တ႐ႈိက္မတ္မတ္ ခံစားတတ္သူတစ္ေယာက္ေတာ့ ျဖစ္ခဲ့သည္။

ဇာတ္စင္ေပၚရွိ ကားလိပ္အဖြင့္တြင္ ဦးဆံုးတင္ဆက္ေလ့ရွိေသာ တစ္ပင္တိုင္ အကကို တင္ဆက္မႈအကမ်ဳိးစံုအနက္ စာေရးသူ အႏွစ္သက္ဆံုး အကတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။  ေျခခ်ဳိး လက္ခ်ဳိး အကပညာအား မည္သို႔မွ တတ္ကြၽမ္း နားလည္ႏိုင္ျခင္းမရွိေသာ္လည္း အႏုပညာဓာတ္ခံ၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ထင္သည္  ႏွစ္သက္စြဲလမ္းျခင္း အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္သြားေစသည္။  ၿပီးေတာ့ ကဗ်ာစာေပ သမားတစ္ေယာက္အဖို႔ တစ္ပင္တိုင္အကမ်ဳိးမွာ တစ္ကိုယ္ေတာ္အစြမ္းအစကို  ျပသခြင့္ေပးေသာ တစ္နည္းအားျဖင့္ အျခားပါ၀င္သူမ်ား မရွိသျဖင့္ သူတို႔အား ငဲ့ေစာင္း၍ ၾကည့္ေနရန္မလိုေသာ အကမ်ဳိးျဖစ္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ပိုမို၍ တီထြင္ၾကံဆလက္စြမ္း ျပႏိုင္သည့္ အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည့္အတြက္ ပို၍ပင္ႏွစ္သက္ဖြယ္ျဖစ္လာသည္။  ပြဲ၏ေနာက္ပိုင္းအစီအစဥ္တြင္ တင္ဆက္ေလ့ရွိေသာ ယိမ္းအကမ်ဳိးမွာမူ လုပ္လီလုပ္လဲ့  ယိမ္းႏြဲ႕လႈပ္ရွား ဟန္မွန္သမွ်တြင္ ပါ၀င္သူ အားလံုးတစ္ေယာက္မွ်မက်န္ စည္းခ်က္က်က် ညီညာမႈရွိရန္ အေရးႀကီးေပသည္။  အကယ္၍ ပါ၀င္သူတစ္ဦးတေလက စည္း၀ါးက်ဳိးကာ တတ္ကြၽမ္းမႈမရွိ ကိုး႐ိုးကားရားျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ယိမ္းအကတစ္ခုလံုး၏ ရသခံစား၍မရေအာင္ပင္ ပ်က္စီးသြားမည္ျဖစ္သည္။ စာေရးသူ၏အျမင္တြင္ ယိမ္းအက၌  လြတ္လပ္မႈအားနည္းေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ဳိးရွိသည္။  တစ္ပင္တိုင္ကဲ့သို႔ လက္စြမ္းျပရန္ အခြင့္အလမ္း နည္းပါးသည္၊ ေတးသြားအတိုင္းသာ စီးေမ်ာလိုက္႐ံုမွတစ္ပါး တီထြင္ၾကံဆခြင့္ မရွိဟုဆိုရမည္။

(၂)

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အာဏာရွင္ေခတ္အဆက္ဆက္ တစ္ေလွ်ာက္လံုး အႏုပညာကဗ်ာစာေပတို႔သည္ ဖူးပြင့္ေ၀ဆာခ်င္တိုင္း ဖူးပြင့္ေ၀ဆာရန္ အခြင့္မသာခဲ့ၾက။  အေညႇာက္ အတက္၊ အခက္ခ်ဳိးခ်ဳိး၊ အၿငိဳးႀကီး စြာျဖင့္ ႏွိပ္ကြပ္ရာတြင္ ေမႊးပ်ံ႕ႀကိဳင္လႈိင္မည့္ အဖူးအပြင့္တို႔ ေျမသို႔ ေၾကြသက္ၾကရ၏။  ကဗ်ာစာေပ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ တုံ႔ဆိုင္းသည့္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္ စာေကာင္းေပေကာင္းမ်ားအား စာေရးဆရာ၊ ကဗ်ာဆရာမ်ားက မျဖစ္ျဖစ္သည့္နည္းျဖင့္ ေရးသားထုတ္ေ၀ၾကသည္။ လစဥ္ထုတ္ မဂၢဇင္းစာအုပ္အမ်ဳိး အစားေရာ အေရအတြက္ပါ ျမန္မာ့စာေပသမိုင္းတြင္ မွတ္တမ္းတင္ခံရေလာက္ေအာင္ မ်ားျပားလွသည္သာမက စာေပအဆင့္သည္လည္း ျမင့္မားလွသည္ဟုဆိုရေပမည္။  ဖိႏွိပ္က်ပ္တည္းမႈမ်ားၾကားမွ ထိုးေဖာက္ ကာ ျပည္သူတို႔ဘက္တြင္ ရပ္တည္သည့္ စာေပကဗ်ာမ်ားအား မျဖစ္မေန ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအထဲတြင္မွ ျပည္သူ႔ဘက္ေတာ္သားေယာင္ေယာင္ ယံုၾကည္ခ်က္၊ ခံယူခ်က္ တိတိပပ မရွိေသာအခ်ိဳ႕ ကဗ်ာစာေပသမားမ်ားလည္း မရွိမဟုတ္၊ ရွိခဲ့သည္။  သူတို႔သည္ ဆင္းရဲတြင္းနက္ေနေသာ တိုင္းျပည္၏ အျဖစ္သနစ္အမွန္ကို ထင္ဟပ္သည့္ စာေရးသားမႈ မျပဳဘဲ ရာသီသဘာ၀ ႐ႈခင္းအားလံုး သာယာခ်မ္းေျမ့၊ လွပ၍ေနသည္ဟုအထင္ အျမင္လြဲမွားေစရန္ အမ်ားျပည္သူကို လွည့္စားရင္း ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ဆန္ဆန္၊ အားလံုးေကာင္းပါသည္ခင္ဗ်ားဟူေသာ စာမ်ား အား တြင္တြင္ေရးဖြဲ႕ခဲ့ၾကသည္ကိုေတြ႕ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။

ယင္းကို စာေရးသူက ထိုထိုေသာသူတို႔အား ေျခခ်ဳိး လက္ခ်ဳိး၊ ေကြးညႊတ္ကာ၊ ၀တ္စံုတူပံုစံတူ၊ ကကြက္တူ၊ တညီတညြတ္တည္း ကရေသာ ယိမ္းအကအျဖစ္ စာတစ္ပုဒ္ျဖင့္ ခိုင္းႏႈိင္းေရးဖြဲ႕ခဲ့သည္။ ၾကာေတာ့လည္း  ၾကာၿပီျဖစ္သည္။  ၾကာပင္ ၾကာခဲ့ၿပီဟု ဆိုရေစကာမူ လူတို႔၏သေဘာ၊ အထူးသျဖင့္ အာဏာရွင္တို႔၏ သေဘာမွာ လက္၀ယ္ရယူဆုပ္ကိုင္ထားေသာ အာဏာကို မည္သည့္အခါမွ် လက္လႊတ္ဆံုး႐ံႈးျခင္းကိုခံ မည္မဟုတ္၊ တတ္စြမ္းသမွ် ဆုပ္ကိုင္ထားလိုသည့္ သေဘာရွိသည္။ ယင္းသို႔အာဏာ၏ အရသာကို ျမည္းစမ္းသိရွိၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္လည္း အစဥ္ထာ၀ရ ဆုပ္ကိုင္ကာ လက္မလႊတ္ႏိုင္ျခင္းလည္း ျဖစ္ေပသည္။ လက္ထဲရွိ အာဏာကို လက္လြတ္ဆံုး႐ံႈးမသြားေစရန္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ေလ့ရွိသနည္း။

စာေရးသူ တင္ျပခဲ့သလို အႏုစာေပကဗ်ာေလာကတြင္ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ျပည္သူအမ်ားစု၏ ဘ၀ကို ထင္ဟပ္သည့္  ကဗ်ာစာေပမ်ားအား ကိုယ္စားျပဳ ေရးသီျခင္း မျပဳဘဲ ဘုန္းေတာ္ဘြဲ႕ဆန္ဆန္ အားလံုး သာယာ၀ေျပာလ်က္ ရာသီသဘာ၀႐ႈေမွ်ာ္ခင္းတစ္ခုလံုး စိမ္းလန္းစိုျပည္ေနေၾကာင္းသာ ေရးဖြဲ႕ကာ အမွန္တရားကို မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီး တညီတညြတ္တည္း ယိမ္းကသလို ေရးသားၾကသူမ်ားမွာ မယံုႏိုင္စရာ ဒုႏွင့္ေဒးပင္ ျဖစ္ေနခဲ့သည္။

(၃)

ဇာတ္ဆရာ ညႊန္ၾကား ခိုင္းေစသည့္အတိုင္း တစ္သေ၀မတိမ္း ပံုတူ ကြက္တူ လႈပ္ရွား ယိမ္းႏြဲ႕ေနခ်ိန္တြင္ ပို၍ဆိုးသည္မွာ ပါ၀င္ ကျပသူတစ္ဦးတစ္ေယာက္က ဆိုင္းခ်က္လြတ္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အကြၽမ္းတ၀င္  တတ္ေျမာက္မႈ မရွိေသာ္လည္းေကာင္း ေဖာက္ဖ်က္လိုက္ပါက ယိမ္းအက၏ အႏုပညာရသ လံုး၀ပ်က္ျပားသြားမည္ ျဖစ္သည္။

‘လွ်ပ္စစ္သည္ တကယ္ေတာ့ အႏုပညာတစ္ရပ္ျဖစ္သည္’ ဟုအစခ်ီ၍ လွ်ပ္စစ္၏ သိမ္ေမြ႕မႈအႏုပညာအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးကိုလြန္ခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္က ေရးခဲ့သည္။  ယင္းေဆာင္းပါး၌ လွ်ပ္စစ္သည္ အီလက္ထရြန္အမႈန္မ်ား၏ ေရြ႕ရွားမႈျဖစ္ရာ အႏုစိတ္ျမဴမႈန္ပစၥည္းမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းလႈပ္ရွား မႈျဖစ္သျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဆိုင္ရာအႏုပညာသည္  သိမ္ေမြ႕လွသည္ဟုေရးသားခဲ့သည္။  အကယ္၍ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားကို ပို႔လႊတ္လိုင္းေပၚတင္၍ ယင္းလိုင္းတြင္ တစ္စံုတစ္ရာ အျပစ္ျဖစ္ပါက လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ံုရွိ လွ်ပ္ထုတ္စက္မ်ားသည္ အခ်င္းခ်င္း သဟဇာတျဖစ္မႈမွ ေသြဖည္ကာ စက္မ်ား ပရမ္းပတာျဖစ္လ်က္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအားစနစ္တစ္ခုလံုးကိုရပ္တန္႔သြားေစမည္ျဖစ္သည္။   ယင္းျဖစ္စဥ္မွာ အႏုပညာယိမ္းအက ကျခင္းႏွင့္ အလားသဏၭာန္တူေနသည္ျဖစ္ရာ စည္း၀ါး ဆိုင္းခ်က္ႏွင့္ အခ်က္က်က် အံ၀င္မေနဘဲ ‘လြတ္’ သြားသကဲ့သို႔ အက၏ အလွရွာမရဘဲ ပြဲပ်က္သြားေစသည္။  သာဓကတစ္ခုကို တင္ျပရလွ်င္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ ၃၀ ခန္႔က လွ်ပ္စစ္ ျဖန္႔ျဖဴးေရးစနစ္တစ္ခုအတြက္ တပ္ဆင္အသံုးျပဳရန္ လ်ာထားတြက္ခ်က္ထားသည့္ ပစၥည္းကိရိယာကို ေခ်းေငြမလံုေလာက္ ဟူေသာအေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တာ၀န္ရွိသူ အႀကီးအကဲကိုယ္တိုင္က ကိရိယာအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်သံုးစြဲရန္ အမိန္႔ရွိဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ခဲ့ေသာ သာဓကရွိခဲ့ဖူးသည္။  သို႔ျဖစ္ရကား အေၾကာင္းအမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ အသံုးျပဳသင့္သည့္ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းကိရိယာမ်ား ေလွ်ာ့ခ် သံုးစြဲမႈသည္ လူ ၁၀ ေယာက္ျဖင့္ ကျပရမည့္ ယိမ္းအကတြင္ လူအေရအတြက္ ေလွ်ာ့ၿပီး ခုနစ္ေယာက္ျဖင့္ ကခိုင္းသကဲ့သို႔ ကိုး႐ိုးကားရားျဖစ္ကာ အႏုပညာ၏သိမ္ေမြ႕မႈရသ ပ်က္စီးသြားေစခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ လွ်ပ္စစ္ကဲ့သို႔ေသာ အင္ဂ်င္နီယာ နည္းပညာေလာကတြင္ သက္ဆိုင္ရာနည္းပညာႏွင့္ မသက္ဆိုင္၊ မအပ္စပ္သူမ်ား စီမံခန္႔ခြဲမႈနယ္ပယ္သို႔  ၀င္ေရာက္ေနရာယူေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းကိစၥသည္လည္း ေခါင္း၊ ခါး၊  ေျခ၊ လက္ပင္ စည္း၀ါးတက် မခ်ဳိးမေကြး တတ္သူမ်ားယိမ္းအကတြင္ ပါ၀င္ေဖ်ာ္ေျဖ ျခင္းႏွင့္တူေနေတာ့သည္။  ယင္းအံမ၀င္ ခြင္မက်သည့္ ျပႆနာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏ ယႏၲရားလည္ပတ္မႈ နယ္ပယ္ေပါင္းစံုတြင္ ယေန႔တိုင္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးသည့္ အေရြ႕ကို ဆြဲဟန္႔  ကန္႔သတ္လ်က္ရွိေနေသးေၾကာင္း သံုးသပ္မိၾကေပလိမ့္မည္။

(၄)

လူ႔ေလာကဇာတ္စင္ေပၚ၌ ယိမ္းကျခင္းမွာ ဇာတ္ဆရာ၏အလိုက် မလြဲမေသြ ေျခလက္လႈပ္ခ်ဳိးရျခင္းျဖစ္၍ စာေရးသူကေတာ့ မႏွစ္သက္၊ သစၥာတရားစစ္စစ္ကိုေဖြရွာေသာ လူအမ်ားစုသည္လည္း လက္ခံမည္ မဟုတ္ဟုယူဆသည္။  ထို႔ျပင္ သစၥာတရားဟူသည္မွာ တစ္စံုတစ္ဦးအား သစၥာခံျခင္းႏွင့္ တစ္စံုတစ္ရာအေပၚ သစၥာရွိျခင္းစသျဖင့္ ကြဲျပားသည္ကိုသတိခ်ပ္မိမည္ ထင္သည္။  သစၥာခံျခင္းဆိုသည္မွာ မိမိအတြက္  တစ္စံုတစ္ရာ အက်ဳိးေက်းဇူးျပဳေပးဖူး၍  မိမိက မ်က္စိစံုမွိတ္ ထိုသူအေပၚ  သစၥာခံျခင္းမ်ဳိးျဖစ္သည္။  မည္သည့္အေျခအေနမ်ဳိးတြင္ ျဖစ္ေစ၊ မည္သည့္ကိစၥလုပ္ရပ္ကိုမွ် ငဲ့ကြက္ရန္မလိုဘဲ ထားေသာသစၥာမ်ဳိးကိုသာ သစၥာရွိျခင္းဟု ေခၚဆိုရေပသည္။

႐ိုေဘာ့ထ္ (Robot) ေခၚ စက္႐ုပ္တစ္႐ုပ္သည္ ယင္းထဲသို႔ ထည့္သြင္းလိုက္ေသာ ပ႐ိုဂရမ္အစီအစဥ္အတိုင္း၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ အစီအစဥ္ေရးသားသူ ကခိုင္းေစသည့္ အတိုင္း လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ရေသာေၾကာင့္ အစီအစဥ္ေရးဆြဲသူအေပၚ သစၥာရွိသည္ဟု ေျပာ၍မရ။  သစၥာခံျခင္းသာျဖစ္သည္။  လူတို႔၏ ေန႔စဥ္သြားလာလႈပ္ရွားမႈကို အတုယူ၍ လူႏွင့္တူေသာစက္႐ုပ္ကို ၾကံဆတီထြင္ခဲ့သည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ သူတို႔ကိုယ္တိုင္ တီထြင္တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ စက္႐ုပ္ကဲ့သို႔ ေသာ သက္ရွိလူအမ်ားအျပား ေလာကထဲတြင္ ရွိေနေၾကာင္း သတိမူမိၾကမည္လား မသိ။  သူတို႔တည္ေဆာက္ခဲ့သည့္ စက္႐ုပ္မ်ားသည္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ယိမ္းကျခင္းျဖင့္  အသက္ေမြးေနေၾကာင္းကိုေရာ သတိမူမိၾကမည္လားမသိ။

December 28, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.